Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Požadavky kladené na nové zaměstnance

Požadavky kladené na nové zaměstnance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Robert Šílený
Šetření:22. 03. 2013 - 29. 03. 2013
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma „Profesní požadavky ze strany zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol.“
Tento dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklady k mé absolventské práci.

Předem Vám moc děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké znalosti požadujete? (lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s PC3594,59 %94,59 %  
Řízení podniku (management)1232,43 %32,43 %  
Personální řízení1129,73 %29,73 %  
Účetnictví a daňová problematika1129,73 %29,73 %  
Psychologické a sociologické poznatky1129,73 %29,73 %  
Ekonomika podniku1027,03 %27,03 %  
Právní problematika616,22 %16,22 %  
Technologie výroby38,11 %8,11 %  
jazyková vybavenost12,7 %2,7 %  
Záleží na pozici12,7 %2,7 %  
Schopnost ucit se, vystupovani, vlastni mysleni12,7 %2,7 %  
cizi jazyky12,7 %2,7 %  
analytické myšlení12,7 %2,7 %  
samostatnost12,7 %2,7 %  

Graf

2. Jaké požadujete jazykové znalosti? (lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anglický jazyk3183,78 %83,78 %  
Německý jazyk1745,95 %45,95 %  
Žádné410,81 %10,81 %  
Ruský jazyk38,11 %8,11 %  
opět záleží s kým bude zaměstnanec v kontaktu. Pokud zaměstnancovo kvality budou na tak vysoké úrovni, tak nebudu na jazyku lpět.12,7 %2,7 %  

Graf

3. Jaké znalosti získané studiem považujete u manažera za prioritní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologické a sociologické (práce s lidmi)1848,65 %48,65 %  
Odborné1437,84 %37,84 %  
Ekonomické38,11 %8,11 %  
Jazykové25,41 %5,41 %  

Graf

4. Přijímáte ochotně čerstvé absolventy VŠ s tím, že je vychováte podle svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2567,57 %67,57 %  
Ne1232,43 %32,43 %  

Graf

5. Pokud přijímáte raději absolventy s praxí, tak:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 let praxe12100 %32,43 %  

Graf

6. Berete ohled při výběru nových zaměstnanců na jejich studijní výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2875,68 %75,68 %  
Ano924,32 %24,32 %  

Graf

7. Berete při výběru nových zaměstnanců v úvahu vzdálenost jejich bydliště od sídla společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2567,57 %67,57 %  
Ano1232,43 %32,43 %  

Graf

8. Jaké preferujete pohlaví u svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na pohlaví nezáleží3183,78 %83,78 %  
Muži616,22 %16,22 %  

Graf

9. Berete ohled při výběru nových zaměstnanců na jejich rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2978,38 %78,38 %  
Ano821,62 %21,62 %  

Graf

10. Jaký rodinný stav upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná675 %16,22 %  
Ženatý/vdaná s odrostlými dětmi225 %5,41 %  

Graf

11. Jaké věkové kategorie zaměstnanců preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 let2054,05 %54,05 %  
31 až 45 let1745,95 %45,95 %  

Graf

12. Z jakých zdrojů získáváte nové zaměstnance? (lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě doporučení2978,38 %78,38 %  
Internetové pracovní portály2054,05 %54,05 %  
Personální agentury1027,03 %27,03 %  
Úřady práce718,92 %18,92 %  
Tištěné inzeráty25,41 %5,41 %  
Vlastní interview12,7 %2,7 %  

Graf

13. Umožňujete svým zaměstnancům zvyšování kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3491,89 %91,89 %  
Ne38,11 %8,11 %  

Graf

14. Jakou formou umožňujete svým zaměstnancům zvyšování kvalifikace? (lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení2882,35 %75,68 %  
Kurzy2573,53 %67,57 %  
Rekvalifikace617,65 %16,22 %  
Postgraduální studium514,71 %13,51 %  

Graf

15. Tolerujete u svých zaměstnaců vedlejší výdělečnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2054,05 %54,05 %  
Ne1745,95 %45,95 %  

Graf

16. Jakou vedlejší výdělečnou činnost tolerujete svým zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souběžné podnikání1361,9 %35,14 %  
Obě předchozí možnosti838,1 %21,62 %  

Graf

17. Jaký nástupní plat u Vás mají absolventi VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15000 až 20000 Kč1745,95 %45,95 %  
10000 až 15000 Kč1232,43 %32,43 %  
20000 až 25000 Kč718,92 %18,92 %  
25000 až 30000 Kč12,7 %2,7 %  

Graf

18. Jaké pracovní schopnosti preferujete u svých zaměstnanců? (lze zaškrtnout maximálně 5 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikační schopnosti2875,68 %75,68 %  
Logické uvažování2772,97 %72,97 %  
Odborné znalosti2464,86 %64,86 %  
Schopnost pracovat v týmu2259,46 %59,46 %  
Organizační schopnosti1951,35 %51,35 %  
Kreativita1643,24 %43,24 %  
Schopnost rychle reagovat na změny1129,73 %29,73 %  
Přesnost924,32 %24,32 %  
Klidné řešení problémových situací924,32 %24,32 %  
Schopnost vést a řídit616,22 %16,22 %  
Schopnost vcítit se do myšlení druhých lidí38,11 %8,11 %  
Samostatnost 12,7 %2,7 %  

Graf

19. Jaké morálně-etické vlastnosti preferujete u svých zaměstnanců? (lze zaškrtnout maximálně 5 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poctivost2875,68 %75,68 %  
Loajálnost2670,27 %70,27 %  
Vstřícnost2156,76 %56,76 %  
Upřímnost2054,05 %54,05 %  
Reprezentativnost2054,05 %54,05 %  
Přizpůsobivost1643,24 %43,24 %  
Smysl pro humor821,62 %21,62 %  
Spravedlivost410,81 %10,81 %  

Graf

20. Jaké obecné vlastnosti preferujete u svých zaměstnanců na pozicích manažerů? (lze zaškrtnout maximálně 5 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovědnost2978,38 %78,38 %  
Spolehlivost2772,97 %72,97 %  
Rozhodnost2670,27 %70,27 %  
Samostatnost2567,57 %67,57 %  
Důslednost1643,24 %43,24 %  
Průbojnost1437,84 %37,84 %  
Iniciativa1129,73 %29,73 %  
Diplomacie1129,73 %29,73 %  
Ctižádostivost513,51 %13,51 %  
Nestrannost25,41 %5,41 %  

Graf

21. Kolik lidí pracuje ve Vaší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 10 lidí1540,54 %40,54 %  
101 až 250 lidí616,22 %16,22 %  
11 až 50 lidí513,51 %13,51 %  
1001a více lidí513,51 %13,51 %  
51 až 100 lidí38,11 %8,11 %  
251 až 1000 lidí38,11 %8,11 %  

Graf

22. V jakém hospodářském odvětví působíte? (např.obchod, zpracovatelský průmysl; výroba strojů a zařízení; pohostinství a ubytování; nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj; veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení; zdravotnictví)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod924,32 %24,32 %  
bankovnictví410,81 %10,81 %  
služby25,41 %5,41 %  
veřejná správa25,41 %5,41 %  
IT12,7 %2,7 %  
cestovní ruch12,7 %2,7 %  
sklářství12,7 %2,7 %  
HR12,7 %2,7 %  
Sluzby12,7 %2,7 %  
Školství12,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi stavitelstí
Pohostinství a ubytování
Stavebnictví
obchod zaměřený na spotřebitelské financování
výroba strojů a zařízení
výrobní podnik
obchod a služby
lékařství
Finanční služby a správa majetku
poradenství
pohostinství a ubytování, výroba piva
Nemovitosti
Služby obchod
terciální sféra
1437,84 %37,84 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šílený, R.Požadavky kladené na nové zaměstnance (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29578.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.