Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Paliva - ekologie

Paliva - ekologie

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Balvínová
Šetření:16. 03. 2013 - 19. 03. 2013
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k mé maturitní práci.

Děkuji.

Vendula Balvínová

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je ekologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8289,13 %89,13 %  
ne1010,87 %10,87 %  

Graf

2. Co si představujete pod pojmem ekologie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana životního prostředí89,76 %8,7 %  
životní prostředí78,54 %7,61 %  
příroda22,44 %2,17 %  
věda o životním prostředí11,22 %1,09 %  
Věda zkoumající vztahy organismů v přírodě.11,22 %1,09 %  
třídění odpadků11,22 %1,09 %  
vztah organismů k vnějšímu prostředí11,22 %1,09 %  
přírodu11,22 %1,09 %  
Příroda a všechno okolo ní.11,22 %1,09 %  
Snaha o co nejčistší a nejvíce přírodě vyhovující fungování lidstva11,22 %1,09 %  
ostatní odpovědi pomoc životnímu prostředí
věda,která zkoumá vztahy mezi organismy a organismy a prostředím
Obor, co zkouma kvalitu a cistotu zivotniho prostredi.
ciste ovzdusi
Především ochranu životního prostředí.
V dnešní době přehnané slovo ovládané velmocemi k jejich politice
věda, která se zabývá životním prostředím
chovat se ohleduplně k životnímu prostředí
věda zabívající se ochranou žuvotního prostředí
třídění odpadu
životní prostředí :-)
Vědní obor zabývající se vztahy nezi živými organismy a prostředím. Nezaměňovat s ekologismem :-)
zkoumá vztahy organismů k vnějšímu prostředí
voda vzduch proroda
Ochrana přírody, životního prostředí.
ochraa životního prostředí
Biologickou vědu, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem.
setrnost k prirode
věda zabývající se přírodou, životním prostředím a jeho ochranou
věda, která se zabývá životním prostředím, jeho ochranou
ochrana ŽP
nauka o vztahu mezi organismy
Ochranu životního prostředí
Šetrný přístup k životnímu prostředí
nauka o životním prostředí
Zachování nezničené přírody a zdravého životního prostředí.
životní prostředí, jeho ochranu, přírodu, třídění odpadu..
Čistotu a zachování zdravého životního prostředí.
ochrana přírody
Ekologie je ochrana životního prostředí.
Nauku o vztahu organismu a prostředí.
Ochranu přírody.
zdrave prostředí
V dnešní době - terorismus několika pomatenců
příroda kolem nás
Věda o vztahu organismů mezi sebou navzájem a vztahu organismů a jejich neživého prostředí.;-)
žít ekologicky- třídit odpad
Nauka o zdravém životním prostředí.
vztah k životnímu prostředí?
vědu, společnost lidí zabývající se životním prostředím
studium vlivu člověka na stav přírody a životního prostředí
vztah organismů a prostředí navzájem
ochrana životního prostředí,výzkumi jak zabránit jeho znečištění
neznečištování
zkoumání a uplatňování postupů jak ochránit životní prostředí
vše, co uměle ničí nebo pomáhá přírodě
šetrnost k přírodě
setrnost a ohledupnost k prirode
Věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím.
Starost o životní porstředí
Nauka o přírodě a péče o ní.
rererererer
a ty?
zodpovšdné chování lidí k přírodě
soužití s přírodou
interakcie medzi clovekom a prirodou v zaujme zachovania jej cistoty
efektivní využívání produktu za účelem co nejmenšího dopadu na životní prostředí
Ochrana přírody a celkově životního prostředí
5870,73 %63,04 % 

Graf

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8390,22 %90,22 %  
ne99,78 %9,78 %  

Graf

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
benzín4959,04 %53,26 %  
naftu2732,53 %29,35 %  
LPG67,23 %6,52 %  
jiné11,2 %1,09 %  

Graf

5. Když se řekne ekologická katastrofa, co si pod tímto pojmem v souvislosti s palivy představíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Únik ropy44,35 %4,35 %  
ropná skvrna33,26 %3,26 %  
ropa v moři33,26 %3,26 %  
ropná havárie33,26 %3,26 %  
únik ropy do moře33,26 %3,26 %  
havárie ropných tankerů22,17 %2,17 %  
tanker se vylil do moře11,09 %1,09 %  
Událost, při které je rapidně poškozené životní prostředí. Například únik paliva, jaderná havárie atd. .11,09 %1,09 %  
zemětřesení, globální oteplování11,09 %1,09 %  
výbuch ropné plošiny, havarovaný tanker11,09 %1,09 %  
ostatní odpovědi Jednoznačně havárii ropného Tankeru
havárie tankeru
úniky ropy do moří,oceánů,řek a dalších částí krajiny,liniové znečištění..
HOVNO
Havarie tankeru, pozar ropnych poli.
ze to palivo nebude skodlive
Havárii jaderné elektrárny, únik ropy.
Výbuch Černobylu
havárii tankeru
potopený tanker, ropa v moři, znečištění pitné vody, úhyn zvířat
JAK SERU
havaroval ropný tanker
únik paliv
Že vyteče ropa do moře nebo při nějaké havárce
Unik ropy, výbuch elektrárny
nic
Fukušima atd....
znecisteni vody,rek,mori,vzduchu...
Vlití paliva do pitné vody
Ropné havárie - uniklé do oceánu.
Únik ropy do moře, nedostatek ropy pro lidi
unik paliv do volne prirody
např. únik ropy do moře, většího množství benzínu z vozidel při haváriích do potoků, polí..
havárie ropných tankerů, výbuch jaderné elektrárny, zamoření města smogem -> ničení přírody
únik paliva do moře
Havárie ropných tankerů, popř. plošin, vypalování deštných pralesů
Havárie tankerů převážejících ropu
katastrofa vyvolaná nehodou při těžbě ropy
únik paliva do volného prosředí
ohrožení zdraví
Uniknutí většího množství ropných látek do životního prostředí a vodních zdrojů.
ropa v Mexickém zálivu
Unikání ropných látek do životního prostředí a vodních zdrojů.
ropné havárie, výbuch jaderné elektrárny, havárie plynové, ...
unik ropných látek
Únik škodlivých paliv do prostředí.
Havárii jaderné elektrárny - únik radiace, únik ropy.
nehodu ropného tankeru
zečištěé moře
únik ropnách látek do vody
Například havárie tankeru
znečištění vzduchu i půdy
ropná skvrna - umírání zvířat
únik ropy do oceánu
jako první mě napadlo odtékání paliva z lodi do moře ale mohou to být i problémy v souvislosti s autami a úniku špatných látek z paliv do ovzduší
Narušení životního prostředí. Např.: Ropné havárie.
havárie tankerů - únik nafty do oceánu, havárie různých chemických továren apod.
smog
uhlikovy desatek,prispevek na obnovitelne zdroje
velký únik ropy do přírodního prostředí
havárie ropného tankeru
ropovody,unik nafty do moře,ropné věže,záhuba mořských živočichů a rostlin
Netuším
například výpuštění paliva do moře
výbuch tankeru v mori apod.
únik surové ropy nebo hotového paliva do přírody
havárie trajektu nebo cisterny a vytečení paliva do okolí
Např. únik ropných derivátů do prostředí.
co2
Ropa vyteklá v oceánu
rerererere
Výbuh
třeba naftu v oceánu apod.
fdfsdfsdfsdf
porucha tankeru a vypust ropy do more
ztroskotání tankeru
unik paliva do okolia
tanker v moři
ropn havárie
n
7076,09 %76,09 % 

Graf

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6065,22 %65,22 %  
ano3234,78 %34,78 %  

Graf

7. Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečistit ovduší 13,13 %1,09 %  
Při výbuchu13,13 %1,09 %  
poškození ovzduší13,13 %1,09 %  
Vypouštění látek do ovzduší,znečištění u výpustí,vzniká jaderný odpad,který se dále musí uložit a tím vzniká znečištění půd,vod a celkové narušení ekosystému13,13 %1,09 %  
Negativni dopad na zivocichy a lidi zijici v tesne blizkosti elektrarny. Nemoci, viry, zareni.13,13 %1,09 %  
Vliv na klima.13,13 %1,09 %  
vliv na přírodu13,13 %1,09 %  
většinou v okolí chtějí dělat jaderná úložiště, které mohou znečestit spodní vody13,13 %1,09 %  
radioaktivita se může dostat do okolí, může poškodit ovzduší13,13 %1,09 %  
protože to může být ozářeno13,13 %1,09 %  
ostatní odpovědi radioaktivitou
Může způsobit globální oteplování.
teplo a hluk, který elektrárna vydává může ohrozit růst rostlin, výskyt živočichů...
radiace může mít negativní vliv na faunu, floru a lidi v okolí elektrárny
Spotřeba vody, potřeba el. rozvodů, infrastruktura
zdravotní potíže, špinavé ovzduší
Smog, špatné ovzduší
Má vliv na počasí, vyšší vlhkost v okolí jaderné elektrárny.
v případě nehody se dostane radioaktivní materiál do půdy
oteplovaní ovzduší
vypouštění obrovského množství páry z chadících věží
změna klimatu
výpary do ovzduší
ohrozit zdraví
při havárii, únik záření apod.
zamoření ovzduší,zničení vegetace,narušit zdraví člověka a zvířat
vzduch, ruch
Např. zvýšenou vlhkostí vzduchu.
rererererere
nepatrný vliv, ohřátí prostoru změni v místě ekosystém - navidím jako problém
rušivými vlnami
n
2268,75 %23,91 % 

Graf

8. Jakým palivem/způsobem je vytápěn Váš dům/byt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plynem2931,52 %31,52 %  
dálkové vytápění2021,74 %21,74 %  
dřevem1415,22 %15,22 %  
elektřinou1010,87 %10,87 %  
uhlím99,78 %9,78 %  
jiným způsobem66,52 %6,52 %  
kombinovaně44,35 %4,35 %  

Graf

9. Třídíte odpad? Otázkou je myšleno, zda aktivně třídíte alespoň PET lahve, papír, sklo, popř. nápojové kartony, či textil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8086,96 %86,96 %  
ne1213,04 %13,04 %  

Graf

10. Znáte některou organizaci zabývající se ochranou životního prostředí? Pokud ANO, uveďte, prosím, její název.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
GreenPeace2236,67 %23,91 %  
NE610 %6,52 %  
ČSOP23,33 %2,17 %  
Český svaz ochránců přírody23,33 %2,17 %  
green peace23,33 %2,17 %  
duha, greenpeace11,67 %1,09 %  
Greenpeace, Hnutí Duha, Děti země, Jihočeské matky11,67 %1,09 %  
EVVO11,67 %1,09 %  
EPA :D11,67 %1,09 %  
Zelený kruh,Duha,Děti země,NERC11,67 %1,09 %  
ostatní odpovědi neznám
...
-
Hnutí DUHA
cesky svaz ochrancu prirody
IUCN, ČSOP
greenpeace, duha
greenpeace, marius pedersen
Sběrné suroviny
Nevzpomenu si
Sběrné suroviny,a ekologická likvidace nebezpečného odpadu.
MŽP, ČIŽP, ČSOP, Brontosaurus
Greenpeace, Adra
Greenpease
nevím
Český svaz ochránců přírody, Green peace
Ano, např. ČSOP (nehodlám vypisovat DESÍTKY dalších názvů).
greenpiece
fdfdf
Greenpeace, Děti Země
n
2135 %22,83 % 

Graf

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3740,22 %40,22 %  
základní3234,78 %34,78 %  
vysokoškolské1516,3 %16,3 %  
vyučen/a88,7 %8,7 %  

Graf

12. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě5458,7 %58,7 %  
na vsi2527,17 %27,17 %  
v krajském městě1314,13 %14,13 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let6671,74 %71,74 %  
26 - 50 let1819,57 %19,57 %  
50 a více let77,61 %7,61 %  
méně než 15 let11,09 %1,09 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4751,09 %51,09 %  
muž4548,91 %48,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Bydlíte:

  • odpověď ve městě:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Víte, co je ekologie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je ekologie?

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

8. Jakým palivem/způsobem je vytápěn Váš dům/byt?

9. Třídíte odpad? Otázkou je myšleno, zda aktivně třídíte alespoň PET lahve, papír, sklo, popř. nápojové kartony, či textil.

10. Znáte některou organizaci zabývající se ochranou životního prostředí? Pokud ANO, uveďte, prosím, její název.

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

12. Bydlíte:

13. Kolik je Vám let?

14. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je ekologie?

3. Vlastní Vaše rodina alespoň jeden automobil?

4. Jaké palivo využívá ke svému pohonu?

6. Domníváte se, že provoz jaderné elektrárny může výrazně ovlivnit životní prostředí v její bezprostřední blízkosti?

8. Jakým palivem/způsobem je vytápěn Váš dům/byt?

9. Třídíte odpad? Otázkou je myšleno, zda aktivně třídíte alespoň PET lahve, papír, sklo, popř. nápojové kartony, či textil.

10. Znáte některou organizaci zabývající se ochranou životního prostředí? Pokud ANO, uveďte, prosím, její název.

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

12. Bydlíte:

13. Kolik je Vám let?

14. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, V.Paliva - ekologie (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29318.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.