Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kouření-srovnání po roce

kouření-srovnání po roce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Holba
Šetření:26. 05. 2010 - 19. 06. 2010
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro svou závěrečnou práci do OSE jsem si vybral kouření, ze kterého chci udělat graf. Jde o srovnání po roce. Mnohokrát děkuji.

Martin Holba

Odpovědi respondentů

1. jaká jste věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-453866,67 %66,67 %  
16-181322,81 %22,81 %  
45 a více35,26 %5,26 %  
0-1323,51 %3,51 %  
14-1511,75 %1,75 %  

Graf

2. jak často kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně3561,4 %61,4 %  
příležitostně2238,6 %38,6 %  

Graf

3. kolik denně vykouříte cigaret?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 103866,67 %66,67 %  
11-201729,82 %29,82 %  
21 a víc23,51 %3,51 %  

Graf

4. uvažujete o tom, že přestanete kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3052,63 %52,63 %  
ano, v následujícím roce1628,07 %28,07 %  
ano, během dalších šesti týdnů1119,3 %19,3 %  

Graf

5. pokoušel/a jsi se přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3459,65 %59,65 %  
ne2340,35 %40,35 %  

Graf

6. je těžké přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně2950,88 %50,88 %  
trochu1628,07 %28,07 %  
vůbec1221,05 %21,05 %  

Graf

7. co se vám při pokusech nekouřit osvědčilo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepokoušel/a jsem se1729,82 %29,82 %  
nic1424,56 %24,56 %  
zaměstnávat se něčím u čeho nemyslím na kouření1221,05 %21,05 %  
nechodit s kuřáckými přáteli ven712,28 %12,28 %  
vyhýbat se místům kde obvykle kouřím712,28 %12,28 %  

Graf

8. co by vám pomohlo při odvykání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pevná vůle2442,11 %42,11 %  
najít si jiný rituál1119,3 %19,3 %  
těhotenství814,04 %14,04 %  
nevím47,02 %7,02 %  
výměna přátel za nekuřáka47,02 %7,02 %  
nic35,26 %5,26 %  
podpora35,26 %5,26 %  

Graf

9. myslíte si, že by vám pomohl váš lékař při odvykání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moc ne2035,09 %35,09 %  
vůbec1526,32 %26,32 %  
trochu1424,56 %24,56 %  
ano814,04 %14,04 %  

Graf

10. vyskytly se u vás některé z následujících zdravotních problémů od té doby co kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez příznaků1933,33 %33,33 %  
pocit únavy po krátké chvíli aktivity1119,3 %19,3 %  
problémy s dýcháním1017,54 %17,54 %  
častý kašel712,28 %12,28 %  
bolest nebo tlak na hrudi712,28 %12,28 %  
bolest nohou při chůzi35,26 %5,26 %  

Graf

11. jakého jste pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4171,93 %71,93 %  
muž1628,07 %28,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. jak často kouříte?

 • odpověď denně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 na otázku 3. kolik denně vykouříte cigaret?
 • odpověď příležitostně:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 6. je těžké přestat kouřit?

3. kolik denně vykouříte cigaret?

 • odpověď méně než 10:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně na otázku 2. jak často kouříte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, během dalších šesti týdnů na otázku 4. uvažujete o tom, že přestanete kouřit?

5. pokoušel/a jsi se přestat kouřit?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, během dalších šesti týdnů na otázku 4. uvažujete o tom, že přestanete kouřit?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepokoušel/a jsem se na otázku 7. co se vám při pokusech nekouřit osvědčilo

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. jaká jste věková kategorie?

2. jak často kouříte?

3. kolik denně vykouříte cigaret?

4. uvažujete o tom, že přestanete kouřit?

5. pokoušel/a jsi se přestat kouřit?

6. je těžké přestat kouřit?

7. co se vám při pokusech nekouřit osvědčilo

8. co by vám pomohlo při odvykání?

9. myslíte si, že by vám pomohl váš lékař při odvykání?

10. vyskytly se u vás některé z následujících zdravotních problémů od té doby co kouříte?

11. jakého jste pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. jaká jste věková kategorie?

2. jak často kouříte?

3. kolik denně vykouříte cigaret?

4. uvažujete o tom, že přestanete kouřit?

5. pokoušel/a jsi se přestat kouřit?

6. je těžké přestat kouřit?

7. co se vám při pokusech nekouřit osvědčilo

8. co by vám pomohlo při odvykání?

9. myslíte si, že by vám pomohl váš lékař při odvykání?

10. vyskytly se u vás některé z následujících zdravotních problémů od té doby co kouříte?

11. jakého jste pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holba, M.kouření-srovnání po roce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://2983.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.