Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání

Vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Mikolášová
Šetření:31. 12. 2012 - 07. 01. 2013
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podniku. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5652,34 %52,34 %  
muž5147,66 %47,66 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně jak 19otázka č. 3, 20-29otázka č. 3, 30-39otázka č. 3, 40-49otázka č. 3, 50 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-293633,64 %33,64 %  
30-393633,64 %33,64 %  
40-492220,56 %20,56 %  
méně jak 191110,28 %10,28 %  
50 a více21,87 %1,87 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyučení bez maturityotázka č. 4, vyučení s maturitouotázka č. 4, středoškolskéotázka č. 4, vyšší odborná školaotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4642,99 %42,99 %  
vysokoškolské4441,12 %41,12 %  
vyšší odborná škola109,35 %9,35 %  
vyučení s maturitou43,74 %3,74 %  
vyučení bez maturity32,8 %2,8 %  

Graf

4. O tom, jaký je systém vzdělávání v organizaci, (kdo vybírá kurzy, semináře atd.) jsem informován/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi dobřeotázka č. 5, dobřeotázka č. 5, špatněotázka č. 5, velmi špatněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře4542,06 %42,06 %  
velmi dobře4239,25 %39,25 %  
špatně1614,95 %14,95 %  
velmi špatně43,74 %3,74 %  

Graf

5. Podnikové vzdělávání považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi důležitéotázka č. 6, spíše důležitéotázka č. 6, spíše nedůležitéotázka č. 6, velmi špatněotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité5248,6 %48,6 %  
spíše důležité4844,86 %44,86 %  
spíše nedůležité65,61 %5,61 %  
velmi špatně10,93 %0,93 %  

Graf

6. Systém vzdělávání v organizaci, tak jak ho znám, je nastaven:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi dobřeotázka č. 7, dobřeotázka č. 7, špatněotázka č. 7, velmi špatněotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře5147,66 %47,66 %  
velmi dobře3633,64 %33,64 %  
špatně1715,89 %15,89 %  
velmi špatně32,8 %2,8 %  

Graf

7. Mám dostatek informací o možnostech podnikového vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4844,86 %44,86 %  
ano3633,64 %33,64 %  
spíše ne1917,76 %17,76 %  
ne43,74 %3,74 %  

Graf

8. Nadřízený se o to, v čem se pro svoji práci potřebuji vzdělávat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajímá průběžněotázka č. 9, zajímá jen v rámci pravidelného hodnoceníotázka č. 9, zajímá jen vyjímečněotázka č. 9, nezajímáotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímá jen v rámci pravidelného hodnocení3835,51 %35,51 %  
zajímá průběžně3835,51 %35,51 %  
zajímá jen vyjímečně2018,69 %18,69 %  
nezajímá1110,28 %10,28 %  

Graf

9. O tom, v čem se budu vzdělávat rozhoduje převážně (mimo povinné kurzy):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [já sámotázka č. 10, sám nadřízenýotázka č. 10, já s nadřízenýmotázka č. 10, někdo jinýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sám5147,66 %47,66 %  
já s nadřízeným3835,51 %35,51 %  
sám nadřízený1514,02 %14,02 %  
někdo jiný32,8 %2,8 %  

Graf

10. Nově získané znalosti mi pomáhají v kariérním růstu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, spíše anootázka č. 11, spíše neotázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4138,32 %38,32 %  
spíše ano3734,58 %34,58 %  
spíše ne1816,82 %16,82 %  
ne1110,28 %10,28 %  

Graf

11. Nově nabyté znalosti a dovednosti mi umožňují lépe vykonávat mou práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, spíše anootázka č. 12, spíše neotázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4844,86 %44,86 %  
spíše ano4340,19 %40,19 %  
spíše ne1110,28 %10,28 %  
ne54,67 %4,67 %  

Graf

12. Od svých koleků a kolegyň se mnohé naučím (1 nevíce, 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23633,64 %33,64 %  
33330,84 %30,84 %  
12523,36 %23,36 %  
487,48 %7,48 %  
554,67 %4,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:2

Graf

13. V rámci porad se mnohé naučím (1 nejvíce, 5 nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33128,97 %28,97 %  
22725,23 %25,23 %  
41917,76 %17,76 %  
11614,95 %14,95 %  
51413,08 %13,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.88
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

14. V týmu bychod se od sebe navzájem mohli více učit (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23734,58 %34,58 %  
33633,64 %33,64 %  
12422,43 %22,43 %  
476,54 %6,54 %  
532,8 %2,8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.28
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Je nějaká oblsat, kterou vnímáte jakou důležitou pro svůj výkon, ve které byste se chtěl/a vzdělávat:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7267,29 %67,29 %  
ne3532,71 %32,71 %  

Graf

16. Možnost svého kariérního růstu vnímám jako reálnou (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24239,25 %39,25 %  
32927,1 %27,1 %  
12220,56 %20,56 %  
598,41 %8,41 %  
454,67 %4,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.35
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.94
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:2
Modus:2

Graf

17. Co v oblasti vzdělávání byste si přál/a ve Vašem podniku změnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby jsme se mohli vice ucastnit rozhodovani, ktere vzdelavani ano a ktere ne

Aby se nemuselo platit za určité vzdělávací kurzy.

Aby se věci vysvětlovaly víc podrobně.

asi nic

celkový přístup ke vzdělávání a aby nám to vzdělávání pomohlo k postupu

jazyk

jsem spokojen

Kapacity volných míst

kurzy, zvýšení mé kvalifikace, možnost studia dálkově na mé vybrané škole a podpora zaměstnavatele

Nabídku vzdělávání alespoň 1xročně pro všechny pracovníky.

nevím o ničem

nic

nic

Nic bych nemenil.

odborné, cílené kurzy

pro mě je vše vyhovující

Příspěvek od zaměstnavatele na vzdělávání

Přístup vedení k lidem, kteří studují VŠ při zaměstnání.

Šéfa

umožnění dalšího vzdělávání

větší pozornost věnovanou zaměstnancům

více individuální přístup

vše...podnik se sice rádoby honosí politikou řízení lidských zdrojů, ale naprosto nemají tušení o čem to je :-))

zavedení více kurzů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše věková kategorie:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. O tom, jaký je systém vzdělávání v organizaci, (kdo vybírá kurzy, semináře atd.) jsem informován/a:

5. Podnikové vzdělávání považuji za:

6. Systém vzdělávání v organizaci, tak jak ho znám, je nastaven:

7. Mám dostatek informací o možnostech podnikového vzdělávání:

8. Nadřízený se o to, v čem se pro svoji práci potřebuji vzdělávat:

9. O tom, v čem se budu vzdělávat rozhoduje převážně (mimo povinné kurzy):

10. Nově získané znalosti mi pomáhají v kariérním růstu:

11. Nově nabyté znalosti a dovednosti mi umožňují lépe vykonávat mou práci:

12. Od svých koleků a kolegyň se mnohé naučím (1 nevíce, 5 nejméně)

13. V rámci porad se mnohé naučím (1 nejvíce, 5 nejméně)

14. V týmu bychod se od sebe navzájem mohli více učit (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

15. Je nějaká oblsat, kterou vnímáte jakou důležitou pro svůj výkon, ve které byste se chtěl/a vzdělávat:

16. Možnost svého kariérního růstu vnímám jako reálnou (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše věková kategorie:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. O tom, jaký je systém vzdělávání v organizaci, (kdo vybírá kurzy, semináře atd.) jsem informován/a:

5. Podnikové vzdělávání považuji za:

6. Systém vzdělávání v organizaci, tak jak ho znám, je nastaven:

7. Mám dostatek informací o možnostech podnikového vzdělávání:

8. Nadřízený se o to, v čem se pro svoji práci potřebuji vzdělávat:

9. O tom, v čem se budu vzdělávat rozhoduje převážně (mimo povinné kurzy):

10. Nově získané znalosti mi pomáhají v kariérním růstu:

11. Nově nabyté znalosti a dovednosti mi umožňují lépe vykonávat mou práci:

12. Od svých koleků a kolegyň se mnohé naučím (1 nevíce, 5 nejméně)

13. V rámci porad se mnohé naučím (1 nejvíce, 5 nejméně)

14. V týmu bychod se od sebe navzájem mohli více učit (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

15. Je nějaká oblsat, kterou vnímáte jakou důležitou pro svůj výkon, ve které byste se chtěl/a vzdělávat:

16. Možnost svého kariérního růstu vnímám jako reálnou (1 souhlasím, 5 nesouhlasím)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikolášová, M.Vzdělávání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26956.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.