Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference studijních oborů

Preference studijních oborů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Oláhová
Šetření:26. 12. 2012 - 01. 01. 2013
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):31 / 18.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tento dotazník je vyplňován pro účely vědecké práce jednoho z kantorů na ČZU Praha. Na začátku dotazníku uveďte prosím Vaši e-mailovou adresu. Adresa bude uchována pro potřeby ověření existence respondenta po dobu 6 měsíců, poté bude smazána. Velmi Vás prosím vyplňte dotazník až do konce. Na závěr se nebojte vyjádřit své pocity z dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena480 %80 %  
muž120 %20 %  

Graf

2. Rok narození

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1993480 %80 %  
1992120 %20 %  

Graf

3. Státní občanství

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České5100 %100 %  

Graf

4. Uveďte prosím jméno obce a jméno kraje svého trvalého bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bechyně, Jihočeský kraj

Hodonice, Jihočeský kraj

Slaný, středočeský

5. Kolik členů má Vaše domácnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %20 %  
8133,33 %20 %  
3133,33 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:7
Směrodatná odchylka:2.65
Medián:4
Modus:4

Graf

6. Kolik sourozenců žije s Vámi v domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %40 %  
5133,33 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:5.33
Směrodatná odchylka:2.31
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Kolik let bylo Vaší matce, když jste se narodil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27133,33 %20 %  
31133,33 %20 %  
25133,33 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:27.67
Minimum:25
Maximum:31
Variační rozpětí:6
Rozptyl:9.33
Směrodatná odchylka:3.06
Medián:27
Modus:27

Graf

8. Kolik let bylo Vašemu otci, když jste se narodil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27133,33 %20 %  
31133,33 %20 %  
25133,33 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:27.67
Minimum:25
Maximum:31
Variační rozpětí:6
Rozptyl:9.33
Směrodatná odchylka:3.06
Medián:27
Modus:27

Graf

9. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské250 %40 %  
středoškolské s maturitou125 %20 %  
vyučení125 %20 %  

Graf

10. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské266,67 %40 %  
středoškolské s maturitou133,33 %20 %  

Graf

11. V jakém oboru pracuje váš otec?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tepelná energie133,33 %20 %  
stavebnictví133,33 %20 %  
pojišťovnictví133,33 %20 %  

Graf

12. V jakém oboru pracuje Vaše matka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie150 %20 %  
zdravotnictví150 %20 %  

Graf

13. Má alespoň jeden z Vašich rodičů podřízené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %60 %  

Graf

14. Podnikají Vaši příbuzní? (napište prosím kteří - matka, otec, děděček, teta..)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

otec

teta, strejda, sestra

15. Jakou střední školu jste studoval/a popř. studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně133,33 %20 %  
Gymnázium Piera de Coubertina, Tábor133,33 %20 %  
gymnázium133,33 %20 %  

Graf

16. Ohodnoťte své zájmy

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Váš nejoblíbenější zájem? (uveďte prosím 1-2)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Divadlo, grafika

hra na hudební nástroje

kynologie, knihy

18. Kolik peněz máte měsíčně k dispozici na zábavu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1000375 %60 %  
1001-2000125 %20 %  

Graf

19. Vyděláváte si během školního roku při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne480 %80 %  
ano120 %20 %  

Graf

20. Kolik si během školního roku měsíčně vyděláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50001100 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5000
Minimum:5000
Maximum:5000
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:5000
Modus:5000

Graf

21. V jakém oboru pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT1100 %20 %  

Graf

22. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001-300003100 %60 %  

Graf

23. Jaký byl či je Váš průměrný prospěch na střední škole (za celé studium)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,0-1,5125 %20 %  
1,51-2,0125 %20 %  
2,1-3125 %20 %  
3,1 a více125 %20 %  

Graf

24. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praktické práce v multimediální tvorbě133,33 %20 %  
tělesná výchova133,33 %20 %  
literatura133,33 %20 %  

Graf

25. Studoval/a jste již v zahraničí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %80 %  

Graf

26. Studujete vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %100 %  

Graf

27. Jaký obor byste studoval/a nejraději?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
botanika150 %20 %  
humanitní vědy150 %20 %  

Graf

28. Co pro Vás bylo důležité při výběru vysoké školy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

29. Čeho byste chtěl/a dosáhnout po ukončení studia ?(označte prosím 3 nejdůležitější cíle)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní bydlení4100 %80 %  
založit rodinu375 %60 %  
vysoký plat250 %40 %  
vycestovat125 %20 %  
kariéra podnikatele125 %20 %  
uznání okolí125 %20 %  
osamostatnit se125 %20 %  

Graf

30. Jakého nejvyššího titulu chcete dosáhnout?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejvyšší titul jsem si zatím nestanovila, minimum je pro mě dosažení titulu Bc.1100 %20 %  

Graf

31. Vaše pocity a připomínky k dotazníku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oláhová, I.Preference studijních oborů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26858.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.