Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekologické chování

Ekologické chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Lehuta
Šetření:18. 03. 2013 - 31. 03. 2013
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. 


Rád bych Vás požádal o vyplnění  dotazníku, jenž je zaměřen na průzkum ekologického chování obyvatel ČR, a bude součástí mě diplomové práce.
Předem děkuji za Vaši ochotu a čas.


Michal Lehuta

 

Odpovědi respondentů

1. Třídíte běžný odpad? (občas - zhruba polovinu)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. V případě, že jste odpověděli u některé z možností minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod.932,14 %10,23 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.621,43 %6,82 %  
Nevím.621,43 %6,82 %  
Z časových důvodů.517,86 %5,68 %  
Rád/a bych, ale v okolí mého bydliště nejsou zřízeny kontejnery na tříděný odpad.27,14 %2,27 %  

Graf

3. Třídíte bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec3944,32 %44,32 %  
občas2326,14 %26,14 %  
velmi často1618,18 %18,18 %  
minimálně1011,36 %11,36 %  

Graf

4. V případě, že jste odpověděli minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a bych, ale nemám možnost kompostování ani třídění bioodpadu.2956,86 %32,95 %  
Jiný důvod.917,65 %10,23 %  
Netuším, jak bioodpad třídit.611,76 %6,82 %  
Z časových důvodů.35,88 %3,41 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.35,88 %3,41 %  
Nevím.11,96 %1,14 %  

Graf

5. Třídíte nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, rozpouštědla, léky, oleje, tonery do tiskáren ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často3539,77 %39,77 %  
občas2932,95 %32,95 %  
vůbec1517,05 %17,05 %  
minimálně910,23 %10,23 %  

Graf

6. V případě, že jste odpověděli minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netuším, jak nebezpečný odpad třídit.832 %9,09 %  
Rád/a bych, ale v okolí mého bydliště není zřízen sběrný dvůr.520 %5,68 %  
Nevím.520 %5,68 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.312 %3,41 %  
Jiný důvod.28 %2,27 %  
Z časových důvodů.28 %2,27 %  

Graf

7. Třídíte elektroodpad, respektive vracíte vysloužilé drobné elektrospotřebiče (mobily, MP3 nebo video přehrávače, komponenty počítače, atd.) zpátky prodejci nebo je odevzdáváte do sběrných dvorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často3640,91 %40,91 %  
vůbec2022,73 %22,73 %  
občas1921,59 %21,59 %  
minimálně1314,77 %14,77 %  

Graf

8. V případě, že jste odpověděli u některé z možností minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod.1028,57 %11,36 %  
Netuším, jak elektroodpad třídit.720 %7,95 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.617,14 %6,82 %  
Z časových důvodů.617,14 %6,82 %  
Rád/a bych, ale v blízkém okolí mého bydliště není provozován sběrný dvůr ani prodejna elektra.38,57 %3,41 %  
Nevím.38,57 %3,41 %  

Graf

9. Z jakých důvodů šetříte elektrickou energií a vodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše z ekonomických důvodů, ale záleží mi i na životním prostředí.4955,68 %55,68 %  
Hlavně z ekonomických důvodů, ochrana životního prostředí mě nezajímá.2123,86 %23,86 %  
Spíše z důvodu ochrany životního prostředí, ale mám i finanční důvody.1112,5 %12,5 %  
Hlavně z důvodu ochrany životního prostředí.77,95 %7,95 %  

Graf

10. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Během čištění zubů nenechávám volně téct vodu.6776,14 %76,14 %  
Peru, až když mám pračku zcela naplněnou prádlem.6270,45 %70,45 %  
Preferuji sprchování před koupáním ve vaně.6169,32 %69,32 %  
Využívám regulaci splachování (dvojsplachování) WC.4146,59 %46,59 %  
Používám myčku nádobí.3337,5 %37,5 %  
Žádná z možností.33,41 %3,41 %  

Graf

11. Snažíte se šetřit elekrickou energií některým z níže uvedených způsobů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhasínám v místnostech, kde právě nikdo není.7787,5 %87,5 %  
Běžné prádlo peru při teplotě 40°C.4551,14 %51,14 %  
Po nabití přístroje vytahuji nabíječku co nejdříve ze zásuvky.3944,32 %44,32 %  
Snažím se omezit využívání klidového řežimu (stand-by) u elektrospotřebičů jejich vypnutím.3539,77 %39,77 %  
Žádná z možností.55,68 %5,68 %  

Graf

12. Řídíte se při nákupu výrobků (např. pracích prášků, biopotraviny, výrobky s recyklovatelným obalem ...) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3236,36 %36,36 %  
vůbec2629,55 %29,55 %  
minimálně2326,14 %26,14 %  
velmi často77,95 %7,95 %  

Graf

13. Vyhledáváte informace, které se týkají šetrného chování k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.3640,91 %40,91 %  
Spíše ano.2326,14 %26,14 %  
Rozhodně ne.1314,77 %14,77 %  
Rozhodně ano.1112,5 %12,5 %  
Nevím.55,68 %5,68 %  

Graf

14. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chovaní k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.3742,05 %42,05 %  
Rozhodně ano.2326,14 %26,14 %  
Spíše ne.1719,32 %19,32 %  
Rozhodně ne.66,82 %6,82 %  
Nevím.55,68 %5,68 %  

Graf

15. V posledních pěti letech jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná z uvedených možností.4854,55 %54,55 %  
podepsal/a petici týkající se životního prostředí.2629,55 %29,55 %  
se zúčastnil/a aktivit na ochranu přírody (brigády, obnova zeleně..).1719,32 %19,32 %  
daroval/a peníze na podporu nějaké skupiny, hnutí, které zabývá ochranou životního prostředí.1517,05 %17,05 %  
se připojil/a k protestu či demonstraci týkající se životního prostředí.66,82 %6,82 %  

Graf

16. Do práce nebo školy se dopravuji:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5764,77 %64,77 %  
Muž3135,23 %35,23 %  

Graf

18. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221213,64 %13,64 %  
23910,23 %10,23 %  
2589,09 %9,09 %  
2189,09 %9,09 %  
2855,68 %5,68 %  
2455,68 %5,68 %  
2044,55 %4,55 %  
2644,55 %4,55 %  
3344,55 %4,55 %  
2733,41 %3,41 %  
ostatní odpovědi 55
30
19
29
43
32
40
18
41
35
17
39
48
51
2629,55 %29,55 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.3
Minimum:19
Maximum:48
Variační rozpětí:29
Rozptyl:38.36
Směrodatná odchylka:6.19
Medián:24.5
Modus:22

Graf

19. Místo vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2427,27 %27,27 %  
Jihomoravský1415,91 %15,91 %  
Jihočeský1112,5 %12,5 %  
Zlínský89,09 %9,09 %  
Olomoucký66,82 %6,82 %  
Středočeský66,82 %6,82 %  
Moravskoslezský55,68 %5,68 %  
Královehradecký33,41 %3,41 %  
Pardubický22,27 %2,27 %  
Kraj Vysočina22,27 %2,27 %  
Karlovarský22,27 %2,27 %  
Liberecký22,27 %2,27 %  
Plzeňský22,27 %2,27 %  
Ústecký11,14 %1,14 %  

Graf

20. Jaká je přibližný počet obyvatel obce, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000 a více obyvatel3539,77 %39,77 %  
10001-500001618,18 %18,18 %  
2001-50001112,5 %12,5 %  
50001-1000001011,36 %11,36 %  
501-200077,95 %7,95 %  
do 50055,68 %5,68 %  
5001-1000044,55 %4,55 %  

Graf

21. Vaše pracovní zaměření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4753,41 %53,41 %  
zaměstnanec2932,95 %32,95 %  
nezaměstnaný55,68 %5,68 %  
OSVČ55,68 %5,68 %  
důchodce11,14 %1,14 %  
na mateřské dovolené11,14 %1,14 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4146,59 %46,59 %  
vysokoškolské3843,18 %43,18 %  
základní55,68 %5,68 %  
vyšší odborné33,41 %3,41 %  
středoškolské bez maturity/vyučen11,14 %1,14 %  

Graf

23. Počet členů Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23236,36 %36,36 %  
4 a více3034,09 %34,09 %  
31921,59 %21,59 %  
177,95 %7,95 %  

Graf

24. Průměrná měsíční hrubá mzda Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 000 Kč - 34999 Kč3337,5 %37,5 %  
35 000 Kč a více2932,95 %32,95 %  
15 - 24999 Kč1820,45 %20,45 %  
0 - 14999 Kč89,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Třídíte bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

 • odpověď vůbec:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 5. Třídíte nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, rozpouštědla, léky, oleje, tonery do tiskáren ...)?

11. Snažíte se šetřit elekrickou energií některým z níže uvedených způsobů.

 • odpověď Běžné prádlo peru při teplotě 40°C.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše z důvodu ochrany životního prostředí, ale mám i finanční důvody. na otázku 9. Z jakých důvodů šetříte elektrickou energií a vodou?

16. Do práce nebo školy se dopravuji:

 • odpověď MHD=2-5x týdně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi meziměstskou autobusovou dopravou či vlakem=1-2x měsíčně na otázku 16. Do práce nebo školy se dopravuji:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihočeský na otázku 19. Místo vašeho bydliště?

20. Jaká je přibližný počet obyvatel obce, ve které bydlíte?

 • odpověď 100000 a více obyvatel:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 19. Místo vašeho bydliště?

21. Vaše pracovní zaměření?

 • odpověď student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 17 - 21 > na otázku 18. Váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihočeský na otázku 19. Místo vašeho bydliště?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte běžný odpad? (občas - zhruba polovinu)

3. Třídíte bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

4. V případě, že jste odpověděli minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

5. Třídíte nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, rozpouštědla, léky, oleje, tonery do tiskáren ...)?

7. Třídíte elektroodpad, respektive vracíte vysloužilé drobné elektrospotřebiče (mobily, MP3 nebo video přehrávače, komponenty počítače, atd.) zpátky prodejci nebo je odevzdáváte do sběrných dvorů?

8. V případě, že jste odpověděli u některé z možností minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

9. Z jakých důvodů šetříte elektrickou energií a vodou?

10. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

11. Snažíte se šetřit elekrickou energií některým z níže uvedených způsobů.

12. Řídíte se při nákupu výrobků (např. pracích prášků, biopotraviny, výrobky s recyklovatelným obalem ...) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

13. Vyhledáváte informace, které se týkají šetrného chování k životnímu prostředí?

14. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chovaní k životnímu prostředí?

15. V posledních pěti letech jste:

16. Do práce nebo školy se dopravuji:

17. Vaše pohlaví?

18. Váš věk?

19. Místo vašeho bydliště?

20. Jaká je přibližný počet obyvatel obce, ve které bydlíte?

21. Vaše pracovní zaměření?

22. Nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Počet členů Vaší domácnosti?

24. Průměrná měsíční hrubá mzda Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte běžný odpad? (občas - zhruba polovinu)

3. Třídíte bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

4. V případě, že jste odpověděli minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

5. Třídíte nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, rozpouštědla, léky, oleje, tonery do tiskáren ...)?

7. Třídíte elektroodpad, respektive vracíte vysloužilé drobné elektrospotřebiče (mobily, MP3 nebo video přehrávače, komponenty počítače, atd.) zpátky prodejci nebo je odevzdáváte do sběrných dvorů?

8. V případě, že jste odpověděli u některé z možností minimálně či vůbec, zvolte prosím důvod:

9. Z jakých důvodů šetříte elektrickou energií a vodou?

10. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

11. Snažíte se šetřit elekrickou energií některým z níže uvedených způsobů.

12. Řídíte se při nákupu výrobků (např. pracích prášků, biopotraviny, výrobky s recyklovatelným obalem ...) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

13. Vyhledáváte informace, které se týkají šetrného chování k životnímu prostředí?

14. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chovaní k životnímu prostředí?

15. V posledních pěti letech jste:

16. Do práce nebo školy se dopravuji:

17. Vaše pohlaví?

18. Váš věk?

19. Místo vašeho bydliště?

20. Jaká je přibližný počet obyvatel obce, ve které bydlíte?

21. Vaše pracovní zaměření?

22. Nejvyšší dosažené vzdělání?

23. Počet členů Vaší domácnosti?

24. Průměrná měsíční hrubá mzda Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lehuta, M.Ekologické chování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29371.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.