Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Zelenková
Šetření:12. 12. 2012 - 17. 12. 2012
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vplnění dotazníku na téma konflikty na pracovišti, který potřebuji pro svou seminární práci. Dotazník je určen pro všechny, kteří pracují nebo pracovali.

Děkuji všem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-351338,24 %38,24 %  
18-25823,53 %23,53 %  
35-45720,59 %20,59 %  
45 a více let617,65 %17,65 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2161,76 %61,76 %  
muž1338,24 %38,24 %  

Graf

3. Délka zaměstnaneckého poměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let2058,82 %58,82 %  
10 let a více1029,41 %29,41 %  
5 až 10 let411,76 %11,76 %  

Graf

4. V zaměstnání jsem s organizaci práce, motivací atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a1852,94 %52,94 %  
spokojen/a1029,41 %29,41 %  
nespokojen/a514,71 %14,71 %  
velmi spokojen/a12,94 %2,94 %  

Graf

5. Na Vašem pracovišti panují vztahy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelské2367,65 %67,65 %  
pouze pracovní823,53 %23,53 %  
konfliktní38,82 %8,82 %  

Graf

6. Jak často se vyskytují na Vašem pracovišti konflikty?( v průměru)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 x do měsíce a méně2058,82 %58,82 %  
nevyskytují se514,71 %14,71 %  
1 x týdně514,71 %14,71 %  
vícekrát týdně411,76 %11,76 %  

Graf

7. Co je spouštěčem konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šéf13,03 %2,94 %  
peníze13,03 %2,94 %  
lajdáctví druhé osoby, překračování kompetencí13,03 %2,94 %  
lidská hloupost a nedostatek komunikace13,03 %2,94 %  
nejsou13,03 %2,94 %  
pracovní problémy13,03 %2,94 %  
blbá komunikace13,03 %2,94 %  
karierismus některých jedinců13,03 %2,94 %  
mladý vedoucí pracovník13,03 %2,94 %  
je to různé13,03 %2,94 %  
ostatní odpovědi egoismus
různost pohledu na věc
jiný názor
Nerespektování výrobních norem
klienti
lidé
čas
naladovost, pruser
nelze konkretizovat
neschopnost domluvit se
namyšlenost
špatně provedená práce
touha po úspěchu
Cokoli.
Přemrštěné a vždy v tu chvíli naléhavé požadavky šéfů.
Konfliktní kolegové
?
stres
neporozumění
jedna osoba
špatná nálada
spatna informovanost
Cokoliv
2369,7 %67,65 % 

Graf

8. Pokud na pracovišti vznikne konflikt, řeší se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2058,82 %58,82 %  
jde do vytracena1132,35 %32,35 %  
ne38,82 %8,82 %  

Graf

9. Pomáhá vedoucí pracovník konflikty řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1647,06 %47,06 %  
ne1029,41 %29,41 %  
je pasivní823,53 %23,53 %  

Graf

10. Jaký je styl vedení Vašeho vedoucího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od obojího trochu1750 %50 %  
liberální1132,35 %32,35 %  
autokratický38,82 %8,82 %  
nevím38,82 %8,82 %  

Graf

11. Obor, ve kterém pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účetnictví25,88 %5,88 %  
státní správa25,88 %5,88 %  
automob12,94 %2,94 %  
ekonomika12,94 %2,94 %  
maloobchod, sprotovní zboží12,94 %2,94 %  
právo12,94 %2,94 %  
stavební firma12,94 %2,94 %  
pohostinství12,94 %2,94 %  
Databáze12,94 %2,94 %  
veřejná správa12,94 %2,94 %  
ostatní odpovědi kultura
bankovnictví
obchod
Výroba stavebních profilů
úřad práce
shop assistant
IT
notářství
administrativa - energetika
sociální práce
bezpečnost
účetní
call centrum
strojírenství
marketingový výzkum
?
administrativa
management
veda
geoinformatika
gastronomie
Student
2264,71 %64,71 % 

Graf

12. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1647,06 %47,06 %  
střední s maturitou1544,12 %44,12 %  
střední bez maturity25,88 %5,88 %  
základní12,94 %2,94 %  

Graf

13. Mají konflikty pro Vás i nějaký pozitivní přínos

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1852,94 %52,94 %  
ano1647,06 %47,06 %  

Graf

14. Snažíte se předcházet konfliktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2573,53 %73,53 %  
někdy823,53 %23,53 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, M.Konflikty na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26706.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.