Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace sluchově postižených

Komunikace sluchově postižených

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kučerová
Šetření:13. 03. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Markéta Kučerová a jsem studentkou 3. ročníku Sociálně-pedagogické asistence na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku k mé bakalářské práci „Využití alternativní komunikace u sluchově postižených“. Cílem výzkumu je vyhodnocení nejefektivnějšího a nejčastěji používaného systému komunikace sluchově postižených osob.

 

Dotazník je určen pouze sluchově postiženým osobám.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena457,14 %57,14 %  
muž342,86 %42,86 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45228,57 %28,57 %  
19114,29 %14,29 %  
22114,29 %14,29 %  
30114,29 %14,29 %  
64114,29 %14,29 %  
20114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:35
Minimum:19
Maximum:64
Variační rozpětí:45
Rozptyl:286
Směrodatná odchylka:16.91
Medián:30
Modus:45

Graf

3. Místo trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdf

Brno

Kadaň

kmlkn

Plzeň

příbram

vyškov

4. Stupeň sluchového postižení/vada?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2

2

asdf

mkmk

nedoslýchavost

neni

téměř hluchota

5. Doba vzniku vady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získaná během života685,71 %85,71 %  
Od narození114,29 %14,29 %  

Graf

6. Rodiče mají sluchovou vadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

7. Jaký druh komunikace používáte, když mluvíte s rodinou, přáteli? (je možné zaškrtnout více odpovědí najednou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kompenzační pomůcky - naslouchadla, řečové analyzátory, kochleární implantát228,57 %28,57 %  
znaková řeč - český znakový jazyk/znakovaná čeština228,57 %28,57 %  
odezírání228,57 %28,57 %  
znak do řeči114,29 %14,29 %  
písmo114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jaký druh komunikace používáte, když mluvíte s cizími lidmi (např. na úřadech)? (prosím zakroužkujte – může být i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písmo457,14 %57,14 %  
kompenzační pomůcky - naslouchadla, řečové analyzátory, kochleární implantát228,57 %28,57 %  
znakový jazyk/znaková čeština114,29 %14,29 %  
tlumočnické služby114,29 %14,29 %  

Graf

9. Proč mluvíte s cizím okolím tím druhem komunikace, který jste zvolili ke komunikaci s cizím okolím (v předešlé otázce)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

,nnkmn

asdf

je to nejjednodušejší

Ještě trochu slyším

vyhovuje mi

10. Myslíte si, že Vámi používaný druh komunikace s cizím okolím je efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
efektivní342,86 %42,86 %  
neefektivní228,57 %28,57 %  
nevím228,57 %28,57 %  

Graf

11. Můžete svou odpověď Efektivní/Neefektivní odůvodnit? (prosím vysvětlete vlastními slovy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asdf

je to účinné a jednoduché

nevim

nkjnjn

rozumím dobře s naslouchadly

12. Změnili jste během svého života druh komunikace s cizím okolím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

13. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asdf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, M.Komunikace sluchově postižených (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29196.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.