Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Bazgerová
Šetření:01. 04. 2013 - 13. 04. 2013
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

jsem studentkou VŠE a má diplomová práce se zabývá CSR tedy Společenskou odpovědností firem. Konkrétně tím, zda se tento koncept opravdu věnuje nejpalčivějším problémům občanské společnosti. 

 

CSR neboli Společenská odpovědnost firem je pozitivní působení firem v rámci společnosti, ve které působí.
Tradičně se dělí na 3 pilíře: Ekonomický (odmítání korupce, včasné placení dodavatelům apod), Sociální (rovné příležitosti, vzdělávání a osobní růst zaměstnanců, firemní dárcovství a podpora dobrovolnictví apod.), Ekologický (ekologická výroba, ochrana přírodních zdrojů)

 

Budu opravdu vděčná za Váš názor a čas věnovaný krátkému dotazníku (cca 5min)
 

Odpovědi respondentů

1. Které problémy vnímáte jako nejpalčivější problémy ČR?

Uveďte prosím alespoň 3 problémy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.dotace,socialistické přerozdělování nejen u nás,ale i v EU. 2.korupce v politice.Politiky dělím na dvě skupiny: zločince a nebo jen zloděje. 3.vysoké daně, ale to souvisí s bodem 1. 4.tisk - píše na zakázku a je schopen ovlivnit cokoli.

Beztrestnost pro nespolehlivé rodiče, ignorace k invalidním seniorům, nekontrolované úplatkářství už na tom nejnižším stupni.

enviromentální

Klientelismus, neschopnost schvalovat potřebné zákony, přehnaná byrokracie, nedůvěra v nevládní organizace

korupce sebevědomí občanů řešení v oblasti sociálního zabezpečení

korupce snižování a zmražování platů nezaměstnanost

korupce vysoká nezaměstnanost Romů zadlužování naší republiky

korupce zdravotnictví financování školství

Korupce zanedbávání životního prostředí prosazování zájmu jednotlivce nad skupinou (politik vs společnost)

korupce, absence stanovení priorit státu do budoucna, nezájem státu o zdrav. handik. občany

korupce, manipulace s veřejnými zakázkami, předražené projekty

korupce, mezilidské vztahy, sociální politika, nezaměstnanost, ekologie - životní prostředí, špatně nastavený systém ve zdravotnictví

korupce, neekologické chování, špatný systém vzdělávání

korupce, neexistence zákona o státní službě, náročná vymahatelnost práva, nefunguje rovnost příležitostí

korupce, platy obyvatel, přehlcení trhu

korupce, politická situace a ceny za potraviny a nemovitosti

korupce, sociální myšlení, prohnilost a nefunkčnost státního aparátu, evropská integrace, neefektivní byrokratický systém

Korupce, stigmatizace sociálně znevýhodněných, politika není brána jako služba.

korupce, vysoké procento nezaměstnanosti, nedostatečná zdrav. péče

Korupcia, Zavist, Lenivost

mzdy, zvýhodňování romské skupiny, daně

Neduvera v demokracii, korupce, pesimismus

nestabilita na politické scéně, neefektivní investice (a s tím související korupce), životní prostředí

nezaměstnanost vysoká daňová povinnost zaměstnavatelů - snížit jim daně za zaměstnance korupce vysoké platy politiků (od shora-parlament až dolů-radnice) sociální dávky těm, co se jimi doslova živí a práci ani nechtějí humánní vězeňství - kdo nepracuje, ať nejí

Nezaměstnanost, Cikáni, Kalousek

Nezaměstnanost, kvalita potravin, diskriminace

nezaměstnanost, kvalita VŠ, korupce

nezaměstnanost, nízké platy, vysoké náklady na základní potřeby

nezaměstnanost, vykořisťování zaměstnanců, nízké mzdy

nezaměstnanost, zdravotní pojišťovny a legislativu kolem zdr. poj., ústavní péče (vůbec její existence)

Politická situace a s ní spojená neschopnost vytvářet a prosazovat rozumné návrhy. Korupce. Sociální politika.

Politika Korupce finance

Populismus a celkově nízká úroveň politických představitelů, jejich neschopnost pochopit a řešit jakýkoli problém. Korupce. Nekoncepčnost přijímání zákonů a vytváření sociálního prostředí.

sliby politiků, které se ani nesnaží splnit korupce obava zda stát funguje a jak dlouho ještě bude - bankrot ČR

sociální nerovnost a vyloučení "nepřizpůsobivých" občanů; neúcta ke stáří; nedostatek respektu k odlišnostem obecně; negativní vnímání církve a náboženství obecně

stále více bující socialismus, omezování svobody, neúcta k soukromému vlastnictví

špatná ochrana životního prostředí,nízké mzdy,neefektivnost produkce

vláda, zadlužení čr, úbytek pracovních míst a nezaměstnanost

zadluženost ČR nezaměstnanost malá podpora maminek na MD

zvyšující se ceny pro všechny a snižování mezd pro většinu zaměstnaných nezaměstnanost všeobecně korupce a kriminalita

2. Slyšeli jste někdy o konceptu Společenské odpovědnosti firem nebo-li CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1947,5 %47,5 %  
ano, ale nevěděla jsem/nevím, co to přesně znamená1127,5 %27,5 %  
ano1025 %25 %  

Graf

3. Na které problémy by se podle vás firmy měly zaměřit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby ceny jejich výsledných produktů nebyly nemravně navýšené.

dárcovství - zejména do oblasti sociální, ekologické a kulturní, nepodporovat korupční praktiky, podporovat rovné příležitosti

Ekologické a podporu nadějných projektů jednotlivců a neziskovek.

enviromentální a sociální

Jak být přezevšechno ziskové. I přes tuhý odpor odborů.

korupce ochrana životního prostředí

na kvalitu služeb

na snížení odvodů z mezd za zaměstnance na zvyšování kvalifikace zaměstnanců na ekologii

na strukturu vedení a podnikání

na svoje zaměstnance, na život. prostředí(neškodit), na pomoc potřebným ( dle zaměření firmy)

Na takové, ve kterých mohou něčemu reálně pomoct. A na takové, které budou více pomocí a ne (skrytou) reklamní kampaní pro zvýšení image.

na to, aby si udržely lidi-zaměstnance

na uspokojování požadavků svých zákazníků

na všechny

Na vytváření stálého prostředí, které umožní i jiné otázky než je jen čistý zisk

na zaměstnávání zdr. postižených, firemní školky

nedokážu odpovědět

nezaměstnanost

nezaměstnanost, školení zaměstnanců

nezaměstonast a na schwarz systém a placení dani

odpovědnost k životnímu prostředí

osvětu - finanční gramotnost lidí apod.

platy,

podpora pracovnic s dětmi Kvalita výrobků ochrana životního prostředí

Podpora společenský prospěšných aktivit - právní pomoc, otevřená data

podpora společensky prospěšných projektů, charitativních akcí

podpora vzdělávání dospívajících a zaměstnanců profesní zkušenosti se zahraničím ekologická odpovědnost

podporovat whistleblowing - v pozitivnim smyslu

práce se zaměstnancem

Pracovní vztahy se zaměstnanci.

především na problémy, které se nějakým způsobem vážou k jejich působení; obecně na odstranění netolerance mezi skupinami

sociální oblast ( dodržování lidských práv apod.)

umožnit praxi mladým na ekoligii příspěvky obcím kde opravdu vyrábí...

Uvolnit atmosferu vo firme. Pochopit, ze dlhodobejsie riesenie je vzhodnejsie pre vsetkych. Podporit zamestnanecke benefity a nesetrit na nich. (su lacne a konecny efekt je vzdy pozitivny)

více se zaměřit na ekologii a svou společenskou fci

zákaznický servis, pravdivost podávaných informací

Zamestanavani lidi bez praxe (absolventi), další vzdělávání zaměstnanců

zaměstnávání absolventů

znečištění ovzduší

životní prostředí integrace Romů korupce

4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?

např. kladný (jedná se o firmu, která se věnuje životnímu prostředí), záporný (firma je zapletana do spousty kauz, nedá se jí věřit)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2475 %60 %  
muž825 %20 %  

Graf

6. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-301753,13 %42,5 %  
51-60618,75 %15 %  
31-40515,63 %12,5 %  
41-5039,38 %7,5 %  
60+13,13 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?

 • odpověď Accenture=Nevím (nikdy jsem o ní neslyšel):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi KPMG=Nevím (nikdy jsem o ní neslyšel) na otázku 4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?
 • odpověď ČSAD Havířov=Nevím (nikdy jsem o ní neslyšel):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSAD Logistik Ostrava=Nevím (nikdy jsem o ní neslyšel) na otázku 4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?
 • odpověď Plzeňský prazdroj=Spíše kladný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Siemens=Spíše kladný na otázku 4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?
 • odpověď Škoda auto=Spíše kladný:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Siemens=Spíše kladný na otázku 4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?
 • odpověď Telefonica O2=Spíše negativní:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone ČR=Spíše negativní na otázku 4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Slyšeli jste někdy o konceptu Společenské odpovědnosti firem nebo-li CSR?

4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?

5. Pohlaví

6. věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Slyšeli jste někdy o konceptu Společenské odpovědnosti firem nebo-li CSR?

4. Jaký je váš pohled na tyto firmy z hlediska jejich přispění společnosti?

5. Pohlaví

6. věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bazgerová, M.Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30089.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.