Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva a povinnosti rodičů v MŠ

Práva a povinnosti rodičů v MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Šejblová
Šetření:18. 04. 2013 - 20. 04. 2013
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Prosím o vyplnění krátkého dotazníku k mé absolventské práci týkající se Práv a povinností rodičů při výchově dětí .Práce je zaměřená na mateřskou školu. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše mateřská škola se nachází

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě1076,92 %76,92 %  
Na vesnici323,08 %23,08 %  

Graf

2. Byli jste seznámeni se školním řádem MŠ– právy a povinnostmi zákonných zástupců

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano969,23 %69,23 %  
Částečně323,08 %23,08 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

3. Kdy a jak jste byli se školním řádem seznámeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběma způsoby646,15 %46,15 %  
Při první schůzce ústně430,77 %30,77 %  
Prostřednictvím nástěnky323,08 %23,08 %  

Graf

4. Je školní řád a popř. školní vzdělávací plán ve vaší MŠ veřejně přístupný ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1184,62 %84,62 %  
Ne17,69 %7,69 %  
Částečně17,69 %7,69 %  

Graf

5. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví vašich dětí?(předávání dětí, vyzvedávání dětí apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Částečně538,46 %38,46 %  

Graf

6. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti vzdělávání vašich dětí? (možnost podílet se na vzdělávacím obsahu ŠVP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně753,85 %53,85 %  
Ne430,77 %30,77 %  
Ano215,38 %15,38 %  

Graf

7. Znáte dostatečně svá práva a povinnosti v oblasti poskytování informací o vzdělávacích pokrocích vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně753,85 %53,85 %  
Ano538,46 %38,46 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

8. Je pro vás znalost školního řádu důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Částečně430,77 %30,77 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

9. Souhlasíte s rozsahem práv a povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano969,23 %69,23 %  
Částečně430,77 %30,77 %  

Graf

10. Jste spokojeni s množstvím Vašich práv a povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Částečně538,46 %38,46 %  

Graf

11. Co považujete za vhodné změny

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím323,08 %23,08 %  
nic215,38 %15,38 %  
nevím přesně, jak to formulovat17,69 %7,69 %  
příliš nekonkrétní otázka - např. možnost rodičů zvolit, zda jejich dítě půjde či nepůjde za nepříznivého počasí ven17,69 %7,69 %  
..17,69 %7,69 %  
větší komunikace ze strany MŠ17,69 %7,69 %  
informovanost větší17,69 %7,69 %  
neměnila bych17,69 %7,69 %  
Zákaz televize.jako námět pro následné tvoření-ano. čtení pohádek místo CD (aspoň občas.)17,69 %7,69 %  
nemám námitek17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šejblová, K.Práva a povinnosti rodičů v MŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30747.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.