Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Platební styk

Platební styk

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Matějů
Šetření:06. 02. 2013 - 18. 02. 2013
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku o využití platebního styku, který bude součástí mé absolventské práce na téma Peníze a platební styk.

Děkuji za vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40 let12376,4 %76,4 %  
nad 40 let3823,6 %23,6 %  

Graf

2. Kterou formu platebního styku upřednostňujete a využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezhotovostní forma8754,04 %54,04 %  
Hotovostní forma7445,96 %45,96 %  

Graf

3. Využíváte službu CashBack?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13483,23 %83,23 %  
ano2716,77 %16,77 %  

Graf

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platební karta12275,78 %75,78 %  
Příkaz k úhradě nebo k inkasu2716,77 %16,77 %  
Složenka127,45 %7,45 %  

Graf

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týdně7144,1 %44,1 %  
měsíčně4326,71 %26,71 %  
denně3924,22 %24,22 %  
ročně84,97 %4,97 %  

Graf

6. Kterou formu elektronického placení využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [PayPayotázka č. 7, PayPalotázka č. 7, PaySecotázka č. 7, PayUotázka č. 7, GoPayotázka č. 7, Nevyužívámotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám8955,28 %55,28 %  
PayPal2515,53 %15,53 %  
PayU159,32 %9,32 %  
PaySec138,07 %8,07 %  
GoPay106,21 %6,21 %  
PayPay95,59 %5,59 %  

Graf

7. Jak často využíváte elektronické placení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně3852,78 %23,6 %  
týdně1926,39 %11,8 %  
ročně1318,06 %8,07 %  
denně22,78 %1,24 %  

Graf

8. Používáte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14590,06 %90,06 %  
Ne169,94 %9,94 %  

Graf

9. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěra850 %4,97 %  
Možnost zneužití dat425 %2,48 %  
Špatné zabezpečení16,25 %0,62 %  
Nezjišťovala jsem nic o elektronickém bankovnictví16,25 %0,62 %  
nemám potřebu16,25 %0,62 %  
nemám účet16,25 %0,62 %  

Graf

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetbanking11377,93 %70,19 %  
Smartbanking149,66 %8,7 %  
GSMbanking85,52 %4,97 %  
Homebanking74,83 %4,35 %  
maje banka10,69 %0,62 %  
Internetbanking, mobilní banku, případně gsmbanking10,69 %0,62 %  
víec druhů10,69 %0,62 %  

Graf

11. Podle Vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické platby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřené8351,55 %51,55 %  
vysoké6037,27 %37,27 %  
nízké1811,18 %11,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kterou formu platebního styku upřednostňujete a využíváte nejčastěji?

  • odpověď Bezhotovostní forma:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi týdně na otázku 7. Jak často využíváte elektronické placení?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi denně na otázku 5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?
  • odpověď Hotovostní forma:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Používáte elektronické bankovnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Kterou formu platebního styku upřednostňujete a využíváte nejčastěji?

3. Využíváte službu CashBack?

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

6. Kterou formu elektronického placení využíváte?

7. Jak často využíváte elektronické placení?

8. Používáte elektronické bankovnictví?

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

11. Podle Vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické platby:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Kterou formu platebního styku upřednostňujete a využíváte nejčastěji?

3. Využíváte službu CashBack?

4. Jakou formu bezhotovostního placení preferujete?

5. Jak často využíváte bezhotovostní placení?

6. Kterou formu elektronického placení využíváte?

7. Jak často využíváte elektronické placení?

8. Používáte elektronické bankovnictví?

10. Kterou formu elektronického bankovnictví využíváte?

11. Podle Vás jsou poplatky za bezhotovostní či elektronické platby:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějů, L.Platební styk (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27765.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.