Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření a jeho prevence

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Beránková
Šetření:11. 03. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Hana Beránková a jsem studentkou 3. ročníku oboru Humanitní studia na Univerzitě v Pardubicích. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut. Otázky se vztahují k tématu mé kvalifikační práce, kterým je problematika syndromu vyhoření, jeho prevence a udržování psychického zdraví. Mohu Vás ujistit, že výsledky budou zpracovány anonymně.


Děkuji Vám za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11587,79 %87,79 %  
muž1612,21 %12,21 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251511,45 %11,45 %  
3196,87 %6,87 %  
3086,11 %6,11 %  
2375,34 %5,34 %  
4064,58 %4,58 %  
2464,58 %4,58 %  
3664,58 %4,58 %  
2864,58 %4,58 %  
2653,82 %3,82 %  
4443,05 %3,05 %  
ostatní odpovědi 45
34
27
22
39
19
43
37
49
20
33
41 let
21
38
55
51
48
44 let
41
53
54 let
29
35 let
55 let
40 let
23 let
42
57
47 let
64
60
padesátdevět
17
29 let
52
59
26 let
47
32
5945,04 %45,04 % 

Graf

3. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální práce2519,08 %19,08 %  
sociální služby1612,21 %12,21 %  
zdravotnictvi96,87 %6,87 %  
sociální pracovník53,82 %3,82 %  
školství32,29 %2,29 %  
sociální pracovnice21,53 %1,53 %  
sociální sféra21,53 %1,53 %  
administrativa21,53 %1,53 %  
pracovník v sociálních službách21,53 %1,53 %  
sociální práce - odborné sociální poradenství21,53 %1,53 %  
ostatní odpovědi obchod
studuji
lékárník
zdravotní sestra
veřejná správa
studuji vš pedagogickou
hotelnictví
pracovní v sociálních službách
Neziskový sektor, sociální pracovník
státní správa
prace s postizenymi lidmi
krizová intervence+terciární prevence užívání návykových látek (káčko)
již neporacuji, dříve výkon státní moci
Studentka práv
Sociální práce / sociální služby
vysoké školství
střední management
sociální pracovnice v pečovatelské službě
pracovnice v soc službách s lidmi se zdrav. postižením
praktický léka pro děti a dorost
interna
student
služby pro zemědělství - laboratoř
sociální služby - sociální pracovník
marketing
odlehčovací služba pro seniory - sociální pracovnice
farmacie
sociální a zdravotní službě
it
sociální práce - sociální služby
kontaktní centrum pro uživatele drog
sociální oblast
sociální služba
Sociální pracovník a terénní sociální pracovník
Sociální služby - sociální pracovnice
Pracuji jako pedagogický pracovník v předškolním klubu v neziskovém sektoru
sociální práce, osoby bez přístřeší
sociální obor - vedoucí Charitní pečovatelské služby
lektorka primární prevence
sociální pracovník pro lidi bez přístřeší
ekonom
charitní pečovatelská služba - sociální pracovnice
sociální politika, sociální práce
poradce
sociální poradenství
všeobecná sestra
v sociálních službách - sociální pracovnice
sociální pracovní - Intervenční centrum, Terénní krizová služba
sociální
Studuji vyšší odbornou školu zdravotnickou
Sociální práce - služby prevence - NZDM
studuji a brigádničím
projektový management
sociální práce - sociální pracovník Obl. charity UO - sociálně aktivizační služby
sociální služby v NNO
BPP
nepracuji
mateřská
návrhy interiéru
studentka, sekretářka
osobní sistence u seniorů
6348,09 %48,09 % 

Graf

4. Jak dlouho pracujete v oboru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky129,16 %9,16 %  
3 roky118,4 %8,4 %  
553,82 %3,82 %  
1 rok53,82 %3,82 %  
6 let53,82 %3,82 %  
20 let53,82 %3,82 %  
5 let53,82 %3,82 %  
1053,82 %3,82 %  
10 let43,05 %3,05 %  
632,29 %2,29 %  
ostatní odpovědi 8 let
4 roky
7 let
8
pul roku
3,5 roku
0,5 roku
22 let
6 měsíců
4,5 roku
8 měsíců
21 let
17
2r
21
23 let
studuji 5 let
více jak rok
33 let
Nepracuji
20let
25 let
7
29 let
18
devět let
cca 11 let
1 rok na plný pracovní úvazek, předtím brigádně
patnáct let
1,5 roku
9
2,5 roku
3.5 let
9 let
13 let
pátým rokem
15 let
8 roků
ceoživotně
39
čtyřicet let
měsíc
4
27 let
od 1. třídy do čtvrťáku :D
15 měsíců
studuji jiz 11 let
12
3 měs.
nepracuji, ale chodím na praxi do nemocnice
7 měsíců
1 rok 9 měsíců
35
7,5 roku
-
přes 3roky
rok budu pracovat jako sekretářka
7154,2 %54,2 % 

Graf

5. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o tom, co znamená pojem syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9673,28 %73,28 %  
spíše ano2821,37 %21,37 %  
spíše ne75,34 %5,34 %  

Graf

6. Které z následujcích skupin pracovníků jsou podle Vás nejvíce ohroženy vznikem syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogové10882,44 %82,44 %  
sociální pracovníci10277,86 %77,86 %  
zdravotnící9169,47 %69,47 %  
psychologové a terapeuti8061,07 %61,07 %  
úředníci a administrativní pracovníci2720,61 %20,61 %  
dělníci43,05 %3,05 %  
kuchaři a číšníci32,29 %2,29 %  
může to být kdokoliv10,76 %0,76 %  
manažeři, policisté, záchranáři apod.10,76 %0,76 %  
všichni kdo pracují (pomáhají,..) s lidmi10,76 %0,76 %  
práce se seniory10,76 %0,76 %  
každý člověk je ohrožen syndromem vyhoření, nejvíce ti, kteří pracují s lidmi10,76 %0,76 %  
všichni v pomáhajících profesích10,76 %0,76 %  
všichni jsou svým způsobem ohroženi, akorát doba, než se syndrom vyhoření objeví je u různých profesí různá10,76 %0,76 %  
v zásadě všichni plus příčiny ot. č. 710,76 %0,76 %  
policie ČR, hasiči10,76 %0,76 %  
hasiči, policisté10,76 %0,76 %  
prostě Ti, kteří pracují v pomáhajících profesích...většinou10,76 %0,76 %  

Graf

7. Co podle Vás patří mezi hlavní příčiny vzniku syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobé pracovní přetížení a kladení mimořádných nároků na pracovníka12091,6 %91,6 %  
nedostatek příležitostí k odpočinku (relaxaci,rekreaci, spánku apod.)11285,5 %85,5 %  
přílišná emocionální zátež10580,15 %80,15 %  
negativní vztahy mezi spolupracovníky4836,64 %36,64 %  
nedostatečné vzdělání v daném oboru64,58 %4,58 %  
nedostatečný zájem o pacienty/klienty či práci celkově53,82 %3,82 %  
nedostatečná duševní hygiena a nedostatek aktivního odpočinku10,76 %0,76 %  
velké nasazení, málo oceněná práce, málo zaměstnanců c dané sféře10,76 %0,76 %  
práce doma10,76 %0,76 %  
nedostatek zpětné vazby, nebo jiné odezvy či reakce10,76 %0,76 %  
neschopnost řídit si vyvážený život10,76 %0,76 %  
stres10,76 %0,76 %  
práce, do které člověk dává kus sebe, ale zároveň dostává zpětnou vazbu od druhých...a to kladnější10,76 %0,76 %  

Graf

8. Jak se podle Vás syndrom vyhoření nejčastěji projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychickým, tělesným a citovým vyčerpáním131100 %100 %  

Graf

9. Pozorujete některé z příznaků syndromu vyhoření u někoho z Vašich kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3627,48 %27,48 %  
ano3224,43 %24,43 %  
spíše ne3123,66 %23,66 %  
ne1813,74 %13,74 %  
nevím1410,69 %10,69 %  

Graf

10. Myslíte si, že se některý z příznaků projevuje u Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5138,93 %38,93 %  
ne3224,43 %24,43 %  
spíše ano2116,03 %16,03 %  
ano1712,98 %12,98 %  
nevím107,63 %7,63 %  

Graf

11. Chodíte do práce rád/a, těšíte se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, častěji se do práce těším6448,85 %48,85 %  
je to půl na půl - někdy se těším, někdy ne4332,82 %32,82 %  
ano, těším se vždy139,92 %9,92 %  
spíše ne, většinou se netěším107,63 %7,63 %  
ne, do práce se nikdy netěším10,76 %0,76 %  

Graf

12. Jaké byly Vaše první dojmy z pracovního prostředí při nástupu do Vašeho současného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní9370,99 %70,99 %  
neutrální3022,9 %22,9 %  
negativní86,11 %6,11 %  

Graf

13. Změnil se Váš vztah k pracovnímu prostředí či ke kolegům v průběhu práce ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnil se k lepšímu6247,33 %47,33 %  
nezměnil se3728,24 %28,24 %  
změnil se k horšímu3224,43 %24,43 %  

Graf

14. Myslíte si, že jste dostatečně seznámeni s problematikou zvládání stresu a psychohygieny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5945,04 %45,04 %  
ano4332,82 %32,82 %  
spíše ne1914,5 %14,5 %  
nevím96,87 %6,87 %  
ne10,76 %0,76 %  

Graf

15. Měl/a jste někdy možnost se blíže seznámit s problematikou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresových situací či zachování si psychické rovnováhy (např. přečtením článku apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11386,26 %86,26 %  
ne1813,74 %13,74 %  

Graf

16. Kde jste se s problematikou zmiňovanou v předchozí otázce setkala? (Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ne", označte prosím možnost "nikde")

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci odborného kurzu, přednášky, semináře apod.8564,89 %64,89 %  
v odborné literatuře, časopisu7254,96 %54,96 %  
na internetu3627,48 %27,48 %  
nikde1612,21 %12,21 %  
v televizi53,82 %3,82 %  
při studiu na VŠ21,53 %1,53 %  
při studiu21,53 %1,53 %  
ve škole21,53 %1,53 %  
na psychiatrické klinice10,76 %0,76 %  
na pracovišti10,76 %0,76 %  
na VŠ10,76 %0,76 %  
osobní zkušenost10,76 %0,76 %  
při psaní seminární práce10,76 %0,76 %  
10,76 %0,76 %  
na supervizi10,76 %0,76 %  
supervize10,76 %0,76 %  
během studia VŠ10,76 %0,76 %  

Graf

17. Myslíte si, že míra s jakou si udržujete duševní pohodu a emoční stabilitu je dostatečná? To znamená, že ve volném čase dokážete načerpat dostatek psychických i fyzických sil, potřebných pro obnovení psychické rovnováhy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6952,67 %52,67 %  
ano2216,79 %16,79 %  
spíše ne1914,5 %14,5 %  
nevím, nedokážu to posoudit139,92 %9,92 %  
ne86,11 %6,11 %  

Graf

18. Které z technik psychohygieny používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmové činnosti, koníčky9068,7 %68,7 %  
humor8262,6 %62,6 %  
fyzická cvičení, sport7355,73 %55,73 %  
pozitivní myšlení6549,62 %49,62 %  
relaxace6448,85 %48,85 %  
zdravá životospráva3224,43 %24,43 %  
meditace64,58 %4,58 %  
žádné21,53 %1,53 %  
nenosím si práci domů10,76 %0,76 %  
odchod ze zaměstnání10,76 %0,76 %  
aktivní život v církvi10,76 %0,76 %  
mám i své vyrovnávací mechanismy10,76 %0,76 %  
procházky v lese10,76 %0,76 %  
láska10,76 %0,76 %  
udržování rodiny10,76 %0,76 %  
hudba10,76 %0,76 %  
společnost prátel10,76 %0,76 %  

Graf

19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Které z následujcích skupin pracovníků jsou podle Vás nejvíce ohroženy vznikem syndromu vyhoření?

 • odpověď psychologové a terapeuti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=6 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

15. Měl/a jste někdy možnost se blíže seznámit s problematikou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresových situací či zachování si psychické rovnováhy (např. přečtením článku apod.) ?

 • odpověď ne:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikde na otázku 16. Kde jste se s problematikou zmiňovanou v předchozí otázce setkala? (Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ne", označte prosím možnost "nikde")

19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

 • odpověď Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce=0:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
 • odpověď Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mne citově vysává=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil=1 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Myslíte si, že míra s jakou si udržujete duševní pohodu a emoční stabilitu je dostatečná? To znamená, že ve volném čase dokážete načerpat dostatek psychických i fyzických sil, potřebných pro obnovení psychické rovnováhy.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mne citově vysává=1 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
 • odpověď Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi=0:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty=6 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
 • odpověď Práce s lidmi mi přináší silný stres=0:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá=0 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně
 • odpověď Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty=6 na otázku 19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Jak dlouho pracujete v oboru?

5. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o tom, co znamená pojem syndrom vyhoření?

6. Které z následujcích skupin pracovníků jsou podle Vás nejvíce ohroženy vznikem syndromu vyhoření?

7. Co podle Vás patří mezi hlavní příčiny vzniku syndromu vyhoření?

8. Jak se podle Vás syndrom vyhoření nejčastěji projevuje?

9. Pozorujete některé z příznaků syndromu vyhoření u někoho z Vašich kolegů?

10. Myslíte si, že se některý z příznaků projevuje u Vás?

11. Chodíte do práce rád/a, těšíte se?

12. Jaké byly Vaše první dojmy z pracovního prostředí při nástupu do Vašeho současného zaměstnání?

13. Změnil se Váš vztah k pracovnímu prostředí či ke kolegům v průběhu práce ve Vašem zaměstnání?

14. Myslíte si, že jste dostatečně seznámeni s problematikou zvládání stresu a psychohygieny?

15. Měl/a jste někdy možnost se blíže seznámit s problematikou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresových situací či zachování si psychické rovnováhy (např. přečtením článku apod.) ?

16. Kde jste se s problematikou zmiňovanou v předchozí otázce setkala? (Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ne", označte prosím možnost "nikde")

17. Myslíte si, že míra s jakou si udržujete duševní pohodu a emoční stabilitu je dostatečná? To znamená, že ve volném čase dokážete načerpat dostatek psychických i fyzických sil, potřebných pro obnovení psychické rovnováhy.

18. Které z technik psychohygieny používáte?

19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Jak dlouho pracujete v oboru?

5. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o tom, co znamená pojem syndrom vyhoření?

6. Které z následujcích skupin pracovníků jsou podle Vás nejvíce ohroženy vznikem syndromu vyhoření?

7. Co podle Vás patří mezi hlavní příčiny vzniku syndromu vyhoření?

8. Jak se podle Vás syndrom vyhoření nejčastěji projevuje?

9. Pozorujete některé z příznaků syndromu vyhoření u někoho z Vašich kolegů?

10. Myslíte si, že se některý z příznaků projevuje u Vás?

11. Chodíte do práce rád/a, těšíte se?

12. Jaké byly Vaše první dojmy z pracovního prostředí při nástupu do Vašeho současného zaměstnání?

13. Změnil se Váš vztah k pracovnímu prostředí či ke kolegům v průběhu práce ve Vašem zaměstnání?

14. Myslíte si, že jste dostatečně seznámeni s problematikou zvládání stresu a psychohygieny?

15. Měl/a jste někdy možnost se blíže seznámit s problematikou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresových situací či zachování si psychické rovnováhy (např. přečtením článku apod.) ?

16. Kde jste se s problematikou zmiňovanou v předchozí otázce setkala? (Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ne", označte prosím možnost "nikde")

17. Myslíte si, že míra s jakou si udržujete duševní pohodu a emoční stabilitu je dostatečná? To znamená, že ve volném čase dokážete načerpat dostatek psychických i fyzických sil, potřebných pro obnovení psychické rovnováhy.

18. Které z technik psychohygieny používáte?

19. U následujících tvrzení označte u každého sílu pocitů, které obvykle prožíváte, dle uvedeného klíče. Síla pocitů: Vůbec 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Velmi silně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beránková, H.Syndrom vyhoření a jeho prevence (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29101.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.