Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spotřebitelské úvěry

spotřebitelské úvěry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Knížek Kudrnová
Šetření:23. 02. 2013 - 02. 03. 2013
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který potřebuji k vypracování mě bakalářské práce na téma Teoretické a praktické aspekty spotřebitelských úvěrů. Otázky jsopu zaměřené na danou problematiku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6861,82 %61,82 %  
muž4238,18 %38,18 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4339,09 %39,09 %  
vysokoškolské2926,36 %26,36 %  
vyučen2320,91 %20,91 %  
vyšší odborné1210,91 %10,91 %  
základní32,73 %2,73 %  

Graf

3. Vaše současná situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný8072,73 %72,73 %  
student1614,55 %14,55 %  
důchodce98,18 %8,18 %  
nezaměstnaný54,55 %4,55 %  

Graf

4. Máte vlastní zkušenost se spotřebitelským úvěrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5449,09 %49,09 %  
ano, měl / měla jsem úvěr2926,36 %26,36 %  
ano, mám úvěr2724,55 %24,55 %  

Graf

5. Upřednostňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
banku10696,36 %96,36 %  
nebankovní instituci43,64 %3,64 %  

Graf

6. Je pro Vás důležitá RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9485,45 %85,45 %  
nevím1210,91 %10,91 %  
ne43,64 %3,64 %  

Graf

7. Čtete důkladně úvěrové podmínky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8274,55 %74,55 %  
ne2825,45 %25,45 %  

Graf

8. Upřednostňujete sjednání úvěru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kamenném obchodě9788,18 %88,18 %  
online1311,82 %11,82 %  

Graf

9. Je pro Vás důležitá délka splácení úvěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10090,91 %90,91 %  
ne65,45 %5,45 %  
nevím43,64 %3,64 %  

Graf

10. Co upřednostňujete na splácení úvěru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-1412,84 %12,73 %  
možnost předčasného splacení54,59 %4,55 %  
RPSN43,67 %3,64 %  
rychlost splácení32,75 %2,73 %  
flexibilitu21,83 %1,82 %  
nic21,83 %1,82 %  
nevím21,83 %1,82 %  
nikdy jsem úvěr neměl a ani NEBUDU MÍT10,92 %0,91 %  
převod peněz na účet10,92 %0,91 %  
Nic, žádný nemám.10,92 %0,91 %  
ostatní odpovědi Možnost postupného splácení "produktu", který si mohu ihned pořídit.. Rizikem je, že v dnešní době není jistota na pracovním trhu a může dojít k neschopnosti splácet.
mít to splacené a být bez dluhů
ůroky
výše úroků
částku celkem
nikdy jsem uvěr neměla namohu posoudit její splácení
možnost dřívějšího spaceni nebo odložení splátky v kritické situaci
jak vysoká je měsíční splátka
Možnost bezplateného splacení předem.
dostupnost
částka, možnost dřívějšího splacení
kontrola
splátkový kalendář
délku a víšku splátek
Přehlednost (např. internetové bankovnictví)
nejkratší dobu splácení
sepsat smlouvu v bance
možnost předčasného splacení bez sankce
možnost splatit dříve než je dohodnuto
podmínky, částku, výše úroků
možnost jednorázového předčasného splacení
výši úroků z úvěru
výše úroků z úvěru
nic - doufám, že ho již nebudu využívat
možnost změny délky splácení
?
vše, co je pro klienta výhodné (výše úroků, atd)
úrok - jeho výši
nízké splátky a úroky
kolik přepaltím
nízkou RPSN
to, abych splatil řádně a včas :-)
nízké RPSN
nerozumím otázce!
úvěry neupřednostňuji
co nejkratší dobu
nízká RPSN, dřívější splacení bez sankce
nepřemýšlel jsem o tom
výši splátek a přeplatek
úroková sazba
možnost úvěr doplatit předčasně bez sankcí
Možnost kdykoliv splatit zbytek úvěru
možnost předčasných splátek bez poplatku
spotřebitelský úvěr je hloupost - spotřeba (narozdíl od investice) neprodukuje zisk, proto dlužníci mohou mít problém se splácením, bez úroku to ovšem nejde - nemůžeme někoho nutit, aby půjčil peníze bez úroku. Pokud na něco nemám, tak si toprostěnekoupím
Výši měsiční splátky
? ?
možnost mimořádných splátek
vedení účtu zdarma
možnost jednorázového doplacení bez poplatku
jaké mají výhody splátek
co nejmenší procentuelní navýšení dluhu
možnost flexibilního splácení
možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí
předčasné splacení úvěru bez sankcí
poplatky, úroky
nemám žádný úvěr
snažím se žít bez úvěru
možnost mimořádné splátky bez poplatku
podmínky, inflace, rpsn, finanční situaci
výši splátek
b
výše RPSN, doba splácení
společnost, která uvěr poskytuje
možnost předčas.splácení
možnost okamžitého splacení
dobu splácení
možnost změny výše splátek se zachováním úrokového procenta
rychlost
malé přeplacení
...
možnost předběžného splacení
%
možnost odložit několik splátek
délka splácení
7467,89 %67,27 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte vlastní zkušenost se spotřebitelským úvěrem?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 3. Vaše současná situace?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Je pro Vás důležitá RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Vaše současná situace?

4. Máte vlastní zkušenost se spotřebitelským úvěrem?

5. Upřednostňujete

6. Je pro Vás důležitá RPSN (roční procentní sazba nákladů)

7. Čtete důkladně úvěrové podmínky?

8. Upřednostňujete sjednání úvěru

9. Je pro Vás důležitá délka splácení úvěru?

10. Co upřednostňujete na splácení úvěru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Vaše současná situace?

4. Máte vlastní zkušenost se spotřebitelským úvěrem?

5. Upřednostňujete

6. Je pro Vás důležitá RPSN (roční procentní sazba nákladů)

7. Čtete důkladně úvěrové podmínky?

8. Upřednostňujete sjednání úvěru

9. Je pro Vás důležitá délka splácení úvěru?

10. Co upřednostňujete na splácení úvěru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knížek Kudrnová, T.spotřebitelské úvěry (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28377.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.