Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen na trhu práce v ČR

Postavení žen na trhu práce v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Scherhauferová
Šetření:24. 01. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):16 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se zaměřuje na vnímání diskriminace žen na trhu práce a problému harmonizace pracovního a rodinného života. Dotazník je určen pro osoby starší  15 let. Dotazníky budou použity pro vypracování diplomové práce na téma Ženy na trhu práce v České republice.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U některých otázek jsou odpovědi zastoupeny následujícími symboly:

++  - souhlasím

+  - spíše souhlasím

0  - nevím

-  - spíše nesouhlasím

--  - nesouhlasím

 

Odpovědi respondentů

1. Ženy jsou znevýhodněny na trhu práce oproti mužům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8239,23 %39,23 %  
souhlasím7133,97 %33,97 %  
spíše nesouhlasím3516,75 %16,75 %  
nevím125,74 %5,74 %  
nesouhlasím94,31 %4,31 %  

Graf

2. Ženy mají menší šanci získat práci než muži.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8239,23 %39,23 %  
souhlasím5626,79 %26,79 %  
spíše nesouhlasím3918,66 %18,66 %  
nevím199,09 %9,09 %  
nesouhlasím136,22 %6,22 %  

Graf

3. Ženy dostávají za stejnou práci vyšší plat než muži.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9846,89 %46,89 %  
spíše nesouhlasím6631,58 %31,58 %  
nevím199,09 %9,09 %  
souhlasím146,7 %6,7 %  
spíše souhlasím125,74 %5,74 %  

Graf

4. Ženy mají menší šanci na kariérový postup než muži.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9043,06 %43,06 %  
spíše nesouhlasím4521,53 %21,53 %  
souhlasím4220,1 %20,1 %  
nevím167,66 %7,66 %  
nesouhlasím167,66 %7,66 %  

Graf

5. Co je podle vás důvodem nižší úspěšnosti žen v práci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A. Ženy obecně nemají schopnosti a znalosti, které jsou na trhu práce požadovány, srovnatelné s muži-1.1631.361
B. Ženy mají obecně nižší vzdělání než muži-1.4450.802
C. Ženy nemají autoritu a řídící schopnosti-0.8331.479
D. Ženy jsou málo průbojné-0.3681.678
E. Lidé preferují ve vedoucích pozicích muže0.8761.248
F. Ženy nezajímá pracovní postup a kariéra-1.0191.186
G. Ženy se bojí úspěchu-1.1531.096
H. Ženy nejsou stabilní pracovní silou-0.7081.766
I. Ženy omezuje těhotenství, péče o malé děti a rodinná zátěž0.7181.59
J. V práci dominují muži a ti nedají ženám šanci0.2011.472
K. Současné nastavení pracovní sféry a zaměstnavatelské politiky ženy znevýhodňuje.0.5551.414

Graf

6. Ženy jsou znevýhodňovány díky nedostatečné legislativní, sociální a administrativní podpoře státu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6430,62 %30,62 %  
spíše nesouhlasím5124,4 %24,4 %  
nevím4521,53 %21,53 %  
souhlasím2913,88 %13,88 %  
nesouhlasím209,57 %9,57 %  

Graf

7. Pro zlepšení postavení žen v organizacích je potřeba podpora vedení organizace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9545,45 %45,45 %  
souhlasím7033,49 %33,49 %  
nevím2210,53 %10,53 %  
spíše nesouhlasím146,7 %6,7 %  
nesouhlasím83,83 %3,83 %  

Graf

8. Který z těchto aktérů by měl podle vás především prosazovat opatření na podporu harmonizace pracovních a rodinných závazků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstanavatel8339,71 %39,71 %  
Stát7937,8 %37,8 %  
Je to problém každého člověka3617,22 %17,22 %  
Obdory62,87 %2,87 %  
Nevím52,39 %2,39 %  

Graf

9. Kterou formu péče o děti jste využíval/a pro své děti (plánujete reálně využívat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní mateřské školy18186,6 %86,6 %  
Školní družiny10349,28 %49,28 %  
Zájmové kroužky pro děti od 6 let8741,63 %41,63 %  
Zásadní každodenní nebo každotýdenní výpomoc s péčí o děti ze strany širší rodiny5526,32 %26,32 %  
Zájmové kroužky pro děti do 6 let5124,4 %24,4 %  
Soukromé mateřské školy2612,44 %12,44 %  
Mateřská centra - alternativní formy kolektivní péče o předškolní děti od věku 3 let157,18 %7,18 %  
Zásadní každodenní nebo každotýdenní výpomoc s péčí o děti ze strany placené soukromé osoby115,26 %5,26 %  

Graf

10. Jste ekonomicky aktivní (zaměstnán/a, sebezaměstnán/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10550,24 %50,24 %  
ne10449,76 %49,76 %  

Graf

11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A. Pracuji na zkrácený úvazek-0.662.413
B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)-0.0382.451
C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)-0.2922.528
D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)0.0091.745
E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)-0.3212.463
F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny0.5751.886
G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti0.3681.855
H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe-0.3491.756
I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)-0.4531.87
J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)0.3022.192
K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti-1.2451.355

Graf

12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A. Pracuji na zkrácený úvazek0.5142.269
B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)1.0481.779
C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)0.2482.167
D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)1.0481.283
E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)0.7811.923
F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny1.0481.264
G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti1.0381.122
H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe0.1432.141
I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)0.2382.124
J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)0.8571.646
K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti0.1242.223

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18889,95 %89,95 %  
muž2110,05 %10,05 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23188,61 %8,61 %  
22178,13 %8,13 %  
25157,18 %7,18 %  
24125,74 %5,74 %  
40104,78 %4,78 %  
21104,78 %4,78 %  
1894,31 %4,31 %  
2694,31 %4,31 %  
3583,83 %3,83 %  
3873,35 %3,35 %  
ostatní odpovědi 19
48
27
29
43
34
41
28
37
32
46
47
55
30
36
17
50
57
49
44
33
42
45
20
56
31
54
61
9444,98 %44,98 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.74
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:83.15
Směrodatná odchylka:9.12
Medián:27
Modus:23

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8842,11 %42,11 %  
Středoškolské s maturitou8440,19 %40,19 %  
Základní146,7 %6,7 %  
Vyučen/a115,26 %5,26 %  
Vyšší odborné94,31 %4,31 %  
Vyučen/a s maturiou31,44 %1,44 %  

Graf

16. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnoti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
09244,02 %44,02 %  
25325,36 %25,36 %  
15124,4 %24,4 %  
3115,26 %5,26 %  
4 a více20,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Co je podle vás důvodem nižší úspěšnosti žen v práci?

 • odpověď A. Ženy obecně nemají schopnosti a znalosti, které jsou na trhu práce požadovány, srovnatelné s muži=-2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Ženy omezuje těhotenství, péče o malé děti a rodinná zátěž=-2 na otázku 5. Co je podle vás důvodem nižší úspěšnosti žen v práci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
 • odpověď B. Ženy mají obecně nižší vzdělání než muži=-2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

10. Jste ekonomicky aktivní (zaměstnán/a, sebezaměstnán/a)?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=-1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=-1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=-1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=0 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=1 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=1 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=0 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 17 - 22 > na otázku 14. Jaký je Váš věk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?

 • odpověď A. Pracuji na zkrácený úvazek=-2:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
 • odpověď B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-2:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
 • odpověď C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-2:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=2:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=-2:
  • 12.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=2:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-2:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
 • odpověď K. Mám k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti=-2:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. Vedení v zaměstnání je ochotno se dohodnout na možných změnách (např. v pracovním tempu, náplni práce, apod.)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi A. Pracuji na zkrácený úvazek=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi I. Zásadním způsobem využívám další osobu pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (např. placenou osobu nebo prarodiče)=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=-2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Mám volnou pracovní dobu (sám/a si určuji pracovní dobu)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi J. Zásadním způsobem využívám veřejné zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (např. jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba, apod.)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. Sdílím pracovní místo s jinou osobou (případně jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti)=-2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

 • odpověď E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=2:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi E. Mám možnost pracovat doma (např. na počítači)=2 na otázku 11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?
 • odpověď F. Partner/ka je ochoten/ochotna podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny=2:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi H. Partner/ka je ochoten/ochotna převzít zodpovědnost za chod domácnosti na sebe=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi G. Partner/ka je ochoten/ochotna rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti=2 na otázku 12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

14. Jaký je Váš věk?

 • odpověď < 17 - 22 >:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ženy jsou znevýhodněny na trhu práce oproti mužům.

2. Ženy mají menší šanci získat práci než muži.

3. Ženy dostávají za stejnou práci vyšší plat než muži.

4. Ženy mají menší šanci na kariérový postup než muži.

5. Co je podle vás důvodem nižší úspěšnosti žen v práci?

6. Ženy jsou znevýhodňovány díky nedostatečné legislativní, sociální a administrativní podpoře státu.

7. Pro zlepšení postavení žen v organizacích je potřeba podpora vedení organizace.

8. Který z těchto aktérů by měl podle vás především prosazovat opatření na podporu harmonizace pracovních a rodinných závazků?

9. Kterou formu péče o děti jste využíval/a pro své děti (plánujete reálně využívat)?

10. Jste ekonomicky aktivní (zaměstnán/a, sebezaměstnán/a)?

11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?

12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnoti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ženy jsou znevýhodněny na trhu práce oproti mužům.

2. Ženy mají menší šanci získat práci než muži.

3. Ženy dostávají za stejnou práci vyšší plat než muži.

4. Ženy mají menší šanci na kariérový postup než muži.

5. Co je podle vás důvodem nižší úspěšnosti žen v práci?

6. Ženy jsou znevýhodňovány díky nedostatečné legislativní, sociální a administrativní podpoře státu.

7. Pro zlepšení postavení žen v organizacích je potřeba podpora vedení organizace.

8. Který z těchto aktérů by měl podle vás především prosazovat opatření na podporu harmonizace pracovních a rodinných závazků?

9. Kterou formu péče o děti jste využíval/a pro své děti (plánujete reálně využívat)?

10. Jste ekonomicky aktivní (zaměstnán/a, sebezaměstnán/a)?

11. Které možnosti, pokud je využíváte, nejvíce přispívají k Vašemu pocitu, že zvládáte pracovní a rodinné povinnosti bez problémů?

12. Které z následujících možností by vám osobně usnadnily harmonizaci práce a rodiny?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaký je počet dětí ve Vaší domácnoti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Scherhauferová, H.Postavení žen na trhu práce v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27447.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.