Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Balvínová
Šetření:18. 02. 2013 - 10. 03. 2013
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

 

chtěla bych vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku na téma ,,ochrana životního prostředí". Výsledky budou použity v mé maturitní práci. Vaše odpovědi jsou pro mě velice důležité a vyplňování vám zabere pouze několik minut.

Dotazník je zcela anonymní.

 

Děkuji vám za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o ekologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, málo9744,5 %44,5 %  
minimálně6027,52 %27,52 %  
ano, hodně5022,94 %22,94 %  
vůbec115,05 %5,05 %  

Graf

2. Jaký odpad třídíte ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plasty19790,37 %90,37 %  
sklo18283,49 %83,49 %  
papír17580,28 %80,28 %  
textil6429,36 %29,36 %  
žádný125,5 %5,5 %  

Graf

3. Myslíte si, že vláda ČR v současné době více upřednostňuje ekologii a trvale udržitelný rozvoj nebo dbá na krátkodobé cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostňuje krátkodobé cíle13863,3 %63,3 %  
upřednostňuje rovnováhu mezi oběma tématy5525,23 %25,23 %  
upřednostňuje ekologii, trvale udržitelný rozvoj2511,47 %11,47 %  

Graf

4. Co je podle Vás nejpalčivější problém ve světové ekologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kácení pralesů5826,61 %26,61 %  
odpady, jaderný odpad5324,31 %24,31 %  
znečišťování moří a oceánů4721,56 %21,56 %  
emise skleníkových plynů =) globální oteplování4420,18 %20,18 %  
Nevím167,34 %7,34 %  

Graf

5. Myslíte si že je na světe dostatek organizací zabývajících se ochranou životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9243,6 %42,2 %  
ne6731,75 %30,73 %  
nevím5224,64 %23,85 %  

Graf

6. Myslíte si že lidstvo v současné době jedná zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9945,41 %45,41 %  
ne7433,94 %33,94 %  
spíše ano3315,14 %15,14 %  
ano94,13 %4,13 %  
nevím31,38 %1,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že Vy osobně ovlivníte svým počínáním stav životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano ale málo13663,85 %62,39 %  
ne4119,25 %18,81 %  
ano3215,02 %14,68 %  
nevím41,88 %1,83 %  

Graf

8. Vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let10146,33 %46,33 %  
15-20 let6027,52 %27,52 %  
25-40 let4018,35 %18,35 %  
41-55 let167,34 %7,34 %  
56 let a více10,46 %0,46 %  

Graf

9. Jste muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15371,16 %70,18 %  
muž6228,84 %28,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že Vy osobně ovlivníte svým počínáním stav životního prostředí?

  • odpověď ano ale málo:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-55 let na otázku 8. Vaše věková skupina?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o ekologii?

2. Jaký odpad třídíte ve Vaší domácnosti?

3. Myslíte si, že vláda ČR v současné době více upřednostňuje ekologii a trvale udržitelný rozvoj nebo dbá na krátkodobé cíle?

4. Co je podle Vás nejpalčivější problém ve světové ekologii?

5. Myslíte si že je na světe dostatek organizací zabývajících se ochranou životního prostředí?

6. Myslíte si že lidstvo v současné době jedná zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí?

7. Myslíte si, že Vy osobně ovlivníte svým počínáním stav životního prostředí?

8. Vaše věková skupina?

9. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o ekologii?

2. Jaký odpad třídíte ve Vaší domácnosti?

3. Myslíte si, že vláda ČR v současné době více upřednostňuje ekologii a trvale udržitelný rozvoj nebo dbá na krátkodobé cíle?

4. Co je podle Vás nejpalčivější problém ve světové ekologii?

5. Myslíte si že je na světe dostatek organizací zabývajících se ochranou životního prostředí?

6. Myslíte si že lidstvo v současné době jedná zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí?

7. Myslíte si, že Vy osobně ovlivníte svým počínáním stav životního prostředí?

8. Vaše věková skupina?

9. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, V.Ochrana životního prostředí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28162.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.