Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Svobodová
Šetření:01. 04. 2013 - 04. 04. 2013
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku na téma dobrovolnická činnost. Výsledky dotazníku budou použity ke zpracování mého předmaturitního projektu.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11769,64 %69,64 %  
muž5130,36 %30,36 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 259858,33 %58,33 %  
26-354426,19 %26,19 %  
46-551710,12 %10,12 %  
56 a více95,36 %5,36 %  

Graf

3. Věnoval(a) jste se někdy dobrovolnické činnosti, případně stále věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Věnujiotázka č. 4, Věnoval(a)otázka č. 4, Nevěnoval(a)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěnoval(a)9657,14 %57,14 %  
Věnoval(a)4727,98 %27,98 %  
Věnuji2514,88 %14,88 %  

Graf

4. O jaký druh dobrovolnické činnosti se jednalo/jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2838,89 %16,67 %  
pomoc osobám se zdravotním nebo mentálním postižením1622,22 %9,52 %  
pomoc seniorům1520,83 %8,93 %  
pomoc sociálně slabým rodinám1318,06 %7,74 %  
dobrovolný hasič1013,89 %5,95 %  
pomoc při přírodních, humanitárních nebo ekologických katastrofách811,11 %4,76 %  
pomoc matkám s dětmi v tísni79,72 %4,17 %  
pomoc lidem bez přístřeší22,78 %1,19 %  

Graf

5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6567,01 %38,69 %  
ano3232,99 %19,05 %  

Graf

6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám na to dostatek času3249,23 %19,05 %  
nemám na to povahu2030,77 %11,9 %  
nemám o této činnosti dostatek informací1929,23 %11,31 %  
je mi to lhostejné812,31 %4,76 %  
jiné57,69 %2,98 %  

Graf

7. Poskytli jste někdy pomoc charitě nebo neziskové organizaci (dětské domovy, útulky atd.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12172,02 %72,02 %  
ne4727,98 %27,98 %  

Graf

8. O jakou pomoc se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční pomoc7965,29 %47,02 %  
materiální pomoc6755,37 %39,88 %  
osobní pomoc3629,75 %21,43 %  

Graf

9. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně infomovaná o dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13379,17 %79,17 %  
ano3520,83 %20,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věnoval(a) jste se někdy dobrovolnické činnosti, případně stále věnujete?

 • odpověď Nevěnoval(a):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na to dostatek času na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na to povahu na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám o této činnosti dostatek informací na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?

5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na to dostatek času na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na to povahu na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám o této činnosti dostatek informací na otázku 6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Věnoval(a) jste se někdy dobrovolnické činnosti, případně stále věnujete?

4. O jaký druh dobrovolnické činnosti se jednalo/jedná?

5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?

6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?

7. Poskytli jste někdy pomoc charitě nebo neziskové organizaci (dětské domovy, útulky atd.) ?

8. O jakou pomoc se jednalo?

9. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně infomovaná o dobrovolnické činnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Věnoval(a) jste se někdy dobrovolnické činnosti, případně stále věnujete?

4. O jaký druh dobrovolnické činnosti se jednalo/jedná?

5. Přemýšlíte o možnosti stát se dobrovolníkem?

6. Z jakého důvodu o tom nepřemýšlíte?

7. Poskytli jste někdy pomoc charitě nebo neziskové organizaci (dětské domovy, útulky atd.) ?

8. O jakou pomoc se jednalo?

9. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně infomovaná o dobrovolnické činnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, N.Dobrovolnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30069.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.