Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Gajdušek
Šetření:03. 03. 2013 - 10. 03. 2013
Počet respondentů:280
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátké ankety, která se zabývá problematikou internetových sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter…). Vyplnění zabere přibližně 2 minuty.
Není-li uvedeno jinak, volte u každé otázky jednu odpověď.

Děkuji
Jiří Gajdušek

Odpovědi respondentů

1. Užíváte internetové sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25189,64 %89,64 %  
ne2910,36 %10,36 %  

Graf

2. Které z těchto internetových sociálních sítí využíváte a jak často?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Všímáte si reklamy na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevšímám11545,82 %41,07 %  
všímám, jednou jsem na nějakou klikl/a7529,88 %26,79 %  
všímám, již vícekrát jsem na nějakou klikl/a6124,3 %21,79 %  

Graf

5. Sledujete na sociálních sítích profily či stránky firem, služeb a výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale o jejich existenci vím13051,79 %46,43 %  
ano, navštěvuji10240,64 %36,43 %  
ne, nevím, že tam jsou197,57 %6,79 %  

Graf

6. Zúčastnil/a jste se někdy soutěže nebo akce pořádané na sociální síti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16164,14 %57,5 %  
ano9035,86 %32,14 %  

Graf

7. Používáte službu zasílání novinek a informací ze sociálních sítí na e-mail?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20782,47 %73,93 %  
ano4417,53 %15,71 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 24 let14557,77 %51,79 %  
25 – 30 let4618,33 %16,43 %  
15 – 18 let3513,94 %12,5 %  
31 – 45 let218,37 %7,5 %  
46 – 60 let31,2 %1,07 %  
61 let a více10,4 %0,36 %  

Graf

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20983,27 %74,64 %  
muž4216,73 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.

 • odpověď Flickr=Nepoužívám:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi MySpace=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.
 • odpověď LinkedIn=Nepoužívám:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flickr=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi MySpace=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.
 • odpověď MySpace=Nepoužívám:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flickr=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn=Nepoužívám na otázku 3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Užíváte internetové sociální sítě?

2. Které z těchto internetových sociálních sítí využíváte a jak často?

3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.

4. Všímáte si reklamy na sociálních sítích?

5. Sledujete na sociálních sítích profily či stránky firem, služeb a výrobků?

6. Zúčastnil/a jste se někdy soutěže nebo akce pořádané na sociální síti?

7. Používáte službu zasílání novinek a informací ze sociálních sítí na e-mail?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Užíváte internetové sociální sítě?

2. Které z těchto internetových sociálních sítí využíváte a jak často?

3. Z jakého důvodu používáte sociální sítě? V případě, že síť nepoužíváte a nezobrazí se Vám odpověď v tabulce, ponechte bez odpovědi.

4. Všímáte si reklamy na sociálních sítích?

5. Sledujete na sociálních sítích profily či stránky firem, služeb a výrobků?

6. Zúčastnil/a jste se někdy soutěže nebo akce pořádané na sociální síti?

7. Používáte službu zasílání novinek a informací ze sociálních sítí na e-mail?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gajdušek, J.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28414.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.