Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Kocmánková
Šetření:10. 12. 2012 - 11. 12. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím Vás,

Tento dotazník se zaměřuje na aktuální téma sociálních sítí, jeho výsledky budou použity pro seminární práci ze společenských věd.

Děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6868 %68 %  
muž3232 %32 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-206565 %65 %  
21-302626 %26 %  
31-4566 %6 %  
do 14 let22 %2 %  
45 a více11 %1 %  

Graf

3. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9696 %96 %  
ne44 %4 %  

Graf

4. Jaké sociální sítě používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook9194,79 %91 %  
YouTube7881,25 %78 %  
Jiné2323,96 %23 %  
Twitter2121,88 %21 %  
Lide.cz1717,71 %17 %  
Blogger/Blog.cz1313,54 %13 %  
Tumblr1010,42 %10 %  

Graf

5. Sledujete videa na YouTube?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, denně4848,48 %48 %  
Ano, čas od času4646,46 %46 %  
Ne, nezajímá mě to33,03 %3 %  
Spíše ne, nemám na to čas22,02 %2 %  

Graf

6. Sledujete-li YouTube, jaká videa?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
YouTube hudebníky6971,88 %69 %  
TV záznamy, seriály, filmy, koncerty, videoklipy6769,79 %67 %  
Vtipná videa5658,33 %56 %  
jiné2222,92 %22 %  
Beauty slečny (líčení, móda, hauls)1717,71 %17 %  
Povídací videa na náhodná témata (tagy)1111,46 %11 %  
Denní vlogery55,21 %5 %  

Graf

7. Sledujete blogy? Jestli ano, s jakým tématem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nečtu blogy5151 %51 %  
módní blogy2828 %28 %  
jiné1717 %17 %  
politická/společenská témata1212 %12 %  
recepty1010 %10 %  
klasické deníčky1010 %10 %  
péče o mazlíčky66 %6 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou sociální sítě dobrou půdou pro start kariéry? (např. hudební)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8383 %83 %  
ne1717 %17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 15-20:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tumblr na otázku 4. Jaké sociální sítě používáte?

5. Sledujete videa na YouTube?

  • odpověď Ano, denně:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tumblr na otázku 4. Jaké sociální sítě používáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě používáte?

5. Sledujete videa na YouTube?

6. Sledujete-li YouTube, jaká videa?

7. Sledujete blogy? Jestli ano, s jakým tématem?

8. Myslíte si, že jsou sociální sítě dobrou půdou pro start kariéry? (např. hudební)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě používáte?

5. Sledujete videa na YouTube?

6. Sledujete-li YouTube, jaká videa?

7. Sledujete blogy? Jestli ano, s jakým tématem?

8. Myslíte si, že jsou sociální sítě dobrou půdou pro start kariéry? (např. hudební)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kocmánková, A.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26658.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.