Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum v oblasti finančních produktů a finančního poradenství v ČR

Průzkum v oblasti finančních produktů a finančního poradenství v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Jahn
Šetření:17. 04. 2013 - 30. 03. 2014
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o vyplnění níže přiloženého dotazníku, týkajícího se veřejného mínění o stavu finančního poradenství v České republice v oblasti zprostředkování finančních produktů. Jsem studentem Masarykovy university v navazujícím magisterském programu ekonomika a management a zmíněná studie slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce.

Dotazník obsahuje 21 otázek a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 5 minut.

Veškeré Vámi poskytnuté informace budou zpracovány v souhrnné podobě a zcela anonymně.  

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s finančním poradenstvím (z pohledu zákazníka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Využil jste při této příležitosti služeb finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Proč jste nevyužil služeb poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V dané době jsem neměl potřebu řešit žádné záležitosti týkající se financí. Jinak bych ale jeho služeb využil.otázka č. 4, Poradcům obecně příliš nedůvěřuji.otázka č. 4, Raději si řeším věci sám a nemám potřebu se o svých financích bavit s nikým jiným.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Jakým způsobem nejčastěji řešíte otázky, týkající se finančních produktů (penzijní připojištění, stavební spoření ...) a Vašich finančních prostředků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Na pobočce finanční instituceotázka č. 8, Na internetuotázka č. 8, Finannčí produkty neřešímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Jaké služby jste využil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Byl jste spokojen se službami finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Proč jste nebyl spokojen se službami poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Než uzavřete daný produkt, zajímáte se o podmínky vztahující se k produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Co vás nejvíce zajímá, když si zřizujete finanční produkt.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Náklady spojené s uzavřením produktuotázka č. 10, Horizont, kdy budu schopen čerpat své finanční prostředky.otázka č. 14, Jak vysoké příspěvky získám od státu z daného produktu.otázka č. 14, Zhodnocení finančních prostředků.otázka č. 14, Všechny výše zmíněnéotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Jak vysoké poplatky předpokládáte, že se přibližně váží k založení penzijního připojištění při měsíční částce 1 000 CZK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Jak vysoké poplatky předpokládáte, že se přibližně váží k založení stavebného spoření při roční částce 20 000 CZK a cílové částce 200 000 CZK?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Jak vysoké poplatky předpokládáte, že se přibližně váží k založení investičního či kapitálového životního pojištění při měsíční částce 1 000 CZK?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Jak vysoké poplatky předpokládáte, že se přibližně váží k založení investičního produktu do podílových fondů při měsíční částce 1 000 CZK a době na 10 let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Máte založený některý z následujících finančních produktů? (penzijní připojištění, stavební spoření, investiční či kapitálové životní pjoistění, investiční produkt do podílových fondů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Kolik přibližně vkládáte finančních prostředků do těchto produktů? (vyjma jakýchkoli úvěrových produktů)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Jak jste si dané produkty skutečně založil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Jaký způsob založení finančního produktu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. V současné době jste.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

19. Kolik je vám let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

20. Jaký je váš hrubý měsíční příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

21. Pokud se chcete k čemukoli vyjádřit, za jakékoli připomínky budu velice vděčný.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jahn, D.Průzkum v oblasti finančních produktů a finančního poradenství v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://30507.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.