Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vavřinová
Šetření:03. 04. 2013 - 17. 04. 2013
Počet respondentů:529
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milí respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku na téma ,, Sportem ku zdraví“. Mým cílem je zjistit, jak často dnešní populace sportuje a zda tomu přizpůsobuje svůj životní styl. Výsledky průzkumu poslouží ke zpracování marketingového výzkumu.

Tímto bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku

Odpovědi respondentů

1. Sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, aktivněotázka č. 2, spíše anootázka č. 2, spíše neotázka č. 2, ne, nesportujiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano18835,54 %35,54 %  
ano, aktivně17232,51 %32,51 %  
spíše ne11822,31 %22,31 %  
ne, nesportuji519,64 %9,64 %  

Graf

2. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 týdně18238 %34,4 %  
alespoň 1 týdně14830,9 %27,98 %  
denně6613,78 %12,48 %  
1 x za měsíc5812,11 %10,96 %  
méně často255,22 %4,73 %  

Graf

3. Jaké druhy sportu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letní sporty (plavání, běh, in-line bruslení, jízda na kole...)26856,07 %50,66 %  
jiný sport9620,08 %18,15 %  
míčové hry (vojelbal, basketbal, fotbal, florbal...)8517,78 %16,07 %  
zimní sporty (hokej, lyžování, krasobruslení ...)296,07 %5,48 %  

Graf

4. S kým nejčastěji sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a19741,21 %37,24 %  
s kamarády17937,45 %33,84 %  
s přítelkyní/přítelem6413,39 %12,1 %  
s rodinou275,65 %5,1 %  
jinak112,3 %2,08 %  

Graf

5. Z jakého důvodu sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro zábavu29060,67 %54,82 %  
z jiného důvodu9219,25 %17,39 %  
ze zdravotních důvodů8718,2 %16,45 %  
kvůli práci (sport mě živí)91,88 %1,7 %  

Graf

6. Utrpěl/a jste při sportu úraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20743,31 %39,13 %  
ne17937,45 %33,84 %  
někdy9219,25 %17,39 %  

Graf

7. Chtěli byste vyzkoušet tyto sporty?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jak byste ohodnotili kvalitu sportovních příležitostí v Čr?

(ohodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý23844,99 %44,99 %  
chvalitebný17032,14 %32,14 %  
dostatečný6311,91 %11,91 %  
výborný478,88 %8,88 %  
nedostatečný112,08 %2,08 %  

Graf

9. Jaká strava převládá ve Vašem jídelníčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasická40275,99 %75,99 %  
bezmasá6712,67 %12,67 %  
jiná346,43 %6,43 %  
biostrava173,21 %3,21 %  
bezlepková91,7 %1,7 %  

Graf

10. Kolikrát denně jíte?

(pište kladná celá čísla)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
520739,13 %39,13 %  
413024,57 %24,57 %  
67814,74 %14,74 %  
36311,91 %11,91 %  
2183,4 %3,4 %  
7163,02 %3,02 %  
891,7 %1,7 %  
1020,38 %0,38 %  
4.610,19 %0,19 %  
1210,19 %0,19 %  
ostatní odpovědi 100
15
9
3.5
40,76 %0,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.68
Minimum:3
Maximum:7
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:5
Modus:5

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola s maturitou28153,12 %53,12 %  
základní10519,85 %19,85 %  
vysoká škola10018,9 %18,9 %  
vyšší odborná škola254,73 %4,73 %  
střední odborná škola bez maturity183,4 %3,4 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena43381,85 %81,85 %  
muž9618,15 %18,15 %  

Graf

13. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2933863,89 %63,89 %  
10 - 1914928,17 %28,17 %  
30 - 39305,67 %5,67 %  
40 - 4991,7 %1,7 %  
50 a více30,57 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Sportujete?

  • odpověď spíše ne:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně často na otázku 2. Jak často sportujete?

13. Váš věk?

  • odpověď 10 - 19:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sportujete?

2. Jak často sportujete?

3. Jaké druhy sportu preferujete?

4. S kým nejčastěji sportujete?

5. Z jakého důvodu sportujete?

6. Utrpěl/a jste při sportu úraz?

7. Chtěli byste vyzkoušet tyto sporty?

8. Jak byste ohodnotili kvalitu sportovních příležitostí v Čr?

9. Jaká strava převládá ve Vašem jídelníčku?

10. Kolikrát denně jíte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sportujete?

2. Jak často sportujete?

3. Jaké druhy sportu preferujete?

4. S kým nejčastěji sportujete?

5. Z jakého důvodu sportujete?

6. Utrpěl/a jste při sportu úraz?

7. Chtěli byste vyzkoušet tyto sporty?

8. Jak byste ohodnotili kvalitu sportovních příležitostí v Čr?

9. Jaká strava převládá ve Vašem jídelníčku?

10. Kolikrát denně jíte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavřinová, V.Sportem ku zdraví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30163.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.