Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problémy v rodině

Problémy v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Cieslarova
Šetření:04. 06. 2013 - 10. 06. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7568,81 %68,81 %  
Muž3431,19 %31,19 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255045,87 %45,87 %  
13-161614,68 %14,68 %  
16-191412,84 %12,84 %  
26 a starší1311,93 %11,93 %  
25 a starší1211,01 %11,01 %  
10-1343,67 %3,67 %  

Graf

3. Žijete s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6862,39 %62,39 %  
Jinak2422,02 %22,02 %  
Žiji sám/a1715,6 %15,6 %  

Graf

4. Kolik členů má vaše rodina?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45147,22 %46,79 %  
32220,37 %20,18 %  
51614,81 %14,68 %  
298,33 %8,26 %  
632,78 %2,75 %  
721,85 %1,83 %  
921,85 %1,83 %  
121,85 %1,83 %  
810,93 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:4
Modus:4

Graf

5. Byl/je některý z vašich rodičů rozveden?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6257,41 %56,88 %  
ano4642,59 %42,2 %  

Graf

6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S oběma5450,47 %49,54 %  
Nežiji s nima3431,78 %31,19 %  
Jen s matkou1816,82 %16,51 %  
Jen s otcem10,93 %0,92 %  

Graf

7. Vyskytují se ve vaší rodině časté hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka4844,44 %44,04 %  
Jen někdy3431,48 %31,19 %  
Často2624,07 %23,85 %  

Graf

8. Došlo někdy ve vaší rodině i k fyzickému násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7771,3 %70,64 %  
Ano3128,7 %28,44 %  

Graf

9. Jaké je povolání vašeho otce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technik43,74 %3,67 %  
řidič43,74 %3,67 %  
Zedník32,8 %2,75 %  
architekt32,8 %2,75 %  
nevím32,8 %2,75 %  
Podnikatel32,8 %2,75 %  
instalater21,87 %1,83 %  
Učitel21,87 %1,83 %  
důchod21,87 %1,83 %  
úředník21,87 %1,83 %  
ostatní odpovědi Programátor
výpravčí
obchodni zastupce
OSVČ
policista
Počítačový technik
Pivovar
Vrchní automechanik
správce ČOV
Právník
Spalovač v ČLUZ Nové Strašecí
Manažer
Majitel restaurace
truhlář
Tiskař
Hasič
elektrikár
ing.elektrotechnik
rolník
ekonom
revize elektro
speciální pedagog
státní zaměstnanec
státní úředník
Tajné
lékař
JZD
popelář
kvalitář výroby
vedoucí výroby
Železničář
zámečník
nezaměstnaný
už umřel, ale podnikal
Dispečer
Dělá pojištění
Důchodce
dělník
zootechnik
lektor v dopravě
mikrobiolog
Majitel firmy
Ing
svařovač
lesní dělník
management
It technik
Seřizovač
kontrolor kvality
zedník živnostník
IT analytik
Eletrikář
generální ředitel
číšník
malíř
montážní technik
geodet
řidič kamionu
automechanik, řidič
frézař
chemik
stavební ing
ucitel
Nemám tušení.
mechanik
zemědělec
starobni duchodce
Seřizovač startérů
Manager
ředitel střediska volného času
co je ti do toho tvl... má vš a respektované povolání
Elektromechanik
kuchař
7973,83 %72,48 % 

Graf

10. Jaké je povolání vaší matky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kuchařka54,67 %4,59 %  
učitelka54,67 %4,59 %  
prodavačka54,67 %4,59 %  
zdravotní sestra54,67 %4,59 %  
Účetní43,74 %3,67 %  
nezaměstnaná43,74 %3,67 %  
dělnice43,74 %3,67 %  
Sekretářka32,8 %2,75 %  
úřednice32,8 %2,75 %  
Podnikatelka21,87 %1,83 %  
ostatní odpovědi Uklízečka
Žádné
ekonomka
důchod
Poštovní doručovatelka
technik
V domácnosti
Žena v domácnosti
Pracovnice v zahradnictví
mzdová účetní, matrikářka
elektromechanik pro stroje a zařízení
ředitelka firmi
robotník
v důchodu
celní deklarantka
farářka
psycholog
Tajné
lékařka
optik (živnostník)
každou chvíli jiné
Výtvarnice
zkušební technik
Skladnice
pojišťovací agentka
Podnikatel
Vedoucí výroby
Dispečer u kamionů
Státní zaměstnanec
sociální pracovnice
ucitelka
horolezkyně
MUDr
pokojská
mateřská
obchodní zástupce
šéfka firmy
Nemá
zdravotni sestra - jiz nezije
Právník
Finanční manažerka
administrativní pracovnice
Invalidní důchod, momentálně nová práce v účtárně
operátorka
uklizecka
středoškolská učitelka
momentálně nezaměstnaná
Daňová a mzdová účetní
spojovatelka
zemědělec
starobni duchodce
je v domácnosti
Admi nistrativa
školnice
osvč
Bankéřka
co je ti do toho tvl... má vš a respektované povolání
Administrativní úřednice
6762,62 %61,47 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Žijete s rodiči?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-19 na otázku 2. Jaký je váš věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S oběma na otázku 6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

5. Byl/je některý z vašich rodičů rozveden?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jen s matkou na otázku 6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

 • odpověď Nežiji s nima:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žiji sám/a na otázku 3. Žijete s rodiči?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Žijete s rodiči?

4. Kolik členů má vaše rodina?

5. Byl/je některý z vašich rodičů rozveden?

6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

7. Vyskytují se ve vaší rodině časté hádky?

8. Došlo někdy ve vaší rodině i k fyzickému násilí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk?

3. Žijete s rodiči?

4. Kolik členů má vaše rodina?

5. Byl/je některý z vašich rodičů rozveden?

6. Pokud žijete s rodiči, žijete s oběma rodiči?

7. Vyskytují se ve vaší rodině časté hádky?

8. Došlo někdy ve vaší rodině i k fyzickému násilí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cieslarova, A.Problémy v rodině (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://31697.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.