Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Davové jevy na hudebních masových akcí

Davové jevy na hudebních masových akcí

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Havlíková
Šetření:18. 04. 2013 - 22. 04. 2013
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky budou použity jako podklad pro mou bakalářskou práci. Cílem tohoto anketního dotazníku je potvrzení či vyvrácení hypotéz týkajících se vnímání davů, hromadného chování a působení hudebních produkcí na jednotlivce.

Moc děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Účastnili jste se někdy velkých davových shromáždění (např. velké hudební produkce - koncerty, demonstrace, happening, sportovní utkání apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9395,88 %95,88 %  
ne44,12 %4,12 %  

Graf

2. Jak osobně vnímáte takovýto typ davového shromáždění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně8284,54 %84,54 %  
Negativně1515,46 %15,46 %  

Graf

3. Měli jste někdy pocit, že jste se v důsledku vlivu davu chovali jinak, než za obvyklé situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Nevímotázka č. 5, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4849,48 %49,48 %  
Ne3232,99 %32,99 %  
Nevím1717,53 %17,53 %  

Graf

4. K jakému subjektivnímu pocitu jste se blížili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Euforický stav4185,42 %42,27 %  
Panický stav48,33 %4,12 %  
Pocit zvyšující se agrese36,25 %3,09 %  

Graf

5. Pokud jste se někdy účastnili masové hudební produkce, šli jste tam primárně za účelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Především za poslechem hudby4546,39 %46,39 %  
Kvůli dané atmosféře (zábava + lidi atd.)4344,33 %44,33 %  
Setkání s přáteli99,28 %9,28 %  

Graf

6. Zažili jste někdy na masové hudební akci nějaký projev hromadného chování např. paniku, agresi apod. z řad obecenstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6263,92 %63,92 %  
ano3536,08 %36,08 %  

Graf

7. Zažíváte při hudebních produkcí silné emotivní pocity vyúsťující do euforického stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4546,39 %46,39 %  
Ano3030,93 %30,93 %  
Ne2222,68 %22,68 %  

Graf

8. Konzumujete alkohol či jiné omamné látky při účasti na hudební akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4748,45 %48,45 %  
Občas3536,08 %36,08 %  
Ne1515,46 %15,46 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 306162,89 %62,89 %  
31 - 451919,59 %19,59 %  
15 - 201616,49 %16,49 %  
46 - více11,03 %1,03 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6971,13 %71,13 %  
Muž2828,87 %28,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Měli jste někdy pocit, že jste se v důsledku vlivu davu chovali jinak, než za obvyklé situace?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Euforický stav na otázku 4. K jakému subjektivnímu pocitu jste se blížili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Účastnili jste se někdy velkých davových shromáždění (např. velké hudební produkce - koncerty, demonstrace, happening, sportovní utkání apod.)?

2. Jak osobně vnímáte takovýto typ davového shromáždění?

3. Měli jste někdy pocit, že jste se v důsledku vlivu davu chovali jinak, než za obvyklé situace?

4. K jakému subjektivnímu pocitu jste se blížili?

5. Pokud jste se někdy účastnili masové hudební produkce, šli jste tam primárně za účelem:

6. Zažili jste někdy na masové hudební akci nějaký projev hromadného chování např. paniku, agresi apod. z řad obecenstva?

7. Zažíváte při hudebních produkcí silné emotivní pocity vyúsťující do euforického stavu?

8. Konzumujete alkohol či jiné omamné látky při účasti na hudební akci?

9. Jaký je váš věk?

10. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Účastnili jste se někdy velkých davových shromáždění (např. velké hudební produkce - koncerty, demonstrace, happening, sportovní utkání apod.)?

2. Jak osobně vnímáte takovýto typ davového shromáždění?

3. Měli jste někdy pocit, že jste se v důsledku vlivu davu chovali jinak, než za obvyklé situace?

4. K jakému subjektivnímu pocitu jste se blížili?

5. Pokud jste se někdy účastnili masové hudební produkce, šli jste tam primárně za účelem:

6. Zažili jste někdy na masové hudební akci nějaký projev hromadného chování např. paniku, agresi apod. z řad obecenstva?

7. Zažíváte při hudebních produkcí silné emotivní pocity vyúsťující do euforického stavu?

8. Konzumujete alkohol či jiné omamné látky při účasti na hudební akci?

9. Jaký je váš věk?

10. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlíková, K.Davové jevy na hudebních masových akcí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30724.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.