Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika v pojišťovnictví

Etika v pojišťovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivo Hawiger
Šetření:12. 03. 2013 - 16. 03. 2013
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení účastníci průzkumu,

 

velice si vážím toho, že jste se rozhodli strávit pár minut vyplněním našeho dotazníku. Vaše odpovědi by měly přispět k poznání nejvýznamějších etických problémů v pojišťovnictví. Průzkum je přísně anonymní a bude využitý zejména ke studijním účelům.

Děkuji vám za účast v průzkumu a za váš čas.

 

Ivo Hawiger

 

Odpovědi respondentů

1. Máte nebo měl/a jste uzavřená některá z neživotních pojištění? (např. pojištění motorových vozidel, majetku, odpovědnosti nebo zemědělské pojištění)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7090,91 %90,91 %  
Ne79,09 %9,09 %  

Graf

2. Vnímáte pojišťovnictví jako odvětví podnikání se silnými etickými principy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3140,26 %40,26 %  
Rozhodně ano1519,48 %19,48 %  
Něco mezi1418,18 %18,18 %  
Spíše ne911,69 %11,69 %  
Rozhodně ne810,39 %10,39 %  

Graf

3. Pokud v pojišťovnictví etické principy existují, myslíte, že se podle nich jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2836,36 %36,36 %  
Spíše ne2127,27 %27,27 %  
Něco mezi2025,97 %25,97 %  
Rozhodně ne45,19 %5,19 %  
Etické principy v pojišťovnictví neexistují33,9 %3,9 %  
Rozhodně ano11,3 %1,3 %  

Graf

4. Je pro vás osobně etika v pojišťovnictví důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano6077,92 %77,92 %  
Spíše ano1519,48 %19,48 %  
Rozhodně ne22,6 %2,6 %  

Graf

5. Přesto, že je etika záležitostí celé naší společnosti a jedno neetické chování způsobuje další, myslíte si, že je nejzávažnějším problémem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek etického vědomí v celé společnosti5267,53 %67,53 %  
porušování etických norem pojišťovnami1215,58 %15,58 %  
porušování etických norem klienty56,49 %6,49 %  
chybějící etické normy v podobě zákonů33,9 %3,9 %  
pozůztatky zvrácené morálky v době totality33,9 %3,9 %  
absence morálních vzorů11,3 %1,3 %  
je to minimálně souhrn všech uvedených problémů, není jednoduché říci co je nejzávažnější spouštěč 11,3 %1,3 %  

Graf

6. Ve které oblasti jste se setkali s největšími etickými problémy (vyberte jednu či více oblastí, nebo nevybírejte nic)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sjednávání smlouvy (nejasné nebo velmi složité podmínky, zamlčování nebo zkreslování důležitých informací, sjednávání smlouvy na neexistující věci,...)4153,25 %53,25 %  
Pojistné události (náhrada škody nekryje náklady, nečekané výklady pojistných podmínek nebo zákonů, podpora šedé ekonomiky, úplatkářství, pojistné podvody,...)3849,35 %49,35 %  
Výběr produktu (doporučování nevhodného nebo nevýhodného produktu, chybí konkurenční srovnání, složitost produktu, komplikované podmínky,...)3444,16 %44,16 %  
Výběr pojišťovny (klamavé reklamy, nedostatek informací, zavádějící prezentace zprostředkovatelů,...)3342,86 %42,86 %  
Poskytování slev na pojistném a jiných výhod (nejasné principy, klientelismus, úplatky, neslučuje se s hodnotou rizika,...)1418,18 %18,18 %  

Graf

7. Oblast výběru pojišťovny – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamy v televizi jsou klamavé nebo velmi zkreslující nabízené služby, chování pojišťovny nebo vytvářejí jiné klamné pocity, které ovlivňují výběr pojišťovny3545,45 %45,45 %  
Zprostředkovatel pojištění poskytnul nepravdivé, neúplné nebo zavádějící informace o pojistiteli, které pak výrazně ovlivnily moji volbu.3545,45 %45,45 %  
Nejsou dostupné dostatečně kvalitní informace o pojišťovnách, které by umožnily jejich srovnání a posouzení jejich důvěryhodnosti a schopnosti dostát svým případným závazkům.2633,77 %33,77 %  
V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy1012,99 %12,99 %  

Graf

8. Oblast výběru pojistného produktu – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojistné podmínky jsou rozsáhlé a nesrozumitelné, není z nich dobře zřejmé, co pojištění kryje a co nikoliv, odkazují na jiné právní normy (např. zákony), a díky tomu nevím, co se stane v případě vzniku škody.5166,23 %66,23 %  
Produkt je tak složitý, že si nejsem jistý/á, co mám přesně pojištěné a na jaká rizika a z čeho se skládá pojistné.3646,75 %46,75 %  
Chybí dostatečný přehled pro srovnání konkurenčních produktů2228,57 %28,57 %  
Zprostředkovatel pojištění nabízí nevhodné nebo pro vás nevýhodné (myšleno nepřiměřeně drahé) produkty.1620,78 %20,78 %  
V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy810,39 %10,39 %  
z okolí jsem slyšela,že byl navrhnut nevhodný produkt zprostředkovatelem11,3 %1,3 %  
Klient by ani produkt neměl řešit - měl by si pojišťovat své potřeby. Terminologie pojišťoven je pro klienty nesrozumitelná, i když vyhovuje zákonným normám.11,3 %1,3 %  

Graf

9. Oblast sjednávání smlouvy – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednání zprostředkovatele pojištění je nekorektní, snaží se zamlčovat nebo zkreslovat důležité informace nebo navádí k neetickému jednání.3950,65 %50,65 %  
Vědomě občas klient uvádí zkreslené údaje, aby snížil velikost rizika a tím i na výši pojistného nebo se vyhnul možnému neuzavření smlouvy.3545,45 %45,45 %  
Pojištění se sjednává na poškozené nebo neexistující věci.2127,27 %27,27 %  
V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy1114,29 %14,29 %  
zprostředkovatel nezná dobře produkt a tudíž při sjednávání klame11,3 %1,3 %  
nesetkala jsem se s tím,ale u okolí vím,např.,že zprostředkovatel je nekortektní11,3 %1,3 %  
Zprostředkovatel mnohdy nezná detaily produktu, který nabízí a podává zkreslené informace.11,3 %1,3 %  

Graf

10. Oblast poskytování slev na pojistném a jiných výhod – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slevy na pojistném se poskytují netransparentně, díky tomu dochází ke zkreslování přijímaných rizik a nespravedlivému určování pojistného.3342,86 %42,86 %  
V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy2431,17 %31,17 %  
Sleva nebo výhoda je poskytnuta bez vědomí klienta a je podmíněna dodržováním podmínek, o kterých klient neví.2025,97 %25,97 %  
Je neoprávněně zvýhodňována jedna skupiny klientů na úkor druhé.1519,48 %19,48 %  
Je požadovaný úplatek za poskytnutí slevy nebo výhody45,19 %5,19 %  
zatím jsem neměl s tímto typem jednání zkušenosti, nemohu tedy jednoznačně odpovědět, zda se toto děje či neděje11,3 %1,3 %  
Pokud je prodáván opravdu kvalitní služba není důvod na ni poskytovat slevu; trh v ČR je prakticky dcelý deformován "slevami"!11,3 %1,3 %  

Graf

11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klient pojišťovny uplatňuje vědomě škodu, která se nestala, stala se před uzavřením pojištění nebo se stala jinak, než popisuje klient, aby mu vzniknul nárok na pojistné plnění.4153,25 %53,25 %  
Pojišťovna si vykládá pojistné podmínky nebo zákony jiným způsobem, než její klient a tento výklad znevýhodňuje klienta. Přitom oba výklady jsou možné.3748,05 %48,05 %  
Náhrada škody nekryje náklady spojené s nápravou škody, přesto, že by to tak podle smlouvy mělo být (nebo to aspoň obchodník tvrdil)3545,45 %45,45 %  
Pojišťovna klienta přímo nebo nepřímo nutí k různým aktivitám, které podporují šedou ekonomiku (opravy bez dokladů, náhradní díly z vrakoviště, ...)1418,18 %18,18 %  
Pracovník pojišťovny přijal nebo si vyžádal úplatek, aby například pojistná událost mohla být přednostně zaplacena nebo aby bylo vyšší pojistné plnění.1114,29 %14,29 %  
V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy.22,6 %2,6 %  
Zatím jsem poj. událost neřešila11,3 %1,3 %  
nesetkala,ale z okolí jsem slyšela,že si upravily škodu,aby byla před uzavřením pojistné smlouvy11,3 %1,3 %  

Graf

12. Jste zaměstnancem pojišťovny nebo pracujete v pojišťovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5064,94 %64,94 %  
Ne2735,06 %35,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Oblast výběru pojišťovny – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

 • odpověď Zprostředkovatel pojištění poskytnul nepravdivé, neúplné nebo zavádějící informace o pojistiteli, které pak výrazně ovlivnily moji volbu.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovník pojišťovny přijal nebo si vyžádal úplatek, aby například pojistná událost mohla být přednostně zaplacena nebo aby bylo vyšší pojistné plnění. na otázku 11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

9. Oblast sjednávání smlouvy – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

 • odpověď Jednání zprostředkovatele pojištění je nekorektní, snaží se zamlčovat nebo zkreslovat důležité informace nebo navádí k neetickému jednání.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zprostředkovatel pojištění nabízí nevhodné nebo pro vás nevýhodné (myšleno nepřiměřeně drahé) produkty. na otázku 8. Oblast výběru pojistného produktu – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

 • odpověď Klient pojišťovny uplatňuje vědomě škodu, která se nestala, stala se před uzavřením pojištění nebo se stala jinak, než popisuje klient, aby mu vzniknul nárok na pojistné plnění.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracovník pojišťovny přijal nebo si vyžádal úplatek, aby například pojistná událost mohla být přednostně zaplacena nebo aby bylo vyšší pojistné plnění. na otázku 11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

12. Jste zaměstnancem pojišťovny nebo pracujete v pojišťovnictví?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V této oblasti nevnímám výraznější etické problémy na otázku 7. Oblast výběru pojišťovny – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nebo měl/a jste uzavřená některá z neživotních pojištění? (např. pojištění motorových vozidel, majetku, odpovědnosti nebo zemědělské pojištění)

2. Vnímáte pojišťovnictví jako odvětví podnikání se silnými etickými principy?

3. Pokud v pojišťovnictví etické principy existují, myslíte, že se podle nich jedná?

4. Je pro vás osobně etika v pojišťovnictví důležitá?

5. Přesto, že je etika záležitostí celé naší společnosti a jedno neetické chování způsobuje další, myslíte si, že je nejzávažnějším problémem:

6. Ve které oblasti jste se setkali s největšími etickými problémy (vyberte jednu či více oblastí, nebo nevybírejte nic)

7. Oblast výběru pojišťovny – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

8. Oblast výběru pojistného produktu – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

9. Oblast sjednávání smlouvy – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

10. Oblast poskytování slev na pojistném a jiných výhod – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

12. Jste zaměstnancem pojišťovny nebo pracujete v pojišťovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nebo měl/a jste uzavřená některá z neživotních pojištění? (např. pojištění motorových vozidel, majetku, odpovědnosti nebo zemědělské pojištění)

2. Vnímáte pojišťovnictví jako odvětví podnikání se silnými etickými principy?

3. Pokud v pojišťovnictví etické principy existují, myslíte, že se podle nich jedná?

4. Je pro vás osobně etika v pojišťovnictví důležitá?

5. Přesto, že je etika záležitostí celé naší společnosti a jedno neetické chování způsobuje další, myslíte si, že je nejzávažnějším problémem:

6. Ve které oblasti jste se setkali s největšími etickými problémy (vyberte jednu či více oblastí, nebo nevybírejte nic)

7. Oblast výběru pojišťovny – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

8. Oblast výběru pojistného produktu – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

9. Oblast sjednávání smlouvy – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

10. Oblast poskytování slev na pojistném a jiných výhod – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

11. Oblast pojistných událostí – zaškrtněte, co vnímáte jako etický problém a setkali jste se s tím:

12. Jste zaměstnancem pojišťovny nebo pracujete v pojišťovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hawiger, I.Etika v pojišťovnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29162.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.