Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VODA

VODA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dodla Stodůlková
Šetření:14. 03. 2013 - 16. 03. 2013
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovolili bychom si Vás požádat o krátkou spolupráci ohledně tohoto dotazníku, týkajícího se ekologie. Výsledky budou zpracovány a dále použity v rámci praktické části projektu Voda a koloběh v přírodě.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9562,91 %62,5 %  
muž5637,09 %36,84 %  

Graf

2. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let7448,68 %48,68 %  
20-30 let5536,18 %36,18 %  
30-40 let159,87 %9,87 %  
40-50 let63,95 %3,95 %  
starší 50 let10,66 %0,66 %  
mladší 15 let10,66 %0,66 %  

Graf

3. Třídíte odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11978,29 %78,29 %  
ne2315,13 %15,13 %  
ne, ale chtěl/a bych106,58 %6,58 %  

Graf

4. Kompostujete biologický odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7549,34 %49,34 %  
ano5435,53 %35,53 %  
ne, ale chtěl/a bych2315,13 %15,13 %  

Graf

5. Myslíte si, že se ve vašem okolí nachází dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11978,29 %78,29 %  
ne3321,71 %21,71 %  

Graf

6. Myslíte si, že se Zlínský region dostatečně angažuje v ekologických aktivitách (např. třídění odpadu, sběr a likvidace elektroodpadu,…)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8363,36 %54,61 %  
ne4836,64 %31,58 %  

Graf

7. Jaký máte názor na ochranu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý by měl dbát alespoň základních pravidel6844,74 %44,74 %  
Je důležitá, ale aktivně se nepodílím4529,61 %29,61 %  
Je důležitá, aktivně se podílím3321,71 %21,71 %  
Není nikterak zásadní31,97 %1,97 %  
Nezajímá mě31,97 %1,97 %  

Graf

8. Odpověděli-li jste v předchozí otázce, že se aktivně účastníte, krátce popište jakým způsobem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chodím do práce pěšky, nebo jezdím do kole a snažím se donutit manželku a dceru, aby tolik netopily doma. Vybudoval jsem dům i firmu tak, aby měli co nejmenší spotřebu energie (výměna oken za kvalitní rámy a trojitá skla). Třídíš odpad, kompostuji. V zimním období topím spíše v krbu.

mj. pracuji jako vědecký pracovník v tomto oboru

Neplýtvám, chovám se uvážlivě, beru zodpovědnost za své okolí, recykluji

nepodílím se

Ot.4: V Praze bohužel ne, není kam ho dát. Doma na Moravě máme kontejnery i na bio odpad Ot.5: V Praze, kde bydlím, ne. Ot.6: Něco jsem zaškrtla, protože nebyla možnost "nevím". Až pak jsem si všimla, že ot. je nepovinná, nevím, jak odpověď zpětně vymazat.

Snažím se třídit odpad, neplýtvat zdroji, nekupovat pití v pet lahvích, používat úsporné žárovky, zbytečně nezatěžovat životní prostředí kupováním ekologicky nepřijatelných výrobků (ať už samotných výrobků, či jejich obalů)

topíme plynem, třídíme odpad, snažíme se nakupovat potraviny s obaly, které jsou možné snadno třídit, u nápojů ve vratných lahvích, kupujeme spotřebiče s nízkou spotřebou

triedim odpad, nezahadzujem odpadky do prírody, škodlivý odpad nehádzem medzi bežný, reciklujem papier, ...

třídění odpadu, snaha o šetření vodou a energiemi, nevlastním osobní auto, chodím pěšky nebo jezdím hromadnou dopravou, případně na kole

třídění plastu, skla a papíru

Třídění v domácnosti, využívání MHD, odvoz nepotřebných věcí do sběrných dvorů, nákup u malých spotřebitelů - podpora pěstování bez zbytečného užívání hnojiv

Třídím 5 druhů odpadů a nebezpečné odpady, biatch

třídím odpad (biologický pouze u rodičů, kteří mají kompost), snažím se nekupovat plasty, nebrat igelitové pytlíky, šetřím vodou i energiemi

Třídím odpad a zbytečně neznečišťuji životní prostředí.

třídím odpad B-)

třídím odpad, kompostuji

třídím odpad, nenakupuji balené vody, kompostuji

Třídím odpad, neodhazuji odpadky na zem...

Třídím odpad, neplýtvám vodou, nepoužívám chemické prostředky

třídím odpad, snažím s epoužívat výrobky vyrobené šetrně k životnímu prostředí atp.

třídím odpad, snažím se šetřit vodou a energiemi, jezdím MHD

třídím odpad, vypínáme světlo, když není potřeba, na zahradě máme kompost, všechno jídlo zužitkujem

V naší domácnosti třídíme plasty, papír, sklo (zálohované vracíme), nebezpečný odpad dáváme do obecního sběru, který se koná 1x ročně a domovní odpad do obcí objednaných kontejnerů určené na tento odpad

Vyklidili jsme od odpadku část sadu Stavbař a budeme pokračovat.

9. Do školy/zaměstnání se dopravuji:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD9263,45 %60,53 %  
autem2617,93 %17,11 %  
pěšky2517,24 %16,45 %  
na kole21,38 %1,32 %  

Graf

10. Jste spokojen/a s místní životní úrovní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9667,61 %63,16 %  
ne4632,39 %30,26 %  

Graf

11. Navrhněte, jak by se dala místní životní úroveň zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bydím v Praze, takže toto se týká Prahy. Šel by zlepšit systém veřejné dopravy (poslední změna jízdních řádů vedla ke zhoršení), a omezit průjezd osobních aut do některých historických částí Prahy, například na Malou Stranu, kde bývají kolony.

Individuálním přístupem každého občana zvlášť

Každopádně by se měla zlepšit doprava na území města.

lidé by se měli naučit neprodukovat tolik odpadu (hlavně plastového) a když už, tak aspoň si ho po sobě uklízet, třídit

mělo by se co nejefektivněji využívat moderních technologíí. Podpora podnikání. Ve měste by měla být vybudována lepší infrastruktura pro cyklisty.

Nebudou se stavět nesmyslné stavby jako je např.: obchvat přes Zálešnou, nebo rychlostní silnice na Slovensko.

Obnovení parků, větší čistota, oprava dětských hřišť, výsadba nových stromů, oprava rozbitých cest

Pokutováním firem, které znečišťují životní prostředí a ovzduší.

přestěhovat cigány..

Revitalizace parku za knihovnou, revitalizace dětských hřišť

sběrný dvůr s dotřizováním, parky

spalováním kvalitního paliva

šuruuu :)

třídění odpadu, více zeleně, omezení automobilové dopravy, zvláště kamionů, ochrana živočišných druhů, čištění vody,dobrá kanalizace,

Větší důraz na kulturu. V obci realizovat hodnotná ne provizorní stavební činosti.

víc peněz!

více kontejnerů pro třídění odpadu ve Zlíně, klidně i zavést speciální svoz plastu - funguje to tak na vesnicích (jednou za 2 týdny jede popelářské auto speciálně pro plast)

Více pracovních míst pro absolventy vysokých škol.

Více zeleně

Vratné petky?

vybudování nové kanalizace a její napojení na biologickou čističku ( stálo by minim. 50-60 mil.Kč pro obec s cca 580 obyvateli !!! )

Zatim v poradku.

Zavedením biokontejnerů, cedulemi před lesem upozorňujícími pokutami za znečištění

zlepšením ŽP

zvýšením platů pro obyčejné občany, snížení cen u životně důležitých potravin, možnost ubytování pro bezdomovce, kteří o to budou mít zájem, bezplatná zdravotní péče, lepší dostupnost obchodů s potravinami na vesnicích

12. Odbíráte vodu z vlastní studny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám studnu9263,01 %60,53 %  
ano2819,18 %18,42 %  
ne2617,81 %17,11 %  

Graf

13. Nakupujete balené vody (včetně minerálních a ochucených vod)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7450,34 %48,68 %  
ano7349,66 %48,03 %  

Graf

14. Jakou vodu pijete nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z kohoutku11577,18 %75,66 %  
balenou2617,45 %17,11 %  
vodu nepiji85,37 %5,26 %  

Graf

15. Kolik l tekutin denne vypijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26145,19 %40,13 %  
33122,96 %20,39 %  
11813,33 %11,84 %  
1.5128,89 %7,89 %  
453,7 %3,29 %  
2.542,96 %2,63 %  
532,22 %1,97 %  
1.710,74 %0,66 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.15
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.43
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Jste spokojeni s kvalitou vody ve vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11881,94 %77,63 %  
ne1812,5 %11,84 %  
ne, obsahuje příliš chlóru85,56 %5,26 %  

Graf

17. Používáte perlátor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, co to je6443,84 %42,11 %  
ne5537,67 %36,18 %  
ano2718,49 %17,76 %  

Graf

18. Znáte rozdíl mezi čističkou vody a úpravnou vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10770,39 %70,39 %  
ano4529,61 %29,61 %  

Graf

19. Odpověděli-li jste, že víte, napište krátké vysvětlení:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aspoň si myslím. Myslím si, že čistička vody je určena pro čištění odpadní vody (slouží k odstranění největších nečistot, voda není pitná je pouze užitková). Úpravna vody slouží k úpravě vody z vodních zdrojů na pitnou vodu.

cisticka na vystupu, upravna na vstupu

čistička čistí odpadní vodu, upravna upravuje pitnou vodu

čistička - čistí odpadní vodu úpravna - upravuje vodu na pitnou

čistička = ČOV, která vodu zbavuje znečistění. Úpravna vodu chemicky upraví aby splnila normy amohla být distribuována na delší vzdálenosti

Čistička = voda se čistí; v úpravně se různě upravuje např. obsah vápníku apod.

čistička čistí odpadní použitou vodu před jejím vypuštěním do vodoteče úpravna vody je stanice, která z vrtu podzemní vodu upravuje, aby byla pitná

čistička čistí odpadní vodu, kdežto úpravna připravuje vodu pitnou.

Čistička čistí odpadní vody...úpravna upravuje a kontroluje složení vody (ionty atd.) ?

čistička čistí splaškové vody, úpravna upravuje vodu k pití

čistička slouží k čistění vody, která se následně vrací zpět do vodních toků úpravna vody slouží na upravení vody, která následně putuje do vodovodu a domácností

Čistička vody - zbavuje vodu nečistot Úpravna vody - přeměňuje obyčejnou vodu na vodu pitnou, z úpravny vody putuje voda do vodovodních kohoutků v domácnostech

čistička vody (lépe čistička odpadních vod) čistí odpadní vody, voda pak odchází zpět do toků (řek, potoků, atd.) úpravna vody (lépe úpravna pitné vody) upravuje vodu z nádrží k tomu určených (přehrady,..), voda poté odtéká do domácností určena k pití atd...

čistička vody = čištění odpadních vody z domácnosí atp. úpravna vody = příprava pitné vody

čistička vody čistí odpadní vody z domácností, úpravna vody připravuje vodu do řádu /např. odželeznění, míchání říční vody s podzemním zdrojem, chlorování/

Do čističky jdou splašky, v úpravně se upravuje voda z nádrží předtím než jde do vodovodů a ke spotřebitelům.

Tuším - čistička vodu upraví chemií, úpravna dodá vodě energii, vyčistí ji?

upravna upravuje složení vody, kdežto čistička vodu jen čistí

úpravna upravuje vodu na pitnou do čističky jde odpadní voda, která se mění na vodu, která není pro přírodu ničím nebezpečná.

Úpravna vod čistí/upravuje vodu, co poteče z kohoutku, Čistírna odpadních vod dělá opak, odpadní vody čistí, aby se mohly vypouštět do přírody.

Úpravna vody upravuje vodu tak, aby byla pitná. Čistička vody čistí vodu, která už je odpadní.

ÚPRAVNA ZPRACOVÁVÁ VODU K POUŽITÍ NE POUŽITOU.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Nakupujete balené vody (včetně minerálních a ochucených vod)?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi balenou na otázku 14. Jakou vodu pijete nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Třídíte odpad?

4. Kompostujete biologický odpad?

5. Myslíte si, že se ve vašem okolí nachází dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

6. Myslíte si, že se Zlínský region dostatečně angažuje v ekologických aktivitách (např. třídění odpadu, sběr a likvidace elektroodpadu,…)?

7. Jaký máte názor na ochranu životního prostředí?

9. Do školy/zaměstnání se dopravuji:

10. Jste spokojen/a s místní životní úrovní?

12. Odbíráte vodu z vlastní studny?

13. Nakupujete balené vody (včetně minerálních a ochucených vod)?

14. Jakou vodu pijete nejčastěji?

15. Kolik l tekutin denne vypijete?

16. Jste spokojeni s kvalitou vody ve vaší domácnosti?

17. Používáte perlátor?

18. Znáte rozdíl mezi čističkou vody a úpravnou vody?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Třídíte odpad?

4. Kompostujete biologický odpad?

5. Myslíte si, že se ve vašem okolí nachází dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

6. Myslíte si, že se Zlínský region dostatečně angažuje v ekologických aktivitách (např. třídění odpadu, sběr a likvidace elektroodpadu,…)?

7. Jaký máte názor na ochranu životního prostředí?

9. Do školy/zaměstnání se dopravuji:

10. Jste spokojen/a s místní životní úrovní?

12. Odbíráte vodu z vlastní studny?

13. Nakupujete balené vody (včetně minerálních a ochucených vod)?

14. Jakou vodu pijete nejčastěji?

15. Kolik l tekutin denne vypijete?

16. Jste spokojeni s kvalitou vody ve vaší domácnosti?

17. Používáte perlátor?

18. Znáte rozdíl mezi čističkou vody a úpravnou vody?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stodůlková, D.VODA (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29246.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.