Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Průchová
Šetření:10. 02. 2013 - 16. 02. 2013
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dovoluji si vás požádat o pomoc při sběru informací pro práci, která se zabývá motivací zaměstnanců. Prosím o pravdivé zodpovězení následujících otázek, za něž vám tímto velmi děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8173,64 %73,64 %  
muž2926,36 %26,36 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-30 let6861,82 %61,82 %  
31-40 let2018,18 %18,18 %  
15-21 let1110 %10 %  
41-50 let109,09 %9,09 %  
51 let a více10,91 %0,91 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4440 %40 %  
bakalářské3733,64 %33,64 %  
magisterské1816,36 %16,36 %  
jiné43,64 %3,64 %  
vyšší odborné43,64 %3,64 %  
střední s vyučením32,73 %2,73 %  

Graf

4. Jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a5449,09 %49,09 %  
určitě spokojen/a2623,64 %23,64 %  
spíše nespokojen/a2623,64 %23,64 %  
určitě nespokojen/a43,64 %3,64 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/a s následujícími okolnostmi vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Zhodnotíte-li svého nadřízeného pracovníka, tak můžete říci, že:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Pokud jde o vaše zaměstnání, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Vyberte tři z následujících zaměstnaneckých benefitů, které pokládáte vy osobně za nejvíce motivující:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týden dovolené navíc6962,73 %62,73 %  
Příspěvek na stravování4843,64 %43,64 %  
Služební auto3430,91 %30,91 %  
Příspěvky na vzdělávání3027,27 %27,27 %  
Příspěvek na důchodové připojištění2320,91 %20,91 %  
Příspěvky na kulturu, sport, rekreaci2119,09 %19,09 %  
Služební telefon2018,18 %18,18 %  
Školka, jesle, příspěvky na hlídání dětí1917,27 %17,27 %  
Závodní stravování1917,27 %17,27 %  
Tzv. sick days1614,55 %14,55 %  
Příspěvek na životní pojištění1210,91 %10,91 %  
Příspěvek na dopravu do zaměstnání1210,91 %10,91 %  
Služební počítač76,36 %6,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Zhodnotíte-li svého nadřízeného pracovníka, tak můžete říci, že:

  • odpověď S přístupem svého nadřízeného k mé osobě jsem spokojen/a.=Zcela souhlasím:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Můj nadřízený mě dostatečně chválí za dobrý pracovní výkon.=Zcela souhlasím na otázku 6. Zhodnotíte-li svého nadřízeného pracovníka, tak můžete říci, že:

7. Pokud jde o vaše zaměstnání, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

  • odpověď Mzdové ohodnocení=Velmi důležité:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanecké benefity=Velmi důležité na otázku 7. Pokud jde o vaše zaměstnání, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

5. Jak jste spokojen/a s následujícími okolnostmi vaší práce?

6. Zhodnotíte-li svého nadřízeného pracovníka, tak můžete říci, že:

7. Pokud jde o vaše zaměstnání, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

8. Vyberte tři z následujících zaměstnaneckých benefitů, které pokládáte vy osobně za nejvíce motivující:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jak jste celkově spokojen/a se svou prací?

5. Jak jste spokojen/a s následujícími okolnostmi vaší práce?

6. Zhodnotíte-li svého nadřízeného pracovníka, tak můžete říci, že:

7. Pokud jde o vaše zaměstnání, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

8. Vyberte tři z následujících zaměstnaneckých benefitů, které pokládáte vy osobně za nejvíce motivující:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, T.Motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27868.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.