Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sourozenecké vztahy

sourozenecké vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:aneta fruniová
Šetření:13. 03. 2013 - 30. 03. 2013
Počet respondentů:585
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych vás poprosit o vyplnění mého krátkého dotazníku o 10-ti otázkách, který je použit jako metoda výzkumu mé absolventské práce zabývající se sourozeneckými vztahy a jejich vlivem na vznik poruch chování. Je zcela anonymní, proto prosím o pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena46278,97 %78,97 %  
muž12321,03 %21,03 %  

Graf

2. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vaší matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské19733,68 %33,68 %  
vysokoškolské15025,64 %25,64 %  
odborné10718,29 %18,29 %  
odborné s maturitou7913,5 %13,5 %  
základní244,1 %4,1 %  
vyšší odborné233,93 %3,93 %  
nevím50,85 %0,85 %  

Graf

3. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašeho otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné17529,91 %29,91 %  
vysokoškolské17229,4 %29,4 %  
středoškolské11619,83 %19,83 %  
odborné s maturitou8714,87 %14,87 %  
nevím142,39 %2,39 %  
základní111,88 %1,88 %  
vyšší odborné101,71 %1,71 %  

Graf

4. Máte sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano55995,56 %95,56 %  
ne264,44 %4,44 %  

Graf

5. Kolikátý v pořadí jste se narodil/a (pokud zaškrtnete možnost "vlastní odpověď" napište kolikátý v pořadí jste se narodil/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem prvorozený/á28050 %47,86 %  
jsem druhorozený/á19434,64 %33,16 %  
jsem nejmladší5810,36 %9,91 %  
třetí61,07 %1,03 %  
340,71 %0,68 %  
520,36 %0,34 %  
narodila jsem se třetí v pořadí, mám starší sestru a dvojče10,18 %0,17 %  
jsem druhorozená a zároveň nejmladší10,18 %0,17 %  
jsem narozena jako třetí10,18 %0,17 %  
nejmladší, z dvojčat10,18 %0,17 %  
je nevlastní jinak jsem prvorozená10,18 %0,17 %  
první10,18 %0,17 %  
Jsem z dvojčat a narodila jsem se zhruba minutu a půl před mou sestrou10,18 %0,17 %  
jsem dvojče10,18 %0,17 %  
mám starší sestru a s bratrem jsem dvojče (on byl z bříška vyndán dřív)10,18 %0,17 %  
3110,18 %0,17 %  
410,18 %0,17 %  
třetí z osmy10,18 %0,17 %  
jsem třetí - předposlední10,18 %0,17 %  
čtvrtá v pořadí10,18 %0,17 %  
druhorozená ze tří, od staršího sourozence velký věkový odstup. Odpověď na otázku č.8 je tedy spíše ve vztahu k mladšímu sourozenci.10,18 %0,17 %  
jsem mladší ze dvou sourozenců10,18 %0,17 %  

Graf

6. Napodobovali jste chování svého staršího sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8, občasotázka č. 7, ne, jsem prvorozenýotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem prvorozený26046,43 %44,44 %  
ne13023,21 %22,22 %  
občas10618,93 %18,12 %  
ano6411,43 %10,94 %  

Graf

7. Jaké chování jste napodobovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboje8247,13 %14,02 %  
kladné chování (slušnost, pracovitost, pozitivní vztah k učení apod.)7040,23 %11,97 %  
špatné chování (lež, kouření, záškoláctví apod.)2212,64 %3,76 %  

Graf

8. Váš vztah se sourozencem provázely (lze zaškrtnout více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občasné hádky30454,29 %51,97 %  
občasné konflikty25144,82 %42,91 %  
časté hádky12522,32 %21,37 %  
časté konflikty8214,64 %14,02 %  
bez konfliktů6912,32 %11,79 %  
bez hádek6010,71 %10,26 %  

Graf

9. Která z uvedených variant chování byla pro vás typická v určité etapě vašeho života (lze zaškrtnout více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdorovitost36662,78 %62,56 %  
lež25744,08 %43,93 %  
požívání tolerovaných drog (alkohol, nikotin, kofein, tein)22538,59 %38,46 %  
neukázněnost15025,73 %25,64 %  
přestupky proti školnímu řádu9516,3 %16,24 %  
záškoláctví9015,44 %15,38 %  
sebezraňování (tetování, pearsing, silikonové implantáty)6410,98 %10,94 %  
požívání netolerovaných drog (marihuana, hašiš, pervitin, extáze, LSD, houbičky, heroin, kokain)6210,63 %10,6 %  
krádež427,2 %7,18 %  
podvod305,15 %5,13 %  
útěky254,29 %4,27 %  
vandalismus183,09 %3,08 %  
šikana183,09 %3,08 %  
ublížení na zdraví71,2 %1,2 %  
čichání těkavých látek (tolulen, ředidla, lepidla, barvy)50,86 %0,85 %  

Graf

10. Výše uvedené jednání bylo pro vás typické v období (zaškrtněte všechny varianty, pokud odpovídají skutečnosti):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 15 let35160,1 %60 %  
16 - 20 let25844,18 %44,1 %  
6 - 10 let9215,75 %15,73 %  
21 - více let447,53 %7,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kolikátý v pořadí jste se narodil/a (pokud zaškrtnete možnost "vlastní odpověď" napište kolikátý v pořadí jste se narodil/a)?

  • odpověď jsem prvorozený/á:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, jsem prvorozený na otázku 6. Napodobovali jste chování svého staršího sourozence?

6. Napodobovali jste chování svého staršího sourozence?

  • odpověď ne, jsem prvorozený:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem prvorozený/á na otázku 5. Kolikátý v pořadí jste se narodil/a (pokud zaškrtnete možnost "vlastní odpověď" napište kolikátý v pořadí jste se narodil/a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vaší matky?

3. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašeho otce?

4. Máte sourozence?

5. Kolikátý v pořadí jste se narodil/a (pokud zaškrtnete možnost "vlastní odpověď" napište kolikátý v pořadí jste se narodil/a)?

6. Napodobovali jste chování svého staršího sourozence?

7. Jaké chování jste napodobovali?

8. Váš vztah se sourozencem provázely (lze zaškrtnout více možností):

9. Která z uvedených variant chování byla pro vás typická v určité etapě vašeho života (lze zaškrtnout více možností)?

10. Výše uvedené jednání bylo pro vás typické v období (zaškrtněte všechny varianty, pokud odpovídají skutečnosti):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vaší matky?

3. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašeho otce?

4. Máte sourozence?

5. Kolikátý v pořadí jste se narodil/a (pokud zaškrtnete možnost "vlastní odpověď" napište kolikátý v pořadí jste se narodil/a)?

6. Napodobovali jste chování svého staršího sourozence?

7. Jaké chování jste napodobovali?

8. Váš vztah se sourozencem provázely (lze zaškrtnout více možností):

9. Která z uvedených variant chování byla pro vás typická v určité etapě vašeho života (lze zaškrtnout více možností)?

10. Výše uvedené jednání bylo pro vás typické v období (zaškrtněte všechny varianty, pokud odpovídají skutečnosti):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

fruniová, a.sourozenecké vztahy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29168.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.