Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů na trhu práce

Uplatnění absolventů na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Balejová
Šetření:22. 04. 2013 - 26. 04. 2013
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

 

jsem studentka Vysoké školy obchodní v Praze a touto cesto Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na uplatňování absolventů škol v jejich vystudovaném oboru a na trhu práce obecně. Dotazník je anonymní a je určen všem absolventům všech typů škol. 

 

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6160,4 %60,4 %  
Muž4039,6 %39,6 %  

Graf

2. Váš věk prosím zařaďte do následujících rozpětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let4948,51 %48,51 %  
26-40 let3534,65 %34,65 %  
41-60 let1413,86 %13,86 %  
61 a více let32,97 %2,97 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3332,67 %32,67 %  
vysokoškolské2928,71 %28,71 %  
vyšší odborné, bakalářské2726,73 %26,73 %  
středoškolské s výučním listem109,9 %9,9 %  
Základní21,98 %1,98 %  

Graf

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gastronomie, turismus a ubytování2625,74 %25,74 %  
Ostatní1716,83 %16,83 %  
Finance, ekonomika a management1615,84 %15,84 %  
Technika a strojírenství1110,89 %10,89 %  
Řemeslné, manuální práce a služby65,94 %5,94 %  
Informatika54,95 %4,95 %  
Personalistika a vzdělávání43,96 %3,96 %  
Stavebnictví a architektura43,96 %3,96 %  
Doprava43,96 %3,96 %  
Zdravotnictví32,97 %2,97 %  
Kultura a tvůrčí práce32,97 %2,97 %  
Zemědělství a lesnictví10,99 %0,99 %  
Právo a administrativa10,99 %0,99 %  

Graf

5. V jaké oboru v současnosti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní1817,82 %17,82 %  
Prodej a obchod1615,84 %15,84 %  
Gastronomie, turismus a ubytování1413,86 %13,86 %  
Řemeslné, manuální práce a služby109,9 %9,9 %  
Finance, ekonomika a management98,91 %8,91 %  
Personalistika a vzdělávání65,94 %5,94 %  
Informatika65,94 %5,94 %  
Právo a administrativa54,95 %4,95 %  
Technika a strojírenství54,95 %4,95 %  
Doprava32,97 %2,97 %  
Zdravotnictví32,97 %2,97 %  
Kultura a tvůrčí práce21,98 %1,98 %  
Stavebnictví a architektura21,98 %1,98 %  
Zemědělství a lesnictví10,99 %0,99 %  
Chemie a potravinářství10,99 %0,99 %  

Graf

6. Je váš současný obor vaším původním vystudovaným oborem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5756,44 %56,44 %  
Ano4443,56 %43,56 %  

Graf

7. Pracoval/a jste někdy v minulosti ve vystudovaném oboru, pokud v něm v současné době nepracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5150,5 %50,5 %  
Ne4847,52 %47,52 %  
Nevím, nepamatuji si.21,98 %1,98 %  

Graf

8. Myslíte si, že současní absolventi Vašeho vystudovaného oboru v něm mohou najít uplatnění i dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mohou.7372,28 %72,28 %  
Ne, nemohou.1514,85 %14,85 %  
Nevím1312,87 %12,87 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou v současnosti absolventi na trhu práce znevýhodněni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6362,38 %62,38 %  
Nevím, nemohu to posoudit2019,8 %19,8 %  
Ne1817,82 %17,82 %  

Graf

10. Svou odpověď zdůvodněte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- trh práce je celkově špatně řešen naší politickou scénou, podpora je minimální - ten kdo nemá určitou praxi, nemá příliš šance - vše je dnes spíše o kontaktech, ale už ani ty nejsou zárukou...

.

Absolvent nemá, z pohledu zaměstnavatele, potřebnou zkušenost (znalosti). Pokud již v průběhu studia nepracuje v nějaké firmě, tak hledá těžko uplatnění.

Absolventi jsou zpravidla mladí lidé. Ti mají celkem výhodné postavení. Nedostatek praxe doženou.

absolventi většinou nemají praxi a tu zas většina zaměstnavatelů požaduje, takže z toho je začarovaný kruh

Absolventů je hodně a práce málo.

Absolventům chybí praxi, proto je pro ně často nesnadné najít práci.

Ano, absolventi jsou znevýhodněni. Sama jsem po maturitě nemohla skoro rok najít práci v oboru. Je to chyba škol. Studenti by měli chodit na praxi

bez známostí se nikam nedostanou nebo musí být velké štěstí !!

Bohužel nevím, kterou odpověď mám zdůvodnit. Jestli je myšlena odpověď u otázky č.9. tak nemohu posoudit, zda jsou absolventi znevýhodněni na trhu práce. ono je to pro každý region různé. Všeobecná pravidla platí pro všechny, ale každá instituce na regionální může reagovat podle potřeb trhu práce.

Často chybí praxe

Často je požadována praxe

Často nemají praxi potřebnou k získání práce - praxi však mohou získat jen těžce, protože zaměstnavatelé dávají přednost uchazečům s praxí... Řešením by mohly být neplacené stáže, ale to si z finančních důvodů může dovolit jen málokdo.

častým požadavkem je praxe, kterou absolvent nemůže mít, velký počet absolventů v jednom oboru

Délka praxe v oboru je logicky více ceněna, než konkrétní zaměření a úroveň vzdělání.

dobře placenou práci ve svém oboru jsem našel již při studiu. Absolventi jiných oborů které nejsou na trhu práce tolik uplatnitelné to mají asi težší

chtějí hodně lidí již s prxí, jen problém je ji získat

chybí jim praxe

Chybí jim praxe a praktické zkušenosti

Chybí jim praxe, kterou zaměstnavatelé vyžadují. Na VŠ je malý kontakt s praxí obecně.

Chybi praxe

Je jich moc a prací málo.

je obvykle vyžadována praxe, což absolventi často nemají

Je pozadována praxe, jíž nemohou absolventi dosahnout.

Jestli jsou znevýhodněni, tak jen minimálně. Dneska shání práci všichni, nejen absolventi a sehnat nemohou....

Ještě jsem se neucházela o práci v oboru na HPP.

Jsou bez zkušeností

Jsou znevýhodněni především nedostatkem praxe

jsou znevýhodnění tím, že zaměstnavatelé požadují praxi a oni ji nemají kde získat při prezenčním studiu - nebo mohou ale ne všem se to daří

Jsou znevýhodněni, protože je na ně pohlíženo, jako na ty bez praxe, a často dostávají přednost lidi s nižším vzděláním ale s praxí.

Každý se vypracuje, pokud chce a má dost trpělivosti.

kdo hledá najde

lebo si nemozu najst pracu

Málo pracovních míst určených pro absolventy a pokud jsou, jde spíše o podřadné práce.

Mám pocit, že je důležitější roky praxe než obor VŠ.

Méně volných pracovních míst.

Míst je dost :o)

Mladý ani starý nikdo nechce.

Moc se o to nezajimam.

Myslím, že tento obor lze dělat i z jiných oboru vzdělání. Pokud vyslovím tento obor studia, mnoho lidí se jenom ušklíbne, jako obor podřadný.

na současném trhu práce je požadována praxe v oboru, kterou čerství absolventi mnohdy nemají, tudíž nemají možnost ji ani nikde získat - "začarovaný kruh"

ne

Nedostatečné poskytování možnosti praxe a stáží.

Nejsem informovaná o možnostech uplatnění absolventů jiných oborů než jsem studovala.

Nejsou

Nejsou dostatečně připraveni vykonávat danou práci, odbornost, samostatnost, důslednost.

Nemají ,prakticky vždy potencionálnim zaměstnavatelem žádanou, praxi.

nemají požadovanou dobu praxe

Nemají praxi

nemaji praxi

nemají praxi = nikdo je nechce

Nemají praxi, a proto jsou znevýhodňováni

Nemají praxi, kterou jim nikdo nedá a nemají ji jí kde tak načerpat.

nemají zkušenosti

Nemají žádnou praxi, která je všude požadována. Mají méně peněz.

Nemohu posoudit

nemohu posoudit

Nenacházím důvod k znevýhodnění, spíše naopak.

Nepomohu to posudit protože se o to nezajimam

NESLEDUJI TO

nevim

Nevím

nevím

nevim :D

Nevím, nemohu posoudit je také zdůvodnění.

Nevím, nemohu to posoudit

nezajímá mě to

neznám žádné pobídky ze strany státu zaměstnávat absolventy, což je pochopitelně špatně

Nikdo nechce člověka bez praxe, dívky to mají ještě horší.

nikdo nemá zájem o studenty bez praxe a nedostanou příspěvky od státu po dobusvé nezamestnanosti

okolité země prosperují, jenom naše země jde díky nejlepšímu ministru financí a skvělým rozhodnutí naší vlády do kytek...a tím likvidují i zaměstnanost, takže hlavy mazané, nemají uplatnění - někteří v oboru, někteří vůbec

Pokud nemají alespoň nějakou praxi bývá težké najít práci

praxe,praxe,praxe!!!

proc by meli?

protože nemají dostatek praktickych zkusenosti

Současný trh neodpovídá dnešní době našeho Státu.

Spousta prilezitosti v trainee programech.

spousta zaměstanavatelů požaduje praxi kterou absolvent nemá a nemá ji jak získat

Stále více se klade důraz na praxi, kterou absolvent samozřejmě nemůže mít. Dále jsem se setkala s tím, že u žen je brán ohled na praxi, ale i na to, že s největší pravděpodobností budou chtít založit rodinu a tím pádem jsou pro potenciálního zaměstnavatele nevýhodou...

školy nejsou schopny zajistit odpovídající praxi při studiu, která je při nástupu do práce vyžadována

Uroven absolventu stale klesa. Firmy maji pravo chtít nějakou praxy. Problem je kde ji sehnat.

V oblasti informatiky není problém najít si dobré místo.

V případě požadavku na praxi určitě znevýhodněni jsou. Avšak záleží na dané pozici. Ve většině případech jsou absolventi flexibilní a jsou schopni si praktické znalosti rychle doplnit.

Velká konkurence, velké požadavky-především na praxi.

Velké množství absolventů stejného oboru.

Většina zaměstnavatelů požaduje určité roky praxe.

Většinou jsou absolventi bez praxe.

všichni chtějí praxi, ale nikdo ji nechce poskytovat

všude chtějí praxi, bez ní je titul k ničemu

Vysoká nezaměstnanost v rámci škrtů

Vystudovala jsem všeobecné gymnázium, těžko mohu pracovat ve vystudovaném oboru..

x

zamestnavatel požaduje prax

zaměstnavatel si radeji vybere zkusenejsiho uchazece, je zde velka konkurence

zaměstnavatelé chtějí praxi jenže kde ji mají studenti vzít?

zaměstnavatelé požadují praxi, kterou absolventi nemají a špatně ji mohou získat

zaměstnavatelé vyžadují praxi, ale bez praxe vás nikde nezaměstnají, pokud nemáte známé

Znevýhodněni jsou víceméně všichni, kdo dnes shání práci. Na druhou stranu - je velké množství těch, kteří chtějí vysoký plat a co nejméně zodpovědnosti a práce...

11. Myslíte si, že je možné současnou pozici absolventů na trhu práce vylepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6162,89 %60,4 %  
Nevím, nemohu to posoudit.2525,77 %24,75 %  
Ne1111,34 %10,89 %  

Graf

12. Pokud ano, napadají Vás nějaké návrhy na zlepšení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4550 %44,55 %  
Ne2426,67 %23,76 %  
Nevím2123,33 %20,79 %  

Graf

13. Své případné návrhy uveďte zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- školy by se měly více propojit s firmami, praxe by měla být povinná, studenti by si tak mohli osvojit teorii v praxi a propojit žádané informace, získanou teorii ve škole s praktickým uplatněním... - stát by možná mohl poskytovat určité dotace, nebo daňové úlevy, při zaměstnávání studentů v prvním roce jejich působení v praxi...

.

Aby mělo vlastnictví vysokoškolského titulu vyšší váhu, bylo by třeba mnohé "obory" zrušit nebo jejich maximální odbornost snížit z titulu Ing. či Mgr. maximálně na Dis. či Bc.

dát absolventům možnost získat praxi třeba i za nižší plat ale zaučit je a dat jim v daném oboru zkušenost

dohoda škol s podniky o odborných a MONITOROVANÝCH praxích V OBORU

Firmy by měli přijímat studenty jako brigádníky, aby si oni mohli získat praxi.

Investiční pobídky, snížení daní za vytvoření nových pracovních míst a přijetí eura, aby se zabránilo nekalým praktikám bank, z hlediska vyšších uroku

jistota toho ze je nekde vemou,ci zajistene praxe behem studia, kterými by se mohli dále prezentovat na trhu práce

Každá firma by se měla zamyslet nad tím, že pokud nám neumožní se u nich učit a dále rozvíjet a vzdělávat, tak tu praxi nezískáme.

lepsi motivace studentu a spoluprace s vyznamnymi podniky v danem oboru

Lepší finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody.

Lepší komunikace s potencionálními zaměstnavateli, příprava absolventa na pracovní pohovor. Reálná a zdravá asertivita absolventa.

lepší spolupráce škol se zaměstnavateli (praxe, stáže, brigády, zaměstnávání absolventů

Mladým se moc pracovat mimo svůj obor nechce.

možná nějaké dotace,výhody pro zaměstnavatele nebo stáže

Nedávat práci cizincům

Neotevírat zbytečně obory, u kterých je naprosto jasné, že se uchazeči potom neuplatní. Což jsou často různé filosofické a humanitně zaměřené obory, kde lidi studují 5 let zbytečně, protože potom nastoupí do práce, na kterou stačí maturita a mnozí jsou vůbec rádi, že nějakou práci najdou.

nevim

Podpořit studentské praxe a propojení škol s firmami. Dát studentům větší prostor pracovat při studiu. Finančně podpořit absolventské pozice ve firmách.

Povinná praxe pro všechny obory!!

Povinná praxe pro všechny.

povinnost každé firmy přijímat i absolventy na zaučení...umožnit praxi při studiu...nabírat do škol jen tolik lidí, o kolik je zájem ve firmách

pracovat behem studia, vyzkouset si vice zamestnani, trainee programy

Provázat akademické vzdělání s dlouhodobějšími i nějak honorovanými stážemi. Provázat školní praxe s již fungujícími firmami/společnostmi. Podnik/společnost si tak může vychovat svého budoucího pracovníka. Praxe, kterou podnik/společnost poskytuje studentovi by měla být alespoň minimálně finančně ohodnocena (motivace pro podnik/společnost, aby praktikanty na praxi vůbec vzal a měl odměnu pro člověka, který se o praktikanty stará.)

Rozšíření dotování dlouhodobých stáží pro studenty

Školy by mohli zavést studijní programy, které by počítali s půlroční nebo roční praxí (byly by tedy delší než je běžné) v nějaké se školou spolupracující firmou. Případně by škola sama mohla provozovat firmu, která by své vlastní studenty zaměstnala. vyžadovalo by to ale úzké propojení škola a průmyslu.

Úlevy na daních při přijmutí čerstvých absolventů či jiná zvyhodnění pro zaměstnavatele.

umožnění absolventům škol při studiu zajistit VYUŽITELNOU praxi v daném oboru, která by byla při příjimacích pohovorech u potencionálních zaměstnavatelů zohledněna. (Nebo - li přenést teorii ze škol do praxe)

Umožnit studentům více praxe v průběhu studia, aby mohli získat zkušenosti a také kontakty, které by mohli v budoucnu využít.

Užší spolupráce firem se školami - firmy by mohly poskytovat studentům praxe, stáže a brigády a takto si je "vychovat", aby je mohli po studiu zaměstnat.

V rámci studia více zohlednit potřebu reálného světa. VŠ pomalu reagují na potřeby podnikatelského sektoru, jejich osnovy nezohledňují požadavky trhu. VŠ nevychovává vědce/výzkumníky, ale techniky, obchodníky,....

větší angažovanost státu

Větší propojení s praxí

Vice prace

Více praxe

více praxe během studia, po absolutoriu státní pobídky zaměstnavatelům, např. nižší daně, příspěvky na absolventy etc.

Více vzdělávacích kurzu které by se neplatili

Zajistit studentům praxi při škole, která by částečně nahradila nebo doplnila teorii. Pripravit zkratka takove podminky, aby student mohl soucasne získávat praxi.

zaměstnavatelé by měli více zohledňovat povinnou praxi u uchazečů z řad absolventů

zapojim studenty praxí/odbornyma stažemi do firem a podniku, kde v prubehu by mohli ziskat informace a take si v pripade dobrych vysledku zajistit i pracovni pozici po ukonceni studia

zavedení praxe na školách

Zlepšení úrovně středních a vysokých škol; do studia zahrnovat více praxe; omezit lidem, kteří jsou v důchodu v práci přesluhovat (spíše zaučovat nové pracovníky)

Změna systému náboru zaměstnanců.

Změna školství, podpora vlády firmám, zájem o práci už při studiu.

změnit politiku vlády

Zrušit takové školy jako VŠO a začít podporovat finančně skutečné školy ;)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vaše pohlaví je

  • odpověď Muž:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské s výučním listem na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

11. Myslíte si, že je možné současnou pozici absolventů na trhu práce vylepšit?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Pokud ano, napadají Vás nějaké návrhy na zlepšení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je

2. Váš věk prosím zařaďte do následujících rozpětí

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

5. V jaké oboru v současnosti pracujete?

6. Je váš současný obor vaším původním vystudovaným oborem

7. Pracoval/a jste někdy v minulosti ve vystudovaném oboru, pokud v něm v současné době nepracujete?

8. Myslíte si, že současní absolventi Vašeho vystudovaného oboru v něm mohou najít uplatnění i dnes?

9. Myslíte si, že jsou v současnosti absolventi na trhu práce znevýhodněni?

11. Myslíte si, že je možné současnou pozici absolventů na trhu práce vylepšit?

12. Pokud ano, napadají Vás nějaké návrhy na zlepšení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je

2. Váš věk prosím zařaďte do následujících rozpětí

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

5. V jaké oboru v současnosti pracujete?

6. Je váš současný obor vaším původním vystudovaným oborem

7. Pracoval/a jste někdy v minulosti ve vystudovaném oboru, pokud v něm v současné době nepracujete?

8. Myslíte si, že současní absolventi Vašeho vystudovaného oboru v něm mohou najít uplatnění i dnes?

9. Myslíte si, že jsou v současnosti absolventi na trhu práce znevýhodněni?

11. Myslíte si, že je možné současnou pozici absolventů na trhu práce vylepšit?

12. Pokud ano, napadají Vás nějaké návrhy na zlepšení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balejová, H.Uplatnění absolventů na trhu práce (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30839.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.