Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnitropodniková komunikace

Vnitropodniková komunikace

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šafránková
Šetření:11. 03. 2013 - 19. 03. 2013
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):32 / 31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Šafránková a jsem studentkou ČZU v Praze, Provozně-ekonomické fakulty, oboru Podnikání a administrativa. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako podklad výzkumné části k mé diplomové práci. Cílem diplomové práce je zhodnotit vnitropodnikovou komunikaci ve Vaší společnosti. Dotazník je anonymní a veškeré tyto informace budou použity pouze pro moji diplomovou práci. Prosím, vždy vybranou odpověď zaškrtněte, popř. u některých vypište.

Odpovědi respondentů

1. Vycházím dobře se svými kolegy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ano250 %50 %  

Graf

2. Vztahy s ostatními odděleními vnímám jako za dobré.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

3. Myslím, že naše oddělení je dobře sehraný tým.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ne250 %50 %  

Graf

4. Vedoucí vytváří vhodné podmínky pro plnění pracovních úkolů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

5. Jednání vedoucího vůči podřízeným je správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

6. Veškeré informace a data, které poskytnu nadřízenému, nejsou zneužity proti mně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
ne125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

7. Myslím, že výsledky mé práce si nikdo nepřivlastňuje za své.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne125 %25 %  
spíše ano125 %25 %  

Graf

8. Nebojím se říci svůj názor nadřízenému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
spíše ne250 %50 %  

Graf

9. Jsem přesvědčen, že v určitých případech se můj vedoucí za mě postaví vůči svým nadřízeným.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4100 %100 %  

Graf

10. Vedoucí mi naslouchá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
spíše ano125 %25 %  

Graf

11. Ve společnosti jsem spokojen.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

12. Plánuji svoji kariéru v této společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
spíše ano125 %25 %  
ne125 %25 %  

Graf

13. Jsem seznámen s cíli společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
spíše ano125 %25 %  

Graf

14. Jsem dobře seznámen se svou náplní práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

15. Jsem seznámen s náplní práce ostatních spolupracovníků na pracovišti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

16. Vždy se v našem týmu navzájem informujeme, když nastane nějaký problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
spíše ne125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

17. Veškeré důležité informace se ke mně dostaví včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
spíše ne125 %25 %  

Graf

18. Úkoly, které jsou mi zadány, jsou mi jasné a srozumitelné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

19. Při společném plnění úkolu s kolegy z jiného oddělení, se mohu při vyskytnutí problému obrátit na ně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
spíše ne125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

20. Vedoucí má na pracovišti o všem přehled.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

21. Pokud mé výsledky práce nejsou na požadované úrovni, můj nadřízený mě informuje ihned.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne250 %50 %  
spíše ano125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

22. Kritizování nadřízeného je vždy oprávněné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
spíše ne125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

23. Nejčastěji ke komunikaci používám tyto prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronická pošta375 %75 %  
osobní rozhovor375 %75 %  
firemní intranet125 %25 %  
porady125 %25 %  
dokumenty125 %25 %  

Graf

24. Za nejpřínosnější považuji tyto prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozhovor375 %75 %  
elektronická pošta250 %50 %  

Graf

25. Nejčastější problémy v komunikaci jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v našem oddělení250 %50 %  
žádné125 %25 %  
Vedení společnosti125 %25 %  

Graf

26. Hlavní překážkou v komunikaci s nadřízeným je jeho:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná375 %75 %  
časová vytíženost125 %25 %  

Graf

27. Hlavní překážkou v komunikaci v našem oddělení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná250 %50 %  
zaujatost a rozpory250 %50 %  
neochota125 %25 %  

Graf

28. Hlavní překážkou v komunikaci s jinými odděleními je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná250 %50 %  
časová vytíženost125 %25 %  
zaujatost a rozpory125 %25 %  

Graf

29. Pokud se Vám zdá komunikace ve Vaší společnosti nedostačující, uveďte svůj návrh na zlepšení vnitropodnikové komunikace:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

30. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena375 %75 %  
muž125 %25 %  

Graf

31. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let250 %50 %  
36 – 45 let125 %25 %  
26 – 35 let125 %25 %  

Graf

32. Ve společnosti pracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 let250 %50 %  
5 – 10 let125 %25 %  
méně než 1 rok125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafránková, L.Vnitropodniková komunikace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29044.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.