Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárcovství krve

Dárcovství krve

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondrej Urbanec
Šetření:28. 04. 2013 - 01. 05. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7873,58 %73,58 %  
Muž2826,42 %26,42 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-256157,55 %57,55 %  
18-203734,91 %34,91 %  
41-5032,83 %2,83 %  
26-3032,83 %2,83 %  
31-4021,89 %1,89 %  

Graf

3. Ve kterém kraji bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj7066,04 %66,04 %  
Olomoucký kraj1110,38 %10,38 %  
Zlínský kraj76,6 %6,6 %  
Jihomoravský kraj54,72 %4,72 %  
Pardubický kraj32,83 %2,83 %  
Královohradecký kraj32,83 %2,83 %  
Hlavní město Praha32,83 %2,83 %  
Středočeský kraj21,89 %1,89 %  
Jihočeský kraj10,94 %0,94 %  
Kraj Vysočina10,94 %0,94 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou9387,74 %87,74 %  
Vysokoškolské1110,38 %10,38 %  
Základní21,89 %1,89 %  

Graf

5. V současné době jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student8378,3 %78,3 %  
Pracující student1514,15 %14,15 %  
Zaměstnaný43,77 %3,77 %  
Nezaměstnaný21,89 %1,89 %  
OSVČ21,89 %1,89 %  

Graf

6. Darovali jste už někdy krev ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7974,53 %74,53 %  
Ano2725,47 %25,47 %  

Graf

7. Z jakých důvodů nejste dárcem ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám strach (z bolesti, jehel,..)4559,21 %42,45 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů, ale kdybych mohl daroval bych2330,26 %21,7 %  
Zdravotní komplikace po odběru mě od dalšího odběru odradily45,26 %3,77 %  
Byl jsem vyřazen ze seznamu dárců22,63 %1,89 %  
Nemohu ze zdravotních důvodů, ale i kdybych mohl, nedaroval bych22,63 %1,89 %  

Graf

8. Jakou máte krevní skupinu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4845,28 %45,28 %  
A2220,75 %20,75 %  
B1917,92 %17,92 %  
01211,32 %11,32 %  
AB54,72 %4,72 %  

Graf

9. Víte kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8378,3 %78,3 %  
Ne2321,7 %21,7 %  

Graf

10. Myslíte si, že máte dostatek informací o dárcovství ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím vše, ale myslím si že informace které vím jsou dostačující5854,72 %54,72 %  
Nemám dostatek informací o dárcovství a chtěl bych vědět více2119,81 %19,81 %  
Myslím si že o dárcovství vím včechno1514,15 %14,15 %  
O dárcovství se vůbec nezajímám1211,32 %11,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jakou máte krevní skupinu ?

  • odpověď Nevím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O dárcovství se vůbec nezajímám na otázku 10. Myslíte si, že máte dostatek informací o dárcovství ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Ve kterém kraji bydlíte

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. V současné době jste

6. Darovali jste už někdy krev ?

7. Z jakých důvodů nejste dárcem ?

8. Jakou máte krevní skupinu ?

9. Víte kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova ?

10. Myslíte si, že máte dostatek informací o dárcovství ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Ve kterém kraji bydlíte

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. V současné době jste

6. Darovali jste už někdy krev ?

7. Z jakých důvodů nejste dárcem ?

8. Jakou máte krevní skupinu ?

9. Víte kde se nachází nejbližší transfúzní stanice od Vašeho domova ?

10. Myslíte si, že máte dostatek informací o dárcovství ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanec, O.Dárcovství krve (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30971.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.