Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie

Eutanázie

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šilháčková
Šetření:15. 12. 2012 - 18. 12. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4276,36 %76,36 %  
muž1323,64 %23,64 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 50 let3767,27 %67,27 %  
pod 20 let1832,73 %32,73 %  

Graf

3. Americká společnost pro eutanazii definuje eutanazii jako „ukončení lidského života, bezbolestnými prostředky za účelem ukončení krutého fyzického utrpení“. Zdá se vám tato definice plně dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3665,45 %65,45 %  
ne1934,55 %34,55 %  

Graf

4. Jak vnímáte eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umožnit trpícímu zemřít5090,91 %90,91 %  
Připravit někoho (popř. sám sebe) o život47,27 %7,27 %  
něco jiného11,82 %1,82 %  

Graf

5. Myslíte že je eutanazie v rozporu s Hippokratovou přísahou, i když dnešní lékařská technika nevidí rozdíl mezi prodlužováním života opatřením správné medicíny a udržováním pacienta při životě za každou cenu. (Hippokratova přísaha lékařům přikazuje: prodlužovat život a mírnit utrpení)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4581,82 %81,82 %  
ano1018,18 %18,18 %  

Graf

6. Čí souhlas je podle vás při eutanazii zapotřebí v první řadě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pacienta5090,91 %90,91 %  
rodiny/blízké osoby35,45 %5,45 %  
lékaře23,64 %3,64 %  

Graf

7. Máte podle vás právo zemřít, kdykoliv smrt vidíte jako nejlepší možné východisko?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2851,85 %50,91 %  
ne1629,63 %29,09 %  
nevím1018,52 %18,18 %  

Graf

8. Souhlasili byste s eutanazií u některého z vašich příbuzných/blízkých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleželo by na případu4276,36 %76,36 %  
ano1221,82 %21,82 %  
ne11,82 %1,82 %  

Graf

9. Jste pro legalizaci eutanazie v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5090,91 %90,91 %  
ne59,09 %9,09 %  

Graf

10. Mohla by být, polde vás, eutanazie zneužívána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samozžejmě4683,64 %83,64 %  
asi ne916,36 %16,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Máte podle vás právo zemřít, kdykoliv smrt vidíte jako nejlepší možné východisko?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Souhlasili byste s eutanazií u některého z vašich příbuzných/blízkých?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. věk

3. Americká společnost pro eutanazii definuje eutanazii jako „ukončení lidského života, bezbolestnými prostředky za účelem ukončení krutého fyzického utrpení“. Zdá se vám tato definice plně dostačující?

4. Jak vnímáte eutanazii?

5. Myslíte že je eutanazie v rozporu s Hippokratovou přísahou, i když dnešní lékařská technika nevidí rozdíl mezi prodlužováním života opatřením správné medicíny a udržováním pacienta při životě za každou cenu. (Hippokratova přísaha lékařům přikazuje: prodlužovat život a mírnit utrpení)

6. Čí souhlas je podle vás při eutanazii zapotřebí v první řadě?

7. Máte podle vás právo zemřít, kdykoliv smrt vidíte jako nejlepší možné východisko?

8. Souhlasili byste s eutanazií u některého z vašich příbuzných/blízkých?

9. Jste pro legalizaci eutanazie v ČR?

10. Mohla by být, polde vás, eutanazie zneužívána?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. věk

3. Americká společnost pro eutanazii definuje eutanazii jako „ukončení lidského života, bezbolestnými prostředky za účelem ukončení krutého fyzického utrpení“. Zdá se vám tato definice plně dostačující?

4. Jak vnímáte eutanazii?

5. Myslíte že je eutanazie v rozporu s Hippokratovou přísahou, i když dnešní lékařská technika nevidí rozdíl mezi prodlužováním života opatřením správné medicíny a udržováním pacienta při životě za každou cenu. (Hippokratova přísaha lékařům přikazuje: prodlužovat život a mírnit utrpení)

6. Čí souhlas je podle vás při eutanazii zapotřebí v první řadě?

7. Máte podle vás právo zemřít, kdykoliv smrt vidíte jako nejlepší možné východisko?

8. Souhlasili byste s eutanazií u některého z vašich příbuzných/blízkých?

9. Jste pro legalizaci eutanazie v ČR?

10. Mohla by být, polde vás, eutanazie zneužívána?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šilháčková, M.Eutanázie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://26738.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.