Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globální oteplování planety

Globální oteplování planety

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šetelíková
Šetření:24. 01. 2013 - 22. 02. 2013
Počet respondentů:272
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit jak je veřejnost seznámena s pojmem globální oteplování a jak vnímá jeho problematiku.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem globální oteplování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27199,63 %99,63 %  
ne10,37 %0,37 %  

Graf

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV, radio10337,87 %37,87 %  
Škola7828,68 %28,68 %  
Noviny, časopisy7326,84 %26,84 %  
Přednáška134,78 %4,78 %  
Rodina, přátelé31,1 %1,1 %  
Nikdy jsem se nesetkal(a) s tímto pojmem.20,74 %0,74 %  

Graf

3. Znáte alespoň jednu zásadní věc, kterou na planetě Zemi g. o. ovlivňuje a mění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22683,09 %83,09 %  
ne4616,91 %16,91 %  

Graf

4. Napište ji prosím.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tání ledovců3615,93 %13,24 %  
skleníkové plyny146,19 %5,15 %  
CO283,54 %2,94 %  
ledovce73,1 %2,57 %  
skleníkový efekt62,65 %2,21 %  
freony41,77 %1,47 %  
počasí41,77 %1,47 %  
ovzduší41,77 %1,47 %  
Výfukové plyny31,33 %1,1 %  
klima31,33 %1,1 %  
ostatní odpovědi slunce
Tají ledovce
podnebí
oxid uhličitý
Emise
ozónová díra
Zvedání hladin oceánů, změna klimatu
skleníkový efekt=oteplování země
Zacházení s přírodou
tání ledovců, zvyšování hladiny oceánů, migrace živočišných druhů tam, kde dřív neměly podmínky k životu, narušení rovnováhy biosystému...
extrémní výkyvy počasí, rozšiřování pouští, úbytek tropických deštných pralesů
hladina oceánů
tání ledovců, vzestup mořské hladiny, růst průměrných teplot, zvyšující se frekvence extrémních klimatických jevů
množství CO2
počasí-vzestup hladin oceánů... , vymírání živočišných i rostlinných druhů
Oxid uhlicity skloubeni s jinyli prvky
ztenčování ozonové vrstvy
tani ledovcu, zvysovani hladiny more, oteplovani more - uz o pul stupne muze zabijet koraly ajine zivocichy
zvýšená koncentrace skleníkových plynů v atmosféře
Hladina moře, tání ledovců.
topení ledovců
klima, hladiny oceánů, výskyt rostlinných a živočišných (a jiných) druhů, nepřímo pak zemědělství, zdroje pitné vody...
změna klimatu, extrémní jevy počasí, nemoce
uvolňování freonů do ovzduší
ozónová vrstav
změna teplot
hladinu světových oceánů
teplotu vzduchu, tání ledovců -> zvýšení hladin oceánů, posun klimatických pásů, ...
dochází ke klimatickým změnám
rostliny a živočichové se stěhují
ozónová vrstva, tání ledovců
tání ledovců v polárních oblastech
tání ledovců, změna průměrné teploty
smog,kácení pralesů
g.o. je komplot
Uvolnňování skleníkových plynů do atmosféry,vliv průmyslu,výfukové plyny za spalovacích motorů,kácení a vypalování lesních porostů v deštném pralese,uvolňující se metan z výkalů dobytka,topení tuhými palivy v domácích kotelnách,tepelné elektrárny.
vyfukové plyny, freony, splodiny,...
znečištění ovzduší
Nadměrná produkce výfukových plynů způsobující skleníkový efekt
Tání ledovců, podnební pásma
průmysl.
odlesňování, spalování fosilních paliv
Prdění krav
clovek
přirozená změna chodu zeměkule
Celkové klima planety.
průměrná teplota atmosféry, hydrosféry, hydrologické bilance toků, chod a charakter srážek, změny typů krajin...
Setkali jste se někdy s pojmem globální oteplování? ANO, ot. 2 Nikdy jsem se nesetkal(a) s tímto pojmem. fakt výbornej dotazník ;-)
Tají ledy, stoupá hladina oceánu, postupně se mění klima (zima později, sníh v létě, kruté mrazy, sněhové kalamity, hurikány, zemětřesení,...)
roztávají ledovce
Myšlení lidí :-)
je přirozené
počasí, teploty
ofid uhelnatý
kvalita ovzduší
ovlivňuje celkové klima planety
tání ledovců, zvyšování hladiny světového oceánu
metan, freony, CO2
např. výfukové plyny
skleníkové efekty, spreje, nadměrnost oxidu uhličitého, smog, moc aut a z toho tají ledovce
freon
to je na celou vědeckou stať, hlavní je a) činnost člověka b) cyklické vlivy blízkého vesmíru
Rozšiřování Sahary, vysychání vodních ploch, tání ledovců
teplota, skleníkový efekt, kyselé deště, vymírání živočichů
Lidská činnost, ničení ozonové vrtvy
zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře
vyšší přísun peněz do kapes ekologů
výfukové plyny, moderní technologie, freony apod.
tání ledovců, oteplování mořských proudů, výchylky v počasí
Změna teploty.
tání ledovců, zvyšování hladiny moří
spalování fosilních paliv
ekonomika
distribuce vody
freony, skleníkový efekt, výfukové plyny
Výkové plyny, průmyslově vyráběné látky, ničemí ekosystémů, změna skladby dřevinné vegetace ...
hladinu moří
hladina moří
tání ledovců, skleníkový efekt, zvedání hladiny moří, větší četnost výkyvů klimatu (bouře, hurikány, povodně)
průmysl, kácení lesů
rozložení organismů na planetě
globální změny klimatu, zvyšování hladin moří, tání ledovců,
ozonovou vrstvu a díry, ledovce a vodu v mořích, roční období
skleníkový efekt, nebezpečné plyny
tání ledovců a zvyšování hladiny světových oceánů
Sluneční cykly
mořské proudy, tání ledovců, kyselé deště, změna klimatu
oteplování
spalování pevných paliv
SLUNCE a výkyvy jeho aktivity
oteplování a výfukové plyny
Hladina oceánů,.....
délka ročních období a teplota
údajně výšku hladiny oceánů
průmysl
údajně klima
životní prostředí
Prdění krav v Jižní Americe.
skleníková efekt
teplotu na polech atd.
Výška hladiny oceánů, migrace živočišných druhů, specifické šíření nemocí, teplota, ... Ad k otázce 2: s tímto pojmem jsem se setkal na více místech, nejen v novinách nebo časopisech. Otázka je položená špatně.
Tání ledovců, výkyvy počasí - návaly horka, prudké lijáky, zvyšovaní hladiny moře. Ovlivňuje agrohospodářství - záplavy, ecosystémy, lidské zdraví, společnost, zásoby pitné vody.. atd.
změna klimatu
výška hladiny oceánů
změna rajonizace polních plodin
Lidstvo, smog, životní styl lidí
znečišťování ovzduší exhalacemi z výfukových plynů a hromadění co2 v atmosféře
Tání ledovců, změny klimatu, vymírání druhů
Auta, továrny, kácení lesů a pralesů
změny teploty
teplota
teplotu planety
spalování fosilních paliv
temer vsechny ekosystemy na Zemi vcetne zivota v mori
klima, veliikost ledovců
množství CO2 ve vzduchu (nebo tání ledovců, jestli to bylo myšleno druhým způsobem)
zvyšování hladiny moří
ovlivňuje klima na planetě, v důsledku čehož se mění jednotlivé ekosystémy...
sopky, letecká a automobilová doprava, jadrové skúšky, ...
Skleníkový efekt ?
skleníkový efekt, CO2
Moře
Teplota a množství vody v oceánech a mořích
vyhasínání slunce
třídění odpadků, skleníkové plyny
Přirozený cyklus planety, Lidské faktory (skleníkové plyny, vodní pára, odlesňování, velké zpevněné plochy)
Vypusteni splodin, cyklus zeme
Plyny CO2
Tání ledovců na antarktidě.
emise škodlivých látek do ovzduší
13760,62 %50,37 % 

Graf

5. Souhlasíte s názorem, že globální oteplování je vinou lidstva? (jeho způsob života a zacházení s přírodou)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16159,19 %59,19 %  
ne6724,63 %24,63 %  
nevím4416,18 %16,18 %  

Graf

6. Myslíte, že se společnost tímto problémem zabývá dostatečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14653,68 %53,68 %  
ano7728,31 %28,31 %  
nevím4918,01 %18,01 %  

Graf

7. Považujete g. o. za normální a neovlivnitelný cyklus vývoje Země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11241,18 %41,18 %  
ne9635,29 %35,29 %  
nevím6423,53 %23,53 %  

Graf

8. Myslíte, že globální oteplování může v budoucnu vážně ovlivnit náš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21378,31 %78,31 %  
ne3713,6 %13,6 %  
nevím228,09 %8,09 %  

Graf

9. Pokud ano, jak moc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně15572,43 %56,99 %  
trochu5525,7 %20,22 %  
nepatrně31,4 %1,1 %  
vůbec10,47 %0,37 %  

Graf

10. Prosím vyplňte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17363,6 %63,6 %  
muž9936,4 %36,4 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (s maturitou)12244,85 %44,85 %  
vysokoškolské9635,29 %35,29 %  
základní4416,18 %16,18 %  
vyučen (bez maturity)93,31 %3,31 %  
bez vzdělání10,37 %0,37 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3015757,72 %57,72 %  
15-195018,38 %18,38 %  
40 a více3713,6 %13,6 %  
31-402810,29 %10,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Souhlasíte s názorem, že globální oteplování je vinou lidstva? (jeho způsob života a zacházení s přírodou)

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Považujete g. o. za normální a neovlivnitelný cyklus vývoje Země?

7. Považujete g. o. za normální a neovlivnitelný cyklus vývoje Země?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Souhlasíte s názorem, že globální oteplování je vinou lidstva? (jeho způsob života a zacházení s přírodou)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem globální oteplování?

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

3. Znáte alespoň jednu zásadní věc, kterou na planetě Zemi g. o. ovlivňuje a mění?

4. Napište ji prosím.

5. Souhlasíte s názorem, že globální oteplování je vinou lidstva? (jeho způsob života a zacházení s přírodou)

6. Myslíte, že se společnost tímto problémem zabývá dostatečně?

7. Považujete g. o. za normální a neovlivnitelný cyklus vývoje Země?

8. Myslíte, že globální oteplování může v budoucnu vážně ovlivnit náš život?

9. Pokud ano, jak moc?

10. Prosím vyplňte:

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem globální oteplování?

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

3. Znáte alespoň jednu zásadní věc, kterou na planetě Zemi g. o. ovlivňuje a mění?

4. Napište ji prosím.

5. Souhlasíte s názorem, že globální oteplování je vinou lidstva? (jeho způsob života a zacházení s přírodou)

6. Myslíte, že se společnost tímto problémem zabývá dostatečně?

7. Považujete g. o. za normální a neovlivnitelný cyklus vývoje Země?

8. Myslíte, že globální oteplování může v budoucnu vážně ovlivnit náš život?

9. Pokud ano, jak moc?

10. Prosím vyplňte:

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

12. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šetelíková, L.Globální oteplování planety (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27448.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.