Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stalking - Nebezpečné pronásledování

Stalking - Nebezpečné pronásledování

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Lišková
Šetření:05. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za čas, který věnujete tomuto dotazníku. Dotazník bude použit pro mou bakalářskou práci na téma Stalking a je určen všem občanům s trvalým pobytem na území České republiky.

Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2567,57 %67,57 %  
muž1232,43 %32,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 303081,08 %81,08 %  
31 – 45513,51 %13,51 %  
46 – 6025,41 %5,41 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita1951,35 %51,35 %  
1232,43 %32,43 %  
základní616,22 %16,22 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná2978,38 %78,38 %  
partnerské soužití (v jedné domácnosti déle než pět let)410,81 %10,81 %  
vdaná/ženatý410,81 %10,81 %  

Graf

5. Osobní čistý měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10.000Kč2670,27 %70,27 %  
10.001 – 20.000Kč718,92 %18,92 %  
30.001Kč a více38,11 %8,11 %  
20.001 – 30.000Kč12,7 %2,7 %  

Graf

6. Bydliště – pouze kraj (případně obec)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha821,62 %21,62 %  
Jihomoravský410,81 %10,81 %  
Brno410,81 %10,81 %  
Ústecký38,11 %8,11 %  
Zlínský25,41 %5,41 %  
Vysočina12,7 %2,7 %  
Šumperk12,7 %2,7 %  
Středočeský12,7 %2,7 %  
Ústecká kraj12,7 %2,7 %  
Liberecký kraj12,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi Ústecký kraj
Královéhradecký kraj
Karviná
JM
LIberecký
Moravskoslezský
Pardubický kraj
JC
jihočeský
Olomoucko
Most
1129,73 %29,73 % 

Graf

7. Je vám znám pojem stalking?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3697,3 %97,3 %  
ne12,7 %2,7 %  

Graf

8. Jak byste definoval/a stalking?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhodobé pronásledování – pokud mi někdo vyhrožuje ublížením na zdraví nebo osobám mě blízkým, vyhledává mou blízkost nebo mě sleduje, dlouhodobě mě kontaktuje (emaily, sms, telefony, dopisy) nebo mě omezuje v mém běžném způsobu života.37100 %100 %  

Graf

9. Jaká si myslíte, že je nejčastější forma stalkingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustálé (několikrát denně, týdně) telefonáty, smsky, dopisy.1848,65 %48,65 %  
Neustálé kontaktování oběti zasíláním zpráv přes e-mail, Skype, Facebook.924,32 %24,32 %  
Fyzické pronásledování – sledování, stopování, odposlouchávání.924,32 %24,32 %  
Psychické deptání, ponižování a utlačování, ovšem ne veřejně – v domácím prostředí.12,7 %2,7 %  

Graf

10. Je podle Vás stalking trestný čin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3389,19 %89,19 %  
ne410,81 %10,81 %  

Graf

11. Byl/a nebo je/jste obětí stalkingu Vy nebo osoba Vám blízká (rodinný příslušník, kamarád, kolega,apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO - JÁotázka č. 12, ANO - OSOBA MĚ BLÍZKÁotázka č. 12, NEotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2875,68 %75,68 %  
ANO - OSOBA MĚ BLÍZKÁ616,22 %16,22 %  
ANO - JÁ38,11 %8,11 %  

Graf

12. Kdo byl pachatelem stalkingu? Tedy tím, kdo „stalkingoval“ Vás nebo osobu Vám blízkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bývalý partner333,33 %8,11 %  
Kamarád/ka222,22 %5,41 %  
Odmítnutý nápadník/nápadnice222,22 %5,41 %  
ex-manžel111,11 %2,7 %  
Přítel její kamarádky111,11 %2,7 %  

Graf

13. O jakou formu stalkingu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neustálé spamování emaily

omezování osobní svobody, pronásledování ve škole, v práci, okrádání, psychické i fyzické napadání, neustálé návštěvy doma, přepadávání v MHD

Pronásledování (čekání u domu, zaveení gps do vozu), telefonáty, smsky, ...

Sledování

sms

Sms, telefonáty, pronásledování

Smsky a telefonáty

vydirani, pronasledovani

Zprávy přes fb a smsky.

14. Jak dlouho stalking trval?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok a více111,11 %2,7 %  
3 měsíce111,11 %2,7 %  
týden111,11 %2,7 %  
Půl roku111,11 %2,7 %  
asi rok111,11 %2,7 %  
Rok+111,11 %2,7 %  
mesic, ci dva.. nepamatuji si presne111,11 %2,7 %  
dva roky111,11 %2,7 %  
měsíc111,11 %2,7 %  

Graf

15. Vyhledal/a jste Vy nebo osoba Vám blízka v případě stalkingu nějakou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO555,56 %13,51 %  
NE444,44 %10,81 %  

Graf

16. Pokud ano, tak jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na policii240 %5,41 %  
U přátel120 %2,7 %  
U rodiny (matka, otec, sourozenec)120 %2,7 %  
Na lince bezpečí120 %2,7 %  

Graf

17. Pomohl Vám nebo osobě Vám blízké dotyčný s problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %8,11 %  
ne240 %5,41 %  

Graf

18. Jakým způsobem byl stalking ukončen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zabitím oběti :(111,11 %2,7 %  
Po mých výhružkách, že věc předám policii, vše skončilo.111,11 %2,7 %  
přestal sám111,11 %2,7 %  
Všeho sám nechal, po nějaké době ho to přestalo bavit.111,11 %2,7 %  
Stalker byl odsouzen k podmínce.111,11 %2,7 %  
Zakročila policie.111,11 %2,7 %  
prestalo ho to bavit111,11 %2,7 %  
stalking stále pokračuje111,11 %2,7 %  
zjištění totožnosti 111,11 %2,7 %  

Graf

19. Dopustil/a jste se sám/sama stalkingu na jiné osobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3491,89 %91,89 %  
ano38,11 %8,11 %  

Graf

20. Pokud ano, v jakém věku a z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

12-16 Zamilovanost

15, miloval jsem ji

Před lety, jen lehčího, ze zamilovanosti. Po odmítnutí mne to přešlo.

x

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, B.Stalking - Nebezpečné pronásledování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27760.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.