Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důchodová reforma

Důchodová reforma

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Průchová
Šetření:13. 06. 2013 - 21. 06. 2013
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma „Právní a sociální aspekty důchodové reformy“.
 

Dotazník je určený osobám v produktivním věku.
 

 

Odpovědi respondentů

1. Spoříte si na stáří nad rámec stanovený zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12364,4 %64,4 %  
NE6835,6 %35,6 %  

Graf

2. Jakým způsobem si spoříte na důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění)11158,12 %58,12 %  
Nespořím3920,42 %20,42 %  
Investiční životní pojištění2110,99 %10,99 %  
Jiným způsobem189,42 %9,42 %  
Dobrovolné důchodové spoření (nový II. pilíř)21,05 %1,05 %  

Graf

3. Myslíte, že jste dostatečně zajištěni na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10756,02 %56,02 %  
NEVÍM5428,27 %28,27 %  
ANO3015,71 %15,71 %  

Graf

4. Vyvolávají u Vás změny v důchodovém systému obavy z budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO13168,59 %68,59 %  
NE5126,7 %26,7 %  
NEVÍM94,71 %4,71 %  

Graf

5. Myslíte si, že je informovanost o změnách v důchodovém systému dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE13168,59 %68,59 %  
ANO3518,32 %18,32 %  
NEVÍM2513,09 %13,09 %  

Graf

6. Jaké důchody jsou vypláceny z prvního pilíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Starobní, sirotčí, vdovské, vdovecké a invalidní důchody7137,17 %37,17 %  
Nevím6835,6 %35,6 %  
Pouze starobní důchody4322,51 %22,51 %  
Starobní a invalidní důchody94,71 %4,71 %  

Graf

7. Tzv. předdůchod je dávka vyplácená z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím10152,88 %52,88 %  
Doplňkového penzijního spoření5026,18 %26,18 %  
Dobrovolného důchodového spoření (nový II. pilíř)3618,85 %18,85 %  
Životního pojištění42,09 %2,09 %  

Graf

8. Sazba pojistného na sociální zabezpečení v současnosti činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7539,27 %39,27 %  
28%4020,94 %20,94 %  
25% nebo 28%3819,9 %19,9 %  
25%3819,9 %19,9 %  

Graf

9. Nárok dávky z dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř) vzniká účastníkovi spoření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnem přiznání důchodu ze základního důchodového pojištění ( I. pilíře)8645,03 %45,03 %  
Nevím7740,31 %40,31 %  
V 60 letech136,81 %6,81 %  
Po naspoření určité částky115,76 %5,76 %  
Po deseti letech spoření42,09 %2,09 %  

Graf

10. Myslíte, že prostředky naspořené v dobrovolném důchodovém spoření (II. pilíř) jsou předmětem dědictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7539,27 %39,27 %  
Nevím4423,04 %23,04 %  
Ne4423,04 %23,04 %  
Jen v některých případech2814,66 %14,66 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA12464,92 %64,92 %  
MUŽ6735,08 %35,08 %  

Graf

12. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let5528,8 %28,8 %  
do 50 let4925,65 %25,65 %  
do 40 let4825,13 %25,13 %  
do 60 let3417,8 %17,8 %  
do 20 let52,62 %2,62 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7840,84 %40,84 %  
Vysokoškolské6131,94 %31,94 %  
Vyšší odborné3719,37 %19,37 %  
Středoškolské bez maturity136,81 %6,81 %  
Základní21,05 %1,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Spoříte si na stáří nad rámec stanovený zákonem?

  • odpověď NE:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespořím na otázku 2. Jakým způsobem si spoříte na důchod?

8. Sazba pojistného na sociální zabezpečení v současnosti činí:

  • odpověď 25%:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25% nebo 28% na otázku 8. Sazba pojistného na sociální zabezpečení v současnosti činí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Spoříte si na stáří nad rámec stanovený zákonem?

2. Jakým způsobem si spoříte na důchod?

3. Myslíte, že jste dostatečně zajištěni na stáří?

4. Vyvolávají u Vás změny v důchodovém systému obavy z budoucnosti?

5. Myslíte si, že je informovanost o změnách v důchodovém systému dostatečná?

6. Jaké důchody jsou vypláceny z prvního pilíře?

7. Tzv. předdůchod je dávka vyplácená z:

8. Sazba pojistného na sociální zabezpečení v současnosti činí:

9. Nárok dávky z dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř) vzniká účastníkovi spoření:

10. Myslíte, že prostředky naspořené v dobrovolném důchodovém spoření (II. pilíř) jsou předmětem dědictví?

11. Pohlaví:

12. Váš věk je v rozmezí:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Spoříte si na stáří nad rámec stanovený zákonem?

2. Jakým způsobem si spoříte na důchod?

3. Myslíte, že jste dostatečně zajištěni na stáří?

4. Vyvolávají u Vás změny v důchodovém systému obavy z budoucnosti?

5. Myslíte si, že je informovanost o změnách v důchodovém systému dostatečná?

6. Jaké důchody jsou vypláceny z prvního pilíře?

7. Tzv. předdůchod je dávka vyplácená z:

8. Sazba pojistného na sociální zabezpečení v současnosti činí:

9. Nárok dávky z dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř) vzniká účastníkovi spoření:

10. Myslíte, že prostředky naspořené v dobrovolném důchodovém spoření (II. pilíř) jsou předmětem dědictví?

11. Pohlaví:

12. Váš věk je v rozmezí:

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, M.Důchodová reforma (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://31813.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.