Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění při cestách do zahraničí

Pojištění při cestách do zahraničí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Štěpánková
Šetření:08. 02. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den ,

jsem studentka oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění stručného dotazníku, jehož výsledky mi pomohou při zpracování mé bakalářské práce. 

Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Sjednáváte si cestovní pojištění, když cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO15995,78 %95,78 %  
NE74,22 %4,22 %  

Graf

2. Jakým způsobem si sjednáváte cestovní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo v pojišťovně7245 %43,37 %  
na internetu nebo po telefonu4226,25 %25,3 %  
pomocí zprostředkovatelů (cestovní kancelář)3119,38 %18,67 %  
k platební kartě159,38 %9,04 %  

Graf

3. Proč si při cestách do zahraničí pojištění nezřizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční důvody457,14 %2,41 %  
podstoupím to riziko342,86 %1,81 %  

Graf

4. Jakému typu cestovního pojištění dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pojištění léčebných výloh (ošetření, pobyt v nemocnici, zubní výkony)11672,96 %69,88 %  
úrazové pojištění (úmrtí či trvalé následky úrazu)5836,48 %34,94 %  
balíček pojištění (pojištění léčebných výloh + připojištění)4628,93 %27,71 %  
pojištění odpovědnosti za škody (na zdraví a majetku jiného člověka)4427,67 %26,51 %  
pojištění zavazadel (ztráta, poškození)3823,9 %22,89 %  
pojištění storna (neúčasti na zájezdu)1610,06 %9,64 %  
pojištění rizikových sportů85,03 %4,82 %  
balíček pojištění (pojištění léčebných výloh + další produkty)21,26 %1,2 %  
pojištění zpoždění zavazadel10,63 %0,6 %  

Graf

5. Podle jakých kritérií se rozhodujete při nákupu cestovního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena pojištění6742,14 %40,36 %  
výše pojistného plnění (maximální částka zaplacená pojišťovnou)4427,67 %26,51 %  
renomé pojišťovny4025,16 %24,1 %  
výše spoluúčasti pojistníka při plnění pojistné události53,14 %3,01 %  
výluky z pojištění31,89 %1,81 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12474,7 %74,7 %  
muž4225,3 %25,3 %  

Graf

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let11669,88 %69,88 %  
27 - 40 let2917,47 %17,47 %  
41 - 60 let116,63 %6,63 %  
61 a více let53,01 %3,01 %  
pod 18 let53,01 %3,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sjednáváte si cestovní pojištění, když cestujete do zahraničí?

2. Jakým způsobem si sjednáváte cestovní pojištění?

4. Jakému typu cestovního pojištění dáváte přednost?

5. Podle jakých kritérií se rozhodujete při nákupu cestovního pojištění?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sjednáváte si cestovní pojištění, když cestujete do zahraničí?

2. Jakým způsobem si sjednáváte cestovní pojištění?

4. Jakému typu cestovního pojištění dáváte přednost?

5. Podle jakých kritérií se rozhodujete při nákupu cestovního pojištění?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánková, P.Pojištění při cestách do zahraničí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27837.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.