Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobnost manažera

Osobnost manažera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Zlámal
Šetření:12. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia, a chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který je určen pro širokou veřejnost a bude použit v mé bakalářské práci, zabývající se osobností manažera.

 

Předem mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a také čas, který budete věnovat tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem "Úspěšný manažer"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Skvěle vede svůj tým zaměstanců, umí s nimi komunikovat, umí si poradit v náhodných situacích( improvizovat), sestaví si takový tým, aby vše fungovalo dle jeho představ. Taky by měl nějak vypadat, vhodně se oblékat, vystupovat a umět unglický jazyk.

- Dokáže dobře vést lidi a je dobrý ve své práci - Má nadprůměrnou mzdu

aktivní,dynamický flexibilní a hlavně odolný

asdf

asertivní, komunikativní, reprezentativní vzhled, hodně peněz

Audi A8, dům na klíč, dvakrát ročně dovolená u moře

auto německé značky, zmrdství, zelená vdova, pirátství na silnici

člověk - osobnost s přidanou hodnotou, který je na správném místě a v ten správný čas.

člověk co umí motivovat lidi

člověk s dobrými znalostmi a úspěchy ve svém zaměření, má dobré kontakty a umí zařídit co je potřeba s dobrým vásledkem

Člověk schopný vést firmu, či tým lidí k dobrým hospodářským výsledkům, nehledě na ekonomickou situaci odvětví, či země.

člověk schopný vést organizaci a lidi za společným cílem

člověk v čele úspšné společnosti, respektovaný odborník

Člověk ve vedoucí pozici, který zvládá řídit firmu/projekt tak, aby plnil na počátku určené cíle, dosáhl obratovosti a ziskovosti.

člověk vyrovnaný, s přirozenou autoritou, odborně na výši.

Člověk, jenž dobře vede lidi, rozumí své práci a dobře repzentuje firmu.

člověk, který dobře dělá svou práci

Člověk, který dokáže vést lidi až k úspěšnému růstu firmy. Dokáže stmelit kolektiv a dostat z něj to nejlepší.

Člověk, který dokáže vést nejen sebe, ale i ostatní.

člověk, který dokáže vést tým lidi, upravený vzhled, výborné komunikační schopností, "umět se prodat"

člověk, který dokáže zdůvodnit cíl :D

člověk, který je komunikativní, pohotový a schopný reagovat pohotově a k věci na dané téma ( v dané oblasti)

člověk, který je schopný, inteligentní, má svoji vizi, jde si za svým cílem, je schopný vedoucí pracovník týmu lidí pod sebou

Člověk, který je v čele prosperujícího podniku.

Člověk, který je za svou práci adekvátně ohodnocen a jeho podřízení ho respektují

Člověk, který na sobě musí stále pracovat.

Člověk, který s vlastní pomocí a iniciativy dokázal vybudovat tým a úspěšně ho vést. Jeho spolupracovníci ( podřízení ) ho respektují a váží si ho. Člověk, který se neustále chce posouvat dál a zdokonalovat se, aby byl pro své spolupracovníky prospěšný.

Člověk, který se dokáže prosadit.

člověk, který svými schopnostmi, empatií a uměním učinit správná rozhodnutí dokáže produktivně řídit společnost ve všech jejich složkách (zaměstnanci, PR, obchod aj.), popřípadě dokáže delegovat správné pravomoce na správné lidi

člověk, který vede firmu, která funguje a má spokojené zaměstnance.

Člověk, který vede tým k dobrým výsledkům, má dobře zorganizovaný čas, má dobré odborné znalosti ve svém oboru, je vnímavý, bystrý a jeho reakce jsou uvážené, dobře vstupuje.

Člověk, který vydělá hodně peněz organizováním práce druhých lidí.

člověk,který dosáhl ve firmě zisk,dobře vede lidi a stále zůstal slušným člověkem

člověka, který je umí dobře koordinovat a řídit danou práci/firmu

Člověka, který se umí efektivně a rychle rozhodovat, který umí jednat s lidmi a umí řešit problémy. Který zvládá pracovat pod tlakem a který touží po úspěchu a uznání.

člověka, který si jde ta tím, co chce

dobré výsledky, stabilní a rozrůstající se podnik, zisky, zajištěná práce na delší časové období

Dobře placený manažer v úspěšné firmě.

dokáže mít pracovní výsledky a lidé jsou pod ním spokojení

dokáže svoje znalosti a zkušenosti přetvořit na zisk

dovede si poradit i v nepříznivých podmínkách a vytěžit z minima maximum pro sebe, firmu i zaměstnance.

efektivního leadra teamu, empatickou a inteligentní osobnost, která umí správě rozhodovat

finančně zajištěný, inteligentní člověk s odpovídajícím vystupováním a ošacením

fyzické faktory: výška, váha, zjev, věk, schopnosti: inteligence, výřečnost, znalosti, atd., rysy osobnosti: konzervativismus, introverze-extroverze, dominance, osobní přizpůsobení, interpersonální citlivost a emocionální kontrola.

inteligentní, vychovaný, bohatý

je to rozený generál = zvládne mnoho práce s minimem lidí, protože práci dobře zorganizuje a přitom nestresuje podřízené

Komunikativní, chytrý, empatický, cílevědomí, umí vést lidi.

komunikativní, průbojný a inteligentní člověk s velkou mírou odbornosti, který je oblíbený u svých podřízených a zároveň se mu daří zajistit správný chod podniku

Má znalosti ve svém oboru, zkušenosti. Profesionál.

majitel firmy, který efektivně řídí své lidi a úspěšně dosahuje vytyčených cílů

manazer, ktery svymi rozhodnutimi vede firmu k prosperite

Manažer který dosáhl svých cílů za dobu za kterou chtěl

manažer který umí správně řídit lidskou složku

Manažer, jež dokáže vést lidi, tedy motivovat je tak, aby jejich osobní zájmy korespondovali se zájmy organizace.

Manažer, kterému se daří plnit to co je naplánováno, dokáže vést lidi a má u nich respekt a hlavně se dokáže vypořádat s nečekanými situacemi.

Manažer, který dokáže dobře vést podřízené.

Manažer, který je schopný vést svůj tým tak, aby dobře fungoval, rozvíjel se a přinášel firmě větší zisk a zaměstnancům větší uspokojení z práce.

Manažer, který má vše pod kontrolou

manažer, který nechybuje , umí přerozdělovat práci, je za ním vidět dobrý kus práce...a jeho firma vykazuje zisk

manažera který má v práci úspěch

Měl by to být cílevědomý, ctižádostivý a pracovitý člověk.

Měl by to být schopný člověk na svém místě.

mit pracovni uspechy, hodne penez

musí umět řešit problémy,motivovat lidi, aby se oni sami vedli...

musí umět řídit lidské zdroje, rozdávat úkoly, řešit problémy a dosahovat cílů

musí umět zacházet s problémy, úkoly a penězi , umět jednat a zacházet s lidmi a se sebou samým a umět získávat moc k uskutečňování věcí

Neni to můj obor, ale představuji si pracovitou osobu s nadprůměrnými znalostmi, hlavně schopnost komunikovat se zahraničím, takže si myslím že nejdůležitější je znalost jazyka.

neni to pravidlem. avsak obecne by se mela uspesnost nasledne odrazet na manazerove ohodnoceni (zejmena financnim)

Nevím, záleží na tom, co si kdo představuje po pojmem úspěšný, dobrá pozice, velký vliv, vysoký plat.

Oblíbený a schopný

odborník v oboru s dobrými výsledky svých podřízených

Osoba na vedoucí funkci plnící pracovní úkoly ve všech bodech zadání v termínech nebo rychleji.

Osoba, která dokáže dosáhnout stanovených cílů, umí vést lidi, má přirozenou autoritu a dokáže vhodně zareagovat na nepředvídané situace.

Osoba, která je schopna řídit a zajišťovat akce. Musí umět chápat druhé a vést je. Musí dávat svou aktivitou a zápalem pro věc příklad ostatním, kteří nemohou dělat nic jiného, než jej následovat. Musí být velkorysý, schopný organizace, vstřícný, důsledný, rozumný, sebeřízení (včetně ambicí, energie, vytrvalosti), podstatná je i sebedůvěra, znalost v oboru či kognitivní znalosti.

Osobnost za kterou stojí vlastní lidé

Pánem svého času s dostatečným finančním ohodnocením.

porno

Pracovně výkonný a spořádaný člověk

prachy!

prinos pro podnik

prosperující firma

Reprezentativní vzhled, skvělá komunikace s jakýmkoliv typem člověka, organizační talent, nadšení pro věc a umět strhnout i ostatní

Sebejistý charismatický pán, který ví, co dělá

sebevědomá osobnost s vysokou inteligencí a výbornou komunikační schopností

sebevedomy clovek co se neboji zdrave riskovat

schopnost řešit jakýkoli problém, umět vést lidi, ....

ten který zvládá vedení své firmy efektivně a s mnoha viditelnými úspěchy a zároveň má i dostatek času na svou rodinu, koníčky atd...

ten, který umí jednat s lidmi, správně se rozhoduje v různých situacích, dobře organizuje svojí práci a přizpůsobuje se změnám.

Tomáš Zlámal

Úspěch u manažerů je nepřímo úměrný velikosti míčku jenž používají pro svoji rekreaci.

Úspěšný je ten, kterého podřízení respektují a chodí si k němu pro rady.

Úspěšný manažer by si měl hlavně uvědomit svoje slabiny a přednosti, pak může být opravdu úspěšný.

úspěšný manažer dokáže vést podnik tak, aby podnik dosahoval zisku

Úspěšný manažer je takový který dokáže řídit firmu a má vše pod kontrolou, dokáže se kontrolovat, plánovat si čas a je ,,pánem situace"

Úspěšným manažerem je pro mne taková osoba, která dokáže řídit týmy popřípadě osoby které jsou přímo pod manažerem.

vede dobře firmu, aby dostatečně vydělávala

Vedoucí pracovník, dosahující vytyčených cílů své organizace bez toho, aniž by porušoval zákon.

vůdčí osobnost

vydělat firmě zisk

vysledky

Vysoce postaveny člověk, sebevědomí, vede vícečlennou skupinu

Vyšampónovaný arogantní kravaťák. To první není podmínkou

zkusena osoba, která má velké zkusenosti v oboru, sebevedoma osoba s velkym potecialem

Že se mu daří v práci, je spolehlivý, všichni ho doporučují,...

2. Dostal/a jste se někdy do komunikace s nějakým manažerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7370,19 %70,19 %  
Ne3129,81 %29,81 %  

Graf

3. Jak na Vás působil? V případě, že jste řešil/a nějaký problém, jak se Vám ho podařilo vyřešit - jaké kroky jste musel/a učinit? Vytkl/a byste mu něco?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) negativně a namyšleně. 2) vyřešil jsem ho věcnou argumentací, dát najevo že nejsem jeho kamarád. 3) Ano - jeho vyjadřování, argumentaci, přístup a odpovědnost.

aragantní chování

arogantní, problém jsme žádný neřešili

asdf

Byl velice přátelský, ale byla znát dominantnost. Nic bych nevytkla, choval se naprosto přátelsky, ale přitom profesionálně.

Charisma a dovednosti - pokud má, je to fantasie!

Jako velmi vzdělaný člověk. Dobré vystupování.

je špatný, nedokáže řídit, je nerozhodný, problémy neřeší, čeká, že se vyřeší samy

jeden neuznával žádné připomínky jen on měl pravdu ,druhý byl vstřícný ,komunikativní

Klidně, uvolněně, v případě problému najde řešení

Manazeri, se kterymi jsem mela moznost se setkat vyoadali vzdy stejne. Upraveni, pripraveni na schuzku, znali prostredi a vazeb. Pokud ale doslo ke konfrontaci a mnou navrhovane reseni se jim nelibilo, dali to najevo a nebyli schopni dosahnout kompromisu, prestoze jim vyhody byly jasne dolozeny. Po ukončeni schuzky ale dochazelo k dalsimu kontaktu, kdy jim to evidentne vrtalo hlavou, pozadovali doplnujici informace, coz vyustilo v dalsi schuzku, kde uznali, ze jejich odmitavy pristup nebyl spravny. Plyne mi z toho nespravny usudek a mozna i strach z novych, castecne neznamych nebo jimi nevyzkousenych veci.

Manažeři vesměs působí sebevědomě a vědí jak jednat aby dosáhli svého.

měl svoji pravdu, nerespektovali cizí názory

měl zkušenosti s vedením. ve své práci si to zorganizoval tak, že všechno mělo svůj řád. problém jsme neřešili.

Mnoho skušeností, každá jiná. Od top po děsivé manažery

mnohým chybí právě ona samostatnost a také zodpovědnost za výsledek

Můj manažer je ochotný být tu vždy pro mě. Když mám nějaký problém, vždy se snaží najít příčinu toho problému a pokud zjistí, že došlo k pochybení z mé strany, vysvětlí mi, jak k tomu příště předejít, aby se to už neopakovalo. Nevytkla bych mu nic.

Myslím, že byl příliš strojený, naučené fráze mě vyloženě iritovali. Myslím, že s manažerskými schopnostmi se už člověk částečně narodí a lidé, kteří se na tuto práci nehodí, by ji neměli dělat.

Na některých bych měl výtku k nedostatečné schopnosti komunikovat, přesvědčit, najít kompromis. U jiných bych zase neměl co vytknout, působili seriózně, vystupovali tak, jak by měl, podle mě, manager vystupovat.

Na stručný dotazník velmi obsáhlá otázka. Působil na mě nadměrně profesionálně, tedy až nepříjemně. Řešili jsme problém rázu technického, problém vyřešil manager úspěšně prostřednictvím svého týmu a ve spolupráci se mnou. Vytknout mohu jedině vysokou cenu řešení, vyvolanou dle mého názoru až nadměrně "profesionálně" pojatým přístupem, který živí senior managery, junior managery, horkou linku, několik úrovní techniků, cloudová řešení pro projektové plánování a další, z mého pohledu, zbytečnosti.

ne

Někteří jsou nadmíru arogantní

Někteří působí racionálně, někteří si hrají na absolventy Oxfordu, naučené fráze, postupy...

neresil jsem problem, pratelske vykladani

nerudně

neřešil jsem nic extra

Nevytkl. Bylo vidět, že danému tématu rozumí.

Nevytkla bych mu nic. Snažil se mi se vším poradit.

Nevytkla. Působil přesně, tak jak by měl podle mě úspěšný manažer vypadat..viz. výše

Nevzpomenu si.

Nezajímal se o své zaměstnance tak, jak bych si představovala, že by měl. Tým řídil pouze "z dálky", více se osobně neangažoval.

nic bych nevytkla

Paní manažerka na mě působila velmi sympatickým dojmem, bylo vidět že je úspěšná, že má toho hodně za sebou a když popisovala své zážitky z práce, tak člověk její slova doslova hltal.

porno

Pořádně nevěděl co dělá, špatný manager

pozitivne

Problém jsme neřešili. Působil jako prezident zeměkoule, který měl tu smůlu, že se potkal s obyčejným studentem(rozuměj blbcem) FIT VUT. Po zjištění mého oboru reagoval slovy: "To je ta píčovina, která je úplně k ničemu?"

profesionálně, občas trochu povýšeně

příjemně

Příjemně. Musela jsem ho kontaktovat. Ne.

působil dobře, byl odborník ve svém oboru, nevytkla bych mu nic

Působil na mě arogantně.

Působil na mě příjemně, vzhledem k tomu, že je to můj kamarád. Problém jsme již řešili a vyřešit se nám ho podařilo, podle jeho slov "všechno jde" či " to se vyřeší" probíhalo vše bez potíží. Uměl někde zatahat za nitky.

Působil na mě zkušeně

Působil na mě, jako vyrovnaný chytrý člověk, který nemá strach z ničeho.

působil pozitivně, problém jsme vyřešili tak, že přistoupil na naše požadavky, v očekávání další spolupráce v oblasti zajišťování dodávek pro naši firmu.

Působil rozhodně, cílevědomě a dokázal používat hlavu.

Působil sebejistě a ochotně. Problém byl zdárně vyřešen.

Působil seriozně, problém se podařilo vyřešit za jeho pomoc. Kroky které mi poradil. Ne

Pusobil, ze vi co dela a taky to dela dobre. Nevytkl bych mu nic

retoricky nadani, taktni, systematicti, upraveni a slusne vystupujici. vedi co clovek chce slyset a casto se podle teho ridi. co vytknout? je to jeho povolani. cim vic profesionalni bude, tim vetsich uspechu dosahne. pokud tedy neco vytknout, tak neprofesionalitost, pokud je zaznamenana

S posledním manažerem - dal doporučení pro řešení problému, jak lépe vést lidi. Nevytkl bych nic. Řešil věc asertivně, bez zbytečných emocí, ale na základě vlastních zkušeností.

sebejistě, rozhodně

Sebevědomě

Seriózně a jako člověk, který ví, co dělá. nevytkla.

Seriózní člověk, pomohl mi naprosto dokonale a vysvětlil mi záležitosti, kterým jsem třeba nerozuměla. Myslím si, že bych manažerovi nic nevytkla.

snažil se řešit lidsky všechny problémy, ale nebyl to 25ti letý kluk, co má ještě uhry a velké ego

Svým manažerům bych těžko mohl cokoliv vytknout, jsou to velice inspirativní osobnosti. Vše se řešilo jednoduše, klidně a s úsměvem.

sympatický, nic bych mu nevytkla

V našich podmínkách jsou to především lidé využívající své autority, tudíž i jednání s nimi bylo poněkud obtížnější. Většinou nebyli ochotni vyslechnout své podřízené (mě), a spíše lidem přikazují než-li dávají osobní prostor.

Velice mile a cílevědomě

většina manažerů na mě působila velmi dobrým dojmem, umí inspirovat a motivovat do práce

Většina negativně - pouze arogantní, ne osobnosti

Většinou klidný dojem, všechny problémy se podařilo vyřešit s nadhledem nad situací.

vhodným způsobem mě motivoval a navedl k samostatné činnosti, takže jsem splnila úkol a zároveň se něco naučila

vse bylo v poradku. Pusobil mile, sebejiste a profesionalne

Vše bylo naprosto v pořádku

Vše proběhlo v pořádku

vše se řešilo přes jeho asistentku, protože bylo nutné tlumočit do francouzštiny cizinci manažeři jsou mnohem lidštější k zaměstnancům než čeští šéfové

Vyrovnane

Vyrovnaně, sebevědomě.. získal jsem pohled na daný problém z opačné strany, od někoho, kdo podobnou věc už řešil.

vyrovnanost, zkušenost

Zatím každý manažer, se kterým jsem se setkala na mne působil svým, někdy až moc vysokým sebevědomím. Každý, se kterým jsem řešila nějaký problém, určitě měl alespoň jeden nápad jak problém vyřešit ale málokterý, se už zajímal o to, jak problém vlastně dopadl. A to bych viděla jako veliké mínus. Ale možná jsem se setkala prostě jen se špatnými manažery.. :D

4. Pracoval/a jste již někdy (brigáda, dlouhodobá práce a jiné)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9793,27 %93,27 %  
Ne76,73 %6,73 %  

Graf

5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jakou pozici zastává (zastával) manažer, o kterém jste se vyjadřoval/a v předcházející otázce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední manažer4546,39 %43,27 %  
Nejnižší manažer2929,9 %27,88 %  
Vrcholový manažer2323,71 %22,12 %  

Graf

7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jaký je podle Vás rozdíl mezi "lídrem" a "vedoucím"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

1) Leader je osobnost vůdčí 2) Vedoucí je člověk co koordinuje

ASDF

Dalo by se říct, že leader je top ve svém oboru. "Lídr je nad všemi." Vedoucí je člověk sběhlý ve svém oboru, ale ne tak znalý jako lídr.

Jak já to chápu, tak vedoucí nemusí být nutně lídrem. Označení lídr podle mě obsahuje snahu dané osoby motivovat ostatní spolupracovníky (členy týmu,...), zatímco vedoucí může pouze udržovat zavedený chod v organizaci, aniž by se nějak snažil o pokrok či zlepšení.

je to v podstatě stejné ale vedoucím se můžeme stát pouze přidělením pravomocí od nadřízených ale lídrem se může stát i člověk, který nějakým způsobem zaujme své kolegy a např. při řešení sporů, úkolů vystupuje za ně

Leader je ,,pod" manažerem. Může to být např. ,,spojka" mezi manažerem a zákazníkem. Vedoucí mlže rozkazovat manažerovi.

leader je člověk, přirozená autorita; skutečně dokáže své lidi vést, nasměrovat je, namotivovat je, ne pouze jako vedoucí, který je nad nimi (hierarchicky), ale nemá to další důležité aspekty jako leader

leader je v čele skupiny, má vůdčí schopnosti, dohlíží na výsledky skupiny a motivuje ji vedoucí rozdává úkoly a dohlíží na jejich plnění

lider top, veduci urcite pravomoci

LÍDR - je součástí týmu, který vede. Nepovyšuje se nad ostatní. ale jeho "podřízení" ho respektují a respektují jeho názor. Zároveň se s ním baví i o osobních věcech a nebojí se za ním přijít i s osobními problémy VEDOUCÍ: vede lidi, dává jim úkoly a kontroluje jejich plnění. Dohlíží na chod práce svých podřízených.

Lídr = neoficiální vůdce skupiny, všeobecně uznávaný. Vedoucí = oficiální vedoucí, který nemusí být uznávaný tak jako lídr.

lídr by měl vést tým, motivovat a delogovat, vedoucí spíše jen přikazuje

lidr dokaze lidi motivovat, vedouci jen rika co maji delat

lídr dokáže lidi stmelit

lídr dostává moc od svých následovníků,manažer dostane svou moc od svého nadřízeného

lídr hlavně vede skupinu/jednotlivce duševně, ale i pracovně, vedoucí čistě z pracovních věcí

lídr je člověk s nějakou vizí vedoucí je řadový pracovník

Lídr je člověk, který má idee, vedoucí se pokouší spolu s týmem tyto idee naplnit.

lídr je člověk, který něco táhne, kterému ostatní důvěřují a následují ho. Vedoucí je ten, kdo něco řídí, organizuje.

Lídr je člověk, který zaměstnance skutečně vede, je schopen je motivovat, aby dělali to, co chce on. Vedoucí je člověk, který je v hierarchii podniku nad obyčejným zaměstnancem. Kontroluje ho a zodpovídá za něj.

Lídr je neformální, vedoucí je funkce

lídr je osoba která vede určitý tým. Vedoucí je osoba která vede tým určitým směrem.

Lídr je osoba, která se z davu lidí ukáže sama, lidé kolem jí respektují a naslouchají, má přirozené/vrozené vlastnosti manažera a taková osoba by měla být zvolena formálním vedoucím. Vedoucí je zvolená osoba na vedoucí pozici - neznamená to, že jí ostatní budou respektovat. Lídr je přirozeně vůdčí osobnost, Vedoucí je osoba dosazená na pozici, která nemusí mít vlastnosti lídra.

lídr je osobnost, vedoucí je pozice

Lídr je přirozená autorita, vedou jím být nemusí

Lídr je spíše obrácen k niším pozicím, pracuje s nimi a jen je pro ně oporou. Zastává jejich názory, není vedením, vedoucí zastává nadřízenou funkci, je určen k vedení týmu.

Lídr je spíše takový hlas lidu a vedoucí je hlas nadřízených.

Lídr je tahounem týmu, vedoucí jen funkce

lídr je ten, který umí získávat a ovlivňovat lidi aby se snažili dobrovolně a s nadšením vedoucí je ten, který má vést lidi, ale lidi kolem něj můžou práci vykonávat s nechutí

lídr je vedoucí skupiny lidí, který je vybrán tou skupinou, vedoucí je jasně daný a vybírá si své podřízené

Lídr lidi motivuje, nutí je k lepšímu výkonu. Vedoucí pouze vede, tedy řídí. Vydává direktivní rozkazy.

Lídr má na starost třeba menší úsek, vedoucí toho má více na starosti.

Lídr má podle mě směřovat určitou skupinu lidí k nějakém vytyčenému cíli, myšlence.. Vedoucí vede a řídí skupinu lidí v určité definované činnosti.

lídr má přirozenou autoritu a lidi ho berou a vedoucí je určen

lídr má přirozenou autoritu, vedoucí je jmenován

Lídr má přirozenou autoritu, zatímco vedoucí se často snaží jen vyzařovat jakousi falešnou autoritu.

lídr má schopnost ovlivňovat davy. Vedoucí řídí pracovníky ke konstruktivní činnosti.

lídr má vždy konrétkní cíle a vize, ke kterým lidi vede

Lídr nemusí být v organizační struktuře nadřízeným. Vedoucí je na vyšším stupni řízení.

lídr působí spíše jako přirozený vůdce kolektivu či projektu, vedoucí je vedením stanovená pozice, která nemusí ve skutečnosti vůdcovství vůbec znamenat

lídr skupiny v oddělení vedoucí oddělení

Lídr strhne lidi na svou stranu přirozeně.

lídr to dělá z vlastní vůle a dobrovolně, není to jeho práce

Lídr určuje celou filozofii organizace, vedoucí řídí práci omezeného počtu pracovníků.

lídr určuje směr cesty, vedoucí drží tým na správné cestě

Lídr vede lidi spíše tím způsobem, že motivuje a inspiruje. Mělo by mu dělat menší problém dosáhnout u podřízených toho co chce. Vedoucí spíše vede lidi za ručičku.

lídr vede podnik, snaží se aktivně o jeho rozvoj.

lídr vede pouze lidi

Lídr vede skupinu lidí k danému cíli, vedoucí vede skupinu lidí ale i určitý chod např. prodejny atd.

Lídr vede větší skupinu, vedoucí menší.

lídra si představuji jako člověka, který úspěšně vede lidě, má to přirozeně v sobě jako schopnost vedoucí je někdo, kdo vede lidi, ale byl zvolen, nemusí k tomu mít talent

lídre má přirozenou autoritu, vedoucí ji má ze své funkce

lídrem je člověk podle osobnosti, vedoucí je pozice.

Lídrem je osoba na stejné pozici co ostatní spolupracovníci, která vede tým k dosažení požadovaného cíle. Vedoucí je nadřízený. který zadává práci podřízeným, a dohlíží na splnění úkolu.

lídrem se člověk rodí. vedoucí je na místo dosazen.

lídrem vede, vede takovým stylem že oni sami pak vedou sebe, kdežto vedoucí více používá tu svou autoritu...

Malý

minimální, rozdílný přístup ve vedení lidí

myslím si, že je to jedno a to samé

není

netuším, téměř žádný

Nevidím v tom výrazný rozdíl, lídra možná více sledují lidé dobrovolně, vedoucího z pozice jeho funkce.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, lídr je vůdce?

Podle mě lídr je osobnost, která chce za jakékoliv situace mít navrch a být ten nejlepší. Vedoucí se snaží být vedoucí.

porno

Pozice jsou stejné, pro češtinu je odpovídající výraz vedoucí.

rozdíl o počtu vedení lidí

Slovo lídr mám spojené se slovem tým, takže tým lídr.. V tom případě má tým lídr na starost skupinku zaměstnanců, kteří pracují pod ním a případně podávají svému tým lídru hlášení o dosažených výsledcích... Vedoucí je potom nad tým lídrem a ten se "zpovídá" potom vedoucímu..

slovo lidr mi zapada vic do teamove spoluprace, prace s lidmi. vedouci muze byt cehokoliv, samozrejme pod nej take spadaji lide, ale ma urcite vic ukolu nez jen starat se prave o lidi. cili pojem lidr je vic socialni

Tomáš Zlámal

vedouci je nadrizeny, coz vyplyva z organizacni struktury, lídr je ten, který má vizi a který dokaze strhnout davy aby ho nasledovaly

Vedoucí je pracovní pozice, lídr je člověk schopný efektivně vést lidi.

Vedoucí je výše postavený.

vedoucí může být můj nadřízený, ale lídr vede celý team

Vedoucí může být pouze role, ve skutečností lídr týmu může a nemusí být oficiálně vedoucím

vedoucí pouze vede, lídr inspiruje

vedoucí rozdává úkoly, lídr i hodnotí zaměstnance, je zodpovědný za odvedenou práci

Vedoucí vychází z funkce, lídr je přirozený vůdce

zadny

zadny

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný - oba vedou tým

žádný (respektive pouze jazykový)

Žádný, obojí totiž nelze dělat odděleně. Dle mého názoru se jedná o dvě oddělitelné činnosti, nikoli profese.

9. Uveďte prosím prvních pět vlastností, které Vy považujete pro úspěšného manažera za ty úplně nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Umění komunikace 2) Reprezentativní vzhled a chování 3) Výborné znalosti dané problematiky 4) Schopnost odůvodnit své řešení 5) Schopnost uznat své chyby

ASDF

asertivita, komunikativnost, důslednost, cílevědomost, znalost

asertivita, rozložení časového plánu, komunikativnost, společenské uznání, lidskost

autorita, přátelský, chytrý, aktivní, profesionální

Cílevědomost, empatie, pravdomluvnost, pracovitost, schopnost dodržet slib.

cílevědomost, komunikativnost, empatie, pracovitost, sebekritika

Cílevědomost, pracovitost, čestnost, průbojnost, nekonfliktnost

cílevědomost, pracovitost, empatie, sebekritičnost, rozhodnost, optimismus

cílevědomost, pracovitost, přesvědčivost, flexibilita, inteligence

cílevědomost, průbojnost, jazykové dovednosti, komunikativnost, seriózní vystupování

cilevedomost, prubojnost, schopnost kompromisu, komunikativnost, flexibilita

cílevědomost, rozhodnost, autoritativnost, komunikativnost, schopnost vyrovnaně rozdělit svůj čas mezi práci a osobní život

cílevědomost, rozhodnost, inteligence, kreativita, schopnost empatie

cílevědomost, sebevědomost, schopnost učit se novým věcem, průbojnost, komunikativnost

cílevědomost, slušnost, odbornost, přesvědčivost, empatie

Cílevědomost, zkušenost, inteligence, pracovitost, sebekritičnost

Cílevědomost, znalost lidí (psychologie, sociologie, ...), zkušenosti odborné , znalost zdrojů a prostředí, sebevědomí

Cílevědomý, otevřený, komunikativní, s týmovým duchem, podporující.

cílevědomý, sebekritický, sebevědomý, komunikativní, odborník

důvěryhodnost, rozhodnost, sebejistota, charisma, optimismus

empatie, kreativita, komunikativnost, pečlivost, flexibilita

empatie, průbojnost, odbornost, neústupnost, pracovitost

empatii, inteligenci, odborné znalosti, komunikační schopnosti, kreativita

Charisma, schopnosti, dovednosti, komunikativnost a reprezentativní vystupování.

Inteligence, Důvěryhodnost, flexibilita, komunikativnost, rozhodnost

inteligence, empatie, skromnost, cílevědomost, komunikativnost

inteligence, komukativnost, flexibilita, schopnost vedení lidí, sebevědomí

Inteligence, komunikační dovednosti, rozhodnost, kreativita, přesnost.

Inteligence, komunikativnost, jazykové znalosti, rozhodnost a kreativita.

inteligence, pracovitost, komunikativnost, empatie, sebevědomí

inteligence, sebevědomí

inteligence, zkušenosti, rozhodnost

inteligence,odborné znalosti,pracovitost,sebevědomí a rozhodnost

Inteligentní, pracovitý, přátelský, komunikativní a zodpovědný.

jazyková vybavenost, průbojnost, motivace, inteligence, ovládání cizího jazky

Jazykové znalosti, odborné znalosti, komunikativnost, pracovitost a četnost.

jazykové znalosti, odborné znalosti, průbojnost, komunikativnost,rozhodnost

jazykové znalosti, odbornost, čestnost, průbojnost, empatie

komunikace, flexibilita, zkušenosti, schopnost organizace, jazykové schopnosti

komunikace,naslouchat druhým,organizace,empatie

Komunikativnost Obětavost Pracovitost Inteligence Nekonfliktnost

Komunikativnost, cílevědomost, empatie, jazykové znalosti, optimismus

komunikativnost, cílevědomost, sebereflexe, průbojnost, bystrost

Komunikativnost, cílevědomost, zkušenosti, inteligence, čestnost

komunikativnost, důvěryhodnost, inteligence, pracovitost, přátelskost

komunikativnost, flexibilita, rozhodnost, pracovitost, inteligence

komunikativnost, flexibilita, rozhodnost, pracovitost, inteligence

komunikativnost, inteligence, rozhodnost, cílevědomost, znalosti

komunikativnost, jazykove dovednosti, flexibilita, vzdelani, optimismus

Komunikativnost, jazykové, odborné znalosti, důvěryhodnost, čestnost

komunikativnost, motivovat lidi, aby měl zkušenosti,využívat efektivně a odpovědně moc, inspirace

komunikativnost, organizace schopnost, sebevedomi, pracovitost

komunikativnost, pracovitost, cílevědomost, vůdčí typ, spolehlivost

komunikativnost, průbojnost, inteligence, sebevědomí a rozhodnost

komunikativnost, rozhodnost, kreativita, cílevědomost, inteligence

Komunikativnost, rozhodnost, sebedůvěra, cílevědomost, flexibilita.

komunikativnost, sebevědomí, spolehlivost, empatie, rychlé a správné rozhodování

komunikativnost, umění usměrnit činnost lidí, znalost svých podřízených, dobrá volba zaměstnavatele, být člověkem na svém místě (ve smyslu dělat to na co má nejlepší předpoklady)

kreativita, časová flexibilita, dobré vystupování, jazykové znalosti, přehled (všeobecný i v oboru)

Kreativita, průbojnost, jazyková znalost, schopnost empatie, zkušenosti.

Lídr, znalý oboru, osobnost, čestný, logické myšlení

není

odborné schopnosti,umět jednat, umět vést lidi,rozhodnost,slušnost

odbornost inteligence zkušenosti pracovitost sebekritičnost

Odbornost Schopnost vést kolektiv Cílevědomost Zkušenost Flexibilita

odbornost, komunikativnost, zodpovědnost, rozhodnost, flexibilita, cílevědomost

odbornost, odhodlanost řešit problémy, diskrétnost, kreativnost, rozhodnost

odhodlanost, pracovitost, cilevedomost, cestnost, vytrvalost, trpelivost

porno

Pracovitost, spolehlivost, přátelský, zodpovědný, vyrovnanost

pravdomluvnost, spolehlivost, pracovitost, průbojnost, komunikativnost

Průbojnost, cílevědomost, inteligentnost, pracovitost, rozhodnost.

Průbojnost, cílevědomost, komunikativnost, inteligence, rozhodnost

průbojnost, cílevědomost, optimismus, komunikativnost, umění vést lidi

průbojnost, cílevědomost, zkušenost, komunikativnost, odbornost

Průbojnost, cílevědomost. rozhodnost, flexibilita, obětavost

Průbojnost, inteligence, schopnost se stále vzdělávat, rozhodnost, podnikavost.

průbojnost, odborné znalosti, přátelskost, rozhodnost, kreativita

přirozená autorita, schopnost povzbudit podřízené, pravdomluvnost, čestnost, vyrovnanost

rozhodnost, empatičnost, loajálnost, charisma, schopnost motivovat

Rozhodnost, Umění vést lidi, Týmový hráč, Nebát se riskovat, Moudrost

rozhodný, zkušený, inteligentní, kreativní, komunikativní

sebeprezentace, inteligence, zkušenost, průbojnost, nadhled

Sebevědomí, cílevědomí, kreativita, výmluvnost a odbornost

sebevedomi, intelektual, komunikativnost, kreativnost, slusnost

Sebevědomí, znalost oboru, komunikativnost, empatie, neústupnost

Sebevědomost, Sebekritičnost, Pracovitost, Kuminativnost a Cílevědomost

sebevědomý, inteligentní, schopný řešit problémy, umění jednat s lidmi, zkušený

schopnost používat hlavu, odborné znalosti, empatie, cílevědomost, komunikativnost.

Schopnost rychle se rozhodnout, inteligence, teoretická znalost psyhologie chování a motivace lidí, cílevědomost, schopnost sebereflexe a zpětné vazby

Spolehlivost, přátelskost, upřímnost, sebedůvěra a průbojnost (férovost).

Tomáš Zlámal

umění rozhodnout se samostatnost komunikativnost empatie předvídavost

úspěšnost,sebevědomí,průbojnost,cílevědomost,sebejistota

veselost, důvěryhodnost, flexibilita, kreativita, pracovitost

vest lidi, umět komunikovat, milí, vstřícný,

vysoké zkušenosti nasbírané věkem a dlouhodobou prací, empatie, lidskost, schopnost prosadit se, slušnost

Vytrvalost, komunikativnost, kreativita, prubojnost,

Zdravé sebevědomí, inteligence, znalost jazyků, schopnost nadchnout se pro danou věc, umění dobře zhodnotit provedenou a probíhající činnost.

zkušenosti, cílevědomost, odborné znalosti, inteligence, komunikativnost

Zkušenosti, komunikace, průbojnost, pracovitost, flexibilita.

Znalosti, přehled, komunikativnost, lidskost, pracovitost

znalosti, zkušenosti, sympatie, přátelskost, čestnost

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6764,42 %64,42 %  
Muž3735,58 %35,58 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221918,27 %18,27 %  
211716,35 %16,35 %  
231615,38 %15,38 %  
24109,62 %9,62 %  
2576,73 %6,73 %  
1954,81 %4,81 %  
2054,81 %4,81 %  
2732,88 %2,88 %  
4621,92 %1,92 %  
3721,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 44
18
41
28
dvacettři let
22 let
dvacetsedm
26
16
40
99
34
50
58
čtyřicet osm
dvacet dva
1817,31 %17,31 % 

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání s maturitou6360,58 %60,58 %  
Bakalářské vzdělání2524,04 %24,04 %  
Vysokoškolské vzdělání1312,5 %12,5 %  
Základní32,88 %2,88 %  

Graf

13. Jaké je Vaše současné povolání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3533,65 %33,65 %  
student VŠ65,77 %5,77 %  
Vedoucí21,92 %1,92 %  
studentka21,92 %1,92 %  
Finanční poradce21,92 %1,92 %  
referent10,96 %0,96 %  
studuji10,96 %0,96 %  
Nemám10,96 %0,96 %  
zubni technik10,96 %0,96 %  
Vysokoškolský student10,96 %0,96 %  
ostatní odpovědi pracovnice pobočky (bankovnictví)
kalič
Jsem studentem 5.ročníku VUT FAST, ale zároveň pracuji na pozici vedoucího kontroly kvality výroby.
Radiologický asistent
mateřská dovolená
student, podnikatel a externí pracovník v nejmenované pražské společnosti
student, brigádně servírka
vysokoškolák
student, brigády
zadne
student, obchodní zástupce (vzdělávací společnost)
student+ číšník v hotelu
asistentka manažera
asistentka ředitele
voják
masérka
právnička
produktový manažer
farmaceut
jsem student FP VUT
Ekonom
asistentka
Směnový mistr
učitelka
brigáda - hlídání dětí
informatik
na volné noze
letecký konstruktér
recepční, student
student, programátor
Prodejce
podnikání
asistent ekonomickeho oddeleni
analytik
nezaměstnaný
recepční
pracující student
porno
žadne
ASDF
manager restaurace
odborný referent
úředník
Meteorolg
KOORDINÁTORKA LZ
sociální pracovník, diplomovaná porodní asistentka
jednatel společnosti
Programátor
vedoucí prodejny
administrativní pracovník
zaměstnanec v textilním průmyslu
laborantka
5250 %50 % 

Graf

14. Zastáváte nějakou manažerskou pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9187,5 %87,5 %  
Ano1312,5 %12,5 %  

Graf

15. Jakou manažerskou pozici zastáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám na starosti vedení kontroly kvality výroby a certifikaci ve společnosti z oblasti stavebnictví.110 %0,96 %  
I podnikatel je svým způsobem manažer, v současné době vedu tým cca 30-ti lidí.110 %0,96 %  
Vedoucí reprezentant - nejnižší manažerská pozice110 %0,96 %  
nižší110 %0,96 %  
Vedoucí skupinky v orchestru110 %0,96 %  
Junior manager110 %0,96 %  
porno110 %0,96 %  
ASDF110 %0,96 %  
střední110 %0,96 %  
Vrcholový manažer110 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

 • odpověď Důvěryhodnost=Určitě ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Flexibilita=Určitě ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Inteligence=Určitě ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Komunikativnost=Určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Odborné znalosti=Určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Pracovitost=Určitě ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sebekritičnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreativita=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Zkušenosti=Určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inteligence=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obětavost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovitost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

 • odpověď Čestnost=Určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skromnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Flexibilita=Určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?
 • odpověď Nekonfliktnost=Určitě ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Obětavost=Určitě ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Sebekritičnost=Určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ústupnost=Určitě ano na otázku 7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?
 • odpověď Schopnost empatie=Určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ješitnost=Určitě ano na otázku 5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

12. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské vzdělání s maturitou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 11. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Dostal/a jste se někdy do komunikace s nějakým manažerem?

4. Pracoval/a jste již někdy (brigáda, dlouhodobá práce a jiné)?

5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

6. Jakou pozici zastává (zastával) manažer, o kterém jste se vyjadřoval/a v předcházející otázce?

7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

8. Jaký je podle Vás rozdíl mezi "lídrem" a "vedoucím"?

10. Vaše pohlaví

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné povolání?

14. Zastáváte nějakou manažerskou pozici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Dostal/a jste se někdy do komunikace s nějakým manažerem?

4. Pracoval/a jste již někdy (brigáda, dlouhodobá práce a jiné)?

5. Jak vystihují níže uvedené vlastnosti Vašeho nejbližšího nadřízeného?

6. Jakou pozici zastává (zastával) manažer, o kterém jste se vyjadřoval/a v předcházející otázce?

7. Jak jsou podle Vás níže uvedené vlastnosti důležité pro úspěšného manažera?

8. Jaký je podle Vás rozdíl mezi "lídrem" a "vedoucím"?

10. Vaše pohlaví

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

13. Jaké je Vaše současné povolání?

14. Zastáváte nějakou manažerskou pozici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zlámal, T.Osobnost manažera (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28749.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.