Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kochleární implantát

Kochleární implantát

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Stanislav Hladký
Šetření:19. 01. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):51 / 45.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro uživatele kochleárního implantátu.

Prosím o vyplnění dotazníku, který slouží k vypracování diplomové práce.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2564,1 %64,1 %  
Muž1435,9 %35,9 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-251435,9 %35,9 %  
51 a více615,38 %15,38 %  
36-40512,82 %12,82 %  
26-30410,26 %10,26 %  
15-20410,26 %10,26 %  
31-3537,69 %7,69 %  
46-5025,13 %5,13 %  
41-4512,56 %2,56 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2256,41 %56,41 %  
717,95 %17,95 %  
VOŠ615,38 %15,38 %  
37,69 %7,69 %  
Vyučen(a)12,56 %2,56 %  

Graf

4. Jaký typ základní školy jste absolvoval(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžnou základní školu2153,85 %53,85 %  
speciální základní školu1846,15 %46,15 %  

Graf

5. V době možnosti implatování KI jste bydlel(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obci do 10000 obyvatel1333,33 %33,33 %  
ve městě do 50000 obyvatel1025,64 %25,64 %  
ve velkém městě nad 100 tisíc obyvatel820,51 %20,51 %  
v obci do 1000 obyvatel512,82 %12,82 %  
ve městě do 100000 obyvatel37,69 %7,69 %  

Graf

6. Z jaké rodiny pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšící3179,49 %79,49 %  
neslyšící otec512,82 %12,82 %  
neslyšící25,13 %5,13 %  
neslyšící matka12,56 %2,56 %  
rovněž neslyšící sourozenec12,56 %2,56 %  
jiné sluchové vady rodičů12,56 %2,56 %  

Graf

7. Vaše sluchová vada je vrozená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2358,97 %58,97 %  
ANO1641,03 %41,03 %  

Graf

8. Je-li Vaše vada získaná, uveďte číslicí, v kolika letech došlo ke ztrátě sluchu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15311,54 %7,69 %  
3311,54 %7,69 %  
727,69 %5,13 %  
227,69 %5,13 %  
5227,69 %5,13 %  
127,69 %5,13 %  
5113,85 %2,56 %  
1013,85 %2,56 %  
3513,85 %2,56 %  
1113,85 %2,56 %  
ostatní odpovědi 32
9
40
39
22
14
5
0
830,77 %20,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.42
Minimum:1
Maximum:52
Variační rozpětí:51
Rozptyl:261.91
Směrodatná odchylka:16.18
Medián:10.5
Modus:15

Graf

9. Byl u Vás proveden screening sluchu již při narození?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3794,87 %94,87 %  
ano25,13 %5,13 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měl být zaveden celoplošný screening sluchu u novorozenců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %89,74 %  
nevím37,69 %7,69 %  
ne12,56 %2,56 %  

Graf

11. Má někdo ve Vaší rodiny kochleární implantát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3589,74 %89,74 %  
ano410,26 %10,26 %  

Graf

12. Z jakých zdrojů jste se dověděl o KI?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od lékaře3076,92 %76,92 %  
z médií (TV, internet, časopis, rozhlas)1435,9 %35,9 %  
od slyšících přátel717,95 %17,95 %  
od neslyšících či nedoslýchavých přátel410,26 %10,26 %  

Graf

13. Uveďte číslicí počet měsíců (např. 3 m), nebo počet roků (např. 5 r), kdy Vám byl po ztrátě sluchu KI implantován

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
425,13 %5,13 %  
10 r25,13 %5,13 %  
10r25,13 %5,13 %  
3r25,13 %5,13 %  
1025,13 %5,13 %  
11 m12,56 %2,56 %  
7 r12,56 %2,56 %  
32r12,56 %2,56 %  
nedá se určit, úplná ztráta byla postupná, nemohu určit jesstli po 5 nebo 9 letech12,56 %2,56 %  
11m12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi 2 r
6 m
KI implantován 10 let po ztrátě sluchu
1r
13 m
18r
17r
nemůžu přesně určit, ke ztrátě sluchu docházelo postupně. Impalnatce proběhla v mých 21 letech
10 m
2r
v 16 letech - narodila jsem se s těžkou poruchou sluchu
6
od 3 let jsem těžce nedoslýchává, ztráta sluchu ve 21 letech
Nevím
ztráta sluchu ve 3 letech, která se zhoršovala, a KI jsem dostala ve 37 letech.
8
15m
1,5r
3 r
1
2
3m
5r
0
2461,54 %61,54 % 

Graf

14. Jaký typ KI máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od společnosti Cochlear, Ltd. - implantát Nucleus3076,92 %76,92 %  
od společnosti Advanced Bionics - implantát Neptun410,26 %10,26 %  
od společnosti Advanced Bionics - implantát Clarion37,69 %7,69 %  
od společnosti MED-EL25,13 %5,13 %  

Graf

15. Je Váš KI oboustranný (oboustranná kochleární implantace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3589,74 %89,74 %  
ANO410,26 %10,26 %  

Graf

16. Byla Vám tato možnost vůbec někdy nabídnuta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3394,29 %84,62 %  
ano25,71 %5,13 %  

Graf

17. Pomohl Vám KI při komunikaci se slyšícími?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3384,62 %84,62 %  
nevím512,82 %12,82 %  
ne12,56 %2,56 %  

Graf

18. Máte více přátel mezi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšícími2358,97 %58,97 %  
neslyšícími1948,72 %48,72 %  
nedoslýchavými615,38 %15,38 %  

Graf

19. Jakým způsobem komunikujete v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžnou řečí3179,49 %79,49 %  
znakovým jazykem1435,9 %35,9 %  
jinak (např. kombinace předchozích)1128,21 %28,21 %  
pomocí prstové abecedy25,13 %5,13 %  

Graf

20. V případě, že jste v předchozí otázce odpověděli "jinak", uvěďte jak

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim225 %5,13 %  
znakování a mluvení112,5 %2,56 %  
běžná řeč + odezírání112,5 %2,56 %  
odezírání a běžná řeč112,5 %2,56 %  
odezírání112,5 %2,56 %  
vzhledem ke sluchovému postižení mého syna preferujeme v rodině znakový jazyk, jako další způsob komunikace bych ráda uvedla odezírání112,5 %2,56 %  
s neslyšícími znaky, se slyšícími hlasem 112,5 %2,56 %  

Graf

21. Jakým způsobem komunikujete s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžnou řečí3179,49 %79,49 %  
znakovým jazykem1948,72 %48,72 %  
jinak410,26 %10,26 %  

Graf

22. V případě, že jste v předchozí otázce odpověděli "jinak", uvěďte jak

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná řeč + odezírání125 %2,56 %  
odezírání a běžná řeč125 %2,56 %  
odezírání125 %2,56 %  
nevím125 %2,56 %  

Graf

23. Pokud kromě KI používáte i jiné kompenzační pomůcky, napište jaké

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budik

budík, sms, skype, CHAT, indukční smyčku

FM systém, indukční smyčka, světelný budík, skype, sms

FM-zařízení (vysílač a přijímač), kabel s indukční smyčkou (poslech na KI po přepnutí na polohu T),

indukční smyčka, pc, budík

indukční smyčka, světelný zvonek a vibr. budík

indukční smyčku

indukční smyčku

indukční smyčku, světelný zvonek, budík

je jich mnoho, světelný budík, CHAT, sms, skype, internet...

komunikátor, vibrační budík

Na noc si KI musím sundavat, takže nepostradatelnou pomůckou je světelný (vibrační) budík

např. indukční smyčka, FM-systém aj.

ne

ne

ne

Ne

Nepoužívám,

Nepoužívám.

nevim

nevím

pc, světelný zvonek, spec.budík

počítač

signalizace zvonku, mobilu, ind. smyčky, budík

světelný budík, CHAT, indukční smyčku

světelný budík, internet, CHAT

světelný budík,skype, internet

Světelný zvonek, budík, pc

světelný zvonek, fax,

světelný zvonek, vybrační budík, internet

vibrační budík, skype

zvonek a vibrační budík

zvonek, budík, pc, ind.smyčku

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

24. Byla Vám nabídnuta psychologická pomoc jako součást rehabilitace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 26, NEotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3179,49 %79,49 %  
ANO820,51 %20,51 %  

Graf

25. Uvítali byste tuto pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1445,16 %35,9 %  
ano1341,94 %33,33 %  
ne412,9 %10,26 %  

Graf

26. Jak dlouho po implantaci KI u Vás trvala logopedická rehabilitace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky25,13 %5,13 %  
2r25,13 %5,13 %  
24m25,13 %5,13 %  
6 měsíců12,56 %2,56 %  
4roky12,56 %2,56 %  
2 r12,56 %2,56 %  
1,5 roku12,56 %2,56 %  
12 měsíců12,56 %2,56 %  
14 měsíců12,56 %2,56 %  
zhruba půl roku, poslech s KI se stabilizoval po ca. 2 letech12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi nevím, několik let
12m
10 m
8 měsíců
24 m
3 m
18 m
14 m
2-3 r
cca 2r
po 6 měs. jsem se naučila rozeznávat běžné zvuky (auta, vítr). na dolaďování jezdím i po ročním užívání
gerh
16m
1 rok
3r
14m
20 m
8m
Jeden rok a více.
10 let
nevím
3
Nevím, tehdy jsem byl ještě malý a něvěděl jsem, oč slo.
10
0
žádná
2666,67 %66,67 % 

Graf

27. Pokud se nacházíte v hlučném prostředí, pomáhá Vám KI v porozumění běžné řeči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1846,15 %46,15 %  
ne1538,46 %38,46 %  
nevím615,38 %15,38 %  

Graf

28. Rozlišujete díky svému KI mužský a ženský hlas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3487,18 %87,18 %  
ne37,69 %7,69 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

29. Rozumíte běžně mluvené řeči bez pomoci odezírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy a jak komu2153,85 %53,85 %  
ano1230,77 %30,77 %  
ne717,95 %17,95 %  

Graf

30. Rozpoznáte zvonění telefonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3794,87 %94,87 %  
ne25,13 %5,13 %  

Graf

31. Měl(a) jste v době před implantací KI nízké seběvědomí či pocit méněcennosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 32, NEotázka č. 33, Nevímotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1846,15 %46,15 %  
ANO1641,03 %41,03 %  
Nevím512,82 %12,82 %  

Graf

32. Pokud jste odpověděl ANO, myslíte, že po užívání KI tento pocit nemáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %38,46 %  
nevím16,25 %2,56 %  

Graf

33. Existují u Vás jako uživatele KI nějaké problematické oblasti ve Vašem životě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) voda - koupání a sprchování bez KI 2) pocení se - pot se dostane po čase do KI a ten začne "blbnout" 3) poslech na větší vzdálenost (přes 5 m už prakticky nerozumím) 4) poslech v hlučném prostředí - např. diskotéka nebo když se baví víc lidí mezi sebou najednou

ber

často mě bolí hlava a pak si KI vypínám, aby bolest přestala. Také bych uvítala výměnu starého procesoru za nový, krabička mi občas na těle překáží.

drahé náhr. součástky, které pojišťovna nehradí

drahé náhradní díly

Hlučné prostředí a jelikož nemám ještě stabilní nastavení, tak i změna prostředí ( holé stěny, tělocvična, jídelna, školní chodba...) a změna hlasů

KI není překážkou.

koupání (většina spot.aktivit) bez KI, drahé baterie

Máte na mysli chvíle, kdy si musím procesor sundat a v tuto chvíli jsem opět zcela ohluchlá? Ano, pak nastupuje nervozita, zda na mě někdo nemluví, jestli něco někde nepřetýká, jestli nepípá pootevřená lednička, nezvoní domovní zvonek nebo mobil, nejede za mnou auto, nevolá nebo nemluví na mě někdo... :-)

musím věnovat zvýšenou pozornost hlavě,aby se nerozbil procesor, u něhož jsou vysoké náklady na opravu

ne

ne

ne

nemožnost telefonovat, velká spotřeba baterií

nemožnost věnovat se sportu

nesmím dělat činnosti,kde hrozí úraz hlavy. další nevýhodu spatřuji v krátké životnosti baterií, výdrž je max.

nevím

Nevýhodou je velká spotřeba baterií a náchylnost "sluchadla" na vlhkost, každý den se musí pečlivě vytírat do sucha.

pot, do KI nesmí přijít voda a vlhko, na letišti se musí KI vypínat, drahé náhradní součástky.

pouze samá pozitiva

problém se sportem - hlavně kvůli potu, KI je náchylný na vlhkost.

Při lyžování se bojím, abych neztratil procesor při pádu. Lepím si ho k uchu a mám zavazovací čepici

sprchování, drahé náhradní součástky a krátká životnost baterií

V hlučném prostředí se špatně zapojuji do komunikace

vadí mi nepříjemné zvuky, které jsou s KI spojeny - bolívá mě z nich hlava. KI si sundavám při tělocviku a dramatické výchově, aby nedošlo k rozbití procesoru.

velká spotřeba baterií, které si musím sama hradit.

zadne

zčásti diskriminace, zčásti vyloučení užívání telefonů, poslech TV

žádné

žádné

žádné

34. Pokud byste stál(a) znovu před rozhodnutím, zda si nechat KI voperovat, rozhodl(a) byste se znova pro implantaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %89,74 %  
nevím25,13 %5,13 %  
ne25,13 %5,13 %  

Graf

35. Jaké jsou Vaše roční náklady v rámci užívání KI?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000,-37,69 %7,69 %  
cca 5000,-25,13 %5,13 %  
5000 25,13 %5,13 %  
1000025,13 %5,13 %  
200012,56 %2,56 %  
těžko říct12,56 %2,56 %  
7000 kč12,56 %2,56 %  
3 baterie týdně x 5212,56 %2,56 %  
1000 Kč12,56 %2,56 %  
do 2000,-12,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi pokud nedojde k poruše vlastní techniky řečového procesoru jediné náklady jsou na baterie
asi kolem 2500 Kč
do 2000
cca 4000,-
Za bterie do KI přes 5.000,- , v případě opravy , na př. výměna mikrofonu - až 9.000,-
do 4000,-
asi 5 000
3-4000,-
3000,-
3-4 tis.
ber
3-4 tisíce
4000 (1800 pojištění, cca 2200 doplňky ke KI - kryty mikrofonu, ušní háčky, které se občas zlomí, sušící tablety)
3 tis.
5 tisíc
3500
3-4000
4 tisíce
5000,-
Nevím, náklady nehradím.
časové vytížení při návštěvách lékařů
nevím
jsem student, náklady nehradím
0
2461,54 %61,54 % 

Graf

36. Způsobuje Vám KI nějaké nepříjemné nebo nežádoucí účinky (např. zpětnou vazbu u audio či videotechniky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 37, NEotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3692,31 %92,31 %  
ANO37,69 %7,69 %  

Graf

37. Pokud jste odpověděli ANO, prosím, uveďte jaké

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ber

Bolesti hlavy

zkreslení zvuku,

38. Míváte nějaké problémy při lékařských vyšetřeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 39, NEotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3589,74 %89,74 %  
ANO410,26 %10,26 %  

Graf

39. Pokud jste odpověděli v předchohí otázce ANO, prosím, uveďte jaké

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne vždy uspokojivá komunikace s lékařem

např. u zubaře se mi s KI za uchem špatně leží na křesle, při narkóze je třeba KI předem sundat

problémy se ani tak netýkají KI, jako spíše neochoty a arogance ze stran lékařů a mnohdy i sester

u lékaře se musím vyvarovat použití některých přístrojů, aby se implantát nepoškodil.

40. Pomohl Vám KI při používání audiotechniky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2769,23 %69,23 %  
nevím820,51 %20,51 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

41. Zlepšilo se Vám po implantaci KI Vaše kulturní a společenské vyžití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2974,36 %74,36 %  
nevím615,38 %15,38 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

42. Pomohl Vám KI při studiu nebo začlenění do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO - při studiu2051,28 %51,28 %  
ANO - při začlenění do pracovního procesu1230,77 %30,77 %  
NE615,38 %15,38 %  
Nevím25,13 %5,13 %  

Graf

43. V současné době jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studující - VŠ1128,21 %28,21 %  
studující - VOŠ820,51 %20,51 %  
pracující na plný úvazek v běžném pracovní poměru717,95 %17,95 %  
poživatel důchodu bez pracovního či studijního poměru615,38 %15,38 %  
studující - SŠ s maturitou615,38 %15,38 %  
pracující na částečný úvazek v běžném pracovním poměru410,26 %10,26 %  
pracující na částečný úvazek v běžném prcovníím poměru12,56 %2,56 %  
nezaměstnaný12,56 %2,56 %  

Graf

44. Jste členem nějaké organizace? Pokud ano, uveďte, prosím, v jaké, nebo napište "žádná"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, Český klub ohluchlých, Klub uživatelů KI - (čerstvě založený)

ano, FRPSP

ANO, FRPSP

ano, FRPSP

ano, org. neslyšících

ano, org. neslyšících a nedoslýchavých

bre

český klub ohluchlých

ČUN, FRPSP

FRPSP

FRPSP

ne

ne

nevím

org. neslyšících a nedoslýchavých

organizace neslyšících

organizace neslyšících

organizace neslyšících a nedoslýchavých

organizace neslyšících a nedoslýchavých

rodiče jsou členy FRPSP

SportNES Ostrava (Sportovní organizace neslyšících sportovců)

svaz neslyšících a nedoslýchavých

Svaz uživatelů KI

svaz uživatelů KI

Uživatelé KI, org, neslyšících

zadna

zadna

Základní organizace nedoslýchavých

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

45. Účastníte se přednášek věnovaných uživatelům KI?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2974,36 %74,36 %  
ne1025,64 %25,64 %  

Graf

46. Došlo u Vás po implantaci KI k rozšíření emocionálních vjemů (zvuky zvířat, poslech hudby ap.)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3076,92 %76,92 %  
ne615,38 %15,38 %  
nevím37,69 %7,69 %  

Graf

47. Podařilo se Vám díky KI získat řidičské oprávnění, které jste před implantací nevlastnili?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2777,14 %69,23 %  
ano822,86 %20,51 %  

Graf

48. Potřebujete při jednáních na úřadech tlumočníka nebo po implantaci zvládáte vše sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládám sám (sama)3794,87 %94,87 %  
využívám služeb tlumočníka1230,77 %30,77 %  

Graf

49. Můžete díky KI zařadit mezi svoje volnočasové aktivity např. muzikoterapii, zpěv nebo hru na nějaký hudební nástroj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2666,67 %66,67 %  
ne717,95 %17,95 %  
nevím615,38 %15,38 %  

Graf

50. Domníváte se, že má veřejnost povědomí o tom, co je to kochleární implantát?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3386,84 %84,62 %  
nevím37,89 %7,69 %  
ano25,26 %5,13 %  

Graf

51. Jaký přínos pro Vás měl KI?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ber

díky KI se můj život změnil k lepšímu, stávám se jistější, už konečně vnímám zvuky, jako jsou situace na křižovatce, při jízdě na kole, při poslechu hudby, pohyb v noci a mnoho dalších.

díky KI se snažím seznamovat se slyšícími lidmi, abych si mohl rozvíjet slovní zásobu.

Díky KI slyším mnoho zvuků, které jsem předtím neznala a také se lépe domluvím. Telefonovat ovšem nemůžu.

Jsem komunikativní typ, takže díky KI jsem měla možnost vrátit se do krásného života slyšících.

KI mi jednoznačně usnadnil studium na SŠ i na VŠ. Dále pak všeobecně usnadňuje komunikaci s ostatními. K otázce č. 29 bych měla malou přípomínku, ráda bych odpověděla jak kdy a jak komu, tato možnost bohužel není, proto jsem dala ANO.

KI mi pomohl být v životě nezávislá a doufám, že díky němu budu jednou dělat práci, která mě bude opravdu bavit.

KI mi změnil život, a to v pozitivním smyslu. Po třech letech s KI jsem jsem začala slyšet jak zní bouřka, prší, je slyšet vítr, šumění listí, štěkání psa, zkrátka jak promlouvá příroda. Bez KI bych rozhodně nešla na VŠ.

komunikace se slyšícími. Slyším promlouvat přírodu, zpěv ptáků...

Lepší porozumění a lepší vnímání zvuků

návrat do světa slyšících - komunikace s rodinou a přáteli

nevím

po úrazu, jsem byla schopna se opět zapojit do společnosti. mohu opět navštěvovat divadlo, které jsem před úrazem velmi ráda navštěvovala

pomoc při studij u a v komunikaci s ostatními

pomoc při studiu, začlenění mezi slyšící

pomoc se lépe začlenit do společnosti, kolektivu slyšících

S KI se mohu zařadit smysluplně do společnosti

sluch

usnadnění komunikace

v komunikaci s ostatními

v komunikaci se slyšícími

v komunikaci se slyšícími

velký - v oblasti komunikace, v osobním i profesním životě

velký, umožnil mi lepší zapojení se do světa slyšící většiny

Vnímání zvuků a komunikace se slyšícími

Výhodou je, že slyším zvuky kolem sebe - auta, vlaky, telefon, zpěv ptáků atd.

Zásluhou KI mám v životě stejné možnosti jako ostatní slyšící lidé. Jsem rád, že mohu slyšet a vážím si toho.

zlepsil mi kvalitu zivota

znovuzapojení do světa slyšících

Ztratila jsem pocit méněcenosti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stanislav Hladký, M.Kochleární implantát (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27352.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.