Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ČR a její politický systém

ČR a její politický systém

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Žáková
Šetření:14. 05. 2013 - 19. 05. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník byl vypracován pro potřeby studentského projektu na téma ČR a její politický systém, která si klade za cíl seznámení posluchačů s pojmy, které se k tématu vztahují, spolu s nástinem aktuální situace naší politiky.

Je určen široké veřejnosti, cílem je získat poznatky od různorodé skupiny lidí. Vyplňování vám zábere pár minut a otázky nejsou centrovány na žádnou konkrétní osobu, jedná se o obecné informace a názory respondentů.

Předem děkujeme za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6461,54 %61,54 %  
muž4038,46 %38,46 %  

Graf

2. Váš věk...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-509288,46 %88,46 %  
15-1776,73 %6,73 %  
jiné54,81 %4,81 %  

Graf

3. Chodíte volit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pravidelně6259,62 %59,62 %  
ano, ale ne vždy2725,96 %25,96 %  
ne1514,42 %14,42 %  

Graf

4. Jste rád/a, že byla zavedena přímá volba prezidenta ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7067,31 %67,31 %  
ne, nepřímá byla lepší1817,31 %17,31 %  
nevím1615,38 %15,38 %  

Graf

5. Podpořil/a jste nějakého kandidáta v letošní prezidentské volbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8076,92 %76,92 %  
ne2423,08 %23,08 %  

Graf

6. Jste spokojen/a s výsledky prezidentských voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7269,23 %69,23 %  
ano2120,19 %20,19 %  
nevím1110,58 %10,58 %  

Graf

7. Do které parlamentní strany vkládáte svou důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do žádné7168,27 %68,27 %  
TOP091716,35 %16,35 %  
ČSSD1211,54 %11,54 %  
ODS1110,58 %10,58 %  
KSČM54,81 %4,81 %  
VV21,92 %1,92 %  

Graf

8. Jste spokojen/a se současnou politickou situací v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojen/a8278,85 %78,85 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a2019,23 %19,23 %  
nevím21,92 %1,92 %  

Graf

9. Je podle vás ČR i v roce 2013 stále demokratickým státem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4846,6 %46,15 %  
ne3231,07 %30,77 %  
nevím2322,33 %22,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste...

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Chodíte volit?

9. Je podle vás ČR i v roce 2013 stále demokratickým státem?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ani spokojen/a ani nespokojen/a na otázku 8. Jste spokojen/a se současnou politickou situací v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Chodíte volit?

4. Jste rád/a, že byla zavedena přímá volba prezidenta ČR?

5. Podpořil/a jste nějakého kandidáta v letošní prezidentské volbě?

6. Jste spokojen/a s výsledky prezidentských voleb?

7. Do které parlamentní strany vkládáte svou důvěru?

8. Jste spokojen/a se současnou politickou situací v ČR?

9. Je podle vás ČR i v roce 2013 stále demokratickým státem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Váš věk...

3. Chodíte volit?

4. Jste rád/a, že byla zavedena přímá volba prezidenta ČR?

5. Podpořil/a jste nějakého kandidáta v letošní prezidentské volbě?

6. Jste spokojen/a s výsledky prezidentských voleb?

7. Do které parlamentní strany vkládáte svou důvěru?

8. Jste spokojen/a se současnou politickou situací v ČR?

9. Je podle vás ČR i v roce 2013 stále demokratickým státem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, K.ČR a její politický systém (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://31364.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.