Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > šikana

šikana

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Jarošová
Šetření:03. 05. 2009 - 17. 05. 2009
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

prosím Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který bude sloužit pouze pro vypracování seminární práce.Dotazník se zaměřuje na výskyt šikany a problémy s ní spojené.
Odpověď, která nejvíce charakterizuje Váš postoj, prosím označte.
 

Odpovědi respondentů

1. Popište co si představujete pod pojmem šikana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

arogantni namyslene chovani moralne slabsich jedincu v jejich utopii zivota

au

Bezdůvodné nadávání, ponižování, posmívání, mlácení, ...

Bezdůvodné, opakované, cílené a úmyslné ubližování konkrétnímu člověku či skupině konkrétním člověkem či skupinou.

bitka, ignorace, naschvály, braní věcí, apod...

Člověk či skupina lidí silově či psychicky "nadřazená" jinému člověku či skupině lidí využívá této své síly k slovnímu, fyzickému či psychickému ubližování.

diskriminaci z duvodu pohlaví, naboženství, rasy, veku nebo přesvědčení

Dokazování si vlastní síly, pocitu moci, zvyšování sebevědomí - nevhodným způsobem.

fyzické či psychické týrání jiné osoby

Fyzické či psychické ubližování jedinci v méně výhodné pozici

Fyzické nebo psychické napadání a omezování jiné osoby

fyzické nebo psychické týrání z různých důvodů, tzn. rasistické důvody, dokazování si síly sebe samého, vybíjení si zlosti, kompenzování vlastních neúspěchů, zábava, snaha dokázat si něco před kolektivem kamarádů, atd....

fyzické nebo psychické ubližování, zsměšňování někoho před jinými lidmi

fyzické týrání slabších, ponižování, nadávání, vyhrožování

Jakékoliv ponižování a napadání ať už fyzické nebo psychické.

Když je někomu ubližováno - ať už psychicky nebo fyzicky.

Když silnější ubližuje fyzicky nb psychicky slabšímu

Mlácení přizdisráčů, většinou se cílem stane nějakej sociál, kterej se neumí vetřít do kolektivu. Šikanovaní jsou socky a ti, co šikanujou taky.

mlácení.. ale i nadávání...

násilí

Násilí, hrůzu, psycho, sprosté nadávky!

násilí, teror, ohrožování zdraví, psychický nátlak....vůči určitému jedinci

násilné nebo psychycké utlačování slabších

Nějakým způsobem napadat ostatní slabší členy společnosti

nejen fyzické, ale i psychické "mučení" v kolektivu

neoprávněné, bezdůvodné násilné obtěžování, ať už psychické nebo fyzické

omezování

Omezování osobní svobody a práv druhého

Omezování svobody

opakované psychické či fyzické týraní někoho jednotlivcem či skupinou

ponižování slabších nebo těch, kdo jsou situačně znevýhodněni

ponižování, tyranie

psychicke a fyzicke tyrani

psychické a fyzické týrání slabšího jedince

Psychické či fyzické či obojí ponižování; ubližování, výsměch, trápení, znehodnocování, zbavování důstojnosti, sebevědomí, klidu a pohody ...

Psychické či fyzické ubližování druhému.

psychické i fyzické týrání

Psychické nebo fyzické napadání slabší osoby

psychické nebo fyzické terorizování jiného člověka

psychické nebo trestní týrání

psychický a fyzický teror jednotlivce

Psychický nebo fyzický teror

slovní a fyzický ubližování

slovní nebo fyzické deptání člověka

slovni, telesna, psychicka - jakekoliv omezovani cloveka, telesne ci psychicke ublizovani

šikana

Šikana je nástroj k dokazování si, že je někdo silnější než ostatní

šikana je týranie fyzické aj psychycké

Šikana je záležitost kolektivů. Když si v rámci skupiny vybere agresor nebo skupina agresorů oběť nebo oběti a ztrpčují jim (většinou systematicky) život slovními, fyzickými či jinými způsoby snižujícími důstojnost druhého člověka.

šikana znamená týrání buď SLOVNÍ ANEBO FYZICKÉ.

šikana.....prostě šikana...každý ví o co de....a každý to vnímá jinak

trtr

trýznění spolužáka

týrání od známích/spolužáků

tyranizování ostatních

ubližování

ubližování

ubližování bezbrannému

ubližování na zdraví či psychice, nucení k něčemu

úmyslné týráni nekoho pri zabavu

úmyslný psychický nebo fyzický nátlak působený za účelem co nejvíce znepříjemnit danému člověku život, neboť to agresorovi působí určité uspokojení

Určité zneužití moci oproti slabšímu. Muže jit o fyzické, ale také o psychické týrání.

útočení

útok na jinou osobu psychicky či fyzicky

vedome fyzicke ci psychicke ublizovani druhe osobe, ktera se nedovede primerene branit

Záměrné a opakované psychické či fizické násilí vůči člověku v sociální skupině.

2. Zažil jste šikanu na vlastní kůži nebo ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,ve svém okolí2639,39 %39,39 %  
ano,sám jsem zažil2639,39 %39,39 %  
ne1421,21 %21,21 %  

Graf

3. Jak byste se zachoval, kdybyste přišel na šikanu ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nahlásil bych to4974,24 %74,24 %  
nechal bych to být1522,73 %22,73 %  
přidal bych se23,03 %3,03 %  

Graf

4. Jaký je nejčastější důvod šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokazování si síly a moci5278,79 %78,79 %  
osobní neúspěch1218,18 %18,18 %  
rasistický podnět23,03 %3,03 %  

Graf

5. Dokázal byste šikanovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4365,15 %65,15 %  
nevím1725,76 %25,76 %  
ano, už jsem to dělal69,09 %9,09 %  

Graf

6. Kde se šikana nejčastěji vyskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola5583,33 %83,33 %  
střední škola710,61 %10,61 %  
kroužky(fotbalové družstvo,hokejové družstvo,…)23,03 %3,03 %  
pracoviště23,03 %3,03 %  

Graf

7. Znáte nějaké linky na pomoc proti šikaně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3756,06 %56,06 %  
ne2943,94 %43,94 %  

Graf

8. Myslíte si, že je horší psychická nebo fyzická šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
horší psychická3451,52 %51,52 %  
obě nastejno3248,48 %48,48 %  

Graf

9. Měla by se šikana považovat za trestný čin a trestat vězením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
souhlasím1928,79 %28,79 %  
nevím812,12 %12,12 %  
spíše nesouhlasím812,12 %12,12 %  
nesouhlasím69,09 %9,09 %  

Graf

10. Myslíte si, že šikaně se dá předcházet?pokud ano jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Nutit" děti ke spolupráci, dávat jim týmové úkoly atd. - všechny zapojit do dění v sociální skupině. Obětmi šikani jsou totiž obvykle právě ti, kteří "stojí mimo".

ano, např. ve školách děti více vychvávat k "rozumu"

asi ano, možná větší dohled

Dá - vychováním svých ratolestí.

dobré vychování

jak kde...ve škole...pokud učitel dokáže vytvořit takové prostředí, kde spou děti umí spolupracovat a kde nemají čas dokazovat si vzájemně svou sílu či "společenské uznání" obecně se jí snad dá předcházet jedině samotnou výchovou

jg

mno myslím si že když by se na to přislo.. měl by být nějaký trest aby se to neopakovalo..

myslím si že ano,ale jakým způsobem???nevím

Myslím si že člověk by se měl snažit zapadnout a trochu se projevovat a nesedět v koutě.

myslim ze trochu se to omezit da

myslím že asi ne

Myslím, že ne, protože se nedá jen tak předvídat

Myslím, že ne. Když někdo chce tak zaútočí kdykoliv a nenechá toho.

Myslím, že pouze otevřeným mluvením o tomto problému, zdůrazňováním toho, že pokud se něco takového někomu děje, tak ten dotyčný se nesmí stydět a bát o tom říct např. rodičům, učitelům apod.

myslím, že se jí dá předcházet, například vytvořením vhodného prostředí, vhodným jednáním se žáky, studenty...Myslím ale, že předcházet šikaně je obtížné, vemou li se v potaz faktory, které mají určitý vliv na to, že někdo začne šikanovat(poměry v rodině, povahová stránka jedince-možné poruhy)

myslím, že šikaně se predcházet neda....

ne

ne

ne

ne

ne nejde

ne, je to nedělitelná součást společnosti

nedá

nedá

nedá

Nedá

nedá ... je to v lidech ...

nedá se jí předcházet, záleží na povaze šikanovaného

Neda se ji předchazet....

nemyslím

nemyslím

nenechat se šikanovat

nevím

nevím

nevím jestli předcházet ale rozhodně se dá řešit

Nevím.

nevím......asi ne...

nie

Nikdy jí nejde stoprocentně zabránit

Prevencí, poskytování více informací.

Prostě, že se k sobě budou všichni chovat slušně! Žádný rasistický útoky, nadávky kvůli ničemu!

předcházet asi ne...jedinou možností jsou asi tvrdší tresty pro ty, kteří se šikany účastní...myslím si, že z nějaké důtky si nikdo nic nedělá...taková pořádná facka by pomohla víc

ruznymi formami, zalezi take na cilove skupine, napriklad na zakladni skole jde mladsi deti jeste ovlivnit jen tim, ze se o danem jevu hovori a posiluje se jejich vzajemna solidarita

Říct to dospělému člověku.

správnou výchovou už od malička v rodině, později i ve škole

Stačí vést děti k lásce k sobě, druhým, vlasti i celému lidskému společenství.

šikaně se dá předcházet výchovou. Šikanující jsou šikanujícími, protože mají sami nějaký problém a ten plyne z 99,9% z rodiny. Ať už z postavení v rodině, ze způsobu jakým s ním členové rodiny jednají atp.

těžko

těžko říct

To nevim

Učitel by se měl ke všem chovat stejně, aby si sami studenti nemysleli, že to co dělají je správné.

Určitě ukázat, že se jich nebojíte. Popřípadě požádat někoho o pomoc. Největší hloupost je podle mě si to nechat líbit. Mnozí to podle mě dělají proto, aby nevypadali hloupě a dětinky, ale já osobně si myslím, že je to právě naopak. Překonat se a říct to někomu, kdo s tím může něco udělat a pomoci.

V dnešní době je to marný, všechno jde do kytek:D

více o ní mluvit a poskytnout více informací

všecko je to výchově dítěte

všeobecným povědomím, a uctou mezi lidmi

Vybrat si školu nebo kroužek, kde budou chodit intelektuálové a slušní lidé, ne žádní zmrdi a gauneři.

Výchova rodičů

Výchovou

výchovou v rodině, zdůrazňováním určitých hodnot ve společnosti - laskavosti, pomoci slabšímu, osobní důstojnosti každého jedince, sociální citlivosti

Výchovou k sebevědomí, empatii a podporovááním systému hodnot podporujícím úctu k druhým vůbec. Učitelé (pěkná teorie, praxe složitá, to je jasný) by mohli sondovat atmosféru v třídním kolektivu a řešit problémy, zařazovat téma šikany do výuky, včetně her a pod., které se dotýkají témat se šikanou souvisejících. Vytvořit prostředí, které chrání oběti, aby se nemuseli oběti bát, že se všechno nakonec obrátí proti nim.

výchovou v rodině

vylepseni komunikace a vztahu mezi jednotlivymi pracovniky / zaky. Pokud se objevi prvni signaly, okamzite zasahnout, nerikat si, ze to prejde

vyloženě předcházet se jí asi nedá; je to otázka výchovy (šikanátora)

Základními informacemi z psychologie osobnosti a sociální psychologie podanými úměrně věku dětí. A podanými natolik chytře, aby žák nechtěl být tím, kdo šikanuje.

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4872,73 %72,73 %  
Muž1827,27 %27,27 %  

Graf

12. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-303959,09 %59,09 %  
do 182233,33 %33,33 %  
31-6057,58 %7,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Zažil jste šikanu na vlastní kůži nebo ve svém okolí?

3. Jak byste se zachoval, kdybyste přišel na šikanu ve vašem okolí?

4. Jaký je nejčastější důvod šikany?

5. Dokázal byste šikanovat?

6. Kde se šikana nejčastěji vyskytuje?

7. Znáte nějaké linky na pomoc proti šikaně?

8. Myslíte si, že je horší psychická nebo fyzická šikana?

9. Měla by se šikana považovat za trestný čin a trestat vězením?

11. Pohlaví

12. věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Zažil jste šikanu na vlastní kůži nebo ve svém okolí?

3. Jak byste se zachoval, kdybyste přišel na šikanu ve vašem okolí?

4. Jaký je nejčastější důvod šikany?

5. Dokázal byste šikanovat?

6. Kde se šikana nejčastěji vyskytuje?

7. Znáte nějaké linky na pomoc proti šikaně?

8. Myslíte si, že je horší psychická nebo fyzická šikana?

9. Měla by se šikana považovat za trestný čin a trestat vězením?

11. Pohlaví

12. věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jarošová, M.šikana (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2749.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.