Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Kadlec
Šetření:15. 05. 2013 - 24. 05. 2013
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

V tomto dotazníku bych rád zjistil, jak často se lidé setkávají s šikanou, jaký je jejich názor na šikanu a jak by danou situaci řešily. Předem všem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12477,5 %77,5 %  
Muž3622,5 %22,5 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2612678,75 %78,75 %  
27-391811,25 %11,25 %  
40-6085 %5 %  
0-1585 %5 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6238,75 %38,75 %  
Vysokoškolské5031,25 %31,25 %  
Základní4025 %25 %  
Střední bez maturity85 %5 %  

Graf

4. Žijete ve městě nebo na vesnici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě11270 %70 %  
Na vesnici4830 %30 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s šikanou na škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13785,63 %85,63 %  
ne2314,38 %14,38 %  

Graf

6. Pokud ano, tak v jaké fázi studia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základní škole11785,4 %73,13 %  
Na střední škole3122,63 %19,38 %  
Na gymnáziu2216,06 %13,75 %  
Na vysoké škole21,46 %1,25 %  

Graf

7. Pokud jste se setkal s šikanou byl jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť6749,26 %41,88 %  
Svědek6144,85 %38,13 %  
Agresor85,88 %5 %  

Graf

8. Zabránil jste, nebo zabránil byste šikaně, kdybyste se s ní setkal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9559,38 %59,38 %  
nevím5936,88 %36,88 %  
ne63,75 %3,75 %  

Graf

9. Víte o někom, kdo byl v mládí šikanován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13483,75 %83,75 %  
ne2616,25 %16,25 %  

Graf

10. Víte o někom, kdo provozoval šikanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12779,38 %79,38 %  
ne3320,63 %20,63 %  

Graf

11. Jaký je váš vztah k šikaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to špatné a lidé by to neměli dělat.14590,63 %90,63 %  
Je to evoluční prostředek, aby přežil ten nejsilnějšía pomáhá lidem přežít v krutém světě.106,25 %6,25 %  
Nemám názor.53,13 %3,13 %  

Graf

12. Myslíte si, že šikanované děti jsou v budoucím životě vážně ovlivněny šikanou zažívanou v dětství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11873,75 %73,75 %  
nevím3320,63 %20,63 %  
ne95,63 %5,63 %  

Graf

13. Myslíte si, že děti které šikanovali někoho v mládí, mají větší pravděpodobnost, že se stanou kriminálníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6842,5 %42,5 %  
nevím4628,75 %28,75 %  
ne4628,75 %28,75 %  

Graf

14. Myslíte si, že agresoři jsou z problémové rodiny (Rodiny s problémem s alkoholem, rozpadlé rodiny, rodiny s domácím násilím).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7144,38 %44,38 %  
ne6540,63 %40,63 %  
nevím2415 %15 %  

Graf

15. Myslíte si, že učitel může ovlivnit, zda v jeho třídě vyskytne šikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8754,38 %54,38 %  
ne5131,88 %31,88 %  
nevím2213,75 %13,75 %  

Graf

16. Myslíte si, že agresor řeší prostřednictvím šikanování slabšího jedince své problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13081,25 %81,25 %  
nevím1710,63 %10,63 %  
ne138,13 %8,13 %  

Graf

17. V případě, že byste se setkali s šikanou, ja byste tuto situaci řešili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nahlásím šikanu vyžším orgánům8351,88 %51,88 %  
Řeším sám/sama4729,38 %29,38 %  
Nevím2113,13 %13,13 %  
Vše nechám být, přehlížím to95,63 %5,63 %  

Graf

18. Považujete pomlouvání za šikanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci8955,63 %55,63 %  
Ne4729,38 %29,38 %  
Ano2415 %15 %  

Graf

19. Byli byste schopni pod nátlakem ubližovat slabšímu jedinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9458,75 %58,75 %  
Nevím2817,5 %17,5 %  
Záleželo by na situaci2716,88 %16,88 %  
Ano116,88 %6,88 %  

Graf

20. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti (Bossing, mobbing)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11571,88 %71,88 %  
ano4528,13 %28,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Žijete ve městě nebo na vesnici.

5. Setkali jste se někdy s šikanou na škole?

6. Pokud ano, tak v jaké fázi studia

7. Pokud jste se setkal s šikanou byl jste:

8. Zabránil jste, nebo zabránil byste šikaně, kdybyste se s ní setkal?

9. Víte o někom, kdo byl v mládí šikanován?

10. Víte o někom, kdo provozoval šikanu?

11. Jaký je váš vztah k šikaně?

12. Myslíte si, že šikanované děti jsou v budoucím životě vážně ovlivněny šikanou zažívanou v dětství?

13. Myslíte si, že děti které šikanovali někoho v mládí, mají větší pravděpodobnost, že se stanou kriminálníky?

14. Myslíte si, že agresoři jsou z problémové rodiny (Rodiny s problémem s alkoholem, rozpadlé rodiny, rodiny s domácím násilím).

15. Myslíte si, že učitel může ovlivnit, zda v jeho třídě vyskytne šikana?

16. Myslíte si, že agresor řeší prostřednictvím šikanování slabšího jedince své problémy?

17. V případě, že byste se setkali s šikanou, ja byste tuto situaci řešili?

18. Považujete pomlouvání za šikanu?

19. Byli byste schopni pod nátlakem ubližovat slabšímu jedinci?

20. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti (Bossing, mobbing)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Žijete ve městě nebo na vesnici.

5. Setkali jste se někdy s šikanou na škole?

6. Pokud ano, tak v jaké fázi studia

7. Pokud jste se setkal s šikanou byl jste:

8. Zabránil jste, nebo zabránil byste šikaně, kdybyste se s ní setkal?

9. Víte o někom, kdo byl v mládí šikanován?

10. Víte o někom, kdo provozoval šikanu?

11. Jaký je váš vztah k šikaně?

12. Myslíte si, že šikanované děti jsou v budoucím životě vážně ovlivněny šikanou zažívanou v dětství?

13. Myslíte si, že děti které šikanovali někoho v mládí, mají větší pravděpodobnost, že se stanou kriminálníky?

14. Myslíte si, že agresoři jsou z problémové rodiny (Rodiny s problémem s alkoholem, rozpadlé rodiny, rodiny s domácím násilím).

15. Myslíte si, že učitel může ovlivnit, zda v jeho třídě vyskytne šikana?

16. Myslíte si, že agresor řeší prostřednictvím šikanování slabšího jedince své problémy?

17. V případě, že byste se setkali s šikanou, ja byste tuto situaci řešili?

18. Považujete pomlouvání za šikanu?

19. Byli byste schopni pod nátlakem ubližovat slabšímu jedinci?

20. Znáte ze svého okolí někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti (Bossing, mobbing)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadlec, J.Šikana (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://31389.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.