Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kooperativní učení

Kooperativní učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Hotovcová
Šetření:24. 05. 2013 - 27. 05. 2013
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8660,99 %60,99 %  
muž5539,01 %39,01 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11178,72 %78,72 %  
zaměstnanec2417,02 %17,02 %  
jiné42,84 %2,84 %  
podnikatel21,42 %1,42 %  

Graf

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9567,38 %67,38 %  
ano2920,57 %20,57 %  
nevím1712,06 %12,06 %  

Graf

4. Co podle Vás termín "kooperativní učení" znamená?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Vubec nemam predstavu,v zivote jsem tento termin neslysel

,

,,spolupracující,, - žáci si navzájem pomáhají, častá práce ve skupině, kde dochází k interakci, komunikace - vzájemnému ovlivňování

"spolupráce" tak buď více žáku nebo vyučující a žák (student)

asi spolupráce více studentů?

Asi učení pomocí spolupráce ve skupině?

asi učení ve více lidech

asi vyučování v malých skupinkách po 3-5 lidech

asi výuka na základě spolupráce jednotlivých lidí v týmu

bohužel jsem o tom neslyšela, ale napadá mě, že by to mohlo být buď učení ve smyslu interaktivní učení ve vztahu učitel žák, že učitel více zapojuje studenty, nutí je přemýšlet nad problémem, řešit nějaké case studies

bude to o nějaké spolupráci, každý umí něco a všichni pak umí všechno:-)

flexibilné a konzekvetné spájanie skutočností. Využívanie latentných bázických postupov zameraných na vertikálne poznanie a dokonalosť.

forma spolupráce při učení?

forma učení pomocí spolupráce, něco jako týmová práce

hromadné, vyplývající ze spolupráce skupiny

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kooperativní_výuka

Interaktivní učení s výrazným zapojení studentů

kolektivně se učit, vzájemně doplňovat, opakovat... prostě každý se zapojí jak může.

kooperace - spolupráce, učení ve skupině, s pomocí, kolektivní apod.

Kooperace - spolupráce?:)

kooperace = spolupráce, tudíž nejspíš bude děti učit mezi sebou spolupracovat

Kooperativní učení by podle mě mělo znamenat, že výuka probíhá po skupinkách, případně formou hry, učitel více spolupracuje se všemi žáky? snad je moje představa správná.

Kooperativní učení je učení, kdy mezi žáky funguje spolupráce namísto soutěže. Pomáhají si pochopit smysl látky.

kooperuje činost ostatních účetních

metoda spolupráce

Metoda učení - spolupráci s ostatními lidmi. Nemluví jen profesor, ale celý kolektiv

něco jako že se učíš s víc lidma zároveň - jako klasická hodina, přednáška, akorát přitom víc interaguješ (kooperuješ) i se spolužákama. čili i třeba testy budou možná možný vypracovávat v nějaký skupině...

Nějaká spolupráce

nemám ponětí

Nemám tušení.

Netusim

netuším

Netuším

Netuším.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím přesně, ale myslím, že jde o učení ve skupinkách formou spolupráce dětí.

Nevím, co to je.

Nevím.

organizovaná skupinová práce, kde žáci spolupracují a učí se nejen skupinové práci

Organizovaný systém učení, s novymi postupy, poznatky, šířené mezi ostatní.

patrně něco jako učení se v kolektivu...

Práca v malých skupinách, ktoré riešia zadanú úlohu

práce v malých skupinkách?

propojeni predmetu

rozdělení pracovníků (žáků) do skupin tak, aby byli nuceni spolupracovat a najít cíl

rozdělení žáků do určitých skupin,které by měli vzájemně spolupracovat,nebo tak něco

řekl bych, že učení ve více lidech?

řekla bych, že to bude učení s oporou jiných lidí, kde si jednotliví lidé budou pomáhat učivo pochopit

skupinkové učení

skupinová výuka, dle které by se studenti učili mezi sebou navzájem? doplňovali si navzájem své znalosti

skupinové učení

skupinové učenie

skupinové vyučování v pravém slova smyslu - členové skupiny spolupracují a společným úsilím se snaží vyřešit daný úkol

spojené učení

společné studium

společné učení

společné učení s dalšími?

Spolupráca s ostatnými spolužiakmi, práca v skupine.. ? :)

Spoluprace

spolupráce při učení např na stejný předmět

spolupráce v týmu a učení se ve skupině

spolupráce více studentů, například při tvorbě seminárních prací a prezentací

Spolupráce, komunikace, spojení jednotlivců v tým, dosažení společných cílů

spolupracovat s vyučujicim ve vetsi mire

Systém výuky, ve skupinách, kde si několik studentů může pomáhat.

Takové, kde spolu žáci aktivně spolupracují.

ten učí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc..

Třída je rozdělena do malých různorodých skupin- tím pádem ze zvyšuje efektivita učení

Týmové učení

typ skupinové organizační formy výuky

uceni ve skupine

uceni ve skupine

Ucit sa spolu s niekym

Učení několika agentů v prostředí Pokud jsou agenti identičtí - nesdělovat to, co už druhý agent ví Pokud jsou různí - jak daný agent zjistí, které poznatky jsou užitečné ostatním

Učení prostřednictvím kooperace

Učení s více osobami, které si navzájem pomáhají.

učení se jeden od druhého?

Učení se při spolupráci v kolektivu.

učení se společně

Učení se spolu s dalšími studenty

učení se v týmu

učení se ve skupině

Učení se ve skupině

učení se ve skupině stejnému tématu

učení se ve skupině?

Učení se ve více lidech, sdílení poznámek, vědomostí.

učení se vzájemnou spoluprácí

Učení v menších skupinkách osob.

Učení v rámci spolupráce účastníků studia

učení ve skupinách; učení za pomoci dalších učících se

učení ve skupině

učení ve skupině

Učení ve skupině

Učení ve skupině

Učení ve skupině

učení ve skupině lidí

učení ve skupině, s pomůckami, názorně na příkladech, ve spojení s praxí

učení ve skupině, sdílení materiálů, rozdělení úkolů na daný projekt

učení ve skupině?

učení ve skupinkách

Učení ve spolupráci s jinými studenty.

Učení ve větší skupině žáků

učení ve více lidech

učení ve více lidech na základě spolupráce

učení ve více lidech, spoluprace napr. vypracovavani okruhu - kazdy neco...

Učení ve více lidech?:)

učení, ve kterém spolupracujeme navzájem,využívají se kooperativní strategie a netody formy vyučování

učenie viacerých osôb spoločne

Učiť sa v nejakej skupine

učit se dohromady, v týmu

učit se s někým jiným

úspěch jednotlivce v dosažení cíle úkolu je vázán na úspěch dalších členů skupiny.

větší spolupráci studenta s vyučujícím a dalšími studenty

více lidí se učí dohromady

všeobecně kooperace je spolupráce:)

Výuka probíhá v malých skupinách a žáci ve skupinkách musí spolupracovat, aby dosáhli úspěchu

využívání většího počtu účastníků, různých učebních pomůcek aj.

Vzájemná pomoc studentů při učení.

založené na spolupráci

ze neuci jen ucitel ale i zaci sebe navzajem

zřejmě něco, jako workshop nebo týmová spolupráce?

Žáci jsou rozdělení do menších skupinek, ve kterých řeší výukové problémy, diskutují a spolupracují.

že se víc lidí učí dohromady

5. Myslíte si, že čeští vyučující využívají kooperativní učební strategie v jejich výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6948,94 %48,94 %  
ne5236,88 %36,88 %  
ano2014,18 %14,18 %  

Graf

6. Jste pro to, aby bylo ve školách využíváno více kooperativních učebních strategií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8660,99 %60,99 %  
ano5035,46 %35,46 %  
ne53,55 %3,55 %  

Graf

7. Jaký je rozdíl mezi skupinovou výukou a kooperativní výukou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:-) opravdu nemám tušení :-)

?

?

?

Často zamenovano, ale skupinová výuka znamená společnou výuku v dane skupině, kterou řídí učitel, kooperativni výuka je, kdyz je třída rozdělena do menších skupin a vysledek cinnosti žáků závisí na jejich spolupraci.

Důrazem na sociální vztahy a interakci mezi studenty, nejen na výslednou práci

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kooperativní_výuka

Jak to můžu posoudit, když nikde v dotazníku nemáte vysvětleno, co to je???

Jedná se o dvě odlišné věci. Skupinová výuka nemusí být nutně kooperativní, právě spíše je vedená jako kompetitivní výuka.

Kdo ví...

Kooperační výuka se zaměřuje na individuální potřeby dětí / studentů? Nevím.

kooperativní = častější zapojení všech žáků

kooperativní je jedním z typů skupinové

Kooperativní je po méně lidech

kooperativní je více interaktivní

kooperativní navazuje na sebe

kooperativni vyuka udrzi pozornost cloveka

Myslím ,že při skupinové výuce jsou žáci sice rozděleny na skupiny,ale pracuje se s každou skupinou zvlášt.U kooperativní výuky by mezi sebou měli skupiny komunikovat

myslím si, že není rozdíl

Myslím si, že skupinová výuka probíhá v rámci jedné skupiny, zatímco v kooperativní výuce se skupiny obměňují a pracuje každý s každým.

Naozaj neviem

nejsem si jistá

Nejsem si jistá.

nemám představu

nemám tušení

nemám tušení

nemusí být žádný, pokud je skupinová výuka vedená tak, jak má být.

Netusim

netuším

netušim

netuším

netuším

netuším

netuším

netuším

netuším, co je kooperativní výuka

Netuším.

Netuším.

neviem

neviem čo je to kooperativní výuka, takže neviem

neviem.

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevim

Nevím

nevim

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím co je kooperativní výuka...a hledat si to nebudu, mělo by to tu být uvedeno

Nevim co si mam predstavit pod pojmem kooperativni uceni

Nevím nic o této problematice

Nevím, co to je.

nevím, přijde mi to dost podobné

Nevím.

Nevím.

Nie je

nutnost spolupráce a vyžadování vzniku sociálních vazeb mezi spolupracujícími

Předpokládám, že v té kooperativní dochází k aktivní spolupráci, výměně názorů. Setkala jsem se s tím na individuální lekci AJ.

přesně nevím

při kooperativní výuce je menší počet žáků

při kooperativní výuce je větší prostor pro rozvoj dovedností, spolupráce není nutná jen ve skupině, ale různou formou

Při kooperativním je věší spolupráce, prostor pro diskuze ... neposlouchá se pouze výklad učitele.

při kooperativním učení má každý žák nějakou roli a společně se dosahuje cíl, při skupinovém společně řeší jednu ulohu, přitom nemusí být reálné zapojeni všichni

řekla bych, že spinová výuka by měla být ruku v ruce s kooperativní výukou

skupinova - deti jsou uceny najednou, kooperativni- deti spolu spolupracujou na uceni

skupinová - spolupráce celé skupiny, kooperativní - vedoucí učitel, spolupracující se studetny

skupinova = skupinky zaku spolu vytvari ukol ktery prezentuji zbytku kooperacni = trida spolupracuje s vyucujicim pri vyuce, ptaji se na to co je zajima, nebo rikaji co k danemu tematu vi

skupinová je väčšia ako kooperátna

skupinová nutně nemusí znamenat společnou komunikaci nad daným tématem.

skupinová ve skupině studentu sedicich na prednášce a kooperativní když musí studenti spolupracovat mezi sebou.

skupinová výuka - lektor vyučuje skupinu, nemusí probíhat kooperace kooperativní výuka - více lektorů spolupracujících na výuce studentů a zároveň větší zapojení studentů do výuky

skupinova vyuka - vyuka jednotlivcu ve skupine x koorepativni - spoluprace

skupinová výuka je asi frontální výuka pro skupinu, učitel je ten, co vykládá a některé úkoly plní žáci společně, kdežto kooperativní učení je zaměřené na tu skupinu a práci s ní - na klady celé spolupráce mezi žáky

skupinová výuka je dle mého výuka ve skupině bez nutnosti interakce mezi jednotlivými členy skupiny; kooperativní výuka předpokládá interakci jednotlivých lidí participujících na výuce

Skupinová výuka je pouze výuka skupiny, kooperativní je pak ta aktivní spolupráce ve skupině?

skupinová výuka ještě nezajišťuje interakci mezi studenty a vyučujícím..

Skupinová výuka není tolik zaměřena na "kooperaci".

skupinová výuka nutně nemusí znamenat kooperativní, může se jednat o klasické učení v menším kolektivu

skupinová výuka probíhá v menších skupinách, přičemž nevypovídá nic o aktivitě a interakci studentů, i zde může učitel hrát prim a studenti jsou v roli pasivních posluchačů. Kooperativní výuka vyžaduje aktivní přístup studentů, kdy učitel je v hodině spíše v roli nějakého usměrňovače

Skupinova-kazda skupina muze spolupracovat samostatně. Kooperativní- by skupiny měli spolupracovat vzájemně

skupinová, vyučující vykládá látku a žádi poslouchají. Většinou se ptá na otázky na které reagují jen něktečí jedinci, zbytek třídy poslouchá. kooperativní: reagují všichni, protože jejich úspěch závisí na každém z nich.

skupinovou výuku vede vyučující, kdežto u kooperativní by měli spolupracovat především studenti.

Těžko říci :)

To kdybych věděl :D

To nevím. Možná je kooperativní výuka více zaměřena na spolupráci dětí v menších skupinkách a skupinová může být ve větším počtu dětí.

to zase tak velký rozdíl není ;)

v kooperativní přispívají k výuce u učící se jedinci

V kooperativní výuce jde i o další kompetence (jako sociální a personální, komunikativní...) Žáci mají společný cíl a pracují na něm společně. Ve skupinové výuce bývají i přes snahu práce individuálnější.

v kooperativní výuce je kladen větší důraz na vzájemnou interakci mezi samotnými studenty nikoliv pouze směrem k učiteli....jen tipuju

v kooperativním učení bude vyšší míra závislosti členů, více spolupráce

V skupinovej výuke nie je nutná interakcia s ostatnými členmi skupiny..

Ve skupinové výuce se učí každý sám za sebe a zdrojem informací je učitel. V kooperativní výuce se především učí studenti navzájem.

ve skupinové výuce si studenti nepomáhají mezi sebou?

Ve skupinové výuce víc studentů snižuje kvalitu výuky, v kooperativní více studentů zvyšuje

větší důraz na spolupráci

větší propojenost s praxí a názornými pomůckami???

větší zapojení

viz otázka 4

8. Byl/a jste na základní škole, dle Vašeho názoru, vyučována v duchu kooperativního učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6848,23 %48,23 %  
nevím6546,1 %46,1 %  
ano85,67 %5,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste pro to, aby bylo ve školách využíváno více kooperativních učebních strategií?

  • odpověď nevím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Co podle Vás termín "kooperativní učení" znamená?

7. Jaký je rozdíl mezi skupinovou výukou a kooperativní výukou?

  • odpověď nevím:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Co podle Vás termín "kooperativní učení" znamená?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

4. Co podle Vás termín "kooperativní učení" znamená?

5. Myslíte si, že čeští vyučující využívají kooperativní učební strategie v jejich výuce?

6. Jste pro to, aby bylo ve školách využíváno více kooperativních učebních strategií?

7. Jaký je rozdíl mezi skupinovou výukou a kooperativní výukou?

8. Byl/a jste na základní škole, dle Vašeho názoru, vyučována v duchu kooperativního učení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Už jste někdy slyšeli o kooperativním učení?

4. Co podle Vás termín "kooperativní učení" znamená?

5. Myslíte si, že čeští vyučující využívají kooperativní učební strategie v jejich výuce?

6. Jste pro to, aby bylo ve školách využíváno více kooperativních učebních strategií?

7. Jaký je rozdíl mezi skupinovou výukou a kooperativní výukou?

8. Byl/a jste na základní škole, dle Vašeho názoru, vyučována v duchu kooperativního učení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hotovcová, Z.Kooperativní učení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://31532.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.