Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárcovství krve

Dárcovství krve

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Lipovská
Šetření:19. 04. 2013 - 08. 05. 2013
Počet respondentů:510
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se týká dárcovství krve.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena38074,51 %74,51 %  
Muž13025,49 %25,49 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
236612,94 %12,94 %  
205210,2 %10,2 %  
21509,8 %9,8 %  
22469,02 %9,02 %  
24448,63 %8,63 %  
19397,65 %7,65 %  
25305,88 %5,88 %  
26224,31 %4,31 %  
18203,92 %3,92 %  
17163,14 %3,14 %  
ostatní odpovědi 27
28
29
30
36
38
31
43
34
16
42
15
52
35
48
37
45
32
50
39
33
41
40
47
46
51
57
65
54
10
998682245
59
49
72
13
12
14
53
12524,51 %24,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.98
Minimum:17
Maximum:43
Variační rozpětí:26
Rozptyl:27.47
Směrodatná odchylka:5.24
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha10821,18 %21,18 %  
Jihomoravský kraj5410,59 %10,59 %  
Královohradecký kraj5210,2 %10,2 %  
Stredočeský kraj5210,2 %10,2 %  
Moravskoslezský kraj428,24 %8,24 %  
Jihočeský kraj326,27 %6,27 %  
Zlínský kraj316,08 %6,08 %  
Kraj Vysočina265,1 %5,1 %  
Olomoucký kraj244,71 %4,71 %  
Ústecký kraj244,71 %4,71 %  
Plzeňský kraj234,51 %4,51 %  
Pardubický kraj183,53 %3,53 %  
Liberecký kraj163,14 %3,14 %  
Karlovarský kraj81,57 %1,57 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou24848,63 %48,63 %  
Vysokoškolské18335,88 %35,88 %  
Základní5711,18 %11,18 %  
Vyučení, střední bez maturity142,75 %2,75 %  
Vyšší odborné81,57 %1,57 %  

Graf

5. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 6, Pracujíci studentotázka č. 7, Zaměstnanýotázka č. 7, OSVČotázka č. 7, Důchodceotázka č. 7, Na mateřské dovolenéotázka č. 7, Nezaměstnanýotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student27453,73 %53,73 %  
Zaměstnaný11622,75 %22,75 %  
Pracujíci student7314,31 %14,31 %  
Nezaměstnaný224,31 %4,31 %  
OSVČ152,94 %2,94 %  
Na mateřské dovolené71,37 %1,37 %  
Důchodce30,59 %0,59 %  

Graf

6. Jakou školu studujete?

Název školy

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE229,48 %4,31 %  
Masarykova univerzita135,6 %2,55 %  
Gymnázium93,88 %1,76 %  
Univerzita Karlova93,88 %1,76 %  
UK73,02 %1,37 %  
VŠE v Praze52,16 %0,98 %  
Univerzita Hradec Králové52,16 %0,98 %  
Obchodní akademie52,16 %0,98 %  
Univerzita Palackého v Olomouci41,72 %0,78 %  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové41,72 %0,78 %  
ostatní odpovědi Univerzita Pardubice
čvut
zču
MU
VOŠ
UPCE
Vysoká škola ekonomická v Praze
VUT v Brně
MUNI
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VŠE Praha
Technická univerzita v Liberci
VUT Brno
uhk
Vysoká škola báňská
Gymnázium Čelákovice
gympl
VFU Brno
UPOL
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Vysoká škola báňská Ostrava
Univerzita Komenského v Bratislave
podnikatel
Vysoká škola ekonomická, Praha
Matematicko Fyzikální Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní.
Mendelova univerzita Brno
Mendel university
Veterinarni a farmaceuticka univerzita
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Farmaceutická Fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Zdravotnická bioanalytika
Česká zemědělská univerzita
maceutická fakulta UK
FAF v HK UK
JČU
Farmaceutická fakulta Hradec Králové
Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v HK
VŠE, UK
Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
masarykova uni.
GML
Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta univerzity Karlovy
Západočeská univerzita v Plzni
VŠB Ostrava
Mendelova univerzita v Brně
Gymnásium
SPŠP
Karlova univerzita v Praze, farmaceutická fakulta Hradec Králové
Západočeská univerzita Plzeň, fakulta elektrotechnická
ISŠ Slaný
Soukromá vyšší odborná škola živnostenská
Ekonomka
Jihočeskoou unoverzitu v Českých Buějovicích
Karlova univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
OA
ČVUT Fsv v Praze
PřF UK
Ujep
Střední odbornou
SOSaG Na Bojisti,Liberec
Gymnázium J.A.Komenského,414, Čelákovice
UTB
TUL

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v HK
Západočeská univerzita
suš
Univerzita Tomáše Bati
jazykove gymnazium
Vysoká škola Polytechnická
Masarykova Universita
Gymnázium Ústavní
Univerzita Palackého
Ostravská univerzita v Ostravě
Gymnázium Teplice
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Gymnázium Jaroslava Seiferta
UK, VŠE
České vysoké učení technické
FM VŠE
Gymnázium Břeclav
PB VOŠ a SŠ managementu, s. r. o.
Pičapičepučikliče
čvut v praze
jihočeská univerzita, pedagogická fakulta
Slezská univerzita
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ, Boskovice
Jeseník
Univerzita obrany
vysokou školu
Masarykova Univerzita v Brně
2. lékařská fakulta
Mendelova univerzita v Brne, PEF
FCHT
VSPJ
Mendelu
Faf Uk v HK
FF UK
UK v Praze. 1.LF
MU, ESF
SLU
Prf MU Brno
Lekarska fakulta MU
OA Heroldovy Sady
Gymnázium Nad Alejí
VŠMIE
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
1. Lékařská fakulta
Obchodní Akademie Pelhřimov
OPF
PřF UK v Praze
Gymnázium Havlíčkův Brod
OA Pelhřimov
FSV UK
ujak
Podnikatelská
VOŠ pedagogická a sociální
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
14964,22 %29,22 % 

Graf

7. Darovali jste už někdy krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne36972,35 %72,35 %  
Ano14127,65 %27,65 %  

Graf

8. Považujete se za pravidelného dárce krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7653,15 %14,9 %  
Ne6746,85 %13,14 %  

Graf

9. Kolikrát za život jste již darovali krev?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41419,44 %2,75 %  
1079,72 %1,37 %  
268,33 %1,18 %  
356,94 %0,98 %  
1356,94 %0,98 %  
1245,56 %0,78 %  
545,56 %0,78 %  
645,56 %0,78 %  
734,17 %0,59 %  
1822,78 %0,39 %  
ostatní odpovědi 1
15
1555
16
72
9
60
11
48
86
19
14
30
8
39
53
1825 %3,53 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.64
Minimum:2
Maximum:60
Variační rozpětí:58
Rozptyl:133
Směrodatná odchylka:11.53
Medián:7
Modus:4

Graf

10. Z jakých důvodů darujete krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci pomoct těm, kteří to potřebují6283,78 %12,16 %  
Mám ze sebe dobrý pocit5270,27 %10,2 %  
Možná to jednou taky budu potřebovat5067,57 %9,8 %  
Lákají mě benefity dárcu krve – den voľna, občerstvení po odběru, odpočet z daňového základu,...)2939,19 %5,69 %  
Pravidelným darováním získávám různá ocenění od ČČK (čestné uznání, medaile prof. Janského)1114,86 %2,16 %  
Chci se vyhnout škole/práci22,7 %0,39 %  
mám neobvyklou krevní skupinu,tak proto11,35 %0,2 %  
chodím spolu s kamaradkou, a mame spolecny den11,35 %0,2 %  
ze zvyku11,35 %0,2 %  
Všichni kolem mě darují, tak já taky11,35 %0,2 %  

Graf

11. Z jakých důvodů nedarujete krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bojím se, mám strach (z jehel, z bolesti, ze zdravotních následků po odběru,...)13931,88 %27,25 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů, ale kdybych mohl, krev bych daroval12729,13 %24,9 %  
Nemám o tom dostatek informací6314,45 %12,35 %  
Zdravotní komplikace po odběru mě od dalšího odběru odradily194,36 %3,73 %  
Byl jsem vyřazen z darování krve194,36 %3,73 %  
Daroval jsem jenom jednou, chtěl jsem to vyzkoušet132,98 %2,55 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů, a i kdybych mohl, krev bych nedaroval122,75 %2,35 %  
není čas30,69 %0,59 %  
není mi 1820,46 %0,39 %  
nechci20,46 %0,39 %  
Stále se odhodlávám20,46 %0,39 %  
Nejsem plnoletá20,46 %0,39 %  
věk20,46 %0,39 %  
jsem líná tam zajít10,23 %0,2 %  
nemám již dostatek železa v krvi10,23 %0,2 %  
nemám čas10,23 %0,2 %  
V lete alergia, v zime (počas školského roku) nieto času10,23 %0,2 %  
chtěla bych, ale zatím jsem se k tomu nedostala10,23 %0,2 %  
Nebyla příležitost a málo času10,23 %0,2 %  
Chci to vyzkoušet, ale ještě jsem se neodhodlala10,23 %0,2 %  
ešte som si nato nenašla čas, vždy mi do toho niečo prišlo10,23 %0,2 %  
Chystám se10,23 %0,2 %  
Nedokáži se odhodlat dojít tam sama10,23 %0,2 %  
Myšlenka by byla, jaksi nebyl dostatek času a odhodlání...10,23 %0,2 %  
Nehodící se termíny, kdy je možné krev darovat10,23 %0,2 %  
Daruji nepravidelně10,23 %0,2 %  
Nemocnice je daleko10,23 %0,2 %  
pořád se nemůžu dokopat tam zajít10,23 %0,2 %  
bohužel nebyl na to čas10,23 %0,2 %  
Prodávám krevní plazmu10,23 %0,2 %  
asi mě k tomu ještě svědomí neponouklo10,23 %0,2 %  
nízká hmotnost10,23 %0,2 %  
nebylo mi 18, ale pak budu darovat pravidelně10,23 %0,2 %  
strach z nakazy(spinave jehly atd.)10,23 %0,2 %  
nemám 50 kg10,23 %0,2 %  
možnost nákazy při odběru, špatně sterilizované vybavení10,23 %0,2 %  
nevim10,23 %0,2 %  
V brzké budoucnosti to plánuji.10,23 %0,2 %  
ani nevím10,23 %0,2 %  
diskriminace darcu10,23 %0,2 %  
Jednou jsem chtěla darovat, ale přečetla jsem si, že mojí krevní skupiny mají dost10,23 %0,2 %  
Chtěla bych chodit pravidelně, ale když se rozhodnu pro darování, onemocním (antibiotika).10,23 %0,2 %  
jsem riziková skupina10,23 %0,2 %  
z lenosti tam dojít10,23 %0,2 %  
ani me to nejak nenapadlo10,23 %0,2 %  
bývá mi po dárcovství špatně, proto nejsem pravidelným dárcem - tak 2krát do roka daruji10,23 %0,2 %  
nízká váha, odběr je nad 50kg, já mám 48kg10,23 %0,2 %  
nemám 1810,23 %0,2 %  
nežiji v ČR a tady k dárcovství nemám přístup10,23 %0,2 %  
nedostatek času10,23 %0,2 %  
Neměl jsem čas10,23 %0,2 %  
Asi už su na to staré. 10,23 %0,2 %  
uvažuji o tom10,23 %0,2 %  
zatím jsem nedarovala, ale přemýšlím o tom10,23 %0,2 %  
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel10,23 %0,2 %  
nízký věk10,23 %0,2 %  
furt to odkladam10,23 %0,2 %  
v nejblizsi mozne dobe se chystam darovat poprve10,23 %0,2 %  
Nemám dostatečný věk k darování krve10,23 %0,2 %  
hradecká nemocnice mi náhle přestala posílat písemné pozvání k odběru. bez něj se tam na mě tváří podivně a když mě očividně nepotřebují, nevnucuji se10,23 %0,2 %  
nesplňuji váhový limit10,23 %0,2 %  
nemohu, protože mi ještě není 18 let10,23 %0,2 %  
Ještě nemohu, kvůli věku! Ale chci! 10,23 %0,2 %  
Ještě jsem na to nenašla čas, ale chystám se.10,23 %0,2 %  
Zatím jsem neměla požadovaný věk10,23 %0,2 %  
daruji plazmu10,23 %0,2 %  
nevolnost při odběru10,23 %0,2 %  
sempiča10,23 %0,2 %  
mnoho nemocí a málo času10,23 %0,2 %  
není mě 1810,23 %0,2 %  
Ještě mě nepozvali 10,23 %0,2 %  
chtěl bych darovat, ale potřeboval bych konkrétní impuls10,23 %0,2 %  
O mou krevní skupinu není takový zájem, byl jsem odmítnut.10,23 %0,2 %  
Plný stav dárců, nebyla jsem přijata 10,23 %0,2 %  
Ještě jsem se neodhodlala10,23 %0,2 %  
Zapomínám pamatovat na pravidelné odběry10,23 %0,2 %  
zatím jsem o tom jen přemýšlel...10,23 %0,2 %  
Nízký krevní tlak a tenké žíly mě odrazují od dárcovství krve, ale krevní skupinu mám 0 rh negativní .)10,23 %0,2 %  
neviem10,23 %0,2 %  
Nenapadlo mě to10,23 %0,2 %  
daruji plasmu10,23 %0,2 %  
Je mi to lhostejné.10,23 %0,2 %  
chci darovat !10,23 %0,2 %  
Ještě jsem neměla možnost.10,23 %0,2 %  
lenost10,23 %0,2 %  
Nikdy mě to nenapadlo10,23 %0,2 %  
Nebyla příležitost10,23 %0,2 %  
asi mě nechtějí, nevolají, nepíšou10,23 %0,2 %  
Jak nedaruji ?? Jsem dárce ...... 10,23 %0,2 %  
ráda bych byla dárcem ale zdravotní stav to nedovolí10,23 %0,2 %  
chci, ale bohužel časové možnosti10,23 %0,2 %  
nemám na to věk.. jsem pouze dítě a děti darovat nesmí. Ale až budu moct tak budu darovat s radostí10,23 %0,2 %  
není mi dobře, dělá se mi mdlo, praskají mi žíly10,23 %0,2 %  
již odběry krve mi dělají obrovský problém (špatně mi jdou nalézt žíly, omdlévám, zvracím, krev "neteče"), bohužel mě to odradilo od pomoci jiným10,23 %0,2 %  
Nemám potřebný věk, po dosažení 18 let budu daraovat10,23 %0,2 %  
pokaždé, když jsem navštívila stránky pro odbĕr krve, nepotřebovali moji krevní skupinu10,23 %0,2 %  
Nemam duvod10,23 %0,2 %  
nepotřebují mojí krev10,23 %0,2 %  
Dovolená v exotické zemi10,23 %0,2 %  
Dostupnost do nemocnice10,23 %0,2 %  
Ještě jsem nedosáhla plnoletosti. 10,23 %0,2 %  
není čas a z práce se "ulívat" nemohu10,23 %0,2 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů, co by, kdyby, neřeším.10,23 %0,2 %  
odběry krve nemám ráda10,23 %0,2 %  
nikdy jsem o tom nepřemýšlela10,23 %0,2 %  
Moje krev je pro me vzacna10,23 %0,2 %  
Nezbývá mi čas10,23 %0,2 %  
chystám se, ale nenašla jsem si čas10,23 %0,2 %  
osobní10,23 %0,2 %  
Daroval jsem cca 15 litrů krevní plazmy. Prozatím stačilo. Přeci jenom to sebou nějaké zdravotní komplikace nese.10,23 %0,2 %  
v praci me nechteji poustet :/10,23 %0,2 %  

Graf

12. Věděli jste, že krev můžete darovat 3 až 4-krát ročně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37773,92 %73,92 %  
ne13326,08 %26,08 %  

Graf

13. Věděli jste, že podle zákoníku práce každému dárci náleží pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39677,65 %77,65 %  
ne11422,35 %22,35 %  

Graf

14. Jakou máte krevní skupinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim17935,1 %35,1 %  
A12524,51 %24,51 %  
08717,06 %17,06 %  
B8216,08 %16,08 %  
AB377,25 %7,25 %  

Graf

15. Víte, kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano32162,94 %62,94 %  
Ne18937,06 %37,06 %  

Graf

16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23511,59 %6,86 %  
13411,26 %6,67 %  
53210,6 %6,27 %  
20278,94 %5,29 %  
10258,28 %4,9 %  
15227,28 %4,31 %  
30175,63 %3,33 %  
3144,64 %2,75 %  
25123,97 %2,35 %  
7103,31 %1,96 %  
ostatní odpovědi 8
6
4
12
35
40
13
14
17
16
9
60
50
0.5
0.3
28
55
32
22
2.5
365666316161545310
39
21
33
7424,5 %14,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.87
Minimum:1
Maximum:35
Variační rozpětí:34
Rozptyl:80.72
Směrodatná odchylka:8.98
Medián:8
Modus:2

Graf

17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano a myslím si, že o darování krve vím všechno → konec dotazníku, Nevim všechno, ale informace, které mám, jsou pro mně dostačující → konec dotazníku, Nemám dostatek informácí a chtěl bych vědět vícotázka č. 18, Nevim o tom nic a o dárcovství se vůbec nezajímám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim všechno, ale informace, které mám, jsou pro mně dostačující30660,36 %60 %  
Ano a myslím si, že o darování krve vím všechno11322,29 %22,16 %  
Nemám dostatek informácí a chtěl bych vědět víc5310,45 %10,39 %  
Nevim o tom nic a o dárcovství se vůbec nezajímám346,71 %6,67 %  
Nemám dostatek informácií a chtěl bych vědět víc10,2 %0,2 %  

Graf

18. Jaké informace Vám o darování krve chybí? Co byste chtěli vědět?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jakdlouho odběr trvá.

kam krev jde ...

Kam mám jít, když chci darovat krev? Co musím udělat, abych mohla darovat krev?

Kde se nachází nejbližší transfúzní stanice.

Kde, kdy a za jakých okolností se může darovat krev, jak probíhá samotné darování

Kdo všechno může krev darovat (kuřáci, lidé s onemocněním atd.) Jak a na co všechno se krev testuje Jak je zabezpečena krev po odběru, jak se s ní nakládá. Komu je má krev primárně určena (operace, nehody, transfuze atd.) Pohodlnější zjištění krevní skupiny...není v dosahu pro středně líného občana.

konkrétně nevím.myslím si,že by se o darování krve mělo více mluvit a více se propagovat

Môže alergik, ktorý berie celoročne liečbu v podobe kvapkania vakcíny pod jazyk, darovať krv?

No to přece nevím, ne.

Od kolika let můžu darovat krev? Kde? Jak se k tomu dostanu?

rizika

seznam nemocí, které nevadí, ne jen které vadí, případně nějaký komplexnější seznam léků, které vadí

Seznam transfúzních stanic s rozpisem jejich pracovní doby a hlavně s vyhrazenou dobou pouze pro lidi, kteří tam jsou zcela poprvé a potřebují se trošku rozkoukat.

Transfúzní stanice průběh odběru

vše možné

všechno, nevím na co konkrétně se zeptat, prostě jak to probíhá od začátku až do konce; jak je to přínosné tomu dárci a co se dále děje s darovanou krví atd.

Za akých okolností môžem darovať krv?

Za jakých podmínek? Kde? Pro jaké účely?

zdravotni komplikace, dusledky..

znát rizika, vhodnou skupinu darujících,...

že jsem piča

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Střední s maturitou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 6. Jakou školu studujete?

5. V současné době jste:

 • odpověď Student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masarykova univerzita na otázku 6. Jakou školu studujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 6. Jakou školu studujete?

7. Darovali jste už někdy krev?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Považujete se za pravidelného dárce krve?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 10 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 10 - 13 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 13 - 86 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci pomoct těm, kteří to potřebují na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lákají mě benefity dárcu krve – den voľna, občerstvení po odběru, odpočet z daňového základu,...) na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám ze sebe dobrý pocit na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možná to jednou taky budu potřebovat na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelným darováním získávám různá ocenění od ČČK (čestné uznání, medaile prof. Janského) na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Považujete se za pravidelného dárce krve?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Daroval jsem jenom jednou, chtěl jsem to vyzkoušet na otázku 11. Z jakých důvodů nedarujete krev?

8. Považujete se za pravidelného dárce krve?

 • odpověď Ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 10 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 10 - 13 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 13 - 86 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci pomoct těm, kteří to potřebují na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lákají mě benefity dárcu krve – den voľna, občerstvení po odběru, odpočet z daňového základu,...) na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám ze sebe dobrý pocit na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možná to jednou taky budu potřebovat na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelným darováním získávám různá ocenění od ČČK (čestné uznání, medaile prof. Janského) na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
 • odpověď Ne:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Daroval jsem jenom jednou, chtěl jsem to vyzkoušet na otázku 11. Z jakých důvodů nedarujete krev?

12. Věděli jste, že krev můžete darovat 3 až 4-krát ročně?

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim o tom nic a o dárcovství se vůbec nezajímám na otázku 17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

15. Víte, kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 13 - 86 > na otázku 9. Kolikrát za život jste již darovali krev?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možná to jednou taky budu potřebovat na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 5 > na otázku 16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 5 - 10 > na otázku 16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 10 - 20 > na otázku 16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 60 > na otázku 16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci pomoct těm, kteří to potřebují na otázku 10. Z jakých důvodů darujete krev?
 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim o tom nic a o dárcovství se vůbec nezajímám na otázku 17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?

 • odpověď < 0.3 - 2 >:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Víte, kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemohu ze zdravotních důvodů, a i kdybych mohl, krev bych nedaroval na otázku 11. Z jakých důvodů nedarujete krev?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim o tom nic a o dárcovství se vůbec nezajímám na otázku 17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Ve kterém kraji bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V současné době jste:

6. Jakou školu studujete?

7. Darovali jste už někdy krev?

8. Považujete se za pravidelného dárce krve?

9. Kolikrát za život jste již darovali krev?

10. Z jakých důvodů darujete krev?

11. Z jakých důvodů nedarujete krev?

12. Věděli jste, že krev můžete darovat 3 až 4-krát ročně?

13. Věděli jste, že podle zákoníku práce každému dárci náleží pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby?

14. Jakou máte krevní skupinu?

15. Víte, kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova?

16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?

17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Ve kterém kraji bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. V současné době jste:

6. Jakou školu studujete?

7. Darovali jste už někdy krev?

8. Považujete se za pravidelného dárce krve?

9. Kolikrát za život jste již darovali krev?

10. Z jakých důvodů darujete krev?

11. Z jakých důvodů nedarujete krev?

12. Věděli jste, že krev můžete darovat 3 až 4-krát ročně?

13. Věděli jste, že podle zákoníku práce každému dárci náleží pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby?

14. Jakou máte krevní skupinu?

15. Víte, kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova?

16. Kolik kilometrů (cca) od Vašeho domova se nachází najbližší transfúzní stanice?

17. Myslíte si, že máte dostatek informací o darování krve?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lipovská, M.Dárcovství krve (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30765.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.