Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legalizace marihuany

Legalizace marihuany

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Nyklová
Šetření:01. 02. 2013 - 18. 02. 2013
Počet respondentů:494
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená respondentko, vážený respondente, 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který zabere pouze pár minut. Výsledky budou použity pro mou práci. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena30661,94 %61,94 %  
muž18838,06 %38,06 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 35 let44790,49 %90,49 %  
36-55 let306,07 %6,07 %  
55+173,44 %3,44 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské25651,82 %51,82 %  
vysokoškolské12625,51 %25,51 %  
základní11222,67 %22,67 %  

Graf

4. Kouřili jste někdy marihuanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36473,68 %73,68 %  
ne13026,32 %26,32 %  

Graf

5. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl/a jsem23364,01 %47,17 %  
Donesl to známý6618,13 %13,36 %  
Jen tak5615,38 %11,34 %  
Všichni v okolí kouří marihuanu92,47 %1,82 %  

Graf

6. Zkusili byste to znovu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22956,54 %46,36 %  
ne12230,12 %24,7 %  
nevím5413,33 %10,93 %  

Graf

7. Jste pro legalizaci marihuany v ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36275,89 %73,28 %  
ne11524,11 %23,28 %  

Graf

8. Pokud ano, tak..

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
..pouze pro léčebné účely26462,71 %53,44 %  
..i jako drogy15737,29 %31,78 %  

Graf

9. Pěstování marihuany doma nebo marihuanu pouze na předpis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze na předpisotázka č. 10, Domácí pěstováníotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí pěstování31263,16 %63,16 %  
Pouze na předpis18236,84 %36,84 %  

Graf

10. Když pouze na předpis, jste pro dovoz z Nizozemska či Izraele nebo pěstovat v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěstovat v ČR12571,02 %25,3 %  
Dovážet5128,98 %10,32 %  

Graf

11. Kdyby bylo legální pěstování doma, pěstoval/a byste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26655,88 %53,85 %  
Ano, pouze pro sebe12025,21 %24,29 %  
Ano, i pro ostatní9018,91 %18,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Pěstování marihuany doma nebo marihuanu pouze na předpis?

  • odpověď Domácí pěstování:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ..i jako drogy na otázku 8. Pokud ano, tak..
  • odpověď Pouze na předpis:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovážet na otázku 10. Když pouze na předpis, jste pro dovoz z Nizozemska či Izraele nebo pěstovat v ČR?
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěstovat v ČR na otázku 10. Když pouze na předpis, jste pro dovoz z Nizozemska či Izraele nebo pěstovat v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Kouřili jste někdy marihuanu?

5. Pokud ano, proč?

6. Zkusili byste to znovu?

7. Jste pro legalizaci marihuany v ČR?

8. Pokud ano, tak..

9. Pěstování marihuany doma nebo marihuanu pouze na předpis?

10. Když pouze na předpis, jste pro dovoz z Nizozemska či Izraele nebo pěstovat v ČR?

11. Kdyby bylo legální pěstování doma, pěstoval/a byste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Kouřili jste někdy marihuanu?

5. Pokud ano, proč?

6. Zkusili byste to znovu?

7. Jste pro legalizaci marihuany v ČR?

8. Pokud ano, tak..

9. Pěstování marihuany doma nebo marihuanu pouze na předpis?

10. Když pouze na předpis, jste pro dovoz z Nizozemska či Izraele nebo pěstovat v ČR?

11. Kdyby bylo legální pěstování doma, pěstoval/a byste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nyklová, K.Legalizace marihuany (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27653.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.