Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hofmanová
Šetření:27. 12. 2012 - 07. 01. 2013
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, výsledky použiji do své ročníkové práce, která je na téma Poruchy příjmu potravy.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem anorexie a bulimie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15499,35 %99,35 %  
Ne10,65 %0,65 %  

Graf

2. Setkal (la) jste se někdy s člověkem trpícím poruchou příjmu potravy (PPP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10668,39 %68,39 %  
Ne4931,61 %31,61 %  

Graf

3. Jsou PPP ovlivněny médii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13889,03 %89,03 %  
Ne1710,97 %10,97 %  

Graf

4. Líbí se Vám vzhled vyhublých modelek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13385,81 %85,81 %  
Ano2214,19 %14,19 %  

Graf

5. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí anorexií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 - 1610769,03 %69,03 %  
6 - 123623,23 %23,23 %  
17 - 28127,74 %7,74 %  

Graf

6. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí bulimií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 - 1610165,16 %65,16 %  
17 - 282818,06 %18,06 %  
6 - 122314,84 %14,84 %  
29 - 4031,94 %1,94 %  

Graf

7. Co je hlavní příčinnou PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzor v modelkách7850,32 %50,32 %  
Rodinný nátlak1710,97 %10,97 %  
Trauma z dětství159,68 %9,68 %  
mix příčin - hlavní bude neadekvátní sebeobraz10,65 %0,65 %  
snaha o dokonalost a aby si mě okolí všimlo, nedostatek času rodičů, kritika mého těla od vrstevníků 10,65 %0,65 %  
tlak okolí, nedostatečná podpora rodiny10,65 %0,65 %  
kombinace více faktorů, v podstatě výše uvedených a nízké sebevědomí10,65 %0,65 %  
Spouštěčem může být cokoliv z toho, největší důležitost ovšem přikládám vlastnímu sebevědomí10,65 %0,65 %  
kombinace mnoha faktorů10,65 %0,65 %  
nízké sebevědomí10,65 %0,65 %  
nátlak společnosti, pocit že musíme vypadat jako lidé v médiích10,65 %0,65 %  
obecně tlak prostředí10,65 %0,65 %  
tlak mediální představy o kráse a nedostatek sebevědomí10,65 %0,65 %  
nevyrovnana psychika10,65 %0,65 %  
Může být i vše dohromady, či úplně jiný důvod 10,65 %0,65 %  
tlak společnosti10,65 %0,65 %  
nevím, ale nic z výše uvedeného v podstatě10,65 %0,65 %  
nedostatek sebevědomí10,65 %0,65 %  
být hubená- ne modelka10,65 %0,65 %  
šikana10,65 %0,65 %  
psychické problémy, nevyrovnaná osobnost10,65 %0,65 %  
cokoliv, je to psychický problém, který vzplane každému individuálním způsobem. Mimochodem u otázky 5. a 6., bulimií a anorexií může člověk onemocnět v jakémkoliv věku10,65 %0,65 %  
nízké sebepojetí10,65 %0,65 %  
je to hodně individuální10,65 %0,65 %  
všechny tři10,65 %0,65 %  
Nedokážu posoudit hlavní příčinu. Domnívám se, že je to velmi individuální a často jde o kombinaci výše zmíněných i jiných důvodů10,65 %0,65 %  
hloupost:-)10,65 %0,65 %  
samozřejmě toho je víc, modelky v televizi a časopisech, hubené spolužačky, rodiče, kteří hledají vzor dokonalé dcery nebo i stres ze školy či rodinného prostředí10,65 %0,65 %  
Hloupost e nevyspělost pacientek10,65 %0,65 %  
nadměrná psychická zátěž (nátlak ze strany okolí)10,65 %0,65 %  
touha po dokonalosti v dnešním světě (nátlak medií atd.)10,65 %0,65 %  
Reakce na okolí a snaha zapadnout10,65 %0,65 %  
Mediální a celospolecensky nátlak10,65 %0,65 %  
Jak to mám vědět?10,65 %0,65 %  
boj o pozornost, psychická nerovnováha, podceňování od nejbližšího okolí, posměch, trendy...10,65 %0,65 %  
okolí10,65 %0,65 %  
touha po štíhlosti10,65 %0,65 %  
všechno dohromady, příčiny jsou individuální10,65 %0,65 %  
psychická porucha10,65 %0,65 %  
mohou být i kombinace několika najednou10,65 %0,65 %  
Kombinace všech třech ale především touha mít kontrolu nad svým životem a 10,65 %0,65 %  
každý má jiný důvod,, např. důraz sportu, nespokojenost sám se sebou, posmívání..10,65 %0,65 %  
zvrácený vkus společnosti10,65 %0,65 %  
je to individuální10,65 %0,65 %  
ztráta sebedůvěry a vliv blízkého okolí10,65 %0,65 %  
vše výše uvedené10,65 %0,65 %  
je to idividuální10,65 %0,65 %  
jakákoli psychická nestabilita, nejistota10,65 %0,65 %  

Graf

8. Lze dle Vašeho názoru anorexie a bulimie vyléčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12379,35 %79,35 %  
Ne3220,65 %20,65 %  

Graf

9. Trpí touto nemocí i známé osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15499,35 %99,35 %  
Ne10,65 %0,65 %  

Graf

10. Mají osoby s PPP zvýšená rizika onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano155100 %100 %  

Graf

11. Mohla by anorexie nebo bulimie zasáhnout i Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8856,77 %56,77 %  
Ano6743,23 %43,23 %  

Graf

12. Odsuzujete lidi s tímto onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14895,48 %95,48 %  
Ano74,52 %4,52 %  

Graf

13. Pomohl byste člověku s PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15096,77 %96,77 %  
Ne53,23 %3,23 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13486,45 %86,45 %  
Muž2113,55 %13,55 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 259158,71 %58,71 %  
26 - 504428,39 %28,39 %  
10 - 171912,26 %12,26 %  
51 a více10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Mohla by anorexie nebo bulimie zasáhnout i Vás?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trauma z dětství na otázku 7. Co je hlavní příčinnou PPP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem anorexie a bulimie?

2. Setkal (la) jste se někdy s člověkem trpícím poruchou příjmu potravy (PPP)?

3. Jsou PPP ovlivněny médii?

4. Líbí se Vám vzhled vyhublých modelek?

5. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí anorexií?

6. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí bulimií?

7. Co je hlavní příčinnou PPP?

8. Lze dle Vašeho názoru anorexie a bulimie vyléčit?

9. Trpí touto nemocí i známé osobnosti?

10. Mají osoby s PPP zvýšená rizika onemocnění?

11. Mohla by anorexie nebo bulimie zasáhnout i Vás?

12. Odsuzujete lidi s tímto onemocněním?

13. Pomohl byste člověku s PPP?

14. Pohlaví

15. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem anorexie a bulimie?

2. Setkal (la) jste se někdy s člověkem trpícím poruchou příjmu potravy (PPP)?

3. Jsou PPP ovlivněny médii?

4. Líbí se Vám vzhled vyhublých modelek?

5. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí anorexií?

6. Od kolika let si myslíte, že lidé trpí bulimií?

7. Co je hlavní příčinnou PPP?

8. Lze dle Vašeho názoru anorexie a bulimie vyléčit?

9. Trpí touto nemocí i známé osobnosti?

10. Mají osoby s PPP zvýšená rizika onemocnění?

11. Mohla by anorexie nebo bulimie zasáhnout i Vás?

12. Odsuzujete lidi s tímto onemocněním?

13. Pomohl byste člověku s PPP?

14. Pohlaví

15. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hofmanová, P.Poruchy příjmu potravy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26878.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.