Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace pracovníků

Motivace pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Zluvova
Šetření:21. 03. 2013 - 25. 03. 2013
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím o vyplnění dotazníku, který bude využit primárně pro účely zpracování mé diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut.

Mockrát děkuji.

Monika Žluvová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6268,89 %68,89 %  
Muž2831,11 %31,11 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let5055,56 %55,56 %  
35-44 let1718,89 %18,89 %  
15-24 let1415,56 %15,56 %  
45-55 let66,67 %6,67 %  
55 a více let33,33 %3,33 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4752,22 %52,22 %  
Středoškolské s maturitou2932,22 %32,22 %  
Vyšší odborné1112,22 %12,22 %  
Středoškolské bez maturity33,33 %3,33 %  

Graf

4. V podniku pracuji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interní zaměstnanec6875,56 %75,56 %  
Externí zaměstnanec2224,44 %24,44 %  

Graf

5. Jaká je vaše pozice v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec6976,67 %76,67 %  
Nižší nebo střední manager1921,11 %21,11 %  
Top manager22,22 %2,22 %  

Graf

6. Jste spokojeni s množstvím a formou zaměstnaneckých výhod, které Vám jsou poskytovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4448,89 %48,89 %  
Spíše ne2123,33 %23,33 %  
Ano1921,11 %21,11 %  
Ne66,67 %6,67 %  

Graf

7. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které byste preferovali v případě možnosti výběru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky4954,44 %54,44 %  
Prémie4246,67 %46,67 %  
Firemní mobilní telefon/notebook3235,56 %35,56 %  
Poukazy na sportovní, kulturní nebo relaxační vyžití (např. flexipassy)3134,44 %34,44 %  
Odborné a jazykové kurzy2730 %30 %  
Možnost placeného volna (tzv. sickday)2426,67 %26,67 %  
Firemní automobil2426,67 %26,67 %  
Příspěvek na rekreaci/dovolenou1415,56 %15,56 %  
Podniková mateřská školka1213,33 %13,33 %  
Příplatky na pojištění77,78 %7,78 %  
Nadstandardní lékařská péče66,67 %6,67 %  
Firemní akce (firemní večírky, team building,..)33,33 %3,33 %  

Graf

8. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které považujete za NEJMÉŇE důležité:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní akce (firemní večírky,team building,..)5156,67 %56,67 %  
Nadstandardní lékařská péče5156,67 %56,67 %  
Podniková mateřská školka4145,56 %45,56 %  
Příplatky na pojištění2831,11 %31,11 %  
Poukazy na sportovní, kulturní nebo relaxační vyžití (např. flexipassy)2628,89 %28,89 %  
Příspěvek na rekreaci/dovolenou1718,89 %18,89 %  
Odborné a jazykové kurzy1718,89 %18,89 %  
Firemní mobilní telefon/notebook1617,78 %17,78 %  
Firemní automobil1213,33 %13,33 %  
Stravenky88,89 %8,89 %  
Možnost placeného volna (tzv. sickday)22,22 %2,22 %  

Graf

9. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovního prostředí a vztahů na pracovišti stupnicí 1-4 (1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Se svými pracovníky udržujeme přátelské vztahy1.60.44
Se svými nadřízenými mám dobré vztahy1.7670.468
Pracovní prostředí na mě působí příjemně1.8780.441
Při mé práci mě nic neruší (žádné výrazné rušivé elementy)2.3220.73
S pracovními podmínkami v podniku jsem spokojen/á2.0560.386

Graf

10. Ohodnoťte následující výroky týkající se mého finančního ohodnocení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mé finanční ohodnocení mě motivuje k lepším výkonům2.2780.756
Jsem srozuměn/a s kritérii, na základě kterých jsem hodnocen/a1.8560.635
Systém odměňování ve společnosti je podle mě spravedlivý2.2560.901

Graf

11. Zhodnoťte svou spokojenost ve vztahu k vašim přímým nadřízeným (stupnice 1-4; 1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Spravedlivé hodnocení výsledků mé práce2.0560.63
Zpětná vazba ze strany nadřízeného20.8
Zájem nadřízeného o potřeby svých podřízených2.0780.827
Srozumitelné zadání přidělených úkolů2.090.666

Graf

12. Jste spokojeni s mírou motivace, která je vyvíjena ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4853,33 %53,33 %  
Spíše ne2224,44 %24,44 %  
Ano1213,33 %13,33 %  
Ne88,89 %8,89 %  

Graf

13. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovní náplně a profesního růstu/povýšení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce kterou vykonávám mě baví1.8110.509
Požadavky, které jsou na mě kladeny, odpovídají mým schopnostem1.8330.628
Mám příznivé podmínky pro vzdělávání a odborný růst2.2110.722
Školení shledávám za přínosné1.9670.654
Teamové meetingy shledávám za přínosné1.9670.832
Nabídku různých vzdělávacích kurzů zaměstnavatele v mém oboru shledávám za dostatečnou2.6220.835
Mám možnost kariérního rozvoje v rámci společnosti2.4220.844

Graf

14. Ohodnoťte následující výroky týkající se úspěchu a uznání za práci, pocitu seberealizace (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadřízený umí ocenit dobře vykonanou práci2.1220.841
Kolegové a spolupracovníci mě uznávají a respektují1.7780.484
Práce kterou vykonávám mi přináší dostatečný pocit uspokojení a seberealizace2.1330.627
Pochvala (uznání) je pro mě důležitější než finanční ohodnocení2.3780.835
Svou práci ve společnosti shledávám jako perspektivní2.1890.509

Graf

15. Ohodnoťte následující výroky týkající se mé pracovní odpovědnosti (stupnice stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mám účast na některých rozhodovacích procesech2.3110.77
Za vykonanou práci jsem plně odpovědný1.70.521
Na mne delegovaná odpovědnost při plnění daného pracovního úkolu mi přijde přiměřená2.0110.611

Graf

16. Do jaké míry jste celkově spokojen s prací u svého zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen4246,67 %46,67 %  
Velmi spokojen2325,56 %25,56 %  
Spíše nespokojen1314,44 %14,44 %  
Nevím910 %10 %  
Velmi nespokojen33,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které byste preferovali v případě možnosti výběru:

  • odpověď Stravenky:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší odborné na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V podniku pracuji jako:

5. Jaká je vaše pozice v zaměstnání?

6. Jste spokojeni s množstvím a formou zaměstnaneckých výhod, které Vám jsou poskytovány?

7. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které byste preferovali v případě možnosti výběru:

8. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které považujete za NEJMÉŇE důležité:

9. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovního prostředí a vztahů na pracovišti stupnicí 1-4 (1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

10. Ohodnoťte následující výroky týkající se mého finančního ohodnocení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

11. Zhodnoťte svou spokojenost ve vztahu k vašim přímým nadřízeným (stupnice 1-4; 1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen):

12. Jste spokojeni s mírou motivace, která je vyvíjena ze strany zaměstnavatele?

13. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovní náplně a profesního růstu/povýšení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

14. Ohodnoťte následující výroky týkající se úspěchu a uznání za práci, pocitu seberealizace (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

15. Ohodnoťte následující výroky týkající se mé pracovní odpovědnosti (stupnice stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

16. Do jaké míry jste celkově spokojen s prací u svého zaměstnavatele?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V podniku pracuji jako:

5. Jaká je vaše pozice v zaměstnání?

6. Jste spokojeni s množstvím a formou zaměstnaneckých výhod, které Vám jsou poskytovány?

7. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které byste preferovali v případě možnosti výběru:

8. Vyberte 3 zaměstnanecké výhody a benefity, které považujete za NEJMÉŇE důležité:

9. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovního prostředí a vztahů na pracovišti stupnicí 1-4 (1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

10. Ohodnoťte následující výroky týkající se mého finančního ohodnocení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

11. Zhodnoťte svou spokojenost ve vztahu k vašim přímým nadřízeným (stupnice 1-4; 1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen):

12. Jste spokojeni s mírou motivace, která je vyvíjena ze strany zaměstnavatele?

13. Ohodnoťte následující výroky týkající se pracovní náplně a profesního růstu/povýšení (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

14. Ohodnoťte následující výroky týkající se úspěchu a uznání za práci, pocitu seberealizace (stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

15. Ohodnoťte následující výroky týkající se mé pracovní odpovědnosti (stupnice stupnice 1-4; 1 – zcela souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – zcela nesouhlasím):

16. Do jaké míry jste celkově spokojen s prací u svého zaměstnavatele?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zluvova, M.Motivace pracovníků (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29542.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.