Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Verbální a neverbální komunikace

Verbální a neverbální komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Králová
Šetření:17. 01. 2013 - 30. 01. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat o pár minut, které Vám zabere vyplnění mého dotazníku. Dotazník je určen zejména pro vedoucí pracovníky a manažery. Získaná data budou použita pro zpracování mé diplomové práce s cílem zhodnocení významu komunikace pro práci manažera.

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Králová Andrea

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6098,36 %98,36 %  
Ne11,64 %1,64 %  

Graf

2. Dáte na první dojem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3557,38 %57,38 %  
spíše ne1321,31 %21,31 %  
ano1321,31 %21,31 %  

Graf

3. Co Vás zpravidla zaujme při prvním setkání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjadřování2540,98 %40,98 %  
obličej (oči, vlasy, apod.)1321,31 %21,31 %  
gesta914,75 %14,75 %  
držení těla69,84 %9,84 %  
oblečení58,2 %8,2 %  
osobnost11,64 %1,64 %  
celkove vystupovani, soucet detailu11,64 %1,64 %  
komplexní dojem11,64 %1,64 %  

Graf

4. Při vytváření svého image kladu největší důraz na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vystupování3354,1 %54,1 %  
vyjadřování1016,39 %16,39 %  
stisk ruky711,48 %11,48 %  
oblečení69,84 %9,84 %  
Kombinace výše uvedených. 11,64 %1,64 %  
nezáleží mi na image11,64 %1,64 %  
na vše11,64 %1,64 %  
snad zatím nepotřebuji budovat image11,64 %1,64 %  
být slušně oblečen, narovnaná záda a věnovat pozornost ostatním když ji chtějí11,64 %1,64 %  

Graf

5. Je pro Vás při komunikaci důležitý oční kontakt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3659,02 %59,02 %  
spíše ano1626,23 %26,23 %  
spíše ne813,11 %13,11 %  
určitě ne11,64 %1,64 %  

Graf

6. Při podání ruky mi nejvíce vadí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš jemný stisk „leklá ryba“4167,21 %67,21 %  
příliš dlouhý stisk813,11 %13,11 %  
příliš pevný až drtivý stisk ruky711,48 %11,48 %  
nevšímám si takových věcí23,28 %3,28 %  
neupřimný stisk11,64 %1,64 %  
extrém na všechny strany11,64 %1,64 %  
nesouhra partnerů při podávání ruky a když se dívá jinam11,64 %1,64 %  

Graf

7. Využíváte gesta při komunikaci s kolegy, podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2744,26 %44,26 %  
ano2236,07 %36,07 %  
spíše ne1016,39 %16,39 %  
určitě ne23,28 %3,28 %  

Graf

8. Souhlasíte s trvzením, že úspěch komunikace závisí více na neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2642,62 %42,62 %  
spíše ne1626,23 %26,23 %  
ano1321,31 %21,31 %  
určitě ne69,84 %9,84 %  

Graf

9. Dokážete ovlivnit svou „řeč těla“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2540,98 %40,98 %  
spíše ne2032,79 %32,79 %  
ano1626,23 %26,23 %  

Graf

10. Myslíte si, že se lze naučit ovládat „řeč těla“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3862,3 %62,3 %  
spíše ano1829,51 %29,51 %  
spíše ne46,56 %6,56 %  
určitě ne11,64 %1,64 %  

Graf

11. Znáte hlavní cíle Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4980,33 %80,33 %  
NE1219,67 %19,67 %  

Graf

12. Máte přístup k informacím potřebným pro Vaši práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3354,1 %54,1 %  
spíše ano2439,34 %39,34 %  
spíše ne46,56 %6,56 %  

Graf

13. Jaký způsob komunikace upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozhovor4777,05 %77,05 %  
telefonicky69,84 %9,84 %  
porady46,56 %6,56 %  
e-mail, intranet34,92 %4,92 %  
email, neformální osobní rozhovor, porada, zásadně ne telefon11,64 %1,64 %  

Graf

14. Postrádáte ve Vaší společnosti nějaký komunikační prostředek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5793,44 %93,44 %  
porady11,64 %1,64 %  
je jich mnoho11,64 %1,64 %  
teambuilding aktivity11,64 %1,64 %  
ochotu některých pracovníků komunikovat a odpovídat11,64 %1,64 %  

Graf

15. Zastávaná pozice ve Vaší společnosti odpovídá stupni řízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší management (první linie)2947,54 %47,54 %  
střední management2540,98 %40,98 %  
vrcholový management (top management)711,48 %11,48 %  

Graf

16. Jaký styl řízení ve Vaší společnosti používáte ke svým podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický2744,26 %44,26 %  
nedovedu posoudit1524,59 %24,59 %  
liberální1016,39 %16,39 %  
autoritativní711,48 %11,48 %  
byrokratický23,28 %3,28 %  

Graf

17. Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte informace jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše neformálně3659,02 %59,02 %  
spíše formálně2032,79 %32,79 %  
pouze formálně34,92 %4,92 %  
pouze neformálně23,28 %3,28 %  

Graf

18. Jak byste ohodnotil(a) komunikaci s Vašimi kolegy, podřízenými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěrná až přátelská2744,26 %44,26 %  
dobrá2439,34 %39,34 %  
vysoká úroveň46,56 %6,56 %  
plná napětí a konfliktů46,56 %6,56 %  
nedovedu posoudit23,28 %3,28 %  

Graf

19. Dostanou ke k Vám potřebné informace vždy včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4167,21 %67,21 %  
ano914,75 %14,75 %  
spíše ne914,75 %14,75 %  
určitě ne23,28 %3,28 %  

Graf

20. Dochází u Vás často k přehlcení informacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3455,74 %55,74 %  
spíše ano1829,51 %29,51 %  
ano69,84 %9,84 %  
určitě ne34,92 %4,92 %  

Graf

21. Za hlavní komunikační překážku považuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná komunikace2642,62 %42,62 %  
nedůvěra1626,23 %26,23 %  
nedostatek času1422,95 %22,95 %  
nic34,92 %4,92 %  
neschopnost komunikace11,64 %1,64 %  
neujasněné pravpmoce11,64 %1,64 %  

Graf

22. Vyžadujete od podřízených zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3455,74 %55,74 %  
spíše ano2439,34 %39,34 %  
spíše ne34,92 %4,92 %  

Graf

23. Domníváte se, že Vašim kolegům, podřízeným vyhovuje způsob Vaší komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4370,49 %70,49 %  
ano1321,31 %21,31 %  
spíše ne58,2 %8,2 %  

Graf

24. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3150,82 %50,82 %  
muž3049,18 %49,18 %  

Graf

25. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let1931,15 %31,15 %  
36-45 let1727,87 %27,87 %  
18-25 let1524,59 %24,59 %  
46-55 let711,48 %11,48 %  
56 a více34,92 %4,92 %  

Graf

26. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2439,34 %39,34 %  
vysokoškolské bakalářské2032,79 %32,79 %  
vysokoškolské magisterské1118,03 %18,03 %  
vyšší odborné34,92 %4,92 %  
středoškolské bez maturity34,92 %4,92 %  

Graf

27. Počet přímých podřízených:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-54573,77 %73,77 %  
6-10914,75 %14,75 %  
11 a vice711,48 %11,48 %  

Graf

28. Společnost, ve které pracuji je zaměřena na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby1422,95 %22,95 %  
Státní a veřejná správa1118,03 %18,03 %  
Bankovnictví, pojišťovnictví, finance1016,39 %16,39 %  
Obchod, nákup, prodej914,75 %14,75 %  
Výroba, těžba, zpracování surovin711,48 %11,48 %  
Telekomunikace, IT58,2 %8,2 %  
Doprava, logistika58,2 %8,2 %  

Graf

29. Ve společnosti pracuji (uveďte počet let):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 5 let2337,7 %37,7 %  
5 až 10 let1727,87 %27,87 %  
11 a více1321,31 %21,31 %  
méně než 1 rok813,11 %13,11 %  

Graf

30. Uvažuji o změně zaměstnavatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4777,05 %77,05 %  
ano1422,95 %22,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Je pro Vás při komunikaci důležitý oční kontakt?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Souhlasíte s trvzením, že úspěch komunikace závisí více na neverbální komunikaci?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Využíváte gesta při komunikaci s kolegy, podřízenými?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je neverbální komunikace?

2. Dáte na první dojem?

3. Co Vás zpravidla zaujme při prvním setkání:

4. Při vytváření svého image kladu největší důraz na:

5. Je pro Vás při komunikaci důležitý oční kontakt?

6. Při podání ruky mi nejvíce vadí:

7. Využíváte gesta při komunikaci s kolegy, podřízenými?

8. Souhlasíte s trvzením, že úspěch komunikace závisí více na neverbální komunikaci?

9. Dokážete ovlivnit svou „řeč těla“?

10. Myslíte si, že se lze naučit ovládat „řeč těla“?

11. Znáte hlavní cíle Vaší společnosti?

12. Máte přístup k informacím potřebným pro Vaši práci?

13. Jaký způsob komunikace upřednostňujete?

14. Postrádáte ve Vaší společnosti nějaký komunikační prostředek?

15. Zastávaná pozice ve Vaší společnosti odpovídá stupni řízení:

16. Jaký styl řízení ve Vaší společnosti používáte ke svým podřízeným?

17. Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte informace jako první?

18. Jak byste ohodnotil(a) komunikaci s Vašimi kolegy, podřízenými?

19. Dostanou ke k Vám potřebné informace vždy včas?

20. Dochází u Vás často k přehlcení informacemi?

21. Za hlavní komunikační překážku považuji:

22. Vyžadujete od podřízených zpětnou vazbu?

23. Domníváte se, že Vašim kolegům, podřízeným vyhovuje způsob Vaší komunikace?

24. Pohlaví:

25. Věk:

26. Dosažené vzdělání:

27. Počet přímých podřízených:

28. Společnost, ve které pracuji je zaměřena na:

29. Ve společnosti pracuji (uveďte počet let):

30. Uvažuji o změně zaměstnavatele:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je neverbální komunikace?

2. Dáte na první dojem?

3. Co Vás zpravidla zaujme při prvním setkání:

4. Při vytváření svého image kladu největší důraz na:

5. Je pro Vás při komunikaci důležitý oční kontakt?

6. Při podání ruky mi nejvíce vadí:

7. Využíváte gesta při komunikaci s kolegy, podřízenými?

8. Souhlasíte s trvzením, že úspěch komunikace závisí více na neverbální komunikaci?

9. Dokážete ovlivnit svou „řeč těla“?

10. Myslíte si, že se lze naučit ovládat „řeč těla“?

11. Znáte hlavní cíle Vaší společnosti?

12. Máte přístup k informacím potřebným pro Vaši práci?

13. Jaký způsob komunikace upřednostňujete?

14. Postrádáte ve Vaší společnosti nějaký komunikační prostředek?

15. Zastávaná pozice ve Vaší společnosti odpovídá stupni řízení:

16. Jaký styl řízení ve Vaší společnosti používáte ke svým podřízeným?

17. Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte informace jako první?

18. Jak byste ohodnotil(a) komunikaci s Vašimi kolegy, podřízenými?

19. Dostanou ke k Vám potřebné informace vždy včas?

20. Dochází u Vás často k přehlcení informacemi?

21. Za hlavní komunikační překážku považuji:

22. Vyžadujete od podřízených zpětnou vazbu?

23. Domníváte se, že Vašim kolegům, podřízeným vyhovuje způsob Vaší komunikace?

24. Pohlaví:

25. Věk:

26. Dosažené vzdělání:

27. Počet přímých podřízených:

28. Společnost, ve které pracuji je zaměřena na:

29. Ve společnosti pracuji (uveďte počet let):

30. Uvažuji o změně zaměstnavatele:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králová, A.Verbální a neverbální komunikace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27333.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.