Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Stoklasová
Šetření:01. 03. 2013 - 06. 03. 2013
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou oktávy gymnázia a tento dotazník slouží k doplnění praktické části mé maturitní práce. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 309377,5 %77,5 %  
Do 18 let.1310,83 %10,83 %  
31 - 45108,33 %8,33 %  
46 - 6043,33 %3,33 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.9579,17 %79,17 %  
Muž.2520,83 %20,83 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě.8369,17 %69,17 %  
Na venkově.3730,83 %30,83 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou.6352,5 %52,5 %  
Základní.2823,33 %23,33 %  
Vysokoškolské.2722,5 %22,5 %  
Vyučen/a.21,67 %1,67 %  

Graf

5. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná.9680 %80 %  
Ženatý/vdaná.2016,67 %16,67 %  
Rozvedený/rozvedená.32,5 %2,5 %  
Vdovec/vdova.10,83 %0,83 %  

Graf

6. Jste příslušníkem církve nebo věříte v boha či jste byl/a vychováván/a ve víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8570,83 %70,83 %  
Ano.3529,17 %29,17 %  

Graf

7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerka10486,67 %86,67 %  
dítě9478,33 %78,33 %  
senior6655 %55 %  
partner4638,33 %38,33 %  
rodič3025 %25 %  
sourozenec2420 %20 %  
jakýkoliv člen rodiny 10,83 %0,83 %  
Člověk neprosazující své názory10,83 %0,83 %  
nedá se skatulkovat, závisí na okolnostech10,83 %0,83 %  
muži i ženy...obětí se může stát každý z nás!!!10,83 %0,83 %  
kdokoli10,83 %0,83 %  
různé10,83 %0,83 %  
kdokoliv, u koho agresor pocítí určitou slabost, nejčastěji asi podle mě partner, protože si svou oběť takto může "vybrat"10,83 %0,83 %  
prostě kdokoli z uvedených10,83 %0,83 %  
Podle mě může být obětí kdokoliv, v dnešní době už není čemu se divit:(10,83 %0,83 %  
dle mého nelze rozlišovat - obětí může být kdokoliv10,83 %0,83 %  
muze se jim stat kdokoli10,83 %0,83 %  

Graf

8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner10184,17 %84,17 %  
rodič8772,5 %72,5 %  
partnerka4033,33 %33,33 %  
sourozenec3025 %25 %  
dítě2621,67 %21,67 %  
senior1613,33 %13,33 %  
převážně muži10,83 %0,83 %  
Lidé kteří bývají velmi uzavření10,83 %0,83 %  
viz 810,83 %0,83 %  
nejčastěji muž (dle nejnovějších výzkumů)10,83 %0,83 %  
také může být kdokoli10,83 %0,83 %  
různé10,83 %0,83 %  
viz předchozí otázka10,83 %0,83 %  
většinou kdokoli, ale méně seniorů...10,83 %0,83 %  
To samé10,83 %0,83 %  
opět nerozlišuji, může být kdokoliv z uvedených10,83 %0,83 %  
take kdokoli10,83 %0,83 %  

Graf

9. Která věta podle Vás nejlépe vystihuje pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí násilí je nadvláda jednoho partnera nad druhým. Většinou se tak děje za zavřenými dveřmi obydlí.10789,17 %89,17 %  
Domácí násilí je uskutečňováno ve společné domácnosti nejsilnějším členem rodiny, jímž je muž.1411,67 %11,67 %  
Domácí násilí je součást vztahu mezi partnery, ve kterém dochází k oboustranným a opakovaným potyčkám ze strany obou partnerů.108,33 %8,33 %  
Domácí násilí je uskutečňováno ve společné domácnosti ženou.21,67 %1,67 %  
Domácí násilí je dnešní společností nadsazovaný pojem a jako takové se, podle mě, nevyskytuje.10,83 %0,83 %  

Graf

10. Partner/ka se doma stará o děti. Vy pracujete. Vrátíte se pozdě večer domů z práce a zjistíte, že parter/ka nenakoupil/a potraviny a doma je nepořádek. Jak byste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý má občas právo vysadit, s úklidem bych mu/jí pomohl/a.7663,33 %63,33 %  
Slovně bych mu/jí naznačila, že není vše v pořádku. Je přece doma, a já pracuji, když přijdu tak má být uklizeno.3831,67 %31,67 %  
Když se vrátím z práce, musí být uklizeno. Za tohle chování si partner/ka zaslouží jedině facku. Z jeho/jejího postoje je zjevné, co si o mně myslí.32,5 %2,5 %  
Slovně bych mu/jí naznačila, že není vše v pořádku. Je přece doma, a já pracuji, když přijdu tak má být uklizeno. Příště už by nezůstalo jen u slov.32,5 %2,5 %  

Graf

11. Kdy je, podle Vás, naplněn pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dochází - li k dlouhodobému podrývání partnerova/partnerčina/potomkova/rodičova sebevědomí.8974,17 %74,17 %  
Dojde - li k donucení k sexu pomocí fyzické síly.7360,83 %60,83 %  
Cítí - li se osoba ohrožená izolovaná od okolí, není téměř v kontaktu s rodinou a přáteli.6856,67 %56,67 %  
Nemá - li ohrožená osoba přístup k financím, přestože by si to přála. Popřípadě ohrožená osoba pracuje a výdělek odevzdává případnému agresorovi.5344,17 %44,17 %  
Při prvním úderu partnera/partnerky/potomka/rodiče.5041,67 %41,67 %  
Dojde - li k donucení k sexu způsobem nenásilným. Například pláč, výhružky, sliby, dokud nedojde ukojení potřeb agresora.4235 %35 %  
je to různé a individuální10,83 %0,83 %  
stejně jako bod 2. - při prvním úderu partnera, partnerky, rodiče(vyjma potomka)10,83 %0,83 %  
kombinace uvedených10,83 %0,83 %  
když je osoba udeřena podruhé10,83 %0,83 %  
to je vecci, ktere se da za DN oznacit10,83 %0,83 %  

Graf

12. Jak byste reagoval/a, když byste se domníval/a, že ve Vašem okolí dochází k domácímu násilí? (sousedé, příbuzní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Promluvil/a bych s aktéry a nabídla jim pomoc. (Doporučení návštěvy psychologa, manželského poradce, možnost přespání v případě nutnosti, svědectví u soudu, atd.)5848,33 %48,33 %  
Vůbec nevím, jak bych se zachoval/a.4235 %35 %  
Pokud by pomoci potřebovali, pravděpodobně by přišli sami. Nechal/a bych to na nich a pokud by se na mě obrátili, dveře by měli otevřené.1411,67 %11,67 %  
Je to jejich osobní záležitost. Měli by si to vyřešit sami.65 %5 %  

Graf

13. Jak si myslíte, že byste reagoval/a, pokud by Vás požádala o pomoc oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jistě bych oběti pomohl/a, přivolal/a bych policii, zkontaktoval/a intervenční centrum (= centrum pomoci obětem domácího násilí).10587,5 %87,5 %  
Oběti bych pomohla sám/sama. Jsem si jistý/á, že bych ji ochránil/a.1210 %10 %  
Myslím si, že občasná facka ještě nic neznamená. Je možné, že to druhá strana příliš zveličuje a obviňuje druhého neprávem.32,5 %2,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze Evropy nebo se vyskytuje i v Americe, Austrálii, Asii či v Africe, včetně rozvojových zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11696,67 %96,67 %  
Ano, týká se pouze Evropy.43,33 %3,33 %  

Graf

15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoba nezaměstnaná, závislá na sociální podpoře.9881,67 %81,67 %  
Osoba s nižšími příjmy, nižším vzděláním.9881,67 %81,67 %  
Osoba střední třídy, s průměrným platem, vzděláním s maturitou.8268,33 %68,33 %  
Osoba z vyšší společenské třídy, dobře zajištěná, ale nepracující.7461,67 %61,67 %  
Osoba z vyšší společenské třídy, pracující.6453,33 %53,33 %  
Osoba s VŠ vzděláním, dobře finančně zajištěná.6352,5 %52,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Základní.:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 18 let. na otázku 1. Kolik je Vám let?

7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?

 • odpověď partner:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerka na otázku 8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozenec na otázku 7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?
 • odpověď senior:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozenec na otázku 7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozenec na otázku 8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě na otázku 8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi senior na otázku 8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?

11. Kdy je, podle Vás, naplněn pojem domácí násilí?

 • odpověď Dojde - li k donucení k sexu pomocí fyzické síly.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi senior na otázku 8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?

15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?

 • odpověď Osoba s VŠ vzděláním, dobře finančně zajištěná.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba z vyšší společenské třídy, pracující. na otázku 15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?
 • odpověď Osoba z vyšší společenské třídy, dobře zajištěná, ale nepracující.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba s VŠ vzděláním, dobře finančně zajištěná. na otázku 15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba z vyšší společenské třídy, pracující. na otázku 15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?
 • odpověď Osoba z vyšší společenské třídy, pracující.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba s VŠ vzděláním, dobře finančně zajištěná. na otázku 15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Kde bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš rodinný stav?

6. Jste příslušníkem církve nebo věříte v boha či jste byl/a vychováván/a ve víře?

7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?

8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?

9. Která věta podle Vás nejlépe vystihuje pojem domácí násilí?

10. Partner/ka se doma stará o děti. Vy pracujete. Vrátíte se pozdě večer domů z práce a zjistíte, že parter/ka nenakoupil/a potraviny a doma je nepořádek. Jak byste se zachoval/a?

11. Kdy je, podle Vás, naplněn pojem domácí násilí?

12. Jak byste reagoval/a, když byste se domníval/a, že ve Vašem okolí dochází k domácímu násilí? (sousedé, příbuzní)

13. Jak si myslíte, že byste reagoval/a, pokud by Vás požádala o pomoc oběť domácího násilí?

14. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze Evropy nebo se vyskytuje i v Americe, Austrálii, Asii či v Africe, včetně rozvojových zemí?

15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Kde bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš rodinný stav?

6. Jste příslušníkem církve nebo věříte v boha či jste byl/a vychováván/a ve víře?

7. Kdo bývá, podle vás, obětí domácího násilí?

8. Kdo bývá, podle Vás, agresorem?

9. Která věta podle Vás nejlépe vystihuje pojem domácí násilí?

10. Partner/ka se doma stará o děti. Vy pracujete. Vrátíte se pozdě večer domů z práce a zjistíte, že parter/ka nenakoupil/a potraviny a doma je nepořádek. Jak byste se zachoval/a?

11. Kdy je, podle Vás, naplněn pojem domácí násilí?

12. Jak byste reagoval/a, když byste se domníval/a, že ve Vašem okolí dochází k domácímu násilí? (sousedé, příbuzní)

13. Jak si myslíte, že byste reagoval/a, pokud by Vás požádala o pomoc oběť domácího násilí?

14. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze Evropy nebo se vyskytuje i v Americe, Austrálii, Asii či v Africe, včetně rozvojových zemí?

15. Kdo se, podle Vás, může vyskytnout v pozici oběti domácího násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stoklasová, T.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28125.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.