Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zadlužování domácností

Zadlužování domácností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hlaváček
Šetření:03. 03. 2013 - 10. 03. 2013
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o pá r minut Vašeho volného času

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4074,07 %74,07 %  
muž1425,93 %25,93 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 394175,93 %75,93 %  
40 až 591324,07 %24,07 %  

Graf

3. vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2648,15 %48,15 %  
2546,3 %46,3 %  
SOU35,56 %5,56 %  

Graf

4. jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnán3055,56 %55,56 %  
jiný příjem1935,19 %35,19 %  
OSVČ59,26 %9,26 %  

Graf

5. postačuje Váš příjem pro úhradu Vašich životních nákladů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4175,93 %75,93 %  
ne1324,07 %24,07 %  

Graf

6. pokud máte vyšší příjem, než náklady, jak přebytekpříjmu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úspory si ponechávám pro další potřebu3361,11 %61,11 %  
ukládáním úspor do banky1935,19 %35,19 %  
investování23,7 %3,7 %  

Graf

7. setkali jste se někdy s nějakou formou poskytování půjček či úvěrů? Pokud ano, který subjekt je nabízel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
banka3666,67 %66,67 %  
úvěrová nebankovní společnost814,81 %14,81 %  
Obojí35,56 %5,56 %  
každou chvíli přijdou nějaké letáky na všelijaké půjčky11,85 %1,85 %  
Pracuju v bance, setkávám se s nimi každý den11,85 %1,85 %  
obojí, banka i různé společnosti11,85 %1,85 %  
oboje, banky i nebankovní11,85 %1,85 %  
oba předchozí11,85 %1,85 %  
home credit11,85 %1,85 %  
obě možnosti11,85 %1,85 %  

Graf

8. máte Vy sama /sám nějakou půjčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2953,7 %53,7 %  
ano2546,3 %46,3 %  

Graf

9. pokud máte půjčku, kdo jí poskytl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
banka3666,67 %66,67 %  
jiný subjekt1425,93 %25,93 %  
nebankovní společnost47,41 %7,41 %  

Graf

10. Je pro Vás splácení půjčky obtížné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, splácení půjčky mě omezuje, ale počítal/a jsem s tím2444,44 %44,44 %  
ne, počítal/a jsem se splátkou předem, nijak mě neomezuje2342,59 %42,59 %  
ne, ale splátka je vyšší, než jsem původně počítal/a47,41 %7,41 %  
ano, omezuje mě výrazněji, splátka je vyšší, než jsem počítal/a23,7 %3,7 %  
ano, s takovou splátkou jsem nepočítal, nedostává se mi peněz jinde11,85 %1,85 %  

Graf

11. půjčka (či úvěr) slouží:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k pořízení předmětu dlouhodobé spotřeby (auto, hypotéka na nemovitost či zhodnocení stávající nemovitosti)4277,78 %77,78 %  
ke krytí momentálně nezbytné investice (oprava či koupě domácího spotřebiče)712,96 %12,96 %  
k zajištění běžného chodu domácnosti59,26 %9,26 %  

Graf

12. Je doba splácení půjčky či úvěru delší, než je životnost věci, která byla z půjčky (úvěru) zakoupena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne doba životnosti věci je delší, než všechny splátky4379,63 %79,63 %  
ano, životnost věci je kratší, než budou zaplaceny všechny splátky1120,37 %20,37 %  

Graf

13. půjčka či úvěr je (byla) splatná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více, než pět let2240,74 %40,74 %  
jeden rok až pět let2138,89 %38,89 %  
jednoho roku1120,37 %20,37 %  

Graf

14. měl jste poskytnutý úvěr či půjčku v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3259,26 %59,26 %  
ano2240,74 %40,74 %  

Graf

15. podařilo se půjčku splatit v termínu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4175,93 %75,93 %  
ne1324,07 %24,07 %  

Graf

16. setkali jste se ve svém okolí s někým, od koho byly vymáhány dlužné peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3972,22 %72,22 %  
ne1527,78 %27,78 %  

Graf

17. Kdo peníze vymáhal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exekutor2953,7 %53,7 %  
soud1425,93 %25,93 %  
vymáhací agentura1120,37 %20,37 %  

Graf

18. Jak skončilo vymáhání pohledávky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povedlo se vše zaplatit1434,15 %25,93 %  
část pohledávky byla nesplacena1434,15 %25,93 %  
zaplaceno nebylo nic - není kde brát1331,71 %24,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. máte Vy sama /sám nějakou půjčku?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný subjekt na otázku 9. pokud máte půjčku, kdo jí poskytl?

14. měl jste poskytnutý úvěr či půjčku v minulosti?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. podařilo se půjčku splatit v termínu?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoho roku na otázku 13. půjčka či úvěr je (byla) splatná:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vymáhací agentura na otázku 17. Kdo peníze vymáhal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk:

3. vzdělání

4. jste:

5. postačuje Váš příjem pro úhradu Vašich životních nákladů

6. pokud máte vyšší příjem, než náklady, jak přebytekpříjmu využíváte?

7. setkali jste se někdy s nějakou formou poskytování půjček či úvěrů? Pokud ano, který subjekt je nabízel?

8. máte Vy sama /sám nějakou půjčku?

9. pokud máte půjčku, kdo jí poskytl?

10. Je pro Vás splácení půjčky obtížné?

11. půjčka (či úvěr) slouží:

12. Je doba splácení půjčky či úvěru delší, než je životnost věci, která byla z půjčky (úvěru) zakoupena?

13. půjčka či úvěr je (byla) splatná:

14. měl jste poskytnutý úvěr či půjčku v minulosti?

15. podařilo se půjčku splatit v termínu?

16. setkali jste se ve svém okolí s někým, od koho byly vymáhány dlužné peníze?

17. Kdo peníze vymáhal?

18. Jak skončilo vymáhání pohledávky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk:

3. vzdělání

4. jste:

5. postačuje Váš příjem pro úhradu Vašich životních nákladů

6. pokud máte vyšší příjem, než náklady, jak přebytekpříjmu využíváte?

7. setkali jste se někdy s nějakou formou poskytování půjček či úvěrů? Pokud ano, který subjekt je nabízel?

8. máte Vy sama /sám nějakou půjčku?

9. pokud máte půjčku, kdo jí poskytl?

10. Je pro Vás splácení půjčky obtížné?

11. půjčka (či úvěr) slouží:

12. Je doba splácení půjčky či úvěru delší, než je životnost věci, která byla z půjčky (úvěru) zakoupena?

13. půjčka či úvěr je (byla) splatná:

14. měl jste poskytnutý úvěr či půjčku v minulosti?

15. podařilo se půjčku splatit v termínu?

16. setkali jste se ve svém okolí s někým, od koho byly vymáhány dlužné peníze?

17. Kdo peníze vymáhal?

18. Jak skončilo vymáhání pohledávky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváček, J.Zadlužování domácností (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28720.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.