Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lesy České republiky

Lesy České republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pokutová
Šetření:05. 01. 2013 - 20. 01. 2013
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé maturitní práce. Je určen pro všechny věkové kategorie.

Lenka Pokutová

Odpovědi respondentů

1. Máte v okolí Vašeho bydliště les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6990,79 %90,79 %  
ne79,21 %9,21 %  

Graf

2. Jak často chodíte do lesa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4863,16 %63,16 %  
často2532,89 %32,89 %  
vůbec33,95 %3,95 %  

Graf

3. Za jakým účelem chodíte do lesa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdraví a rekreace4761,84 %61,84 %  
sběr lesních plodů a hub2532,89 %32,89 %  
těžba dřeva33,95 %3,95 %  
myslivost11,32 %1,32 %  

Graf

4. Jaký les se nachází ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smíšený5369,74 %69,74 %  
smrkový1722,37 %22,37 %  
listnatý56,58 %6,58 %  
borový11,32 %1,32 %  

Graf

5. Jaký typ lesa je dle Vašeho názoru nejrozšířenější v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jehličnatý3951,32 %51,32 %  
smíšený3343,42 %43,42 %  
listnatý45,26 %5,26 %  

Graf

6. Jaký strom je v českých lesích nejrozšířenější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrk5775 %75 %  
dub810,53 %10,53 %  
borovice79,21 %9,21 %  
buk45,26 %5,26 %  

Graf

7. Rozloha lesů v ČR se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snižuje4356,58 %56,58 %  
nemění2127,63 %27,63 %  
zvyšuje1215,79 %15,79 %  

Graf

8. Víte, co je lesní pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5065,79 %65,79 %  
ano2634,21 %34,21 %  

Graf

9. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5471,05 %71,05 %  
muž2228,95 %28,95 %  

Graf

10. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let3850 %50 %  
26-35 let1925 %25 %  
36 a více let1519,74 %19,74 %  
0-15 let45,26 %5,26 %  

Graf

11. Vaše bydliště má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 50004255,26 %55,26 %  
od 500 do 5000 obyvatel2532,89 %32,89 %  
do 500 obyvatel911,84 %11,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v okolí Vašeho bydliště les?

2. Jak často chodíte do lesa?

3. Za jakým účelem chodíte do lesa?

4. Jaký les se nachází ve Vašem okolí?

5. Jaký typ lesa je dle Vašeho názoru nejrozšířenější v ČR?

6. Jaký strom je v českých lesích nejrozšířenější?

7. Rozloha lesů v ČR se:

8. Víte, co je lesní pedagogika?

9. Vaše pohlaví je:

10. Váš věk je:

11. Vaše bydliště má:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v okolí Vašeho bydliště les?

2. Jak často chodíte do lesa?

3. Za jakým účelem chodíte do lesa?

4. Jaký les se nachází ve Vašem okolí?

5. Jaký typ lesa je dle Vašeho názoru nejrozšířenější v ČR?

6. Jaký strom je v českých lesích nejrozšířenější?

7. Rozloha lesů v ČR se:

8. Víte, co je lesní pedagogika?

9. Vaše pohlaví je:

10. Váš věk je:

11. Vaše bydliště má:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokutová, L.Lesy České republiky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27055.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.