Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání OZP

Zaměstnávání OZP

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Jarošová
Šetření:06. 02. 2013 - 09. 02. 2013
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dámy a pánové, dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník slouží jako jeden z podkladů k vypracování bakalářské práce na téma „Nezaměstnanost jako sociální problém“.

Děkuji Vám za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jak často jste v kontaktu (v práci, v osobním životě, …) se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka2848,28 %48,28 %  
zhruba jednou za měsíc1525,86 %25,86 %  
denně915,52 %15,52 %  
zhruba jednou za týden610,34 %10,34 %  

Graf

2. Jaké je pro Vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové- stejné jako setkání s kýmkoli jiným2848,28 %48,28 %  
snažím se pomoci1424,14 %24,14 %  
cítím soucit1118,97 %18,97 %  
jsem bezradný - nevím co dělat46,9 %6,9 %  
cítím odpor11,72 %1,72 %  

Graf

3. Pracoval jste někdy se zdravotně postiženou osobou (myšleno v zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4374,14 %74,14 %  
Ano1525,86 %25,86 %  

Graf

4. Jakou práci tento zdravotně postižený vykonával?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný druh práce jako ostatní zaměstnanci (bez potřeby přizpůsobení pracovních podmínek)746,67 %12,07 %  
stejný druh práce (nutnost přizpůsobit pracovní podmínky)640 %10,34 %  
pomocné práce213,33 %3,45 %  

Graf

5. Jak jste byl spokojen s jeho prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen960 %15,52 %  
nemohu posoudit426,67 %6,9 %  
nespokojen213,33 %3,45 %  

Graf

6. Myslíte si, že tento zdravotně postižený člověk plně zastal práci, kterou by zastal člověk bez postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %17,24 %  
ne426,67 %6,9 %  
nevím16,67 %1,72 %  

Graf

7. Jak byl přijat kolektivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl přijat1386,67 %22,41 %  
stranil se kolektivu213,33 %3,45 %  

Graf

8. Myslíte si, že by na Vašem pracovišti dokázal zdravotně postižený plně fungovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano (např. zkrácený prac. poměr)2350 %39,66 %  
ano1430,43 %24,14 %  
ne919,57 %15,52 %  

Graf

9. Vadilo by Vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo4984,48 %84,48 %  
nevím610,34 %10,34 %  
vadilo35,17 %5,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4984,48 %84,48 %  
záleží na pozici, některé jsou por ně z praktických důvodů nemožné11,72 %1,72 %  
pokud na to stačí, v rámci možností svých i firemních11,72 %1,72 %  
ne11,72 %1,72 %  
nevím11,72 %1,72 %  
Pokud chtějí a mohou, ano11,72 %1,72 %  
určitě!!!11,72 %1,72 %  
Pokud jsou fyzicky a psychicky práci zvládnout tak ano.11,72 %1,72 %  
záleží na typu postižení11,72 %1,72 %  
záleží na rozsahu postižení a tedy na schopnostech postiženého11,72 %1,72 %  

Graf

11. Myslíte si, že zdravotně postižení lidé chtějí pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4984,48 %84,48 %  
čupakaburda11,72 %1,72 %  
někteří zneužívají to, že pobírají invalidní důchod a pracovat ani nechtějí, i kdyby mohli.11,72 %1,72 %  
to je asi individuální11,72 %1,72 %  
záleží na druhu postižení11,72 %1,72 %  
někteří ano11,72 %1,72 %  
jak kdo11,72 %1,72 %  
nevim.11,72 %1,72 %  
nevím11,72 %1,72 %  
jak kteří11,72 %1,72 %  

Graf

12. Uveďte, v jakém sektoru si myslíte, že by měli tělesně postižení pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor4882,76 %82,76 %  
Chráněné dílny4781,03 %81,03 %  
Státní sektor4170,69 %70,69 %  
Domácí práce3865,52 %65,52 %  

Graf

13. Je podle vás přínosné, aby pracovali tělesně postižení s běžnou populací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5289,66 %89,66 %  
nevím58,62 %8,62 %  
ne11,72 %1,72 %  

Graf

14. Kdybyste byl(a) v pozici zaměstnavatele, snažil(a) byste se zaměstnat zdravotně postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3051,72 %51,72 %  
ano2543,1 %43,1 %  
ne35,17 %5,17 %  

Graf

15. Jakým způsobem by měl stát podporovat zaměstnávání zdravotně postižených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úleva na daních3865,52 %65,52 %  
chráněná pracovní místa3356,9 %56,9 %  
povinné limity pro firmy1220,69 %20,69 %  
neměli by mít žádnou výjimečnou podporu46,9 %6,9 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4170,69 %70,69 %  
muž1729,31 %29,31 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 30 let3967,24 %67,24 %  
31- 40 let915,52 %15,52 %  
41- 50 let58,62 %8,62 %  
71 a více let23,45 %3,45 %  
51-60 let11,72 %1,72 %  
61-70 let11,72 %1,72 %  
15- 20 let11,72 %1,72 %  

Graf

18. Úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3560,34 %60,34 %  
vysokoškolské2237,93 %37,93 %  
střední bez maturity11,72 %1,72 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný3051,72 %51,72 %  
student2441,38 %41,38 %  
důchodce35,17 %5,17 %  
nezaměstnaný-hledám si práci11,72 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pracoval jste někdy se zdravotně postiženou osobou (myšleno v zaměstnání)?

  • odpověď Ano:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Myslíte si, že tento zdravotně postižený člověk plně zastal práci, kterou by zastal člověk bez postižení?
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl přijat na otázku 7. Jak byl přijat kolektivem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jste v kontaktu (v práci, v osobním životě, …) se zdravotně postiženými lidmi?

2. Jaké je pro Vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

3. Pracoval jste někdy se zdravotně postiženou osobou (myšleno v zaměstnání)?

6. Myslíte si, že tento zdravotně postižený člověk plně zastal práci, kterou by zastal člověk bez postižení?

7. Jak byl přijat kolektivem?

8. Myslíte si, že by na Vašem pracovišti dokázal zdravotně postižený plně fungovat?

9. Vadilo by Vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

10. Myslíte si, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

11. Myslíte si, že zdravotně postižení lidé chtějí pracovat?

12. Uveďte, v jakém sektoru si myslíte, že by měli tělesně postižení pracovat?

13. Je podle vás přínosné, aby pracovali tělesně postižení s běžnou populací?

14. Kdybyste byl(a) v pozici zaměstnavatele, snažil(a) byste se zaměstnat zdravotně postižené?

15. Jakým způsobem by měl stát podporovat zaměstnávání zdravotně postižených?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání:

19. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jste v kontaktu (v práci, v osobním životě, …) se zdravotně postiženými lidmi?

2. Jaké je pro Vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

3. Pracoval jste někdy se zdravotně postiženou osobou (myšleno v zaměstnání)?

6. Myslíte si, že tento zdravotně postižený člověk plně zastal práci, kterou by zastal člověk bez postižení?

7. Jak byl přijat kolektivem?

8. Myslíte si, že by na Vašem pracovišti dokázal zdravotně postižený plně fungovat?

9. Vadilo by Vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

10. Myslíte si, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

11. Myslíte si, že zdravotně postižení lidé chtějí pracovat?

12. Uveďte, v jakém sektoru si myslíte, že by měli tělesně postižení pracovat?

13. Je podle vás přínosné, aby pracovali tělesně postižení s běžnou populací?

14. Kdybyste byl(a) v pozici zaměstnavatele, snažil(a) byste se zaměstnat zdravotně postižené?

15. Jakým způsobem by měl stát podporovat zaměstnávání zdravotně postižených?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání:

19. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošová, L.Zaměstnávání OZP (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27790.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.