Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákaz vodních dýmek v ČR.

Zákaz vodních dýmek v ČR.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrej Bilec
Šetření:10. 04. 2013 - 24. 04. 2013
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

Tento dotazník bude trvat asi 2 minuty. 

Děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8552,8 %52,8 %  
Žena7647,2 %47,2 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-189257,14 %57,14 %  
19-305936,65 %36,65 %  
30-X106,21 %6,21 %  

Graf

3. Kouříte vodní dýmku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9760,25 %60,25 %  
Ne6439,75 %39,75 %  

Graf

4. Pokud ano, jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x měsíčně3636 %22,36 %  
1 x ročně3232 %19,88 %  
1 x týdně2323 %14,29 %  
Častěji99 %5,59 %  

Graf

5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli9257,14 %57,14 %  
Nekouřím6238,51 %38,51 %  
Sám74,35 %4,35 %  

Graf

6. Souhlasíte se zákazem vodních dýmek v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10062,11 %62,11 %  
Je mi to jedno4024,84 %24,84 %  
Ano2113,04 %13,04 %  

Graf

7. Myslíte si, že vodní dýmka opravdu tolik škodí zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10766,46 %66,46 %  
Ano5433,54 %33,54 %  

Graf

8. Zakázali byste raději kouření cigaret nebo vodních dýmek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději cigaret11571,43 %71,43 %  
Ani jednoho3622,36 %22,36 %  
Raději vodních dýmek106,21 %6,21 %  

Graf

9. Přijde vám 150 kč. za posezení s vodní dýmkou hodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9559,01 %59,01 %  
Ano6640,99 %40,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kouříte vodní dýmku?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S přáteli na otázku 5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x měsíčně na otázku 4. Pokud ano, jak často?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x ročně na otázku 4. Pokud ano, jak často?
 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekouřím na otázku 5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?

5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?

 • odpověď Nekouřím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Kouříte vodní dýmku?
 • odpověď S přáteli:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x ročně na otázku 4. Pokud ano, jak často?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x měsíčně na otázku 4. Pokud ano, jak často?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Kouříte vodní dýmku?

7. Myslíte si, že vodní dýmka opravdu tolik škodí zdraví?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Souhlasíte se zákazem vodních dýmek v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Kouříte vodní dýmku?

4. Pokud ano, jak často?

5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?

6. Souhlasíte se zákazem vodních dýmek v ČR?

7. Myslíte si, že vodní dýmka opravdu tolik škodí zdraví?

8. Zakázali byste raději kouření cigaret nebo vodních dýmek?

9. Přijde vám 150 kč. za posezení s vodní dýmkou hodně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Kouříte vodní dýmku?

4. Pokud ano, jak často?

5. Kouříte vodní dýmky samy nebo s přáteli?

6. Souhlasíte se zákazem vodních dýmek v ČR?

7. Myslíte si, že vodní dýmka opravdu tolik škodí zdraví?

8. Zakázali byste raději kouření cigaret nebo vodních dýmek?

9. Přijde vám 150 kč. za posezení s vodní dýmkou hodně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bilec, A.Zákaz vodních dýmek v ČR. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30470.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.